Logos Multilingual Portal

Select LanguageWinston Churchill (1874 - 1965)

The Right Honourable Sir Winston Leonard Spencer Churchill, the son of Lord Randolph Churchill and an American mother, was educated at Harrow and Sandhurst. After a brief but eventful career in the army, he became a Conservative Member of Parliament in 1900. He held many high posts in Liberal and Conservative governments during the first three decades of the century. At the outbreak of the Second World War, he was appointed First Lord of the Admiralty - a post which he had earlier held from 1911 to 1915. In May, 1940, he became Prime Minister and Minister of Defence and remained in office until 1945. He took over the premiership again in the Conservative victory of 1951 and resigned in 1955. However, he remained a Member of Parliament until the general election of 1964, when he did not seek re-election. Queen Elizabeth II conferred on Churchill the dignity of Knighthood and invested him with the insignia of the Order of the Garter in 1953. Among the other countless honours and decorations he received, special mention should be made of the honorary citizenship of the United States which President Kennedy conferred on him in 1963. Churchill's literary career began with campaign reports: The Story of the Malakand Field Force (1898) and The River War (1899), an account of the campaign in the Sudan and the Battle of Omdurman. In 1900, he published his only novel, Savrola, and, six years later, his first major work, the biography of his father, Lord Randolph Churchill. His other famous biography, the life of his great ancestor, the Duke of Marlborough, was published in four volumes between 1933 and 1938. Churchill's history of the First World War appeared in four volumes under the title of The World Crisis (1923-29); his memoirs of the Second World War ran to six volumes (1948-1953/54). After his retirement from office, Churchill wrote a History of the English-speaking Peoples (4 vols., 1956-58). His magnificent oratory survives in a dozen volumes of speeches, among them The Unrelenting Struggle (1942), The Dawn of Liberation (1945), and Victory (1946). Churchill, a gifted amateur painter, wrote Painting as a Pastime (1948). An autobiographical account of his youth, My Early Life, appeared in 1930.
From Nobel Lectures, Literature 1901-1967.
Winston Churchill died in 1965.


adeg rhyfel, mae\'r gwirionedd mor werthfawr fel y dylai bob amser gael ei warchod gan fintai o gelwyddau
arf mwy trugarog na’r ffrwydryn ffyrnig yw nwy, a gorfoda’r gelyn i dderbyn penderfyniad gyda llai o fywydau’n cael eu colli na’r un dull arall o ryfela
bydd hanes yn garedig wrtha\' i, am mai fy mwriad i yw ei ysgrifennu
cawn fod drwy\'r hyn a gawn; cawn fywyd drwy\'r hyn a roddwn
dewrder yw beth sydd ei angen i sefyll ar eich traed a siarad; dewrder hefyd yw beth sydd ei angen i eistedd a gwrando
gellir rhoi\'r ddynol-ryw mewn tri dosbarth: y rhai sy\'n marw o gael eu gorweithio, y rhai sy\'n marw gan ddiflastod a\'r rhai sy\'n marw o gael eu gorfeichio gan bryder
gŵyr unbeniaid sut i ddatrys pob problem ar wahân i’r un fwyaf difrifol: hwy eu hunain
i unrhyw gymuned, nid oes gwell buddsoddiad na rhoi llaeth i mewn i fabanod
mae angen inni fod ar wyliadwriaeth rhag newidiadau diangen - yn enwedig pan gânt eu harwain gan resymeg
mae angen i\'r gwleidydd fedru rhag-weld beth sy\'n mynd i ddigwydd yfory, yr wythnos nesaf, y mis nesaf a\'r flwyddyn nesaf. A medru egluro wedyn paham na ddigwyddodd
mae carcharor rhyfel yn ddyn sy\'n ceisio eich lladd, ac yn methu, ac sy\'n gofyn, wedyn, i chi beidio â\'i ladd ef
mae dychymyg yn ein cysuro am yr hyn nad ydym. Mae digrifwch yn ein cysuro am yr hyn ydym
mae Eidalwyr yn colli rhyfeloedd fel pe baent yn gêmau pêl-droed, a gêmau pêl-droed fel pe baent yn rhyfeloedd
mae ganddo\'r holl rinweddau nad wyf yn eu hoffi heb ddim o\'r beiau a edmygaf
mae ganddo\'r holl rinweddau nad wyf yn eu hoffi heb ddim o\'r beiau a edmygaf
mae nifer brawychus o gelwyddau\'n mynd o amgylch y byd, a\'r gwaethaf yw bod eu hanner yn wir
mae\'r cyfnod o ohirio, o gyfaddawdu, o ystrywiau sy\'n dyhuddo ac sy\'n drysu, ac o oedi, yn tynnu i\'w derfyn. Yn ei le ’rydym yn dechrau ar gyfnod o ganlyniadau
ni ches erioed ddiffyg traul o fwyta fy ngeiriau
nid oes a wnelo ysgolion ryw lawer ag addysg, o anghenraid... sefydliadau i gadw rheolaeth ydynt yn bennaf, lle y mae\'n rhaid gwthio arferion sylfaenol i mewn i bennau\'r ifainc. Tra gwahanol yw addysg, ac ychydig o le sydd iddi yn yr ysgol
os oes gennych ddeng mil o reoliadau ’rydych yn dinistrio pob parch at y gyfraith
o\'m rhan fy hun, \'rwyf wastad yn barod i ddysgu, er nad wyf bob amser yn hoffi cael fy nysgu
tynnais i fwy allan o alcohol nag a dynnodd alcohol allan ohonof i
y ddadl orau yn erbyn democratiaeth yw sgwrs bum munud â\'r pleidleisiwr cyffredin
yr unig ystadegau y gellir ymddiried ynddynt yw\'r rhai a ffugiwyd gennych chi\'ch hun
’dwy\' i ddim yn deall pam mae pobl mor ddicra wrth ddod i ddefnyddio nwy. ’Rwy\'n gryf o blaid defnyddio nwy gwenwynig yn erbyn llwythau anwar. Dylai\'r effaith foesol fod yn dda... a byddai\'n lledaenu rhyw fraw ofnadwy
’rwyf o blaid bwriadol ledaenu bacteria a baratowyd, gan ddilyn trefn arbennig, ymhlith pobl ac anifeiliaid, llwydni... i ddinistrio\'r cynaeafau, y clwyf du, i ddifa ceffylau a da byw, a\'r pla, er mwyn lladd nid yn unig fyddinoedd cyfain, ond hefyd drigolion ardaloedd eang
’rwyf yn gryf o blaid defnyddio nwy gwenwynig yn erbyn llwythau anwareiddiedig