Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

a maggior parte d\'i sudditi si crida d\'essa tale picchì u re è u Re, un si renna conto ca in realtà è u re ch\'è Re picchì loru su sudditi
a teoria d\'u comunismu si po\' riassuma \'ntra na frase: abbolizione d\'a proprietà privata
a violenza è ra mammana e ogne vecchia società ca è prena e una nova
e quannu su nate e granne banche vestute i numi nazionali un su state avutru ca società e speculatori privati ca s\'affiancavanu a ri governi
i sordi, in quantu tena ra proprieta\' i cumpra\' tuttu, i s\'appropria\' i tutti l\'oggetti, è dunque l\'oggett\'i possesu in senso preminente. L\'universalità di sta proprietà sua costituiscia l\'onnipotenza di l\'essere suo, iddru è consideratu, quindi, cumu ente onnipotente
l\'operaiu diventa tantu cchiù poveru quantu cchiù producia ricchizza
menu mangi, vivi, t\'accati libri, va a ru teatru, a ballare e all\'osteria, menu pìanzi, ami, fa teorie, canti, pitti, fa poesie, ecc., \'cchiù sparagni , \'cchiù granne diventa u tesoru tuu, ca né i tarli, né a purbara pùannu consuma, u capitale tuu. Menu sì tu, menu realizzi a vita tua, \'cchiù teni; \'cchiù è granne a vita tua alienata, \'cchiù accumuli di l\'essa tuu \'straniatu
tutta a storia moderna mustra ca u capitale, s\'un ci dù na picca i frenu, lavura senza si fa nissunu problema e senza pietà a fa cada a classe operaia \'ntra a degradazione chiù funna
u comunismu è l\'unità essenziale i l\'omu cu ra natura, a vera risurrezione d\'a natura, u naturalismo cunchiusu i l\'omu, l\'umanesimu cunchiusu d\'a natura