Logos Multilingual Portal

Select LanguageAlbert Camus (1913-1960)

Albert Camus, son of a working-class family, was born in Algeria in 1913.
He spent the early years of his life in North Africa, where he worked a various jobs (in the weather bureau, in an automobile-accessory firm, in a shipping company) to help pay for his courses at the University of Algiers.
He then turned to journalism as a career. His report on the unhappy state of the Muslims of the Kabylie region aroused the Algerian government to action and brought him public notice.
From 1935 to 1938 he ran the Theatre de l'Equipe, a theatrical company that produced plays by Malraux, Gide, Synge, Dostoevski, and others.
During World War II he was one of the leading writers of the French Resistance and editor of Combat, then an important underground newspaper.
Camus was always very active in the theater, and several of his plays have been published and produced.
His fiction, including The Stranger, The Plague, The Fall, and Exile and the Kingdom; his philosophical essays, The Myth of Sisyphus and the Rebel; and his plays have assured his preeminent position in modern French letters.
In 1957 Camus was awarded the Nobel Prize for Literature. His sudden death on January 4, 1960, cut short the career of one of the most important literary figures of the Western world when he was at the very summit of his powers.


chiru ca cunta nun è chiru ca si dici,ma chiru ca nun accrri diri
c\'è nu sulu problema veramenti seriu:lu suicidiu
la politica e lu fiatu dill\'umanità vienini fatti da uomini senza ideali e grannizza. L\'uomini ca tenini dainta di se la grannizza nun trasini in politica
lu cuntrariu di nu populu civilizzatu è nu populu criaturi
lu futuru è l\'unicu tipu di proprietà ca li padroni dannu volentieri alli schiavi
l\'attori è nu bujardu sinceru
l\'intellettuali è qualcunu lu cui spiritu si autocontempla
nun è la lotta ca ni obbliga ad essi artisti,è l\'arti ca ni obbliga a luttà
qua abita \'n uomu liberu.Nisciunu lu servi
si nu padroni nun pò fari a menu di lu schiavu,quali di li dui è libberu?
u fascinu:\'nu modu pi si senti risponni si senza averia fattu nisciuna domanda
u successu è facili da ottenni. U difficili è lu merità