Logos Multilingual Portal

Select Language



Miguel de Unamuno (1864 – 1936)  

Spanish philosophical writer, of Basque descent, b. Bilbao

The chief Spanish philosopher of his time, he was professor of Greek at the Univ. of Salamanca and later rector there. His criticism of the monarchy and especially of the dictator Miguel Primo de Rivera caused his removal from the university in 1920 and his exile from Spain (1924–30), but with the establishment of the republic (1931), he was reinstated as rector. At first a supporter of the republic, he became critical of it and sided briefly (1936) with the rebels, only to rebuke them sharply just before his death. In his chief work, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos (1913; Bollingen Series tr., The Tragic Sense of Life in Men and Nations, 1968), he expresses his highly individualistic philosophy—one of faith in faith itself, not in any affirmation or denial of faith. Other important volumes are La vida de don Quijote y Sancho (1905; Bollingen Series tr., Our Lord Don Quixote, 1958–59) and La Agonía del cristianismo (1925; Bollingen Series tr., The Agony of Christianity, 1973). His poetry, as serious as his essays, includes Poesías (1907), Rosario de sonetos líricos (1911), and El Cristo de Velázquez (1920). His novels also express his impassioned concern with life and death; they are Niebla (1914; tr. Mist, 1928), Tres novelas ejemplares y un prólogo (1920; tr. Three Exemplary Novels and a Prologue, 1930), and La tía Tula (1921). His complete works were published in Spanish in 1951–52.


arddangosiad o rym yw pob gweithred ddaionus
atgas yw cybydd-dod ysbrydol y rhai sydd yn gwybod rhywbeth ond sydd heb ymdrechu i drosglwyddo’r wybodaeth honno
beth yw\'r byd go-iawn, os nad y freuddwyd a freuddwydia pawb - y freuddwyd sydd yn gyffredin i bawb?
credu yw creu
ffasiwn, hynny yw, undonedd yn y newid
fy nghrefydd yw chwilio am y gwirionedd mewn bywyd ac am y bywyd yn y gwirionedd
mae dynion yn gweiddi er mwyn osgoi gwrando ar ei gilydd
mae ieithoedd, yn union fel crefyddau, yn byw ar heresïau
mae’n wan am nad oedd yn amau digon ac am ei fod yn awyddus i ddod i benderfyniadau
marwolaeth rhywun sy\'n breuddwydio amdanom yw marwolaeth rhan ohonom
mynwent syniadau marw yw gwyddoniaeth
nid gorchudd am y meddwl yw iaith, ond y meddwl ei hun
nid oes gwaeth anoddefgarwch nag anoddefgarwch rheswm
nid peth prin yw cwrdd â lladron sy\'n pregethu y erbyn dwyn
nid yw’r rhai bodlon a dedwydd yn caru, syrthiant i gysgu yn eu harferion
pan fo dyn, yng nghwsg ac yn ddi-syfl yn ei wely, yn breuddwydio am rywbeth, beth sydd fwyaf real – ai efô, fel bod ymwybodol, ynteu’r breuddwyd ei hun?
un o fanteision peidio â bod yn hapus yw y gellir dyheu am hapusrwydd
y raddfa uchaf o arwriaeth y gall unigolyn ei chyrraedd, ac y gall pobl ei chyrraedd hefyd, yw gwybod sut i wynebu gwawd