Logos Multilingual Portal

Select Language


ako ne iščekuješ neočekivano, nećeš ga ni otkriti, jer je toliko neuhvatljivo i nemoguće
Heraclitus
borba čovjeka protiv moći je borba sjećanja protiv zaborava
Milan Kundera
činilo se kao da je svijet bio podijeljen na dobre i loše ljude. Dobri su spavali bolje dok su loši, više uživali budni
Woody Allen
ja ću biti uistinu slobodan kada svi oko mene, muškarci i žene, budu slobodni
Michail Bakunin
kao njihov vođa, moram ih slijediti
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
moramo prepustiti put novim naraštajima jer ako im ga ne propustimo svakako ce ga sami preuzeti
Luciano Lama
najstarije i najkraće riječi \"da\" i \"ne\" su one koje zapravo zahtijevaju najviše razmišljanja
Pythagoras
naučiti da govoriš neki jezik je naučiti da ga prevodiš
Octavio Paz
ne čitajte da biste se zabavili, kao što rade đeca,niti da biste učili druge, kao što rade ambiciozni ljudi, čitajte da biste živjeli
Gustave Flaubert
niko ne možedugo skrivati jedno lice a drugima pokazivati drugo a da ne bude na kraju i sam zbunjen koje je ono pravo
Nathaniel Hawthorne
rijetko se dešava da muškarci koji se odnose s poštovanjem prema ženama, medju njima uživaju popularnost
Joseph Addison
samo mrtvi vide kraj rata
Plato
želio bih da sve bude u obliku kruga, takoreći bez početka i kraja,i da odaje utisak jedne usklađene cjeline, one životne
Vincent Van Gogh