Logos Multilingual Portal

Select LanguageAndré Maurois (1885-1967)  French biographer, novelist, and essayist. His name was originally Émile Herzog. His first work, "The Silence of Colonel Bramble" (1918, tr. 1920), describing British military life, was highly successful. "Ariel" (1923, tr. 1924), a life of Shelley, was followed by lives of Byron, Disraeli, Chateaubriand, Washington, George Sand, Victor Hugo, and others. Other works include "A History of England" (1937, tr. rev. ed. 1958), "Tragedy in France" (1940, tr. 1940), "From My Journal" (1946, tr. 1948), and "Proust "(1949, tr. 1950). Maurois wrote discerningly on the art of biography as well as on writing and on living.


â\'r byd yn ei flaen diolch i lwyddo i wneud pethau y barnwyd eu bod yn amhosibl
pe deallai pobl yn well y peryglon o arfer rhai geiriau neilltuol, câi geiriaduron eu harddangos yn ffenestri\'r siopau llyfrau â bandyn coch amdanynt: \'Ffrwydrol - Triniwch â Gofal\'
yr unig beth y mae profiad yn ei ddysgu inni yw nad yw profiad yn dysgu dim inni