Logos Multilingual Portal

Select LanguageCarlo Dossi (1849 – 1910)

Carlo Dossi (his real name was Carlo Alberto Pisani) was born in 1849 in the province of Pavia of rich landowning stock.
In 1861 he moved to Milan where he befriended a few members of the Bohemian set.
“L’Altrieri” (1868) and “Vita di Alberto Pisani” figure among his earlier works.
In 1872 he dedicated himself to a career in the diplomatic service and worked for five years at the Ministry of Foreign Affairs in Rome, becoming the personal secretary of Francesco Crispi.  During this period he published “La desinenza in A” and “Gocce d’inchiostro”.
On Crispi’s death he abandoned politics and spent the latter years of his life in a villa on Lake Come where he died in 1910.
He greatly revolutionised the language and its style and may be considered a precursor of the later avant-garde writers.


fel mapiau, mae gofyn cywiro geiriaduron o hyd
gellir cymharu pobl sy\'n dwlu ar lyfrau ac sydd â silffoedd yn llawn o lyfrau, heb hyd yn oed troi tudalen, ag eunuchiaid mewn harîm
mae ffeithiau\'n brigo i\'r wyneb o hyd er mwyn mynd yn groes i\'r damcaniaethau
mae gwallgofiaid yn agor ffyrdd a gymerir wedyn gan rai call
mae pob syniad eisoes yn yr ymennydd, yn union fel y mae pob cerflun yn y marmor
mae pob trempyn a chardotyn yn gyfartal o dan y gyfraith
ni ddaw dyn i\'w reoli ei hun ond drwy berswâd diffyg ymffrwyno. Mae\'r puteindy\'n amddiffyn y tŷ
ni wnaf byth ysgrifennu f\'enw ar lyfrau a brynaf; dim ond wedi eu darllen y gwnaf hynny, oherwydd y pryd hynny yn unig y gallaf ddweud mai fi biau hwy
paham, at ei gilydd, y bydd pobl yn osgoi unigedd? Gan mai ychydig sydd yn cael eu bod mewn cwmni da pan fyddant ar eu pennau eu hunain
y ffordd orau i fod yn fwy rhydd yw drwy roi mwy o ryddid i eraill
y pellter rhwng un moleciwl ac un arall yw\'r pellter rhwng y sêr