Logos Multilingual Portal

Select LanguageAlbert Camus (1913-1960)

Albert Camus, son of a working-class family, was born in Algeria in 1913.
He spent the early years of his life in North Africa, where he worked a various jobs (in the weather bureau, in an automobile-accessory firm, in a shipping company) to help pay for his courses at the University of Algiers.
He then turned to journalism as a career. His report on the unhappy state of the Muslims of the Kabylie region aroused the Algerian government to action and brought him public notice.
From 1935 to 1938 he ran the Theatre de l'Equipe, a theatrical company that produced plays by Malraux, Gide, Synge, Dostoevski, and others.
During World War II he was one of the leading writers of the French Resistance and editor of Combat, then an important underground newspaper.
Camus was always very active in the theater, and several of his plays have been published and produced.
His fiction, including The Stranger, The Plague, The Fall, and Exile and the Kingdom; his philosophical essays, The Myth of Sisyphus and the Rebel; and his plays have assured his preeminent position in modern French letters.
In 1957 Camus was awarded the Nobel Prize for Literature. His sudden death on January 4, 1960, cut short the career of one of the most important literary figures of the Western world when he was at the very summit of his powers.


celwyddgi diffuant yw actor
deallusyn yw rhywun sydd â meddwl sy\'n ei wylio ei hun
dengarwch: ffordd o gael ateb cadarnhaol heb fod wedi gofyn yr un cwestiwn clir
dim ond un broblem athronyddol wir ddifrifol sydd, sef hunanladdiad
dyn yw’r unig greadur sy’n gwrthod bod yr hyn ydyw
fel meddyginiaeth i fywyd yn y gymdeithas, awgrymwn y ddinas fawr. Y dyddiau hyn, dyna’r unig anialwch y gallwn ei gyrraedd
llunnir gwleidyddiaeth a thynged y ddynoliaeth gan ddynion heb ddelfrydau a heb fawredd. Ni fydd y rhai a all fod yn bobl fawr yn ymhél â gwleidyddiaeth
mae llwyddiant yn hawdd ei gael; yr hyn sy\'n anodd yw ei haeddu
mae pob chwyldro modern wedi gorffen â chadarnhau grym y wladwriaeth
ni fyddi byth yn hapus os deli i chwilio am beth sy’n creu hapusrwydd. Ni wnei byth fyw os byddi’n chwilio am ystyr bywyd
nid y frwydr sy\'n ein troi\'n artistiaid, ond celfyddyd sy\'n peri inni frwydro
os na all meistr wneud heb ei gaethwas, p\'un o\'r ddau sy\'n rhydd?
rhyddid y wasg yw\'r un sydd, efallai, wedi dioddef waethaf o araf ddiraddio\'r syniad o ryddid
y dyfodol yw\'r unig fath o eiddo y mae\'r meistri yn ei adael o\'u bodd i\'r caethion
y gwrthwyneb i bobl wareiddiedig yw pobl greadigol
yma y mae dyn rhydd yn byw. Ni wna neb ei wasanaethu
yr hyn sy\'n cyfrif yw\'r hyn nad oes raid ei ddweud, nid yr hyn a ddywedir
yr unig wir gynnydd yw dysgu bod yn anghywir ar eich pen eich hun
’roedden nhw\'n dweud wrtha\' i ei bod yn rhaid wrth yr ychydig farwolaethau hyn er mwyn creu byd lle na châi neb ei ladd mwyach