Logos Multilingual Portal

Select LanguageBlaise Pascal (1623-1662)
L'educazione paterna, più scientifica che umanistica e filosofica, favorirono la sua attitudine all'osservazione e alla riflessione.
La vestizione della sorella Jacqueline lo impressionò fortemente, ma non lo conquistò alla vita religiosa. Tuttavia lo scienziato, il razionalista e il critico è inscindibile dall'apologista del Cristianesimo, dal teologo e dal dogmatico: e l'interesse religioso è presente anche nelle ricerche scientifiche. Si spense nel 1662 da cristiano e da cattolico, sottomesso alla Chiesa e al Papa.links:
- Pascal as a mathematician

democratiaeth: a ninnau, felly, heb allu gwneud cyfiawnder yn gryf, ’rydym wedi penderfynu mai grym yw cyfiawnder
gan mwyaf, angen sy\'n clymu\'r cortynnau sy\'n rhwymo parch dyn at arall
gan na all pobl ymladd yn erbyn marwolaeth, trueni ac anwybodaeth, maent wedi penderfynu, er mwyn bod yn hapus, beidio â meddwl amdanynt o gwbl
mae hapusrwydd yn beth rhyfeddol: po fwyaf a roddi, mwyaf a fydd gennyt ar ôl
mewn symud y mae ein hanian; marwolaeth yw llwyr orffwys
ni fuasit ti\'n chwilio amdanaf, pe na bait ti eisoes wedi cael hyd imi
ni fydd pobl byth yn gwneud cam mor eithafol ac mor frwd â phan wnânt hynny oherwydd argyhoeddiad crefyddol
os wyf wedi ysgrifennu llythyr mor hir, mae am na chefais ddigon o amser i gwtogi arno
os ydych am beri i Dduw chwerthin, soniwch wrtho am eich cynlluniau