Logos Multilingual Portal

Select LanguageCesare Pavese (1908-1950) 
Dichter des Pessimismus.

Das Problem der Entwurzelung des Menschen als Folge der Industrialisierung beschäftigte den italienischen Schriftsteller Pavese in den meisten seiner Werke. Er wurde am 9. September 1908 in Santo Stefano Belbo geboren. 1935 von den Faschisten wegen Systemkritik zu Zwangsarbeit verurteilt, trat er nach dem II. Weltkrieg in die kommunistische Partei ein.

Er übersetzte zunächst Romane von Defoe, Joyce, Steinbeck und Faulkner ins Italienische. Seine Prosa wurde stark durch die amerikanischen Romane geprägt. Lyrik und Prosa durchzieht ein pessimistischer Grundton : Die Welt läßt den Menschen resignieren. Am deutlichsten tritt der Pessimismus in Paveses Tagebuch "Das Handwerk des Lebens" zutage, das zwei Jahre nach seinem Selbstmord am 27. August 1950 in Turin erschien.


a wyddost beth yw dynion? Trueiniaid sydd yn gorfod marw, yn fwy truenus na mwydod neu ddail llynedd a fu farw heb sylwi dim arno
anfarwol yw\'r sawl sydd yn byw am y funud
crefydd yw peidio â chredu mewn dim hefyd
mae dychymyg dyn yn anhraethol dlotach na realiti
mae ysgrifennu barddoniaeth fel caru: ni fydd dyn byth yn gwybod a rannwyd ei lawenydd
ni all dyn fabwysiadu strategaeth carwr ond pan na fydd mewn cariad
nid dyddiau a gofiwn, ond eiliadau
ond nid dynion fyddent pe na baent yn drist. I farw y’u ganwyd. Marw sy’n eu gyrru i ymdrechu, i gofio ac i rag-weld
wedi dioddef cymaint, o leiaf y ceir y tâl o farw fel ci
yr unig lawenydd yn y byd hwn yw dechrau. Mae byw yn braf gan fod pob ennyd mewn bywyd wastad yn ddechreuad
’does neb byth yn brin o reswm da i\'w ladd ei hun