Logos Multilingual Portal

Select Language

a e h i k l m n t

a Picasso he kope tatu, a au tako\'a; a Picasso he paniora, a au tako\'a; a Picasso he komunita, \'ina a au
Salvador Dalí
ahani \'ina a koe kai rova\'a i a au e ko kimi mai a koe i a au
Blaise Pascal
Aroha Nui i te Noere hai here!
Anonymous
E hia ora \'i roto i te ora e tahi, e hia tagata \'i roto i te tagata e tahi
Giovanni Papini
e riva no te tahi nu\'u mo haka vita, i te me\'e haka aga hai mana\'u e te tahi nu\'u
Jules Verne
e tahi poki i \'uta he take\'a te manu \'auri \'e he moe varua i te kona roa-roa. E tahi kope \'i ruga o te manu \'auri he take\'a te hare o \'uta \'e he mana\'u ki to\'ona hare
Carl Burns
He aha te \'arate? he tai\'ata
Charles Baudelaire
he haka aŋi-aŋi nō te me\'e ai, ta\'e ō he me\'e ko aŋa \'ā.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
he opitara e tahi te ora nei, \'ina e tahi tagata ta\'e haga mo kamiare i to\'ona ro\'i
Charles Baudelaire
he rave\'a e tahi mo vanaga \'ina ko mo-motu ta\'a vanaga, e papa\'i
Jules Renard
Ka ai atu \'ata hau\'ha\'a te huru o te kiri ki te mata, ko te ai iga \'a te tama\'i
Bob Marley
kai \'ite mai o he te ke\'o-ke\'o o te taparahita\'ata mo mana\'u he titika te raua aga ta\'ato\'a
Victor Hugo
ki tano te mahana he hoki haka \'ou tatou he tu\'u he tagata \'e ta\'e no he hurio
Anne Frank
Ko Paratane no te henua o te ao te kai \'ata ati ki te haka turu
Jackie Mason
koa ite navidad ote mata hiti api
Anonymous
Mo ai e riva ro koe mo ki i ta\'a vanaga haga ki te rua, ka ai atu e ko haga e ia mo garo\'a, te ha\'aura\'a e ai ro te ha\'ati\'a mo riva o\'ou mo ki i tu\'u mana\'u
George Orwell
mo garo\'a e au i te rahi o te tagata e rotu-rotu \'a ki te tagata e tahi, he \'aroha a au i a ia. Mo hakarogo i te puhi hai rahi o te ta\'u o to\'ona ora no ko oti \'a
H.L. Mencken
Mo vanaga o\'ou ki te tagata hai re\'o agi-agi e ia, he o\'o ki roto i te mahatu. Mo vanaga o\'ou ki te tagata hai re\'o o\'ona, he o\'o ki roto i te mahatu.
Nelson Mandela
Nu\'u rahi te nu\'u ta\'e \'ouhou ki te \"Fiko\" he \'ono no te nu\'u rova\'a i te rave\'a mo ta\'e \'ouhou, \'oira o te veve te \'ouhou mo raua tako\'a.
Carl William Brown
Nu\'u ta\'e rahi te nu\'u take\'a i te tatou huru mau, ta\'ato\'a e take\'a nei i te tatou huru a ruga \'a.
Niccolò Machiavelli
ta\'ato\'a a tatou he taina o te ai mai tu ha\'amata iga \'a ta\'ato\'a tatou
Margherita Hack
ta\'e he tai\'o rahi, ta\'e he \'ite rahi te ai o te ma\'a, he ai o te agi-agi rahi
Fernando Pessoa
ta\'e te hoko tahi mo piri atu, e haka aga
Marguerite Duras
te hakake he \'ite mo agi-agi \'ata ki roa he te rahi o te roa \'ana tu\'u
Jean Cocteau
te ki a Pablo Picasso, te \'arate he re\'o-re\'o mo haka agi-agi mai i te parauti\'a
Pablo Picasso
te me\'e hope\'a o te hohonu o te tagata ko to\'ona kiri
Paul Valéry
Te nu\'u haka koa pahe repahoa \'a, pe ira \'a te rovo ararua ko te paihega
George Chapman
Te parauti\'a mo te kope ta\'e ri\'a-ri\'a no mo mate e kî
José María Vargas Vila
te rei o te kapitarita ko koe \'o ko au; ta\'e ō ararua tāua.
Karl Liebknecht
te rei, ta\'e mo ha\'ati\'a ia e tahi kope mo ha\'uru \'i raro i te ara haka \'ava-\'ava mai ruŋa i te henua.
Anatole France
Te riva-riva \'o te rake-rake o te puka hai huru o te kope era e tai\'o era
Emilio Praga
te tagata e mate nei he ta\'e ai te ara mo aga, ta\'e he moni kore
Vandana Shiva
To\'oku mana\'u ko rova\'a \'a e au te vaha o roto i te manu rauhuru \'e i te \'urita\'ata: ko tatou
Konrad Lorenz
\'ata poto ki te parauti\'a te ta\'e agi-agi ki te haka aga hai mana\'u
Denis Diderot
\'i roto i te mana\'u no te parauti\'a
Anatole France
\'l Hollywood mo hogi o\'ou he \'ouhou atu ka ta\'utini te torare \'e mo tu\'u kuhane e pae tara
Marilyn Monroe