Logos Multilingual Portal

Select LanguageMark Twain (1835 - 1910)

Mark Twain was born as Samuel L. Clemens in Florida, Missouri, in 1835, and grew up nearby the Mississippi River. His father died in 1847, leaving the family with little financial support, and Clemens became a printer's apprentice, eventually working for his brother, Orion, who had set himself up as a newspaper publisher. Through all his years in the printshop, Clemens tried his hand at composing humorous pieces. By 1856, he received a commission from the Keokuk Saturday Post for a series of comical letters reporting on his planned travels to South America. But on his way down the Mississippi, Clemens temporarily abandoned his literary ambitions to fulfill a dream he had since he was a boy. He apprenticed himself to become a riverboat pilot, and spent the next three years navigating the Mississipi River.
When the Civil War closed traffic on the river in the spring of 1861, Clemens returned to Orion again. In 1862 he was employed as a writer by the Virginia City Territorial Enterprise, signing for the first time his works "Mark Twain."
With "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County," published in 1865 by The Saturday Press of New York his style made its first appearance. In 1867 Clemens reported on a grand tour of Europe and the Mideast in Innocents Abroad (1869) which later became his first best-seller.
On his return to the United States, he married Olivia Langdon, and established with her in Harford, Connecticut, where Clemens finally turned from journalism to literature. The element of self-conscious irony would become the hallmark of Clemens' best work, especially evident in the novels set in his boyhood world beside the Mississippi River, Tom Sawyer (1876) and his masterpiece, The Adventures of Huckleberry Finn (1884).
Toward the end of his life, Clemens passed through a period of deep depression, due to his wife's and two of his daughter's death. He died at his home in Redding, Connecticut, in 1910.


dyn yw\'r unig anifail sy\'n cochi - neu sydd ag angen ei wneud
haws yw twyllo pobl na\'u darbwyllo eu bod wedi cael eu twyllo
hyd nes bod ei syniad yn llwyddo, dyn â chwilen yn ei ben yw\'r un â syniad newydd
i\'th frifo i\'r byw, rhaid cael gelyn a chyfaill, yn cydweithio: y naill i\'th athrodi, a\'r llall i roi\'r newydd iti
lluosiad di-ben-draw o angenrheidiau afraid yw diwylliant
mae pob emosiwn, os yw’n ddiffuant, yn anwirfoddol
mare caredigrwydd yn iaith a glywir gan y byddar ac a welir gan y dall
nid beth dŷn ni ddim yn ei wybod sy\'n mynd â ni i drafferth, ond beth dŷn ni\'n gwybod yn siŵr ond nad yw felly
nid oes dim mor bwysig â newid arferion pobl eraill
nid oes gan y dyn nad yw\'n darllen llyfrau da fantais dros yr un na fedr eu darllen
nid yw dyn byth mor eirwir â phan fo’n cydnabod mai celwyddgi ydyw
os bydd dyn yn dweud y gwir, fydd dim rhaid iddo gofio dim byd
pan gaiff dyn ei fod ar ochr y mwyafrif, mae\'n bryd iddo aros ac ailfeddwl
pan oeddwn yn iau, gallwn gofio pob dim, p\'un a oedd wedi digwydd neu beidio
peidiwch â cholli eich rhithganfyddiadau. Pan fyddant wedi mynd, efallai y byddwch o hyd yn bod, ond byddwch wedi peidio â byw
pennaf hanfod addysg yw’r hyn a ddad-ddysgwyd gennym
rhyfedd bod dewrder corfforol mor gyffredin yn y byd a dewrder moesol mor brin
un arf gwir effeithiol sydd gan y ddynol-ryw: chwerthin
wnes i erioed adael i\'r ysgol ymyrryd â\'m haddysg
y cwbl sydd arnat ti ei eisiau yw anwybodaeth a hyder; mae llwyddiant yn siŵr o ddilyn
y gwirionedd yw\'r peth mwyaf gwerthfawr sydd gennym. Byddwn yn gynnil ag ef
yr unig ffordd i gadw\'n iach yw drwy fwyta\'r hyn nad oes arnat ei eisiau, drwy yfed yr hyn nad wyt ti\'n ei hoffi, a thrwy wneud yr hyn y byddai\'n well gennyt ti beidio â\'i wneud