Logos Multilingual Portal

Select LanguageStanislaw Jerzy Lec (1909 - 1966)Polish satirist, poet, aphorist. He belonged to poetry of the "second" postwar period which was noted for the expression of philosophical thought.
Stanislaw Jerzy Lec was a satirical poet noted for skeptical philosophical aphorisms in Mysli nieuczesane (published in series from 1957 with the title of "Unkempt Thoughts").


anodd gweld y sawl sydd yn mynd, ohono ei hun, gyda\'r llif
bydd anhunanol: parcha hunanoldeb eraill
cododd ei faner ei hun yn uchel... fel na fyddai\'n rhaid iddo edrych arni
gwneir ysgrifennu yn anodd hefyd gan anllythrenneddd eraill
i fod yn ni ein hunain, rhaid inni fod yn rhywun
mae bywyd yn cymryd gormod o amser dyn
mae llenyddiaeth yn aml yn cael ei chyhuddo o\'i gwneud yn hawdd i garcharorion ffoi rhag realiti
mae meddyliau, fel chwain, yn neidio o ddyn i ddyn, ond ni fyddant yn pigo pawb
mae\'r ceiliog yn canu hyd yn oed ar y bore y bydd yn diweddu yn y crochan
mae\'r ysgyfarnog yn hoffi uwd india-corn. Dyna a ddywedodd y cogydd
myfyria, cyn meddwl
ni fydd yr awdur nad yw\'n archwilio\'r dyfnderoedd bob amser yn ymgadw rhag mynd o dan y don
nid yw cariad at wlad yn gwybod dim am ffiniau gwledydd eraill
paid â gweiddi am help yn y nos. Efallai y byddi di\'n deffro dy gymdogion
pan ddinistriwch gofebau, cedwch y pedestalau. Gellir wastad eu defnyddio i rywbeth
pan neidi gyda llawenydd, gofala nad oes neb yn symud y tir oddi tan dy draed
peidier â gorfodi rhyddid barn cyn cael rhyddid meddwl
pwy a ŵyr beth y buasai Columbus wedi ei ddarganfod, pe na buasai America yn y ffordd
sympton cyntaf marwolaeth yw genedigaeth
yn araf deg y bydd pobl yn adweithio - gan amlaf, bydd sawl cenhedlaeth yn mynd heibio cyn iddynt ddeall
\'roedd yr holl dduwiau yn anfarwol
’roedd ei gydwybod yn lân; yn wir, ni ddefnyddiai mohoni byth
’rydym i gyd yn gyfartal gerbron y gyfraith, ond nid y rhai a benodwyd i\'w gweinyddu