Logos Multilingual Portal

Select LanguageMarx Groucho (Julius Henry Marx) (1890-1977)

Julius Henry Marx (Groucho) was bornin 1890 and died on August 19th 1977 at Cedars Sinai Medical Center. He was 86 years young, at his time of death. Groucho's ashes are in a small room in the mausoleum at Eden Memorial Park in Mission Hills, California. He was clever and anxious from the get go. On screen he played a wise cracking cigar toting, middle-aged man with glasses and a big black mustache. He continually launches streams of wisecracks and insults at everybody and just about on any topic. Groucho is normally regarded as the most popular, and recognized of all the Marx Brothers. In his later years he went on to radio You Bet Your Life for which he won the Best Comedian of the Year award in 1949. Groucho Marx did 26 movies total, of these 15 were with his brothers Chico and Harpo. Of those 15 movies only 14 were actually released. The first movie was a silent film, that Groucho is said to of cut up the movie into guitar picks, to prevent it's release. Needless to say, he didn't like it. Although students of the cinema still try to find a copy of the film, feeling it has great historical value. They were one of the world's most famous comedy teams. They had their own zany brand of slapstick comedy. That was mixed with quick witted one-liners, usually delivered by Groucho. Some of Groucho's one-liners were often imitated, even by some of todays biggest comedians. You can also find them in some of the old Buggs Bunny cartoons. There were six brothers, all born in New York City. Manfred Marx died in infancy.


dyna f\'egwyddorion; os nad ydych chi\'n eu hoffi, mae gen i rai eraill
gwleidyddiaeth yw celfyddyd chwilio am broblemau, cael hyd iddynt, eu camddehongli, ac wedyn gamddefnyddio\'r dulliau anghywir i\'w datrys
i lwyddo, y gyfrinach yw onestrwydd a chwarae teg. Os gellwch ffugio\'r rheini, wnewch chi byth fethu
maddeuwch imi os galwa\' i chi\'n foneddigion, ond \'dwy\' i ddim yn eich adnabod chi\'n dda
mae deallusrwydd milwrol yn ei wrth-ddweud ei hun
mae un ffordd o gael gwybod a yw dyn yn onest: gofyn iddo! Os bydd yn ateb ei fod, gwyddost mai celwyddgi yw e
nid yw gwleidyddiaeth yn creu cywelyau rhyfedd, ond mae priodas yn ei wneud
pam y dylwn i hidio am genedlaethau\'r dyfodol? Beth maen nhw wedi ei wneud i mi?
priodi yw prif achosi ysgaru
ti yw Miss Smith, merch i fanciwr o filiwnydd sawl gwaith drosodd, ynteu? Nage? Drwg gen i, am eiliad ’roeddwn i\'n meddwl fy mod i wedi syrthio mewn cariad â thi