Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d h i k m n s t u w y

ang ating katalinuhan ay hindi lang ginagawa tayong rasyonal, pero ginagawa rin tayong mapanganib
Simon Wiesenthal
ang buhay ay halintulad sa pagtugtog ng byolin sa harap ng madla habang pinag-aaralan mo ang iyong piyesa
Samuel Butler
ang buhay ay hindi gaano namuhay ang tao, pero ang kanyang alaala at kung paano niya natatandaan
Gabriel García Márquez
ang isang tunay na kaibigan ay handang tanggapin ang iyong pananahimik
Camillo Sbarbaro
ang kadena ng kasal ay napakabigat, dahil dito kailangan ng dalawang tao para mabuhat ito. Minsan tatlo pa
Alexander Dumas
ang lahat ng tao ay nilikha ayon sa kagustuhan ng Diyos, madalas sobra pa
Miguel de Cervantes
Ang mga patay lamang ang makakakita ng katapusan ng digmaan
Plato
ang pagiging bukas-palad, sa kasamaang -palad ay maaaring magbunga ng mabuting pakikipagkalakal
Ugo Ojetti
ang pagkamakabayan ay ang paninindigang superyor ang bansang ito dahil pinanganak ka dito
George Bernard Shaw
ang pagkawala nga trabaho ay labag sa ating karapatang mabuhay at masahol pa sa kamatayan
José Ortega y Gasset
ang pangulong hantungan nang isang tagapagturo ay magbunga nang mga sariling nag-aaral.
Daniel De Montmollin
ang pinakamahirap na trabaho ay ang pag-iisip
Henry Ford
ang tanging sinasabi namin ay bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan
John Lennon
ang taong hindi marunong mangarap ay walang pakpak
Muhammad Ali
ang tunay na kalsikong panitikan ay yaong mga aklat na nagiiwan sa mga mambabasa ng isang pagnanais na malaman ang kabuuan ng istorya
Italo Calvino
Ang unang biktima ng digmaan ay ang katotohanan
Hiram Warren Johnson
ano ang mahirap sa pagsusulat ng aklat? Ang pagbabasa nito ang mahirap na bahagi
Gesualdo Bufalino
at dumating ang pag-unlad at winasak ang lahat. Matindi pa sa pagwasak na dulot ng digmaan. Kung winasak ng digmaan ang aming mga ariarian, winasak naman ng pag-unlad ang aming mga buhay
Bruno Ugolotti
bago pa man magbago ang isip mo, siguraduhing mayron kang hangaring magbago
Albert Brie
consul: Sa Amerika, ang isang talunan sa eleksyon ay binibigyan ng pampalubag-loob ng Pamahalaan sa pamamagitan ng isang posisyong maglalayo sa kanya sa bansa.
Ambrose Bierce
dito naninirahan ang isang malayang tao. Walang nagsisilbi sa kanya
Albert Camus
huwag mong subukang mabuhay ng habambuhay, hindi ka magtatagumpay
George Bernard Shaw
huwag sikaping maging taong matagumpay, bagkus sikaping maging taong may halaga
Albert Einstein
inuubos ng buhay ang oras ng tao
Stanislaw Jerzy Lec
kailangan itigil nang sangkatauhan ang gera o kaya matitigil nang gera ang sangkatauhan
John Fitzgerald Kennedy
mahirap makita kung sino talaga ang handang sumunod sa agos
Stanislaw Jerzy Lec
maligayang Pasko at manigong bagong taon
Anonymous
marahil ang kagandahang asal ay isang agham na nawawala na sa mundo. Hindi bali, ito ay muli nating tutuklasin
Jorge Luis Borges
maraming bulaklak para sa mga gustong makakita nito
Martin Luther King
mas mabuti pa ang isang malakas na kaaway kaysa isang mahinang kaibigan
Edward Dahlberg
nakakalungkot isipin na kung kailan nakalikha ang tao ng mga makinang magsisilbi sa kanya at magpapadali ng kanyang trabaho, doon siya nag uumpisang magutom
Oscar Wilde
naniniwala ka ba na ang ating Panginoon ay Katoliko?
Georg Christoph Lichtenberg
noong ako ay bata pa, may nakapagsabi sa akin na kahit sino ay maaaring maging Pangulo. Ngayon ay mukhang naniniwala na ako rito
Clarence Darrow
sa mga bagay na talagang mahalaga, ang istilo, hindi sinseridad ang dapat bigyang pansin
Oscar Wilde
tinuruan tayo ng kasaysayan ng mga aral ng dugmaan ngunit lahat ito\'y kinalimutan natin
Benito Mussolini
umabot ng labing limang taon bago ko nalamang wala pala akong talino sa pagsulat, ngunit hindi ako makaatras dahil nang mga panahong iyon, ako\'y lubusang kinikilala na
Robert Benchley
wala nang mas tapat pang pagmamahal kaysa pagmamahal sa pagkain
George Bernard Shaw
walang daan sa kapayapaan; ang kapayapaan ay ang daan
Mohandas Karamchad Gandhi
walang dakilang ideya ang mga tao, sila ang hinahanap nito
Franco Modigliani
walang mga ilehitimong anak, ilihitimong mga magulang lamang
Leon R. Yankwich
yun ang aking mga prinsipyo, kung hindi niyo gusto ang mga ito, marami pa akong iba
Groucho Marx