Logos Multilingual Portal

Select LanguageEmil Cioran (1911 - 1995)
He was born in Rasinari, Romania and educated at Bucharest University. A scholarship from the French Institute in Bucharest brought him in 1937 to Paris.
Emil Cioran's works constitute what the American novelist and critic William Gass has called "a philosophical romance on modern themes of alienation, absurdity, boredom, futility, decay, the tyranny of history, the vulgarities of change, awareness as a agony, reason as disease. "His friend Samuel Beckett, another exile in Paris, was one of many who helped Cioran out financially and was repaid by his advice.

cyffur cysgu di-baid yw Mamwlad. Ni all dyn genfigennnu digon wrth yr Iddewon, na thosturio digon wrthynt, am beidio â bod ag un, neu am fod â rhai dros dro, Israel yn gyntaf dim
cyflwr o berffeithrwydd yw marwolaeth, yr unig un o fewn cyrraedd meidrolion
dim ond y sawl nad yw wedi astudio dim yn drylwyr sydd ag argyhoeddiadau
gwir syberwyd moesol yw\'r gelfyddyd o wisgo eich buddugoliaethau fel methiannau
marwolaeth, hyd yn hyn, yw dyfais fwyaf diriaethol bywyd
ni chawn flas ar ein dyddiau ond pan wnawn ddianc rhag y rheidrwydd i fod â thynged
ni ddeillia sgwrs fuddiol ond oddi wrth feddyliau sydd wedi ymroi i gadarnhau eu penbleth eu hunain
nid mewn gwlad y mae dyn yn byw, ond yn hytrach mewn iaith
yr unig ffordd i warchod eich unigedd yw drwy dramgwyddo pawb, gan ddechrau gyda’r rhai sy’n eich caru