Logos Multilingual Portal

Select LanguageSeneca,
Lucius Annaeus Seneca ( 4BC -- 65AD)

(known as Seneca the Younger HD (the Younger) DT1a c.)

Roman philosopher, statesman and writer, born in Córdoba, Spain, the son of Seneca (the Elder). Banished to Corsica (41--9) by Claudius, on a charge of adultery, he was recalled by Agrippina, who entrusted him with the education of her son, Nero. Made consul by Nero in 57, his high moral aims gradually incurred the emperor's displeasure, and he withdrew from public life. Drawn into conspiracy, he was condemned, and committed suicide in Rome. The publication of his Tenne Tragedies in 1581 was important in the evolution of Elizabethan drama, which took from them the five-act division, as well as the horrors and the rhetoric.


amser yw\'r unig beth na ellir ei roi\'n ôl
buasai sawl un wedi cyrraedd doethineb, pe na buasai wedi tybio ei fod eisoes wedi cyrraedd
byddai’n rhyw gysur i’n musgrelledd ein hunain ac i wendid ein gweithiau, pe bai pob dim yn darfod mor araf ag y daeth i fod; ond fel y mae, twf araf deg sydd i gynnydd ond chwim yw’r ffordd i ddistryw
drama yw bywyd. Nid ei hyd sy\'n cyfrif, ond ansawdd y perfformiad
edrychaf ar yr holl diroedd fel pe baent yn eiddo i mi, ac edrychaf ar fy holl diroedd i fel pe baent yn eiddo i arall
gwell gennyf bryfocio â\'r gwirionedd na phlesio â gweniaith
gwell gwybod pethau di-werth na pheidio â gwybod dim
gwir bleser yw dirmygu pleser
hir yw bywyd, os bydd yn llawn
mae mantais ar y ddwy ochr, oherwydd tra bydd dyn yn dysgu fel athro, bydd yn dysgu fel disgybl
mae unigedd i\'r enaid fel bwyd i\'r corff
mae wastad rywbeth i\'w ddysgu gan ŵr mawr, hyd yn oed pan erys yn fud
mae\'n ansicr ym mha le y bydd marwolaeth yn dy ddisgwyl, felly disgwyl hi ym mhob man
ni all dim byd da roi pleser inni os na wnawn ei rannu ag eraill
ni all y naill ennill heb i\'r llall golli
ni feddaf ar ddim mor llwyr â\'r hyn yr wyf wedi ei roi i ffwrdd
nid creadur â choesau neu â breichiau sydd yn ysbrydoli mawl ydyw gwraig hardd, ond rhywun sydd â’i phryd a’i gwedd yn gyfan gwbl mor hardd fel nad oes modd edmygu un rhan yn unig
nid oes neb mor hen fel nad yw\'n gobeithio cael byw am ddiwrnod arall o leiaf
nid rheoli yw ystyr arwain, ond cyflawni dyletswydd
nid y sawl sydd â rhy ychydig sy\'n dlawd, ond y sawl sy\'n chwennych gormod
nid ydym yn berchen ar ddim, ond ar amser
nid yw\'r gwynt byth o du\'r sawl na ŵyr i ble mae\'n mynd
nid yw\'r hyn a ystyri\'n gopa ond yn gam i fyny
nid yw\'r un diwrnod yn rhy hir i\'r sawl sy\'n gweithio
os peidiwch â bod â gobaith, byddwch yn peidio â chael ofn
os ydych am wneud rhywun yn hapus, yn hytrach na rhoi rhoddion iddo dylech ei amddifadu o\'i chwantau
peidio â chwennych yw\'r un peth â meddu
rhaid iti newid dy dueddfryd, nid dy wybren