Logos Multilingual Portal

Select LanguageLuigi Einaudi (1874–1961)  

Italian economist and statesman, the first President (1948-55) of the Republic of Italy. In 1936-43 he was the editor of Rivista di storia economica ('Review of Economic History'), which was suppressed by the Fascists, of whom he was an unwavering opponent. In 1943 he fled to Switzerland. Returning to Italy in 1945, Einaudi was appointed governor of the Bank of Italy (1945-48). He was a member of the Constituent Assembly (1946-48), becoming deputy prime minister and minister of the budget (1947), a new post in which he successfully curbed inflation and stabilised the currency. In 1948 Einaudi became a member of the Senate of the Italian republic and on 11th May its first President. His term lasted until 1955.


beth, rhestr o newyddiadurwyr proffesiynol! Dim ond syniad a ledaenir gan grachysgolheigion, gan goegathrawon, a chan rai a hoffai fod yn ohebwyr, pobl sy\'n ceisio cadw eraill rhag meddwl drostynt eu hunain. Mae rhestr o\'r fath yn chwerthinllyd ac ni ddaw dim ohoni. Mae hefyd yn anfoesol am ei bod yn cyfyngu ar yr hyn sydd heb ffiniau, ac yn wir a ddylai fod hebddynt. Mae\'n tueddu i gyfyngu ar ryddid dyn i\'w fynegi ei hun
dim ond tlodi pobl a wna rhwystrau, dim ond peri iddynt fod yn greulon wrth ei gilydd, gwneud iddynt siarad iaith ryfedd, annealladwy, â’i gilydd am le i fyw ac am reidrwydd geowleidyddol, ac achosi iddynt wneud datganiadau i eithrio mewnfudwyr estron, bron fel pe baent yn wahanglwyfus, ac fel pe bai’r ffordd ofnadwy y bydd pob pobl yn troi i mewn arni ei hun yn gallu creu, yn lle trueni ac anfodlonrwydd, gyfoeth a grym