Logos Multilingual Portal

Select LanguageEnnio Flaiano (1910-1972)

Best known for the work he did in conjunction with Fellini, Italian screenwriter Ennio Flajano and his most frequent collaborator Tullio Pinelli penned many scripts during the '50s and '60s.
Before coming to films, the Pescara-born Flajano was an architect, a professional writer, a drama critic, and an author. Fellini appreciated Flajano's deft humor, wry cultural observations, and subtly and used the writer to help pen some of his best films including La Strada (1954) and La Dolce Vita (1960)


aeth methiant i\'m pen
ar y mwyaf, rhyw bump neu chwech o ddyddiau bythgofiadwy a gaiff dyn yn ei fywyd; dim ond dyddiau llanw yw\'r gweddill
buddsoddi cyfalaf yw celfyddyd, ac mae diwylliant yn esgus
cariad? Efallai gyda threigl amser, drwy ddod i wybod y gwaethaf amdanom ein hunain
mae cariad mawr yn cael ei lansio mewn ffordd neilltuol iawn - cyn gynted ag y byddi di\'n sefydlu dy lygaid arni, ’rwyt ti\'n gofyn i ti dy hun: \'Pwy yw\'r hurten ’na?\'
mae Eidalwyr wastad yn barod i ruthro i helpu enillwyr
mae fy nghath yn gwneud yr hyn yr hoffwn i ei wneud, ond gyda llai o lenyddiaeth
mae hysbysebu wastad yn cyfuno\'r di-fudd â phleser
mae llawer ffordd i gyrraedd; yr un orau yw peidio â gadael
nid comiwnydd mohono\' i - alla\' i ddim fforddio bod
os gwnewch eich esbonio eich hun drwy roi enghraifft, ni fyddaf yn deall dim
o\'r blaen, yn fy storïau serch byddai edifeirwch yn dilyn; i mi, bellach, mae\'n dod gyntaf
pan na fydd dyn bellach yn oer, nac yn newynog nac yn ofnus, mae\'n anfodlon
pe bai pobl yn eu hadnabod eu hunain yn well, byddent yn dysgu eu casáu eu hunain
y peth gwaethaf a all ddigwydd i athrylith yw cael ei ddeall
yn yr ysgol y dysgais bob dim nad wy\'n ei wybod