Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d é e f g h i j l m n o p q s t u v

...al libor ver, e l\'unico, un escritor al ne gh\'a miga che inventerel come disen la genta, pärché al ghe l´ha zamó scrit dentr a la testa, al gh\'a sol da tradurel. Al dover e \'l lavor d\'un escritor son al dover e \'l lavor d\'un traductor
Marcel Proust
...dal fnestri, il su fnestri, al senta la vita di om e dal mond, e \'l sa che lú l\'é esclus, pero \'l \'n se mata miga parché un rest ad feda al ghe dis che \'l ga da scontär en su alma sta soferenza, sta inmensa soferenza che representa col che in definitiva tendrá che morir
Hermann Hesse
a bsógna reaccionär contra la lengua pär impedir che nos venga a dominär con sus fórmulas, sus clichés, sus frases convenidas, tut col che representa tan lampant a un escritor balord
Julio Cortázar
a burocrazia l\'é un mecanism gigant manovré pär di nan
Honoré de Balzac
a ch\'é forsi qualcosa \'d pú bel pär un popol che la lengua di so vech?
Johann Gottfried von Herder
a ciam om al padrón \'d su linguag
Don Lorenzo Milani
a cit chijetor solo pär al motiv d\'ilusträr mej al me penser
Michel de Montaigne
a cred ancóra che la genta l\'é basicamente bon\'na. Semplicement, an pos migh costruir mi speranza sopra dil bäsi cme la confusión, la miseria e la morta
Anne Frank
a cred ch\'é caté l\'union tra il besti e l\'homo sapiens: nojetor
Konrad Lorenz
a cred molt seriament che la rivoluzión l\'é \'l fondament \'d la legalité
Fidel Castro
a credré \'d n\'aver gnent in me posess pú \'d col che habré doné con un po\' d\'och
Lucius Annaeus Seneca
a desider soltant \'d n\'aver migh desideri
Anónimo
a ghé na manera \'d saver se \'n om l\'é onest o no: dmanderghel. Si al responda che sí l\'é märs
Groucho Marx
a ghémma acsi tant in común con i american - con la ecezión, obviamente, \'d la lengua
Oscar Wilde
a gh\' emma tutti la forza suficenta par soporter i mei di i\'eter
François de La Rochefoucauld
a gh\'é di giornalist e di politicant onest, pero una volta ch\' i s\'an lasé comprär l\'é fnida, i resten di compré
William Moyers
a gh\'é dla genta ch\'la sa tut, pero cost l\'é tut col ch\'la sa
Niccolò Machiavelli
a gh\'é dla genta csi povréta ch\' la gh\' ha di sold e basta
Anonymous
a gh\'é du maneri \'d conquistär la felicité, v\'una l\'e fär l\'idiota, l\'ältra serel
Enrique Jardiel Poncela
a gh\'é genta cla trova al silensi insoportabil perché j gh\'an tropa cagnära adenter
Robert Fripp
a gh\'é molti cosi ch\'is butarisson via senza la paura che quälchidon äter al podiss catäria su
Oscar Wilde
a gh\'é quel ch\' fa pú dan che calumniär, l\'é dir la verité
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
a gh\'é quel \'d tragic in tal fat che l\'om, apen\'na la invinté \'na machina ch´la pöl fär su lavor, l\'ha cmenzé a morir d\' fam
Oscar Wilde
a gh\'é sol du tragedi a ste mond: v\'una lé \'n poder brisa catär col ch\'as vol, l\'ätra l\'é catärel
Oscar Wilde
a gh\'é soltant una cosa ch\' l\'eccita i animäi pú che \'l piäser, l\'é \'l dolor
Umberto Eco
a gh\'e soltant un\'avarizia dignitosa: cóla dil paroli
Constancio Vigil
a gh\'é tanti legi che nisón al pol eser sicur d\'n\'eser mandé a la forca
Napoleon Bonaparte
a gh\'é toché anca a lu, com a tuta la genta, viver in di brut temp
Jorge Luis Borges
a gh\'é tri cosi che me scord continuament: i nom, il faci, \'d la terza an m\'arcord brisa
Italo Svevo
a gh\'é un mutuo vantag, parché la genta, mentre l\'é dré a insgnär, l\'impära
Lucius Annaeus Seneca
a gh\'é \'na mucia \'d maneri d\'ariver, al mej \'s d\'an partir brisa
Ennio Flaiano
a gh\'ema des minut pär mettr in prática un\'idea primma che la ritorna in tal mond ad li insóni
Richard Buckminster Fuller
a gh\'ema tuti i difet dil nostri qualité
Adriano Olivetti
a gh\'emma bastansa religión pär odiärnos, pero no bastansa pära vrernos ben
Jonathan Swift
a gh\'emma solament la felicité ch\'emma dé
Eduard Pailleron
a gh\'emma tutti ´na donna in tal penser. Coi ch\'é sposé i gh\'nan n\'etra a ca sova
Noel Clarasó Serrat
a gh\'ho bisogna ch\'am bisognen
Anónimo
a gh\'ho poch desideri e col poch ch\'a desider al desider poch.
San Francesco d'Assisi
a gh\'o bisogna \'d provär pär me mädra al medesim respet ch\'as prova pär un ideel
Anne Frank
a gh´ha da averegh quel che no funciona ben in tal lavor, o si no i siori l\'avriss ja acaparé
Mario Moreno (Cantinflas)
a guardaré tuti il teri come si fusson mii e il mii come si fusson \'d tuti
Lucius Annaeus Seneca
a la genta al ne fa miga paura al vizi parché al la fa dominäda, pero sí la virtú parché al la fa dominanta
Diego de Saavedra Fajardo
a les di libor, \'na mucia \'d libor. Un libor solament al m\'á insgné bombén: al vocaboläri- Ah, al vocaboläri! A l\'ador. Ma j ador anca la sträda, al pú maraviliös di vocaboläri
Ettore Petrolini
a m\'é costé quinds ani därom cont ch\'an gh\'äva miga al talent d\'un scritor, peró \'n podäva miga lasär lí parché in col temp j era zamó trop famos
Robert Benchley
a ne \'s pöl miga traducir pär completo in paroli ni col ch\'as pensa
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a ne \'t pol miga infilär un cortel dla longhéza \'d la spana d\' \'na man in tla schen\'na d\'un om, tirarel fora du did e pó dir ch\'a t\'é fat di progress
Malcolm X
a n\'et fé eter che girär in tond, e cuand at vol lassär lí at piob pär tera
Carmelo Bene
a pärl al spagnol con al Sgnor, l\'italian con il doni, al frances con i om e al todesch col mé can
Charles V
a pint il cosi no acsí come al ja ved, peró come al ja pens
Pablo Picasso
a port in spala un pes opriment: al pes dil richezi ch\'an n\'ho miga dé a chijeter
Rabindranath Tagore
a ricord dla alegria \'l né pu brisa alegria, al ricord dal dolor l\'é semper dolor
Lord Byron
a semma col che semma avié a fär
Aristotle
a semma dal medesim materiäl con che \'s cosen i sogn
William Shakespeare
a semma in un tren ch\'al va a tersent chilometri l\'ora, an savéma miga indo \'l \'s porta e, sopra al cont hema vist ch\'al manca \'l machinista
Carlo Rubbia
a semma la nostra memoria, col museo d\'ilusión ad formi incostanti, cla múcha ad spech rot
Jorge Luis Borges
a sémma tuti di diletant. La vitta l\'é csí curta che \'n \'s pöl miga pensär a n\' ältra cosa
Charlie Chaplin
a semma tuti di gran ignorant, pero no tuti ignoremma \'l medesimi cosi
Albert Einstein
a semma tutti cme \'l sa fat al Sgnor e molti volti anca pés
Miguel de Cervantes
a semma tutti uguäi par la légia, pero brisa par coi ch\'é encarghé d\'aplicärla
Stanislaw Jerzy Lec
a son comunista, gracias al Sgnor
Jorge Amado
a son partidäri d\' la liberazión d\' la droga . . . almenos in tal sport
Massimiliano Badiali
a son \'na pärta \'d tut col ch\'é caté sobre mi sträda
Alfred Tennyson
a tí, lengua santa / a tí lengua che adoro / pú che tut l\'argent / pú che tur l\'or
Haïm-Vidal Sephiha
a tuti il doni gh piäsriss eser fedeli. Dificil l\'é catär un om pär poder serel
Marlene Dietrich
a voj ben al dóni pero sensa admirärli
Charlie Chaplin
a vriss che l\'acta \'d morta ad tuti i ser uman al fussa scrit in tla medesma lengua ad cóla ch\'lé nassú
Bertolt Brecht
a vriss poder descriver la blessa de tus occh
William Shakespeare
acsí a scovrímma du vrité. La primma l\'é ch\'a semma \'na comunité \'d genti chi pärlon la sressa lengua. La seconda l\'é che parlärla l\'é \'na manera, entre tanti, d\'eser personni umani
Octavio Paz
acsí cme \'s pol donär \'n organ ad \'na personna pär salvär la víta d\'un malé, as devriss regalär quel da magnär pär al che mora ´d fama
Anónimo
adesa a sé \'l segret pär fär di omi pú bon: cressor a l\'aria averta, magnär e dormir con la tera
Walt Whitman
agh vol na mucha, pero na mucha \'d temp pär ser giovn
Pablo Picasso
ai mé temp \'n gh\'era miga best seller e in ne podevon miga därnos a la prostituzión. An gh\'era nisón dispost a comprärla
Jorge Luis Borges
ajutim a capir col ch\'av dig e l\'esplicaré mej
Antonio Machado
al bel di standard l\'é ch\' a gh\'né na mucha pär poder cernir
Andrew S. Tanenbaum
al ben al pol soportär il batosti, al mäl no
Rabindranath Tagore
al ben generäl l\'é la somma \'d \'na mucha´\'d mäij privé
Anatole France
al bes l\'é \'na troväda inteligenta para impedir ai moros ad dir tropi siochézi
Alessandro Morandotti
al bon sens l´é la cosa pú ordinäri dal mond; tutti i crédon ch\'i gnán abastanza
René Descartes
al brutt \'d la generosité l\'é l\'é ch\'la \'s pöl anca convertir in un bon afäri
Ugo Ojetti
al castigh dal crimen al sta in tal fat d\'averel cometido, la pena che le aplica la lej la gh\'é \'d pú
Anatole France
al castigliano l\'é la lengua franca \'d l\'indian american
Carlos Fuentes
al corag l\'é la paura ad pasär pär vigliac
Horace Smith
al corp l\'é \'d von sol, l\' älma mäj
Hermann Hesse
al costa solament col ch\'al nes päga miga
Camillo Sbarbaro
al crimen pú grand ad l\'om l\'é d\'eser nasú
Pedro Calderón de la Barca
al diävel l\'é \'n ilus s\'al creda ch\'al pol pegiorär la raza umana
Karl Kraus
al dictador al pol cambiär il legi, brisa l\'usansi
Jacinto Benavente y Martínez
al digitäl l\'é la rapidité e l\'eficienza, la cärta l\'é \'l piaser
Giuseppe Annoscia
al disens l\'é la pú älta forma \'d patriotism
Thomas Jefferson
al dolor ch\'al masa al dolor, al fa le veci d\'una medzen\'na
Publilius Syrus
al dover l\'é quel che speréma da chjétor
Oscar Wilde
al fat pú misterios \'d l\'umanité jen tuti il lengui che gh\'é in tal mond
Elias Canetti
al fin al nasa dai mes pär obtenerlo acsí come la planta la nasa da la smenta
Mohandas Karamchad Gandhi
al giornalism al sta a la storia come una prostituta la sta a una dona onesta
Jules Huot de Goncourt
al giornalism l\'é solo l\'ärta \'d limpir di spazi in bianc
Rebecca West
al giornalista lé sproné pär sarär, e cuand al gh\'a dal temp al scriva pes
Karl Kraus
al lavor al scurta i gioren e al slonga la vita
Denis Diderot
al lavor al slontana tri di noster gran mäij: al fastidij, al vizi e al bisogn
Voltaire
al lavor l\'é al rifugio \'d la genta chi \'n ghán da fär gnenta \'d meij
Oscar Wilde
al letor cuand al lesa, al \'s lesa a lú stess. Al lavor dal scritor al n\'é ätor che un quel ch\'al somija al lunéti e ch\'al permíta a chi lesa \'d védor col che senza al só libor al n\'avriss brisa vist in su cervel
Marcel Proust
al libor ch\'al no soporta du lecturi al ne merita gnan v\'una
José Luis Martín Descalzo
al líbor l\'é la saluta \'d la raza umana
Voltaire
al linguag l\'é molt pú inchiet \'d la vita
Manuel Seco
al mäestor pú sicur \'d \'na lengua l\'é su usanza
Quintilianus
al matrimoni l\'é com\' i fons: von al s\'acorsa trop tärdi cuand i én bon o i én mat
Woody Allen
al matrimoni, \'n la víta, l\'é cme un duel in mes a \'na batalla
Edmond About
al me sogn l\'é col \'d Picasso: acumulär tant sold pär poder vivor seren come i povrett
Fernando Savater
al meij che la natura l\'ha dé al om l\'é la brevité \'d su víta
Plinius Secundus
al meij dil volti jien il paroli balordi
Anónimo
al meij \'d la vita al ne se busca miga, al \'s cata
Anonymous
al meij \'d l\'oblio l\'é \'l ricord
José Hierro
Al mel ch\'a femma al no nos procura tant odi e ostilité quant nostri bonni asion
François de La Rochefoucauld
al mond l\'é divis tra coi ch\'in dormon brisa parché j en afamé e coi ch\'in dormon brisa parché j an paura \'d coi ch\'i en afamé.
Paulo Freire
al mond l\'é maternel pär j omj e ciauvinista pril dóni
Belén Sánchez
al mond l\'é pien \'d libor straordinäri ch\'an nil lesa nisón
Umberto Eco
al motiv principäl d\' la difusión ad l\'ignoranza in masa l\'é \'l fat che tuti säven lesr e scrivor
Peter de Vries
al ne gh\'é brisa amor senza patir o ch\'al faga patir
Henri François-Joseph de Régnier
al ne gh\'é miga di fió ilegitim, ma di pädr ilegitim
Leon R. Yankwich
al ne gh\'é miga quel pú util e con pú nobléza intrinseca d\'un dizionäri. Pär i putén da cinc an in avanti e, con un pó \'d fortonna, pär i scritor fin ch\'i complissn i cent
Gabriel García Márquez
al ne se slonga brisa la víta, la s\' slonga la vchära
Anónimo
al nemigh pú cativ l\'é semper meij che un amigh a mez
Edward Dahlberg
al novänta percent di politicant al rovina la reputazión \'d cl\'äter des percent
Henry Alfred Kissinger
al noväntinov percent ad tuti i creazión, in melodii o penser, son imitazión. Una pirateria, pú o menos avisäda
Friedrich Wilhelm Nietzsche
al n\'é ghé miga un amor pú sincer che col \'d la papatoria
George Bernard Shaw
al n\'é gh\'é migh escusa ch\'i scienzé i torturen dil besti. Ch\'i vagn a fär su provi coi giornalist e i politicant
Henrik Ibsen
al n\'é miga povrett chi \'l gh\'ha poch, l\'é povrett chi \'l vol trop
Lucius Annaeus Seneca
al pänser al va indré e il cosi inanz
Nina Ivanoff
al pänser l\'é semper \'na brisla \'d sabia in tla mecanica dal poder
Bruno Arpaia
al pasé l\'é un prolog
William Shakespeare
al penser al mora in tla boca
Nicanor Parra
al pericol pú grand in tla víta l\'é ser trop prudent
Alfred Adler
al pesimisom al riguärda l\'inteligenza, l\'optimisom la volonté
Antonio Gramsci
al piaser \'d vivor senza pen\'ni al väl ben la pen\'na \'d vivor senza piaser
Sant'Agostino
al plaser pú sciét l\'é disprezär i plaser
Lucius Annaeus Seneca
al poeta l\'é fat a la misura \'d col gran signor dal núvli, ch\'al viva in la tempesta e se la rida dal vent, pero esilié in la tera an pol miga marciär con su gran äli
Charles Baudelaire
al pol aver dil convinción solament chi al n\'ha miga studié la facenda
Emil Cioran
al premi pär un lavor ben fat l\'é la posibilité \'d fär n\'ätor lavor ben fat
Jonas Edward Salk
al prim sintom \'dla morta l\'é la nascita
Stanislaw Jerzy Lec
al princip l\'é al prim servidor \'d su nación
Friedrich der Große
al problema ad \'ste paes l\'é ch\'a gh\'é trop politicant chi creden, in base a la esperienza, ch\'at pol imbrojär tuti in tal medesim temp
Franklin Pierce Adams
al problema d\' eser puntuäl l\'é che \'n gh\'é nisón lí pär apreciarel
Franklin P. Jones
al prosperär di paes ch\'i en dré a crecer l\'é lighé a la desmilitarizazión
Oscar Arias
al sa drovär la tática amorosa solo col che \'l n\'é brisa inamoré
Cesare Pavese
al scandal al comenza cuand la polizia agh méta un taj
Karl Kraus
al scritor ch\' al ne va migh in profondité al galégia semper
Stanislaw Jerzy Lec
al se sbalia chi \'l vol combater l\'usanza con la gramática
Michel de Montaigne
al segret dal success l\'é la sincerité. Cuand at pol simulärla, l\'é fata!
Arthur Bloch
al segret \'d la felicité l\'é där da ment al tentasioni
Oscar Wilde
al Sgnor l\'ha fat l\'om e, parché a n\'al catäva bastanza in solitudine, al gh\'ha dé \'na compagna pär aumentärla
Paul Valéry
al Sgnor, come una virgola, al pol cambiär tut
Guido Guerrasio
al socialism al pol gnir solament in bicicléta
José Antonio Viera Gallo
al spagnol al ne sará brisa una genuina lengua cultural infina che la scienza la se scríva in spagnol
Angel Martín Municio
al spirit \'d l\'om al ne \'s dá mäj da veder csi fort e con tanta nobléza come quand al se scorda \'d vendichäres e al gh dá pär pärdonär una ofesa
E.H. Chapin
al sport seri d\'incó al ne gh\'ha gnent da spartir con la competenza onesta. Lé pien d\'odi, ad gelosii, \'d blagonerii e un plaser sadic pär vedor dla violenza. Par dirla diferent, l\'é una guera sensa canonädi
George Orwell
al studi dil malatii l\'ha fat tant progres ch\'lé quäsi imposibil incó catär una person\'na sana
Aldous Huxley
al succes al n\'é brisa dificil de obtener. Lo dificil l\'é meritärol
Albert Camus
al success l\'é obtener col che \'t vol. La felicité l\'é voler col che \'t ghé
Jackson H. Brown
al tutt al ne väl gnent e \'l rest al väl men ancóra
León de Greiff
al vent al ne sofia maj d\' la pärta giusta pär coi chi \'n ne saven miga indo ndär
Lucius Annaeus Seneca
al ver specch di nostor ragionament l\'é \'l cors \'d la nostra vítta
Michel de Montaigne
am sent optimist in quant al avenir dal pesimism
Jean Rostand
amär al lavor \'d von al forma la pú concreta aprosimazión a la felicité sobre la tera
Rita Levi Montalcini
amé, a son ste amé, al sol l\'ha carezé mi fronta. Vita, an ghé gnenta ch\' tam deva! Vita, a semma päri!
Amado Nervo
an arivémma mäj tan lontán come quand an savemma miga indó véma
Johann Wolfgang von Goethe
an bev miga dal ven o di alcoolic. Brisa pär mérit, ma parché a gh\'é quel che pär mí l\'é pú bon: l\'aqua
Jorge Luis Borges
an capiss miga il svolti ch \'l ha da där un fium pär pasär sotta tutti chi pont
Beppe Grillo
An dagh miga limosni. Son brisa tan povrett comma pär därli
Friedrich Wilhelm Nietzsche
an gh\'é brisa di fat, ma solamente di interpretazión
Friedrich Wilhelm Nietzsche
an gh\'é cosa ch\' la dé plaser si no l\'é condivisa
Lucius Annaeus Seneca
an gh\'é gnenta pú sporc, potenzialment, che \'na guera segreta
Susan Sontag
an gh\'é miga dú person\'ni chi lésan al medesim libor
Edmund Wilson
an gh\'ó miga temp \'d därgh adré
John Wesley
an manca miga la liberté, mancan il genti liberi
Leo Longanesi
an me cercariss brisa se nt m\'aviss zamó caté
Blaise Pascal
an me consider brisa un comensäl pär che son sdu a su tävla a vedov mangnar davanti al mé piat vod. Sderm a tävla an me trasforma brisa in comensäl. Stär in America an me trasforma brisa in americán
Malcolm X
an me mesd brisa vlontera con mi facendi privädi
Karl Kraus
an me sent miga costrett a credor che col medesim Sgnor ch\'al sa doné i sens, la razón e la inteligensa, al pretenda che laséma lí d\'utilizaria
Galileo Galilei
an me son miga fat dal fidogh quand a son nasú e n\'al m\'al faró miga quand a mora
Federico García Lorca
an ne gh\'é gnenta pú brut che la razón quand la n\' sta miga da la nostra pärta
George Savile
an ne gh\'é miga al mond n\'ätra pasión indóva l\'egoism l\'é csí tiran cme stär inamoré; von l\'é semper dispost a sacrificär la päsa \'d l\'ätor primma \'d perdor la sóva
François de La Rochefoucauld
an ne gh\'é miga idéi premeditädi, an ne gh\'é ätor che moment adat che bisógna saver aspetär
Jean Monnet
an ne met miga in discusión al fat che la medzen\'na la pol ser util a quälchidon, pero a dig ch\'lé funesta in generäl pär l\'umanité
Jean-Jacques Rousseau
an ne podemma brisa färle qualcosa d\' pes a qualchidón che ocupärnos esclusivamente \'d lu
Elias Canetti
an ne pos miga averogh nison\'na sorta \'d considerazión pri tradutor, pärché d\' una manera diferenta comenzariss a scrivor in una lengua impersonäl e piata, insípida e inodora
Günter Grass
an ne pos miga vivor senza von ch\'al ne pol miga vivor senza mí
Nadine Gordimer
an ne se dis mäj gnenta ch\'an n\'é brisa sté dit
Terentius
an ne son brisa bastanza joven pär saber tut
Oscar Wilde
an ne vdéma brisa il cosi come stán, ma com\'a semma
Anaïs Nin
an ne vivíma miga int un paes, a vivíma int \'na lengua
Emil Cioran
an neg brisa che il doni jen balordi. Al Sgnor las fí dla stofa ch\'l\'ha fat i omi
George Eliot
an n\'ho mäj pensé, al scrivor, en avsinärme al popol. Bon, an n\'ho mäj pensé en avsinärme a nisón
Jorge Luis Borges
an pos miga cambiär al pasé, pero sí il mé memorii
Anónimo
an pos miga perder dal temp a fär di sold
Alexander Agassiz
an semma brisa col ch\'a semma pär col che scrivemma, ma pär col ch\'emma let
Jorge Luis Borges
an son mäj tan impgné cme quand an gh\'ho gnent da fär
Publius Cornelius Scipio Africanus
an son miga soltant un pacifista. A son un pacifista militant. A son dispost a lotär pär la päs
Albert Einstein
an s\'acordema brisa di dí, s\'acordema di atim
Cesare Pavese
an s\'é ancóra capí che soltant con al divertiment, la pasión e la risa a s\' ariva a una genuina crescita culturäl
Dario Fo
an ve fa miga spavent un mond d\'analfabeti senza memoria fora \'d cóla di so computer?
Harold Bloom
an ved miga un error ch\'an podriss miga aver cometido
Johann Wolfgang von Goethe
an voj dimosträr gnenta, a voj sólo fär védor
Federico Fellini
an \'s fa brisa politica con la moräl, pero gnanca senza
André Malraux
anca in tal sport bisógna sogetärs a la mafia?
Carlo Cattaneo
anca si il gramatichi jen tan numerosi come i gramatic, chisá pú numerosi . . .
Desiderius Erasmus von Rotterdam
anca s\'al pär \'na bala, lasí ch\'av díga che \'l rivoluzionäri sincer l\'é guidé pär di profond sentiment d\'amor
Ernesto Che Guevara
anca \'n äsen al pol andär a la Mecca, pero no pär este motiv l\'é un peregren
Arabic saying
as devriss difidär \'d tutti li impresi ch\'i gh\'an bsogna d\'spianär un vesti nov
Henry David Thoreau
as devriss pensär pú a fär dal ben che a stär ben, acsí as podriss terminär anca a stär meij
Alessandro Manzoni
as nos capisa mej quand a parlémma dil lengui diferenti
Elena Loewenthal
as piansa \'d pú pär li oración aceptädi che pär cóli negädi
Santa Teresa de Jesús
as podéma fermär cuand as va su, mäi cuand as va so
Napoleon Bonaparte
as pol där ch\'a son mat, pero s\'a n\'al son brisa nisón al deveriss goder ad liberté
George Bernard Shaw
as semma scordé rapidament da bon cuand as tocheva a nojetor emigrär
Susanna Agnelli
at pol därl in tal cul a tuti, e semper, si la publicité l\'é fata ben e \'l preventiv l\'é bastanza ält
Joseph Levine
at vot tut\'il volti ch\'at va a comprär
Alex Zanotelli
av scordí che i frut jen ad tutti e la tera \'d nisón
Jean-Jacques Rousseau
aver un amigh la \'n n\'é brisa \'na cosa de la che qualsiasi person\'na as pol vantär
Antoine de Saint-Exupéry
avertenza: l\' Autoritá Sanitaria la pol rovinär gravement la salud e dla genta
Ana López
avocät: un complice ch\' al no córa nisón risch
Anónimo
avocät: von ch\'as difenda dai läder e \'l \'s porta via la sorzia d\'il tentazión
H.L. Mencken
a\'m fid sol dill statistic che j\'é manipolé
Winston Churchill
barometer: una invenzión inteligenta ch\' la serva pär indicär che temp al fa
Ambrose Bierce
basta che lé las meta a gridär in facia a tuti la vrité. Nisón agh créda e tuti i penson ch\' l\'é mata
Luigi Pirandello
basta tratär \'d mejorär la genta pär rovinärla
Oscar Wilde
basta \'d droghi in tal sport; fora i control
Anonymous
bendit al che no spera gratitud porqué \'l n\' va miga a disilunioneres
W.C. Bennett
Berlusconi l\'é von d\' chi mäj ch\' is curen con la vaccinazión. Col che gh\'é bsógna pär curärse de Bernasconi l\'é \'na bela injección de Berlusconi
Indro Montanelli
bisógna därle pú valor a un dent che a un diamant
Miguel de Cervantes
bisógna lassär al pass al növi generazion\'ni anca pärché se \'n gh\'al lasséma brisa stí pur sicur ch\'il cáton pär sí soli
Luciano Lama
bon Nadèl e dla felicitè par al an nòv
Anonymous
burocrazia: una complicazión pär cada soluzión
Samuel Herbert
buschär al significa tgnir una mira. Catär in cambi al vol dir ser liber, restär avert, senza una meta
Hermann Hesse
cada uno al sta sol in tal cor e \'dla tera - trapasé pär un rag \'d sol: e l\'é sira subit
Salvatore Quasimodo
cambiär in mej la forma l\'é cambiär al penser
Friedrich Wilhelm Nietzsche
castité: la pú contra natura dil perversión sesuäli
Aldous Huxley
che facil l\'é scrivor dificil
Eugenio Colorni
chi gnent al dmanda al s\'aspéta tutt
Jean Rostand
chi mäj, siend amé, l´é ´n povrett?
Oscar Wilde
chi mira i so difet, al ne ve brisa coi d\'jetor
Ali ibn Abi Talib
chi pol negär che noster mond l\'é \'ndé in malora?
Günter Grass
chi vive esteticament al viva semper solo al moment
Søren Kierkegaard
chi \'l no conossa il lengui stranieri al ne sa gnenta de la sova
Johann Wolfgang von Goethe
chi \'l pol conservär la capacité \'d catär la bléza indo l\'é al ne sará maj vech
Franz Kafka
chi \'l viva \'n om liber. Nisón al servissa
Albert Camus
chi \'l völ viazär al stéli, ch\'an \'s guärda miga in gir in zérca \'d compagnía
Christian Friedrich Hebbel
chil dóni i ciapen semper la forma d\' l\' insóni ch\'al las contenen
Juan José Arreola
chil dóni j\'en bastanza fälsi pär che tuti i so fió i giuren e spergiuren mé mädra era una santa
Remy de Gourmont
chil dóni \'s volen ben pär i noster difet. Quand a n\'emma mucié \'na scorta suficienta i stan disposti a pardonärnos tutt, anca la nostra gran inteligenza
Oscar Wilde
cme s\' fa pär riconossor n\'ovra d\'ärta? Pär separärla an fussa che un moment da la montadura \'d la crítica, dai bagolón, dai plajiäri infatigabil, da su destén finäl \'d restär da lé? L\'é facil. Basta tradurla
Roberto Bolaño
co él l\'om ch\'al posa fär di proget?
Hugo von Hofmannsthal
có gh völ a scrivr un libor? Al dificil l\'é lesrol
Gesualdo Bufalino
có strala mäj asaltär una banca comparé con fondärla?
Bertolt Brecht
coi chi scrivon com i pärlen, i scrivon mäl, anca si pärlon ben bombén
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
col che conta al n\'é brisa fär molt, pero färel con molt amor
Madre Teresa di Calcutta
col che gh\'emma in común l\'é ch\'a semma tutti von divers da cl\'eter
Anónimo
col che pú conta in tla víta al s\' fa gratuitamen
Claudio Magris
col che separa l\'om da col ch\'al vriss in la vitta l\'é molti volti la volonté \'d provär, la forza \'d credor ch l\'é posibil färel
Richard M. DeVos
col che \'n spol miga dir l\'é mej taserel
Ludwig Wittgenstein
col ch\' am fa pu paura l\'é l\'inveren \'d la memoria
Juan José Arreola
col ch\' l\'importa al né brisa d\'avergh una zerla d\'idei, ma ad vivorn vúna
Ugo Bernasconi
col ch\'a conta al n\'é miga col ch\'as dis, l\'é col ch\'an gh\'é miga bisogn \'d dir
Albert Camus
col ch\'a renda la genta extrovertida l\'é su incapacité \'d soportär de stär sola
Arthur Schopenhauer
col ch\'a renda la vanité dal prosim insoportabil l\'e ch\'l\'ofenda la nostra
François de La Rochefoucauld
col ch\'a renda teribil \'ste mond l\'é che metéma al medesim impegn a tratär d\'eser content e impedir ch\'al sian chieter
Antoine de Rivarol
col ch\'a savemma mej che tut al rest jen il cosi ch\'a n\'emma mäj imparé
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
col ch\'am ciama pú l\'atenzión in \'America l\'é la manera come al pädr e la mädra j obedisn ai so fió
King Edward VIII
col ch\'l\'ha semper fat dal stät un infern in tla tera l\'é propia sté la tentativa \'d l\' om ad färn un paradis
Friedrich Hölderlin
col ch\'l\'obediza l\'é quäsi semper pú bon \'d col ch\'al manda
Ernest Renan
col poch ch\'a sé l\'é \'l frut de me ignoranza
Sacha Guitry
comandär al ne vol miga dir dominär, si no complir con una obligazión
Lucius Annaeus Seneca
cometí al pché pú brut che von al pol cometor: an son mäj sté content
Jorge Luis Borges
con al färes pasär pär \'n\'imbambí Pinochet l\'ha mostré dil gran doti d\'inteligenza . . . militär
Anónimo
con esclusión dal tabac, el alcool e la TV la major pärta dil droghi incó l\'é proibida, pero i noster ragass la poln semper trovär in qualsiasi rincón de su scoli
Manu Chao
con referenza al numero di mort, i fabricant d\'armament jen solament di istituzión \'d beneficenza comparé ai productor ad sigaréti
Silvio Garattini
consol. In tal mond \'d la politica americana l\'é von bocié pr al popol a asicurärs un post in tla so tera, e che \'l govern al premia come consolassión a condizión peró ch\' l\'abandone \'l paes
Ambrose Bierce
córor al ne serva a gnent, col che bisogna fär l\'é partir in temp
Aesop
credor in tal progress an vol miga credor ch\' a ghe sté dal progress sul seri
Franz Kafka
crédot forsi che \'l Sgnor l\'era católic?
Georg Christoph Lichtenberg
csi curt l\'é l\'amor e csi long al silenzi
Pablo Neruda
cuand era gioven am acordäba tutt. Col ch\' era suces e col ch\'an l\'era miga
Mark Twain
cuand quälchidon al dis \'d saber che cosa l\'é la felicité, as pol intuir ch\'al l\'ha perdida
Maurice Maeterlinck
da partut von l\'impära solo da chi \'gh vol ben
Johann Peter Eckermann
da un gran om a gh\'é sempor quel da imparär, anca s\'al täs
Lucius Annaeus Seneca
där un orden a una biblioteca l\'é \'na manera silenziosa d\'esercitär l\'ärta \'d la critica
Jorge Luis Borges
definir \'na parola l\'é cme ciapär \'na parpaja mentr la vola
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
dentr il mé cosi pu presiosi a gh\'é soquant paroli ch\'an no mäj dit
Orson Rega Card
di fumador a podema imparär la toleranza. An n\'ho ancora conosú von ch\'al se sia lamenté di no fumador
Sandro Pertini
dil cojonädi \'d la giovinessa col ch\'am dispiäs al n\'é brisa d\'averli fat, ma che \'n pos miga tornär a fárli
Pierre Benoit
dil volti al noster lum al se smorsa pero la fiama la ven sopläda dentr a qualchidon eter. Debéma ringraziär con tut al cor al che la apié n\'etra volta
Albert Schweitzer
dil volti l\'é mej tratär de stär content en la desgrasia e aceptärla príma \'d sfidärla o tratär \'d saltären fora
Maurice Maeterlinck
dil volti pär eser ascolté bisogna taser
Anónimo
dil volti von al pol mentir con la bóca, pero la facia che l\'acompagna la dis semper la verité
Friedrich Wilhelm Nietzsche
dir la vrité in malafeda al devriss eser consideré disonest.
Karl Kraus
divertires al vol dir quäsi semper cambiär la manera de stufäres
Charles Régismanset
divorzier parché a un om a net vol miga ben l\'é tan sioc cme sposerel pär el motiv che stas inamoräda
Zsa Zsa Gabor
dman, cuand am mora, a \'n vengan brisa a pianser. A \'n staré miga sot tera, son vent ad liberté
Ernesto Che Guevara
dmandär a un impresäri \'d no falsificär un balance lé cme dmandär a un dentista ch\' l\'emita una factura normäl
Anónimo
dmandiv si si content e la contenteza la finirá
John Stuart Mill
dop che l\'ha scredité la virtú ste secol l\'é rivé a screditär i vizi
Nicolás Gómez Dávila
dóva a ghe molta lusa, l\'ombra l\'é pú nigra
Johann Wolfgang von Goethe
drogäres pär un atleta l\'é l\'istess che mentir pär un politic. Dificil de evitäres
Anónimo
du cosi im sbalordison: l\'inteligenza dil besti e la bestialité \'d la genta
Flora Tristán
dubitär \'d von medesim l\'e ´l prim segn d\'inteligenza
Ugo Ojetti
d\'una cité \'l ne gozas miga las sette o las setäntisette maravij, ma la risposta ch\'la dá a v\'una dil to dmandi
Italo Calvino
e pur l\'é semper ver anca al conträri
Leo Longanesi
éla forsi \'na cosa democratica fär pagher il tasi in t\'un paes indóva al 90 percent a d\'la genta l\'an vol miga pagärli?
Anónimo
eser \'d la sinistra vol dir pagär il tasi?
Anónimo
espansión al vol dir complicasión e complicher l\'é andär in decadensa
Cyril Northcote Parkinson
esperienza: un strigón che la víta al te dá dop che t\' é pers i caví.
Judith Stern
fär dal turism l\'é andär lontán a catär al desideri de tornär a cá
George Elgozy
fär dil poesii l\'é come fär l\' amor: von al ne savrá mäj si su felicité l\'é condivisa.
Cesare Pavese
fär dla política l\'é cme insgnär a la genta a zugär futbol. Bisógna eser bastanza inteligent pär capir il zugädi e bastanza cojón pär därogh d\'l\'importanza
Eugene Joseph McCarthy
fin a quand a gh\'é quel che m\'ha avanzé \'d fär, an n\'avré fat gnent
Caius Iulius Caesar
fin che gh\' sará dal petroli an gh\' sará miga pesa int l\'Orient Medi
Anónimo
fin ch\'a gh\'é traduzion\'ni, la lengua l\'é \'na caroza e miga una stazión
Shashi Tharoor
fortuné col ch\'al pol rider de si medesim pärche no le mancará maj motivo de diversión
Habib Bourguiba
gh\'al algún sens parlär d\'una scola \'d l\'obligazión?
Anónimo
gh\'é dil paroli che deveriss servir sol una volta
François-René de Chateaubriand
gh\'é quel in col ch\'as dis?
George Steiner
gh\'é sempor \'na via giusta e \'na sbaliäda. La sbaliäda la pära sempor pú lógica
George Moore
giornalista l\'é von ch\'l\'ha da contär a d\'jeter cosi che lu medesim al n\'ha miga capí
Lord Alfred Northcliff
gli unici temp che la mé educasión se interrompí fu cuand a stäva a scola
George Bernard Shaw
gnenta la gh\'ha bisogn \'d cambiär come li usanzi \'d chijetor
Mark Twain
gnenta l\'é permanent fora che \'l cambiament
Heraclitus
gnenta l\'é vlen e tut l\'é vlen; al dipenda \'d la dose
Paracelsus
gracias al Sgnor a son ateo
Luis Buñuel
hemma d\'esser modest e acordärnos che quietor jen inferior a nojetor
Oscar Wilde
Hollywood l\'é col sit indóva at päghen míl dollar pär un bes, e cinquänta centesim pär tu alma
Marilyn Monroe
i han studié dil curi pär mäi ch\'as desconossa
Ronald Reagan
i afet familiär i s\'indosan solament in contingenzi oportuni
Karl Kraus
i almi generosi i caten pú ofensiv ser adulé che ingiurié
Nicolò Tommaseo
i amaricán jen di portator san \'d democrazia
Giorgio Gaber
I difet d\'jeter i somejan trop ai noster
Leo Longanesi
i dizionäri deven ser coret continuament, come il cärti geografichi
Carlo Dossi
i dizionäri son cme gli arloj: al pu balord l\'é mej che gnenta e dal pu bon t\'anm pol miga fidär
Samuel Johnson
i dotor j en dill genti fortunädi: i so sucess j splendon iluminé pr al sol, e i so sbali j sparisson sot tera
Michel de Montaigne
i giovn i gh\'han di aspiración che \'n se realizan mäj, i vech i gh\'han dil memori ad col ch\' n\'é mäj sucess
Hector Hugh Munro
i giovn i \'s fan di casteji in aria coi temp chi en adré a gnir, i vecch con i pasé
Décoly
i golos is caven la fosa con su dent
Henri Estienne
i gran event dal mond \'s localizen in tal cervel
Oscar Wilde
i han cambié l\'ordin di anéj, ma la caden\'na l\'é restäda \'na caden\'na
Gianni Rodari
i libor i gh\'han d\'l\'orgoij: \'na volta presté in\'ne tornen pú a cá
Theodor Fontane
i libr as rispeten con usärli
Umberto Eco
i marí son di morós bon bombén, specialment quand i tradisson so mojera
Marilyn Monroe
i mé gust i n\'en brisa compliché. Sol col ch gh\'e d\' mei am da sodisfasión
Oscar Wilde
i mé principi j en costi. Si \'n piäson miga a gh n\'ó di äter
Groucho Marx
i media jen un bilén int il man di siori, e i siori il droven pär dvintär pú siori ancóra
Ryszard Kapuściński
i m\'han sempr insegné che pära che una cosa la sea útil n\'importa miga che la sea bela y pära che una cosa la sea bela gh\'é miga d\' bsógna che la sea util. Col che voj dimosträr l\'é che l\'útil al pol anca ser bel
Mohandas Karamchad Gandhi
i n\'en brisa content i omi che la forton\'na l\'an gh\' pol miga där \'d pú, pero sí j\'en content i omi che la forton\'na l\'an ne gh\'ha gnenta da portär via
Francisco de Quevedo y Villegas
i pacifista son com il pegri chi credon che \'l lov l\'é vegetarián
Yves Montand
i poeti in gh\'an miga pudor dil su esperienzi:al j aprofitan
Friedrich Wilhelm Nietzsche
i poln tajär tut i fior, pero in podrán miga fermär la primavera
Pablo Neruda
i puten i cáton tut in tal gnent, i om in caton gnent in tal tut
Giacomo Leopardi
i sold ajudon a soportär la povréza
Alphonse Allais
i sold jen di bon servidor ma di cativ padrón
Alexander Dumas
i sold jen dré a acquistär tanta importanza che prest a parlaremma \'d Kennedy com\' al prim marí dla mojera d\'Onassis
Anónimo
I tradutor son i cavaj da bara dla cultura
Aleksandr Pushkin
i unic ch\'i stan semper \'d ritoren da tut jen coi chi n\'en mäj andé in nison\'na pärta
Antonio Machado
igh voln in du pär ferirte in tal cor, tu nemigh e tu amigh. Von ch\'al pärla mäl de ti e l\'eter che telo venga a contär
Mark Twain
iindóva l\'an gh\'ariva la späda d\' la leg, l\'ariva la frusta \'d la satira
Aleksandr Pushkin
il bosii son una pärta indispensabil dal process ch\'al renda tolerabil la víta
Bergen Evans
il caden\'ni dal matrimoni jen tant pesi ch\'agh völ do pär portäria; tri dill volti
Alexander Dumas
il circonstanzi i fan l\'om no meno \'d quant l\'om al fa il circonstanzi
Karl Marx
il cosi pú preziosi in tla vita i n\' en brisa coli che nos podéma procurär coi sold
Albert Einstein
il doni i fan al cent percent \'d col chi han dit, i omi invece i reston con la mité
Claude Lelouch
il fábrichi d\'armament enli forsi un aiut pär därgh un taj a la disocupassión?
Anónimo
il legi pr i nemigh i \'s mettn in pratica, pr i amigh i s\'interpretan
Giovanni Giolitti
il lusso al fa basär la richésa e aumentär la miseria
Denis Diderot
il nassión grandi i s\'en semper portädi cme dill canaji, e il picen\'ni cme dóni da sträda
Stanley Kubrick
il paroli chi fan forton\'na imbrutisson la lengua
Sacha Guitry
il paroli ch\'usemma pär representär l\'esistensa la stan creando
Martin Brofman
il paroli jen importanti quand a son pochi
Lalla Romano
il paroli jen solo di rumor e i libor cärta
Paul Claudel
il paroli \'n li inventen miga i profesor int i academi d\'literatura, ma l\'é l\'om \'d la sträda che ja fa. I autor di dizionäri i gh dan la caza quäsi semper trop tärdi e i momifican in ordin alfabetico quand, molti volti, \'n volen pú dir col che pensäven i so inventor
Gabriel García Márquez
il pasión son di difet o dil virtú solo quand jen portädi a la esagerazión
Johann Wolfgang von Goethe
il pen\'ni i välen pär spaventär coi chi \'n voln brisa cometer di pché
Karl Kraus
il soli risposti util jen cóli che proponen dil novi domandi
Vittorio Foa
il strädi \'d la lealté jen semper driti
José Ortega y Gasset
il tradussión (cme \'l mojeri) jen pochi volti fedeli quand a gh\'é in fond qualcosa d\'atraent
Roy Campbell
il vesti jen artifizi semiotic, dil machini \'d comunicazión
Umberto Eco
imparär a parlär l\'é imparär a traducir
Octavio Paz
in archelogia as discovra l\'ignoto. In diplomazia as covra \'l noto
Thomas Pickering
in conclusión, la patria l\'é la lengua
Camilo José Cela
in en miga i sens coi ch\'imbrojan, col ch\' l\'imbroja l\'é \'l giudizi
Johann Wolfgang von Goethe
in generäl a dig col c\'a pens, la vrité. Pero incó l\'é un gran sbali, at cor al risk d\'eser capí a la sversa
Oscar Wilde
in Italia la major pärta di politicant in debaten miga pär di proget, si no pär di interes
Indro Montanelli
in mi stori d\'amor d\' una volta al rimors al venia dop, adesa al me ven primma
Ennio Flaiano
in Nordamerica as fabrica tut i ani pú galeri che scoli e coleg
Jesús Sepúlveda
in nson idioma l\'é pú dificil capiros che in col ad von
Karl Kraus
in realité as sa quand as sa poch bomben. Pú \'s sa e pú \'l dubi l\'aumenta
Johann Wolfgang von Goethe
In tal cyberespazi an ne gh\'é miga \'d sit pär la propieté priväda, a semma int l\'era dal dotcomunisom
John Perry Barlow
in tal dubi, decidan pär al giust
Karl Kraus
in tal mond dal futur agh sará di dialet, \'n so miga quant, pero solo cuatro lengui: al spagnol, l\'inglés, l\'arab y el cines
Camilo José Cela
in tal patél dal mond as sentímma mí e tí parlär senza bofär, content de stär insémma
Walt Whitman
in ti paradis fiscäl devriss vivor soltant coi ch\' voln pagär il tasi: jen tuti csi picen . . .
Anónimo
in til questión \'d coscienza il razón \'d la majoranza \'n esiston brisa
Mohandas Karamchad Gandhi
in tla menta an gh\'é gnenta ch\'al n\'é sté primma in ti sens
San Tommaso d'Aquino
in tl\'ärta l\'é dificil dir qualcosa acsi bon che \'n dir gnenta.
Ludwig Wittgenstein
incó \'l nostor sistema in materia d\'economia l\'é un gran Móloc moderen ch\'al sgagna tutt dintorna a nojätor e \'l tira sú di milión d\'inadapté con che nisón al sa cosa \'s pöl fär
George Susan
inferen e paradis a m\'é davis che jen sproporzioné. I azión \'d la genta in ne meritan miga csi tant
Jorge Luis Borges
internet l\'é anca un autentic asasén \'d lengui
Dieter Wunderlich
interpret: al ch\'al fa du personni ad lingua different ch\'is capisson tra lor ripetend l\'una a ch\'l\'ältra col che le conviente che ajan dit
Ambrose Bierce
j admir a la genta ch\' l\'ha gh\'a pú \'d stant\'ani, i prometen d\'amär tutta la vita
Oscar Wilde
j lecacul is paressn ai amigh cme i lov ai can
George Chapman
j scolär i magnön col che i profesor j an digerí
Karl Kraus
j\'ho imparé che una víta la \'n väl gnent e ch\'an g\'hé gnent ch\'al väl una vita
André Malraux
la barrera \'d mé lengua l\'é \'l confin dal mé mond
Ludwig Wittgenstein
la Bibia l\'insegna a amär i noster nemigh l\'istess che i nostr amigh. Probablement parché as trata d\'il medesmi person\'ni
Vittorio De Sica
la blésa la sta inti occ del che mira
Anonymous
la bléssa l\'é la manera \'d sentiros rispondor va ben senza primma aver fat nison\'na proposta ciära
Albert Camus
la causa principäl di problema jen il soluzión
Eric Sevareid
la ciensa occidental l\'ha serví solament pär poder pasär del facil al dificil a través \'d l\'inutil
Marco Crivellaro
la Coca-cola la fa ben a la salute, \'d l\'economia americana
Anónimo
la coerensa la manda d\'eser ignorant incó cme l\'an pasé
Bernard Berenson
la colpa pú granda l\'é d\'eser nasú
Samuel Beckett
la corporazión médica l\'é dvintäda una grave menaza pär la salud
Ivan Illich
la cosa pú democratica dal mond l\'é \'l dizionäri. L\'é la nostra unica posesión colectiva
Bernard Pivot
la coscienza la \'n \'s projbíza miga \'d cometer di pché, peró sí, pär sforton\'na, la projbíza \'d godérja
Salvador de Madariaga y Rojo
la coscienza l\'é la vosa interior ch\'la nos avisa che quälchidon al \'ns podriss vedor
H.L. Mencken
la credulité d\' l\'amor l\'é \'l fondament pú important \'d l\'autorité
Sigmund Freud
la cultura l\'ha fat dal progress pú che tut pär i libor indóva l\'editor l\'ha pers di sold
Thomas Fuller
la decisión cristiana \'d catär al mond brut e cativ, al l\'ha fat brut e cativ
Friedrich Wilhelm Nietzsche
la democrazia l\'è la patetica fiducia in t\'al saver colétiv ed n\'à ignoranza individuela
H.L. Mencken
la diferenza entre alfabetisom e analfabetisom l\'é costant, pero i analfabeta incó i san lesor
Alberto Moravia
la difidencia contra il paroli l\'é molt menos danosa che la confidenza ecesiva
Vaclav Havel
la disgrazia dal capitalism jen i capitalist, bräv bombén cuand as trata d\' il so cosi, pero frequentement di cojón sioc e nojos
Indro Montanelli
la dóna l\'é un regalo ch\'al te zärníssa a tí
Georges Brassens
la fedelté l\'é l\'ärta \'d cometer adultéri sólo con al penser
Décoly
la felicité la consista in ser liber, senza desideri
Epictetus
la felicité l\'an né brisa qualcosa ch\'as senta, l\'é qualcosa ch\'as arcorda
Oscar Levant
la felicité l\'é ndär d\'accord con si medesim
Luis Buñuel
la felicité l\'é una cosa maravigliosa: pú t\'in dé pú t\'in resta
Blaise Pascal
la felicité l\'é \'n regalo ch\'al gh\'ariva a chi \'n gsta miga adré
Anton Chekhov
la finanza l\'é l\'ärta\'d fär pasär i sold da una man a l\'ältra infína che i sparisson
Rober W. Sarnoff
la forsa d\'un idioma la ne se bäsa miga in tal botär col ch\'a ghé \'d forester, si ben asimilandolo
Johann Wolfgang von Goethe
la gelosia l\'é un ladrär äd can ch\'al ciama i läder
Karl Kraus
la genta agh da da ment solo a col cla capisa
Johann Wolfgang von Goethe
la genta ch\' la trata \'d conquistär l\'amor dal prosim con dil bonni asion la fa invece l\'esperienza amära \'d l\'ingratitud
Bertrand Russell
la genta ch\' l\'an rída mäj l\'an n\'é miga dla genta seria
Pierre Dac
la genta ch\'la pärla molt la \'n dis gnent
Françoise Sagan
la genta in generäl la créda facilment col ch\' la vriss
Caius Iulius Caesar
la genta in generäl la mora pral efet dil so medzenni, no parché jen malé
Molière
la genta la devriss saver i risc ch\' la corra tratand ad suicidärse
Ron C. Carman
la genta la limita al valor dil cosi pú bombén con parlären che con täser
Mohandas Karamchad Gandhi
la genta la n s\' vergógna miga \'d pensär cosi sporchi peró sí la s\'vergógna al penser che \'s podrissa pensär che ja penson
Friedrich Wilhelm Nietzsche
la genta la sbraita pär no ascoltäres
Miguel de Unamuno
la genta la ven al mond ignoranta, no stupida, la stupidité l\'é \'na conseguenza \'d l\'educazión
Bertrand Russell
la genta la \'n pol miga \'ser virtuosa si no se le permite \'d \'ser viziosa
Frank Meyer
la genta la \'n senta brisa molt respet pär quijetor pär che se stiman poch anca lor
Leon Trotsky
la genta la \'n viva miga soltant \'d paroli, anca se dil volti l\'é obligäda a magnärslas
Adlai Stevenson
la genta l\'an n\'é miga bufa si no quand la vol serel o sembrär col ch\'la \'n n\'é miga
Giacomo Leopardi
la genta l\'an \'t lasa miga vivr a tu manera, pero, se tsí bastanza dritt, almeno \'n vivrás miga cme la genta la vriss
Andrew H. Vachss
la genta l\'é divisa in du partí: i just e chi än l\'é miga. Son i just coi chä fa la division
Oscar Wilde
la genta l\'é rica da cuand la s\'é familiarizäda con la penuria
Epicurus
la genta pú facil da tör pr\'al näs semma nojätor stess
Edward Bulwer-Lytton
la genta utiliza il paroli solo pär ocultär i su penser
Voltaire
la genta \'g\'ha pú sold l\'é la con di plasers pú bon marché
Henry David Thoreau
la genta, ch\'in ne gl\'han miga fata a eliminär la morta, la miseria, l\'ignoranza, j an rimedié, pär ser content, col no penseregh miga
Blaise Pascal
la globalizazión l\'é \'na procedura ch\' la permita ai potent \'d profitär di pú debil
Alejandro Llano
la gran diferenza tra pagher pär andär a let con dil doni e \'n pagher miga l\'é che pagher costa meno
Brendan Francis
la grandéza l\'an se fonda miga in recibir di onor, si no in meriterels
Aristotle
la guera l\'é \'l masacher \'d genti chi \'n se conossen gnan a favor d\'altri genti che sí \'s conossen pero no se masacran
Paul Valéry
la guera l\'é \'na lezión \'d la storia che la genta la \'n ricorda mäij a suficenza
Benito Mussolini
la justizia la n\'é ätor che la convenienza dal pú fort
Plato
la leg l\'é igual pär tuti i povrett
Carlo Dossi
la lengua internazionäl dill futuri generazión la srá sicurament \'na lengua pianificäda
Ludoviko Zamenhof
la lengua la pol eser anca un spech deformant, pero l\'é l\'unic spech che gh\'émma
Michael Dummett
la lengua l\'é n\' ärta anónima, colectiva e inconscienta, col che resulta \'d la creativité ad míla \'d generasión
Edward Sapir
la lengua l\'é una impronta, l\'impronta pú granda \'d la condizión umana
Octavio Paz
la lengua l\'é una somatoria de la che cada locutor tiene una parte
Bernard Dupriez
la liberté d\'amär la \'n n\'é brisa meno sagräda che la \'d pensär.Col che incó as ciama adulteri una volta al ciameven eresia
Victor Hugo
la liberté l\'é tan cära ch\'a gh\'é bsogn \'d razionärla
Wladimir Iljitsch Lenin
la malinconia l\'é la felicité \'d stär so \'d moräl
Victor Hugo
la mancanza \'d vizi la n\'agrega gnenta a la virtú
Antonio Machado
la me memoria l\'é \'na gran cosa pär scordär
Robert Louis Stevenson
la mira \'d l\'educazión l\'é cambiär una menta voda con una averta
Malcolm Steve Forbes
la moda l\'é semper al rifless di so temp, pero por desgrazia al scordéma quand l\'é stupida
Coco Chanel
la morta la m\' stäva adoss e la m\'á abandoné pär andär a stär \'d cá in quälchidón äter
Octavio Paz
la morta la ne sta bisa in tal no comunicheres, pero in tal no poder eser capí
Pier Paolo Pasolini
la morta la podriss ser al meij ch\'la pol därnos la víta
Carlos Silva
la morta l\'é l\'invensión pu seria ch\'a fat la vida fin a \'ste moment
Emil Cioran
la morta l\'é \'na condizión parfeta, l\'unica a la portäda d\' un mortäl
Emil Cioran
la natura l\'an fa mäj gnenta senza un motiv
Aristotle
la noja l\'é un mäl ch\'al \'s guarissa col lavor, al plaser l\'é soltant un placebo
Duke of Lewis
la norma principäl dal capitalism l\'é mí o tú, brisa mí e tú
Karl Liebknecht
la nostalgia l\'an n\'é pú cola \'d na volta
Simone Signoret
la Nuova Economia l\'e col concet straordinari ch\'al permita creär abondanza mentr as perda di sold
Anónimo
la parola l\'é mité \'d chi pärla e mité \'d chi la senta.
Michel de Montaigne
la personna che se dedica a la politica deve tener l\'abilidad de preanunciär col che sucederá al dí ch\'al ven, al mes e l\'an. Pero deve tener ugual abilidad, dop, pär spiegär al porqué col che anunció al n\'é brisa success
Winston Churchill
la poesia l\'am sirva pär contär col ch\'an \'s pol miga dir
José Hierro
la poesia l\'é l\'ärta \'d fär enträr al mär in t\'un bicier
Italo Calvino
la politica l\'é l\'ärta d\'evitär che la genta la s\'interese \'d col che la interesa
Paul Valéry
la politica l\'é na guera senza spander dal sangov, al contrario la guera l\'é politica con spandiment \'d sangov
Mao Zedong
la povreza \'d linguag la renda debil: as corra al risch \'d dvintär obsequent a li i idei d\'jeter
Giorgio Barberi Squarotti
la prefasión l\'é la pärta pú importanta d\'un libor. Anca i critic la leen
Philip Guedalla
la primma cosa ch\'l\'ha da fär na donna cuand la cata un om l\'é corror
Molière
la proprieté l\'é \'na balosäda. Col che pensemma ch\'lé \'d nostra proprieté, semma nojetor la sova
Alphonse Karr
la prudenza l\'é una rica e repugnanta vecha zitela cortejäda pär l\'incapacité
William Blake
la publicité la podriss ser representäda come la scienza \'d fermär l\'inteligenza umana col tant ch\'al basta pär spilär un po\' \'d sold
Stephen Leacock
la publicité l\'é l\'ärta \'d creär dil bosii completi con dil vrité a mez
Edgar Shoaff
la qualité d\'un libor la dependa dal lector
Emilio Praga
la religión universäl \'d l\'homo sapiens, in su majoranza, l\'an n\'é ätor che \'l futbol
George Steiner
la scarsitè mondiala dal magner ed cinqcent miliòn ed putén l\'à pdrìss essòr risòlta al còst ed na sola giornada ed guéra
Peter Ustinov
la semplicité l\'é la forma \'d la vera grandeza
Francesco De Sanctis
la significa quel la pen\'na \'d morta tra i condané a morir?
Anónimo
la societé la pol vivor soltant s\' l\'é fondäda in cortesi bosii e a pat che nisón al diga ciär col ch\'al pensa
Lin Yutang
la societé, pär dirse civil, la devriss aceptär la razón iguäl che la pazzía
Franco Basaglia
la solitudine l\'é pär al spirit col che \'l magnär l\'é pär al corp
Lucius Annaeus Seneca
la speranza l\'é bon\'na come primma colazión, pero l\'é una pésima cena
Francis Bacon
la stampa la \'n vol miga informär al lector, la vol ch\'al se convenza ch\'lé dré a informärel
Nicolás Gómez Dávila
la storia d\'amor ideäl la s\' viva pär posta
George Bernard Shaw
la s\'é inamoräda acsi cme s\'inamoran tuti il doni inteligenti, acsí com\'una idiota
Angeles Mastretta
la televisión l\'é la primma cultura realmente democratica dal mond, averta a tuti, ispiräda pär col ch\'al vol la genta. La cosa pú teribil l\'é col ch\'al vol la genta
Clive Barnes
la televisión l\'é l\'unica medzen\'na pär dormir ch\' la \'s sorbissa con i och
Vittorio De Sica
la tera l\'é di so propietäri, pero la vista l\'é \'d chi la sa apreciär
Upton Sinclair
la trasparenza l\'é la cortesia dal filosof
José Ortega y Gasset
la única manera de stär ben l\'é magnär col che ne t\' vol miga, bevor col che n\'at piäsa miga e fär tut col che \'t dariss da sé d\' fär
Mark Twain
la vera ignoranza l\'an n\'é brisa la falta d\'istruzión ma la rinunzia a catärla
Karl Popper
la virtú di päder l\'é \'na gran dota
Quintus Horatius Flaccus
la víta l\'é col ch\'at cápita intant che tsi dré fär di äter proget
John Lennon
la vita l\'é longa s\' l\'é pien\'na
Lucius Annaeus Seneca
la víta l\'é un mäl ereditäri
Anónimo
la vita l\'é \'l paragón dil paroli
Alessandro Manzoni
la víta l\'é \'na bléssa si l\'ant fa miga paura
Charlie Chaplin
la víta l\'é \'na fógna. Col ch\'at cat su \'l dipenda da col che gh\'té miss
Tom Lehrer
la vita l\'é \'na fräsa tajäda a mez
Victor Hugo
la víta l\'ha lassé lí d\'eser \'na barzeléta pär mí, an la cat migh divertenta
Charlie Chaplin
la víta l\'ha un gran valor si se la desprecia
Heinrich von Kleist
la vitta la porta via trop temp a la genta
Stanislaw Jerzy Lec
la vrité la \'n \'s pol miga catär in nison sit fora che dentr a nojetor medesim, ni \'s pol catärla usand a la violenza contra i noster nemigh
Mohandas Karamchad Gandhi
la vrité l\'an ne fa mäj mäl a una causa giusta
Mohandas Karamchad Gandhi
la vrité l\'é \'l noster valor pú grand. Tgnémla da cont
Mark Twain
la \"new economy\" l\'é forsi la pú gran ilusión projectäda in tal cine dal pianeta: un marché inesistent pär di bisogn inesistent
Giorgio Bocca
la \'s ciama borghesia cla resma \'d genta chi n\'en miga content ad col ch\'i gh\'an pero j\'en sodisfat ad col che son
Nicolás Gómez Dávila
lan n\'é miga la genta ch la gh\'á dill grandi idei, son il grendi idei chi caton a la genta
Franco Modigliani
läsot guidär dal putén ch\'a t\'é sté\' na volta
José Saramago
lavorär l\'é meno nojös che divertires
Charles Baudelaire
leg ad Meskimen. An gh\'é mäj temp pär fär ben \'na traduzión, pero a gh\'é semper temp pär färla n\'ältra volta
Meskimen
leser l\'é come fär una tradussión par che li esperienzi \'d du person\'ni in sarán mäj identic. Un cativ lector l\'é un cativ traductor. Pär imparär a leser ben l\'istint l\'é pú important che l\'erudissión
Wystan Hugh Auden
leser l\'é pär al cervel col che la gimnastica l\'é pär al corp
Joseph Addison
leser l\'é una forma \'d felicité
Fernando Savater
li amicizi son come i matrimoni: solo una volta in des son pär amor
Edmondo De Amicis
li idei son cme \'l pulghi, i sälten de von a l\'äter pero \'n pican brisa a tuti
Stanislaw Jerzy Lec
li ori jen longhi e la vita l\'é curta
François Fénelon
l\'acqua la pärla continuament pero la \'n se repíta mäj
Octavio Paz
l\'amicizia l\'é l\'infanzia \'d l\'amor
Anónimo
l\'amicizia l\'é \'n animäl \'d compagnia, no d\'arment
Plutarch
l\'amor al lasa lí d\'esr un pläser cuand al n\'é pu un segret
Aphra Behn
l\'amor dal su paes al ne sa gnenta dil fronteri ad chijeter
Stanislaw Jerzy Lec
l\'amor entre chi impära e col ch\'l\'insegna, e viceversa, l\'é la prima e pú important peca pär arivär a la conoscenza
Desiderius Erasmus von Rotterdam
l\'amor l\'é col ch\'a suceda a un om e una dona chi \'n se conosson brisa
William Somerset Maugham
l\'amor l\'é eteren in fin ch\'al dura
Henri de Régnier
l\'amor l\'é la nebia ch\'as älza con al fum di sospir
William Shakespeare
l\'an n manca maj a nisón una bonna razón pär suicidäres
Cesare Pavese
l\'an n\'é brisa la politica ch\'la liga di stravagant compagn \'d let, l\'é \'l matrimoni
Groucho Marx
l\'an n\'é brisa la voja \'d combator ch\' la fa l\'artista, l\'é l\'ärta ch\'al le trasforma in combatent
Albert Camus
l\'ärta de stär al mond la consista in priväres \'d tut col ch\'al n\'é brisa indispensabil
Lin Yutang
l\'ärta la spaza via del alma la polvra acumuläda in la vida \'d tut i dí
Pablo Picasso
l\'ärta l\'é cm un martel ch\'al gh\'dá so al mond e brisa come un spech ch\'al le traslusa
Vladimir Majakovskij
l\'ärta l\'é la bosia ch\'la \'ns permeta \'d capir la vrité
Pablo Picasso
l\'ärta l\'é un investiment ad capitäl, la cultura un alibi
Ennio Flaiano
l\'ärta l\'é \'na ciamäda ch\'i ghe respondon trop ch\'i \'n en brisa ciamé
Leo Longanesi
l\'atrazión l\'é semper mutua
Johann Wolfgang von Goethe
l\'aument in sapienza al s\' pol misurär ben bombén con la disminución in cólera che le corresponda
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l\'é bel capir poc a la volta ch\'an ne s\' capisa gnent
Maurice Maeterlinck
l\'e convenient, pär \'l ch\'al ven al mond, fär atenzión a la elezión dal sit, ad l\'an, ad so pädr e so mädra
Gesualdo Bufalino
l\'é dificil dir si procuren pú beghi i nostor nemigh con su intensión pú maligna o i nostor amigh con su intensión pú bonna
Lord Lytton
l\'é facil scrivor i noster ricord quand a gh\'emma \'na cativa memoria
Arthur Schnitzler
l\'é ingiust che la droga la pol circolär liberament soltant in til galeri
Anónimo
l\'é l\'istint naturäl ad l\'om ch\'al le fa maledir coi che va a pé quand l\'é lu ch\'al guida l\'automovil, e che al le fa maledir al pilota quand l\'é lu ch\'al va a pé
Oren Arnold
l\'é meij n\'aver miga dil legi che violärle tuti i dí
Ugo Foscolo
l\'é mi opinion e la comparto
Henri-Bonaventure Monnier
l\'é molt dificil lavorär parfet e in tal medesim temp dispreciär tu lavor
Milan Kundera
l\'é na bela disgrazia n\'aver miga di fió
Euripides
l\'é par ché l\'umanité la \'n säva brisa \'ndó l\'andäva ch\' la s\'é rangiäda a catär su sträda
Oscar Wilde
l\'e posibil da bon una relazión platonica, pero soltant entre marí e mojera
Anonymous
l\'é propia quand a se scordéma \'d nojetor ch\'a féma cosi che meritan d\'esr acordädi
Anonymous
l\'é propia quand la divinité la s vol castigär ch\'l\'esaudissa il nostri orasión
Oscar Wilde
l\'é pú facil bombén smorzär un prim desideri che sodisfär tut coi chi venen dop
François de La Rochefoucauld
l\'é pú facil insgnär una seconda lengua a tut al mond che costruir una machina a la altura \'d poder fär una traduzión
Anónimo
l\'é pu facil lotär pär su feda che respetärla
Alfred Adler
l\'é pú facil pär un om ofender von che \'l se fa amar que von che \'l se fa temer
Niccolò Machiavelli
l\'é pú vergógna difidär di noster amigh che lasär che t\'embrojen
François de La Rochefoucauld
l\'é rär a cäs d\'un om trop respetos e ch\'al sia popolär entre chil doni
Joseph Addison
l\'e sävi chi \'l s\'alegra dal spetacol dal mond
Fernando Pessoa
l\'é stupefacent che un strolegh al ne rída brisa al vedr un äter strolegh
Marcus Tullius Cicero
l\'é tant dificil pär i siori conquistär la sageza come l\'é pär i sävi conquistär i milión
Epictetus
l\'é tanta la forza \'d l\'usanza che nos aviéma anca a stär al mond
Gesualdo Bufalino
l\'é tutt pericolos. Peró d\'ätra manera \'n valdriss miga la pena \'d stär al mond
Oscar Wilde
l\'é un avis bon bombén col che \'na volta j\'ho sentí där a un giovnot; fa semper col che t\'é paura \'d fär
Ralph Waldo Emerson
l\'é un miracol che la curiosité la sobreviva a la educazión scolastica
Albert Einstein
l\'é \'na prerorgativa di gran omi d\'eser doté con i pú gran difet
François de La Rochefoucauld
l\'é \'na vera vergógna che la genta la conte al spali \'d von cosi veri dal tut
Oscar Wilde
l\'economia dal mond l\'é \'na bisca giganta
Fidel Castro
l\'editor l\'é von ch\'al sepära al fior dal cruschel e \'l publica \'l cruschel
Adlai Stevenson
l\'educazión l\'é \'na gran cosa, pero sta miga mäl che s\'arcordemma ch\' l\'é imposibil insgnär col che importa da bon
Oscar Wilde
l\'egoism al n\'é brisa vivor com at n\'é voja, lé pretender che chiétor vivan com at n\'é voja ti
Oscar Wilde
l\'eretic al n\'é brisa col che brusa in tal rogh, ma col ch\'al pía
William Shakespeare
l\'esperienza l\'é cla gran maravija ch\' lat fa nasär i sbali prima \'d färli du volti
Franklin P. Jones
l\'esperienza l\'é \'na fiama ch\' la n\'ilumina brisa si no la brusa
Benito Pérez Galdós
l\'ideologia dominanta l\'é semper städa cóla \'d la clasa dominanta
Karl Marx
l\'idioma l\'é \'na pärta dal noster organism, brisa men compliché
Ludwig Wittgenstein
l\'ignoranza la sta pú \'taca a la vrité che \'l pregiudizi
Denis Diderot
l\'ignoranza l\'é dré a strajeres in na manera terificanta
José Saramago
l\'ignoranza l\'é la pú gran sorzia \'d felicité
Giacomo Leopardi
l\'imaginasión l\'é bela come \'na mucha \'d viag e l\'é pu convenienta
George William Curtis
l\'imaginazión al n\'é eter che \'l frut ad nostra memeria
Pierre Bonnard
l\'imaginazión la \'s consola \'d col che \'n ne podemma miga eser. Al sens \'d l\'umorisom \'d col che semma
Winston Churchill
l\'incertessa l\'é \'na margaríta ch\'an se termina mäj \'d cavergh il foij
Mario Vargas Llosa
l\'Inghiltera e l\'America dal Nord son du nazion separädi pär la medesma lengua
George Bernard Shaw
l\'ingiurios int l\'amor l\'é ch\' l\'é un delitto dova \'ns pol miga passär d\'un complice
Charles Baudelaire
l\'inmunité la sta a l\'impunité come onorevol al sta a un om d\'onor
Giacomo Casanova
l\'intelectuäl l´é von che se autocontempla con su spirit
Albert Camus
l\'intoleranza pú agresiva l\'é cóla ch\'a ciamémma razón
Miguel de Unamuno
l\'ipocrisia l\'é l\'onor che \'l vízi al gfa al pudor
François de La Rochefoucauld
l\'om ad pochi paroli l\'é \'l pú sävi
William Shakespeare
l\'om al coltiva mil rosi sensa trovär lo ch\'al cerca, lo que podriss trovär en una sola
Antoine de Saint-Exupéry
l\'om al fabrica al mäl com\' il vrespi al mel
William Golding
l\'om incapaz \'d rabia l\'é incapaz \'d bonté
Henry Ward Beecher
l\'om l\'é na bestia con un formidabil spirit d\'acomodament
Enzo Ferrari
l\'om l\'e un animäl razionäl ch\'al perda il stafi inmediatament quand l\'é ciamé a comportäres d\'acord con i precet \'d la razón
Oscar Wilde
l\'om l\'é \'n praticant. Su mäster l\'é \'l dolor
Alfred de Musset
l\'om l\'é \'na bestia sociäl ch\'la detesta chiljältri
Eugène Delacroix
l\'originalité l\'é l\'ärta \'d copiär senza che nson \'s n\'acorsa
William Ralph Inge
l\'ostacol pú grand pär capir n\'obra d\'ärta l\'é vrer capirla
Bruno Munari
l\'ultim gioren \'d l\'an al n\'é brisa l\'ultim dal temp
Carlos Drummond de Andrade
l\'umanité l\'e col ch\' l\'é, al problema \'l n\'é brisa cambiärla, lé conósorla
Gustave Flaubert
l\'unic pläser dal mond l\'é comenzär. L\'é bel vivor pär che vivor l\'é comenzär, semper, tut i minut
Cesare Pavese
l\'unic tiran al mond ch\'a pos aceptär l\'é mi coscienza
Mohandas Karamchad Gandhi
l\'unica ärma disponibil \'d l\'umanité, veramente eficient, l\'é la risa
Mark Twain
l\'única cosa al mond che la \'n imbroja mäj son j aparenzi
Ugo Bernasconi
l\'unica cosa ch\'i gh\'han da fär il clasi lavoranti l\'é där al bon esempi
Oscar Wilde
l\'unica cosa important, quand partiremma, sarán i segn d\'amor ch\'avremma lasé
Albert Schweitzer
l\'unica genta ch\' la \'ns castiga miga pär ignorär il legi son i avocät
Jeremy Bentham
l\'unica tendenza dal cine moderen l\'é \'d fär na mucha \'d sold.
Roman Polanski
l\'usanza l\'é l\'unica causa ch\' la fa bonni, veri, legitimi il paroli d\'una lengua
Alessandro Manzoni
mäj färes un\'opinión d\'un libor dop aver vist su film
J.W. Eagan
mat l\'é l\'om ch\'l\'ha perdú tut fora che la razón
Gilbert Keith Chesterton
matrimoni: formalité necesaria primma \'d rivär al divorzi
Oliver Herford & John C. Clay
me disilusioné ad la natura umana in quant a l\'ho catäda trop uguäl a la mía
J.P. Donleavy
men tenemma e pú demma. La pär na fola pero l\'é la logica del amor
Madre Teresa di Calcutta
mi a son semper d\'acordi coi sapient, si jen i prim a parlär
William Congreve
mi am, tu t\'am, lu l\'ama, nojetor améma, vojetor ameis, lor aman. Vriss al Sgnor ch\'la \'n fuss miga \'na conjugazion verbäla ma la realté
Mario Moreno (Cantinflas)
mi n\'al so sa gh\'é \'n Sgnor, pero se nel gh\'é miga al gh fa na figura pu bela
Stefano Benni
mi religión l\'é zarcär la vrité int la vítta e la vítta int la vrité
Miguel de Unamuno
miga lasèrot cmander la libertà ed parola sènza còlà dal tò pensér
Stanislaw Jerzy Lec
miga tutti j en condané a esr inteligent
Carlo Emilio Gadda
molta genta la viva contenta senza saverel
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
molti genti i sarisson di vigliach, si gh\'avissn al corag
Thomas Fuller
molti volti a fémma dal ben pär fär dal mäl pú tärdi impunement
François de La Rochefoucauld
molti volti as laza in päs al ch\'á pié \'l fogh e \'s castiga al ch\'á dé l\'alarmi
Nicolas de Chamfort
molti volti piär un solfanel al väl pu che mäldir l\'oscurité
Eleanor Roosevelt
molti volti \'l servir al n\'é miga violenza di padrón, ma solo tentazión di servitor
Indro Montanelli
molti volti \'s vergognarissom pär il nostri bonni ovri si chijeter i podisson saber tut i motiv che las han ispiré
François de La Rochefoucauld
morir l\'é brut, ma l\'idea \'d morir senza aver vissú l\'é insoportabil
Erich Fromm
morir l\'é gnent, la cosa pú tremenda l\'é \'n vivor brisa.
Victor Hugo
n podéma miga ser pú sensibil al plaser sin serel anca al dolor
Alan Watts
na bonna pärta \'d col che ciaméma management la consista in tal fär dificil al lavor a dla genta
Peter Drucker
na bonna traduzión, a m\'é d\'avis, impegna aver capí al test da traducir, e aver capí al test da traducir impegna a mantenerse in armonia con su medesim mond sensa limitäres a mesdär il paroli
Douglas Hofstadter
na controversia arbiträda l\'é l\'ärta \'d spartir una torta in tal manera che tuti i credon ch\' a gh\'é toché la féta pú grosa
Ludwig Erhard
na lengua l\'é un dialet con esercit e marina
Joshua A. Fishman
na lengua naturäl l\'é un archiv ch\'al cata su i esperienzi, il conoscenzi e il credenzi d\'una comunité
Fernando Lázaro Carreter
na quälca volta dí la verité pär che la genta l\'at créda anca s\'at cont dil bali
Jules Renard
na sigaréta l\'é la sorzía parfeta dal piäser parfet. L\'é una libido, e la \'t lasa sodisfat. Che cosa as pol vrer \'d pú?
Oscar Wilde
nasemma principén fin che al progress nos converte in ranocch
Eric Berne
ni un perit al pol reconossor un idiota, se l\' täsa
Alonso de Ercilla y Zuñiga
nisón al consulta al dizionäri primma \'d parlär
Anónimo
nisón al montará sobre nojetor si primma an n\'emma miga sbasé la schenna
Martin Luther King
nisón filosof l\'ha mäj cambié li usanzi \'d la sträda indó \'l viva
Voltaire
nisón, veramente padrón \'d la propia lengua, al pol dominär n\'ältra
George Bernard Shaw
nison\'na jornäda l\'é trop longa pär chi \'l lavora
Lucius Annaeus Seneca
no sigas mäj la sträda ja trazäda; la porta solament indóva ch\'jeter jen zamó andé
Alexander Graham Bell
nson\'na falistra \'d neva la casca mäj in tal sit sbalié
Zen saying
n\'ela miga un\'ironia che un sit che i gh\'han dé \'l nom \'d Tera Santa al deva ser la sede dal pú feroz e pú profond dil i odii ch\'existen in tal mond?
Daniele Luttazzi
och pär och, e \'l mond al terminará oreb
Mohandas Karamchad Gandhi
ofrir la cultura l\'é cme ofrir la sed. Al rest al será \'na conseguenza
Antoine de Saint-Exupéry
ogni parola, leta o scrita, l\'é \'na lengua morta
Robert Louis Stevenson
ogni tant a fa ben tomär coscienza che propia incó, propia adess, a sémma dré a costruir il nostalgii che vendrán a scaldär un eventuäl admán
Mario Benedetti
oh, ne sta miga a usär dil gran paroli! I disen csi poch
Oscar Wilde
pär arivär a la continenza l\'unica sträda l\'é l\'incontinenza. Al casén al difenda la cá
Carlo Dossi
pär catär la felicité an ghe miga bisogn \'d stär lí a buschärla
Anonymous
pär eser bonna genta molti volti a dvéma lasär lí d\'eser onest
Jacinto Benavente y Martínez
pär fortonna a gh\'é Bush ch\' lé gnu a difendor la democrazia
Anónimo
pär mé cont a son semper dispost a imparär, anca si molti volti a ne\'m piäs miga che m\'insegnen
Winston Churchill
pär mí l\'é mej disturbär con la vrité che complacer con la adulación
Lucius Annaeus Seneca
pär quanta genta valdrá ancóra la pena vivor, quand an es mora pú
Elias Canetti
pär scherz as pol dir tut col ch\'as vol, anca la vrité
Sigmund Freud
pär ser parfet agh manchäva solo un difet
Karl Kraus
pär ser un lexicograf la fa bsógna una ven\'na \'d demenza idealista, parché \'n spol miga fär una istantanea \'d \'na lengua
Manuel Seco
pär sobrevivor \'na mucha d\'ani bisogna solament evitär \'d vivor
Anónimo
pär un candidé l\'é pericolos dir dil cosi che pú tärdi la genta la podriss ricordär
Eugene Joseph McCarthy
pär un indián l\'or dal sol al basta e gn\'avanza.
Violeta Parra
pär una lengua ch\' la mora una imagen \'d l\'om la va in malora
Octavio Paz
pär una vchära longa bisogna comenzär bonora a ser vech
Marcus Porcius Cato
parché la mafia la fa di investiment con regalär la droga in tla porta dil scoli e j editor in fan miga l\'istess con i so libor?
Anónimo
parché la \'s masa genta che la masé ätra genta? Pär mosträr che la genta la \'n s\' pol miga masär?
Norman Mailer
pardon s\'av ciam Siori, pero av n conoss molt ben
Groucho Marx
parlär am piäs bombén. \'Na mucha \'d volti a pärl con mí medesim pär sentirom parlär. Dill volti pó a son tan inteligent ch\'án riv miga a capir col che j\'ho dit
Oscar Wilde
parlär d\'inteligenza militär l\'é un paradós
Groucho Marx
pärlémos ciär: d\'ogni tant a bisogna ch\'at rabiss pär che il cosi i funzionen ben
Friedrich Wilhelm Nietzsche
paroli e cor no sempr i van d\'acordi
Pietro Metastasio
patriotism l\'é credor che \'l to paes l\'é superior a tutti parché t\'é nassú lí
George Bernard Shaw
pensär l\'é \'l lavor pú dificil ch\' as pöl där
Henry Ford
pensär \'n fa miga mäl a la salute
Giovanni Guareschi
perdí brisa dal temp a buscär di ostacol: as pol där che gh\'né miga
Franz Kafka
pero parché im dovrissn importär i discendent? Cosa j han fat i discendent pär mí?
Groucho Marx
plissa: \'na pela che cambia \'d bestia
Anonymous
poch i vedon col ch\'a semma, pero tuti i vedon col ch\'a femma fenta \'d representär
Niccolò Machiavelli
pr eser abastanza furb come pär muchär tuti chi sold t\'é da eser abastanza cojón come pär vreria
Gilbert Keith Chesterton
prevedor l\'é dificil, specialment quand as trata dal futur
Chinese saying
primma dal nostr ariv gnent le manchäva al mond, dop a nostra partenza gnenta le mancará
Omar Khayyam
primma de quand as pense se abrirán grandi strädi ai omi liber che las percorrerán pär construir una societé mejor che la pasäda
Salvador Allende
primma \'d cambiär idea, asicurot che \'te gh\' n\'é v\'una
Albert Brie
primma \'d pensär, medita
Stanislaw Jerzy Lec
profitémma dil mutui diferenzi entre noijetor
Paul Valéry
provär ch\'j ho rasón significaria admitir ch\'a pos aver tort
Pierre Caron de Beaumarchais
proví miga rimors pär col ch\'haví pensé \'d vostra mojera. Lé l\'ha pensé ad vojetor dil cosi pes bombén
Jean Rostand
pú legi, pú läder
Lao Tse
pú \'l s\'aprecia col che con pú lavor von al guadagna
Aristotle
pú \'t ghé pú t\'ín vriss, meno \'t ghé pú t\'avanza
Anonymous
quäl ch\'a sia la cosa ch\'at vol dir, a gh\'é solament una parola pär indicärla, un verb pär animärla e un adjetiv pär qualificärla
Guy de Maupassant
qualsivoglia sia al pché, a chi avrá che inculpar majorment:a la cl\'a peca pri sold o a col ch\'al paga pär pchär?
Juana Inés de la Cruz
quand a sent una turba aplaudir un om a prov semper pär lu \'na fíta \'d compasión. Pär sentir i fisch al ne dovrá fär äter che vivor abastanza
H.L. Mencken
quand agh däva da magnär ai povrett im ciamäven sant. Quand a dmandäva parché i povrett in gh\'aven miga da magnär im ciamäven comunista
Hélder Câmara
quand al bisogn l\'é grand a gh\'é dla genta cla créda a tut
Arnold Lobel
quand al cervel as forma in tla panza \'d la mädra, al ne gh\'a brisa d\'idei
Maurice Blanchot
quand al mora quälchidon ch\'al nos sogna, la mora \'na pärta \'d nojetor
Miguel de Unamuno
quand arivará l\'ispirazión la m\' catará dré a piturär
Pablo Picasso
quand as dis pensär, al s\'íntenda pensär a la morta
Alberto Savinio
quand at desider quel, l\'univers inter al cospira pär realizär tu desideri
Paulo Coelho
quand at sält \'d contentéza, atenti che nisón at porte via la tera sot i pé
Stanislaw Jerzy Lec
quand at te cat d\'acordi con la majoranza, l\'é \'l moment \'d fermärt e meditär
Mark Twain
quand era ragass j me dzävon che in America, entr un gallett e l\'ätor, tutti j podävon rivär a President. A cmenz a credor ch l\'é vera
Clarence Darrow
quand la virtú ha dormido la s\'alza con pú energia
Friedrich Wilhelm Nietzsche
quand l\'idioma al se corrompa la genta la perda fé in lo que la ascolta, y esto conduce a la violenza
Wystan Hugh Auden
quand l\'om al \'n g\'ha pú fred, fam o paura al n\'é brisa content
Ennio Flaiano
quand quälchidón at roba la mojera, la vendetta pú cruda l\'é lasärgla
Sacha Guitry
quand tuti penson in la stessa manera, nisón pensa bombén
Walter Lippmann
quand un popol al ne pol pú difender su lengua l\'é madur pär la schiavitú
Remy de Gourmont
quando un om la maza a \'na tigra al ciamon sport, quando la tigra la maza a un om al ciamon ferocité
George Bernard Shaw
quant temp al guadagna chi invece \'d stär atent a col c\'hal dis al sven, col ch\'al fa, col ch\'al pensa, al fa \'l su cosi da lu a provent \'d la justizia e la virtú
Marcus Aurelius Antoninus
quäsi tuti i doctor j han il so malatii preferidi
Henry Fielding
sävi l\'é col ch\'al viva tut i dí come se tut i dí e a tuti li ori l\'aspetära la morta
Francisco de Quevedo y Villegas
sé altruista, respeta l\'egoism \'d jieter
Stanislaw Jerzy Lec
sé franc e ciär con tu avocät. La srá su competenza, pú tärdi, ad confondor tut
Anonymous
se la cultura l\'é dvintäda mercanzia al ne gh\'é brisa \'d färes maravija che anca i omi j\'han tot la stéssa sträda
Anonymous
se nel ghé miga un prezi da pagher nel ghé gnanca un valor
Albert Einstein
se n\'et fe miga pärta d\' la soluzión, tal fe dal precipitat
Steven Right
se t\' dé l\'impresión d\'aver bsógna \'d qualcosa an \'t cataré gnent. Pär fär forton\'na t\'é da fär fenta d\'aver di sold
Alexander Dumas
se t\'si tan inteligent, pär che motiv an t\'si brisa dvinté sior?
Anónimo
se von al dviss imparär tuti il legi, agh mancariss al temp pär violärli
Johann Wolfgang von Goethe
se \'l padrón al ne pöl miga färgla senza l\'ajút dal schiäv, chi l\'é libor di du?
Albert Camus
se \'s reconossa publicament che il sigareti i fan mäl parché \'s permita alora su libre venta?
Francesco Tavano
se \'t camp abastanza \'t veré che tuti il vitori \'s converten in disfati
Simone de Beauvoir
se \'t dis la verité ant ghe brisa bisogna d\'acorderot
Mark Twain
se \'t piäs col che \'t fé, al \'n särá mäj \'na briga
Confucio
se \'t völ sentir al savor \'d la virtú, péca \'na quälca volta
Ugo Ojetti
senza temp e di sold, la fantasía l\'é \'n efímera ch\'la \'ns pöl miga trasformär in azión
Charles Baudelaire
ser dóni l\'é teribilment dificil, parché al consista pú che n\'ältra cosa en tener che tratär con i omi
Joseph Conrad
sí a l\'economía \'d marché, no a la societé \'d marché
Lionel Jospin
sí al comercio \'d la cultura, no a la cultura dal comercio
Anónimo
sí gentil con la genta al andär su, parché la catarán a tornär so
Wilson Mizner
si i popoli is conosissen meij impararian a odiäres
Ennio Flaiano
si il bosii \'t dan fastidi, sta miga a fär dil dmandi
Anónimo
si in tal futbol a gh\'é violenza l\'é parché incó in Italia al conta solo \'l che trionfa
Arrigo Sacchi
si marí e mojera \'n vivisson brisa insemma, i matrimoni bon i sariss pú frequent
Friedrich Wilhelm Nietzsche
si nos smandéma la razón d\'la víta e \'l so valor a semma di so \'d testa
Sigmund Freud
si odiéma \'na personna odiéma in lu col ch\'é part \'d nojeter
Hermann Hesse
si se le trata ben, al corp al pol durär tuta la víta
Enrique Clarasó Daudí
si se tolera quél, al dventa soportabil, e dop a poch usuäl
Israel Zangwill
si son di fatalista, che cosa i polen färegh?
Ann Edwards-Duff
si t\'é paura a stär sol, tol miga mojera
Anton Chekhov
si vienen a buscärme a mí a la matenna, i vendrán a buscär a vojätor a la nota
Angela Davis
si \'na dona la \'s arenda l\'é solament parché l\'ha vint
Aldo Camarota
si \'s vol fär content un om, putost che därgh dil richezi bisogna libererel di so desideri
Lucius Annaeus Seneca
si \'t vol imparär, inségna
Marcus Tullius Cicero
sí, sémma tri volti pú siori che i nostor vech, peró sémma tri volti pú content?
Tony Blair
so che la poesia l\'é necesäria, ma \'n so brisa pär cosa
Jean Cocteau
sofrir senza braver l\'é na lesión ch\'a dovemma imparer in \'sta vita
Vincent Van Gogh
solament i sioc in gh\'an miga \'d dubi. Sit sicur? An gh\'ho nisón dubi!
Luciano De Crescenzo
sólo al genti istruídi agh piäs imparär, al genti ignoranti agh piäs pú insgnär
Edouard Le Berquier
solo chi l\'é infeliz bombén al gh\'ha al dirit ad compatir al prosim
Ludwig Wittgenstein
solo col che \'l ne se speta gnent l\'é liber da bon
Andrew Young
sólo i mort i gh\'an la prerogativa \'d pärdonär e i viv i ghn\'án nison\'na \'d scordär
Chaim Herzog
soltant col che g\'ho pers l´é mé per semper
Elisa Félix
son a favor \'d la legalizazión \'d tuti il droghi pär l\'unica razón che n\'am piäs miga la mafia
Manu Chao
son il doni da sträda che imitan cóli \'d la televisión o viceversa? O j\'han caté simplement i medesim mästor?
Anónimo
son städa in tal lunäri ma \'n son mäj städa puntuäl
Marilyn Monroe
soquanti dil pú grandi stori d\'amor ch\'a conoss j han avú solo un protagonista
Wilson Mizner
sperémma che i atleta \"normäl\" ch\'i han guadagné dil medagli a l\'olimpiädi pär disabil in hajan usé brisa dil droghi
Anónimo
stá miga a sbrajär ad nóta pär che venga a ajudärot cuälchidón. At podriss desdär i zvén \'d cá
Stanislaw Jerzy Lec
sta miga a tratär \'d vivor eternament. Nt pöl miga färgla
George Bernard Shaw
stär vuna da lé l\'é cme participär a \'na festa dov\' an ghe nsón ch\'at guärda
Marilyn Monroe
ste sospes l\'é terribil. A speréma ch\'al dure
Oscar Wilde
sten miga a leger cme i puten pär divertirse o cme i grand pär istruirse. No: lesan pär viver
Gustave Flaubert
stí adré al esempi di pú bon, cói chi läson lí tutt pär fär un mond pú bon
Salvador Allende
sti atenti ch\'el d\' Karl Marx a l\'é un cadaver ch\'al pärla ancóra
Nicanor Parra
stí miga atenti a col ch\'l\'é sté za fát, ma a col ch\'av résta da fär
Marie Curie
su cociencia l\'era neta; l\'an l\'useva mei
Stanislaw Jerzy Lec
s\'a fússa imperator a fariss primma \'d tut un dizionäri, pär där al paroli su valor v\'una a v\'una
Confucio
s\'acusa molti volti la leteratura \'d facilitär ai prisoner la fuga da la realté
Stanislaw Jerzy Lec
s\'ang fussa miga la galera, j savrissom ch\'a semma tutti in caden\'ni
Maurice Blanchot
s\'at völ catär dla gentiléza, dl\'amor o dla poesía in tla sträda dla vítta, pórtli con tí
Georges Duhamel
s\'j\'ó scritt una létra csí longa l\'é pär che an ne gh\'ó miga avú temp \'d scrivor n\'ätra pú curta
Blaise Pascal
täsí só, fioj d\'un can! - Ch\'l\'älza \'na man chi vol resuscitär - Un pas avanti chi vol ringiovanir
Nicanor Parra
ten j oc ben avert primma dal matrimoni, e mes saré dop
Benjamin Franklin
tener razón l\'é \'na razón ad pú pär no tener succes
Nicolás Gómez Dávila
tener tutt col ch\'agh vol pr\'eser content al ne vol miga dir eser content
Normand Jacques
tesor: la fórmula pú usäda pär tratär un member \'d l\'äter sess ch\'émma scordé su nom
Oliver Herford
tra tuti li aberración sesuäli forsi la pú stravaganta l\'é la castité
Remy de Gourmont
tra un mäl e n\'etor a preferis restär con col ch\'an n\'é maj prové
Mae West
trata miga \'d ciamär inteligent solo la genta chla pensa a to manera
Ugo Ojetti
tratand ad catär al ben ad ch\'jeter a trovéma al noster
Plato
tratand in aparir coi ch\'an ne semma miga an semma pú coi che semma
Ernst Jünger
tut al che s\'é invinté l\'é vera
Gustave Flaubert
tut al rest l\'é ridicol quand as pensa a la morta
Thomas Bernhard
tut as pol soportär in tla vita, fora che \'na mucha \'d gioren \'d felicité continuäda
Johann Wolfgang von Goethe
tut col che gh\'é in tal mond e col ch\'a semma, derfinitivament, l\'é parola
Víctor García de la Concha
tut col che incó definima inmoräl, in un sit o n\'ätor, una epoca o n\'ätra, l\'é sté consideré moräl.Cosa \'s pol garantir che la facenda la \'n cambie \'d nom n\'ätra volta?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tut col che savemma al s\' ajuda soltant a morir d\'una morta un pó pú dolorosa \'d cola dil besti ch\'in san gnent
Maurice Maeterlinck
tut col ch\'as magna fora dal necessari, al \'s roba al stomagh di povrett
Mohandas Karamchad Gandhi
tut còl c\'an so miga a l\'ho imparè a scola
Ennio Flaiano
tut i princípi moräli universäli son fantasii pär chi \'n gh\'ha gnent da fär
Donatien Alphonse François de Sade
tuta la genta la fa \'na pärta, meno, chisá, quälch comediant
Eugène Ionesco
tuti gl\'idei is catn in tal cervel, come il statui in tal märm
Carlo Dossi
tuti i cervei dal mond jen impotent in front a dil siochézi che estén \'d moda
Jean de La Fontaine
túti i dio eran etéren
Stanislaw Jerzy Lec
tuti i sioc i confondon al valor con al prezi
Antonio Machado
túti il paroli, un dí, j\'en städi növi
Jorge Luis Borges
tuti il volti ch\' t\'insegn, inségna a dubitär \'d col ch\' t\'insegn
José Ortega y Gasset
tuti \'s preocupan di rinoceront, pero anca i pioch dal cul j\'en in via d\'estinzión
Anónimo
tutt as pöl perdonär al sécol scors, anca il do guéri mondiäli e sucesivi, anca \'l sfilädi \'d moda e il corsi \'d fórmula uno, pero col ch\'an \'s pöl miga perdonär l\'é ch\'l\'á sacrifiché al cine a la TV
Luigi Pintor
tutt col ch\'a nos inségna l\'esperiensa l\'é che l\'esperiensa no nos inségna gnenta
André Maurois
tutti ch\'il genti chi en rivé a fär quél j\'en sté di gran sognador
Orison Swett Marden
tutti il paroli is tiren adré su propia memoria
Eduardo Pérsico
t\'avriss \'na mucha \'d temp si \'n tal perd miga
Bernard le Bovier de Fontenelle
un amigh al n\'é brisa col ch\'a \'t suga una lagrima, lé col ch\'al te impedissa \'d versärla
Anonymous
un amigh l\'é von con chi \'t pöl stär in silenzi
Camillo Sbarbaro
un bes leghel al ne vala mai tant cm \'n bes robè
Guy de Maupassant
un bon dizionäri l\'é un spech indóva, si tal sé buscär, at cat semper col che t\' sospetäva
Anónimo
un bon letor, un gran letor, un letor ativ e creativ, l\'è un riletor
Vladimir Nabokov
un cavil l\'é \'na cuestión \'d princïpi ch\'emma scordé
Elwyn Jones
un dizionäri al pol brasär solo una breve pärta dal patrimoni d\'una lengua
Giacomo Leopardi
un infedele: a New York l\'é col ch\'al ne créda miga in tal cristianism, a Istambul col ch\'agh créda
Ambrose Bierce
un memorando al ne se scríva brisa pär informär la genta ch\'al le lesa, sino pär sostener al che l\' escríva
Dean Acheson
un om al g\'ha semper du motiv par fer quel: v\'un pr\'onesté e l\'eter par
John Pierpont Morgan
un om al ne pol ser imbrojé che pär si medesim
Ralph Waldo Emerson
un om bon l\'é sempr inteligent, un om cativ l\'é anca un cojón. I ben dal cör in\'s pöln migh separär da coi d\'la testa
Jorge Luis Borges
un om ch\'al ne perda brisa la razón pär certi cosi, al ne gh\'ha miga \'na razón da perdor
Gotthold Ephraim Lessing
un om da lu l\'é semper in cativa companía
Paul Valéry
un om istruido l\'é un oziös ch\'al maza al temp sui líbor
George Bernard Shaw
un om l\'é scontent quand al ne \'s dá miga cont ch\'lé content, costa l\'é l\'única razón. El che podrá capirel al será content subit
Fedor Michailovich Dostoevski
un om sensa desideri l\'é \'l pú sior a dla tera
Miguel de Cervantes
un om senza di sogn, senza utopii, senza ideäli, al sariss una bestia mostruosa, un gosen laureé in matemitica pura
Fabrizio De André
un om senza memoria al ne sa gnenta, e \'l ne podriss fär gnenta
Giacomo Leopardi
un ottimista l\'é von ch\'al créda ch\'il cosi \'n poden brisa andär pes
Alessandro Morandotti
un pitor l\'é von ch\'al pinta col ch\'al venda. Un artista, invece, l\'é von ch\'al venda col ch\'al pinta
Pablo Picasso
un proverbi l\'é \'na frase curta fundäda in una longa esperiencia
Miguel de Cervantes
un psichiatrista l\'é \'n om ch\'al ve fa \'na mucha de smandi cheri che vostra mojera se les fa gratis
Joey Adams
un rag \'d sol al basta pär eliminär di millon d\'ombri
San Francesco d'Assisi
un specialista l\'é von ch\'al sa sempr un pó \'d pú sobre sempr un pó d\' meno fína a saber tut . . . ad gnent
Luciano Somma
una campagna politica la costa molt ad pú ad col che un om onest al pol pagher
Anonymous
una cosa l\'é \'l ricord e n\'ätra arcordares
Antonio Machado
una sonrisa l\'é la distanza pu curta tra du personni
Víctor Borge
una traduzión mäl fata l\'an n\'é brisa \'na traduzión
Anónimo
un\'activité ch\' la dá di sold e basta l\'é un\'activité ch\' la väl poch
Henry Ford
védor tutt, disimulär bombén, coregir poc
Gregorio Magno
viasär al serva sol pär vrerogh pú ben al sit indo semma nasú
Noel Clarasó Serrat
virtú: un act conträri a la volonté
Anonymous
vivor con pú semplicité pär a che chijeter i vivan, simplement
Mohandas Karamchad Gandhi
vl ven al fa molt mäl a la salud (mentäl) de chi nal toca brisa
Anónimo
von al devriss semper jugär lealment quand al g\'ha bonni cärti
Oscar Wilde
von as lasa inganär facilment da col ch\' l\'ama
Molière
von di benefizi \'d l\'amor in grup l\'é che si t\'al vol at pol dormir
Woody Allen
von di vantag dal piäser sobre \'l dolor l\'é che al piäser as ghe pol dir basta
Ugo Ojetti
von di vantag \'d n\'eser brisa content l\'é ch\'as pol desiderär la contentéssa
Miguel de Unamuno
von l\'é pú autentic quand al responda d\'pú a la idea ch\'l\' ha sogné \'d si medesim
Pedro Almodóvar
von pär von la pazzia l\'é \'na rarité, pero pär i grup, i partí, i popol, in il epochi l\'é na norma
Friedrich Wilhelm Nietzsche
vot catär na mucha \'d genta ch\'la corra a ajudäret? Trata \'d n\'averegh brisa bisogna
Alessandro Manzoni
vot fär propia imposibil che nisón \'l poda oprimir \'l compagn? Aseguret alora che nisón tenga \'l poder
Mikhail Bakunin
vot rovinär la reputazión \'d qualchidón? Pärlen al mej ch\'at pol
André Siegfried
\'é recesión cuando tu sven al perda su lavor, l\'é depresión cuando lo perdes tu
Harry S. Truman
\'n adult? mäj!
Pier Paolo Pasolini
\'na banca l\'é \'n sit dóva te prestän di sold cuand at pol dimosträr ch\'a \'n et ne miga bisogna
Bob Hope
\'na cärta eletrónica lan s\' pöl miga bagnär con un luzgón
José Saramago
\'na conferensa l\'é \'na riunión \'d genta importanta che von pär von j\'n poln fär gnenta, pero che insemma j poln deliberär ch\'an gh\'é gnenta da fär
Fred Allen
\'na convinsión l\'é semper \'na prisón
Friedrich Wilhelm Nietzsche
\'na descripsión \'d l\'elistensa sin poesia l\'an pol maj ser completa
John David Barrow
\'na linguaza l\'é l\'unic istrument che pú \'s drova´pú \'l taja
Washington Irving