Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c ç d ê e f g h i î j k l m n o p q r s t û w x y z ئ ب ت خ د ز س ش ع ق ل م ن ه و پ ژ ک گ ی

agat le bîrî xot bê... ew debê be qisey to. Agat le qisey xot bê.. ew debê be kirdewey to. Agat le kirdewey xot bê.. ew debê be xûy to. Agat le xûy xot bê... ew debê be kesayetî to. Agat le kesayetî xot bê. Ew debê be çarenûsî to
Frank Outlaw
aktor kesêke eger basî nekey, gwê hell na xa
Marlon Brando
amanc dekrê pasawî amraz bida ta ew cêgayey shitêk hebê ke amancî pê pasaw bidrê
Leon Trotsky
amanc we rê kewrin e
Giuseppe Ungaretti
âme hemûman zor nezanîn, belam hemûman le ser eynî shitan nezan nîn
Albert Einstein
Amerîka willatêke nazanê berew kwê deçê bellam birryarî dawe rêkordî xêrayî berew ewê bishkênê
Laurence J. Peter
amrazî here gelwîstî parastinî kar emro hebûnî mêrdekî paredare
Joey Adams
ashkiraye, car car bo ewey kar birrwa, miro debê xoy tûrre ka
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ashtî diyarîyek nîye le xudawe bo bendekanî, ashtî diyarîyeke le layen êmewe bo yektirî
Elie Wiesel
ashtî nebûnî sherr nîye, bûnî bextewerî, çeshnî bîrkirdnewe, nîshandanî çake, birwa û \'edallet e
Baruch De Spinoza
ashtîyekî be bê destkewt le sherrî here be heq baqshtir e
Desiderius Erasmus von Rotterdam
asmanî pirr estêre le jûr serm u qanûnî exlaqî di dillim da
Immanuel Kant
av bêpisanewe qisan deke bê ewey xoy dûpate bikatewe
Octavio Paz
awez shitî ne pêwîst nahêllê
Lin Yutang
ba yek bigrîn u bibîn be le şikan nehatû
Simon Bolivar
banke gewrekan le katî le dayîkbûnyan da , be sernawî neteweyî razandiranewe , û tenê komelley sûdxorên taybetî bûn ke xoyan le hukûmet nizîk dekirdewe...
Karl Marx
bash nîye her çîyekî detewê be destî bihênî
Heraclitus
bashe wirde wirde têbigey ge le hîç nagey
Maurice Maeterlinck
bashtir eweye miro be dilrawekê peshêw bê ,le wey ke her le helle da bimênêtewe
Alessandro Manzoni
bashtirîn beshî xeyallî le zurbey romanan de eweye hest dekey kesayetîyekan be tewawî xeyallîne
Franklin Pierce Adams
bashtirîn diyarî tebî \'et bo însan kurt bûnî jiyanêtî
Plinius Secundus
bashtirîn rêge bo ewey miro azadtir bê danî azadî ziyatire be xelkî dîke
Carlo Dossi
bashtirîn rêgey xo hellxelletandint eweye ke pêt wa bê zor le xelkî dike jîr tirî
François de La Rochefoucauld
bashtirîn shit le ser dabê eweye ke her carey tenê rojêk dê
Abraham Lincoln
baştir kirdnî şêwazî xo manay baştir kirdinî şêwey bîr kirdinewe ye
Friedrich Wilhelm Nietzsche
baştirîn rêge bo fêr bûnî fîlm durust kirdin saz kirdinî fîlmêke
Stanley Kubrick
bawekû ewesh, be pêchewanesh hemîshe rast e
Leo Longanesi
bawer be hemû shitêk bike ke le ser cîhan pêt dellên-hîç shitêk ewende be kull nîye ke nekrê neqewmê
Honoré de Balzac
bawerî be tewawbûnî herî tewaw degate pêshxistinî efsane be ser resenayetî da
Paul Ariès
bazar ew cêyeye ke xellik dekrê yektirî hellfirîwênin
Anacharsis
bazirganîyek ke cige le diraw hîçî lê nekewêtewe bazirganîyekî lawaz e
Henry Ford
be asayî, shitî naxosh be bîyanûy pêdawîstî pêshkewtin dekrên, bellam de rastî de ewan bi hîch kiluwecê pêshkewtin nîn, bellkû tenê shitî naxoshin
Russell Baker
be awat xuwastinî şitî wek yek û weduwadanewey şitî wek yek, dostayetî pêk dehênin
Caius Sallustius Crispus
be bê diraw û ne bûnî kat, xeyall tenya xewnêkî kurte ke nakrê bikrê be rûdawêk
Charles Baudelaire
be bê êsh û jan yan renc kêshan îshiq nîye
Henri François-Joseph de Régnier
be daxewe, deshê miro le temenî heshta sallan de ashiq bê, de rastî da emin boye denûsim îshiq le bîr bermewe
Jorge Luis Borges
be edebî bo tebî\'tî besher wek germayî waye bo mom
Arthur Schopenhauer
be gishtî, her wilatey ew zimaney heye ke lêy deweshêtewe
Jorge Luis Borges
be gishtî, insan be hasanî bawer bew shitane deka dillî pêweye
Caius Iulius Caesar
be her zimanêk ke bizir debê , rûyekîş namênê
Octavio Paz
be le ber çav girtinî jimarey mirdinan, sazkeranî çekan le çaw sazkeranî cixaran dezgay xêrxuwazin
Silvio Garattini
be metirsîye miro rast bê ew katey destellatdaranî seqamgirtû helle ne
Voltaire
be shubênran be shitêk ke ême nîn, îdî ême ewe nîn ke heyn
Ernst Jünger
Be tewawî seyr e , ew şêweyey ke lem rojgare da xellik le paşmile şitî wa dellên ke be lêbirrawane û be tewawî rstin ( Oscar Wilde)
Oscar Wilde
Be xêw kirdin coreyek le ragwêstinî kemayesî daykûbaban bo mindallekanyan e (Armand Carrel)
Armand Carrel
bêgane dê naw cestey xoman daye, w katêk le çing bêgane hell dayên yan le dijî xebat dekeyn, sherekeman be dijî wîjdanî ne wishyarî xomane
Julia Kristeva
behesht û dojeh le ruwangey minewe na le barin : kiryayî mirowan shîyawî ewan nîn
Jorge Luis Borges
bêkarî degate berperçdanewey mafî jiyan u tenanet zor le mirdin xiraptire
José Ortega y Gasset
bellam \'alem bê kotayî ye
Epicurus
bêlle ew kesey natuwanê ewey deyewê bîka ewey bika ke detuwanê
José Ortega y Gasset
benyadam natwanê zor bergey rastî bigrê
Carl Jung
ber le her shitêkî dî,Hest! têgeyshtin be dûy wî da dê
Paul Gauguin
ber lewey bîruray xot bigorî, dillnîya be lewey ke bîrêkit heye bîgorrî
Albert Brie
Ber lewey mirov bîr lewe bikatewe çon perwerde bika, baştire ewe rûn bikatewe ke deyewê çi akamêk be dest bihênê(Bertrand Russell)
Bertrand Russell
Berperch kirdarî piyawan siste- be gishtî chendîn wechan dekêshê ta têbigen - Stanislaw Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
beshî xotî tê xe,gisht serbillîndî lewe daye
Edgar Lee Masters
bi geran be duway çakey xellkî dîke de, ême çakî xoman debînînewe
Plato
bibe bew goraney detewê le cîhan da bîbînî
Mohandas Karamchad Gandhi
bicûllêwe, ber le bîr kirdnewe - Stanislaw Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
billa be cîyawazîyekanî hawbeshî xoman, xoman dewllemend keyn
Paul Valéry
billa billêyn azadî shitêkî llêlle, bellam çi llêllîyek li nebûnî da nîye
Rodrigo Rey Rosa
billî ba ew mindallê rênwênît ka ke bûy
José Saramago
bîr kirdnewe hemîshe kirdeweyekî asteme
Oskar Panizza
birawe be deskewtî sher bestirawetewe
Francis Scott Fitzgerald
bîrewerî hemîsh jwanêke
Isabel Allende
Birîtanîya tenya willatêke le dinya da ke têyda xorak le sêks zor be metirsîtir e
Jackie Mason
birrînê bankêk be ranan le gell damezrandinî bankêk çîye ?
Bertolt Brecht
Birrûskeyek bêdîqetî dinyayek rûn kirdnewe deparêzê ( Clarence Edwin Ayres)
Clarence Edwin Ayres
Birrûskeyekîsh cêy guman nîye ke pêshkewtinî berdewam cemkî here têkderane ye - Nicholas Georescu - Roegen
Nicholas Georgescu-Roegen
birryarî îsayîyet ke dinya be nahez û xirap dadenê dinyay nahez u xirap kirdûwe
Friedrich Wilhelm Nietzsche
birwa hebûn be pêshkewtin be manay birwa be we nîye ke pêshkewtin kirawe
Franz Kafka
bllaw kirdnewey atomêk le pêshdawerîyek hasantire
Albert Einstein
Bo ewaney ke bîr nakenewe, karî herî baş eweye car car be pêşdawerîye kanyan da biçnewe - Luther Burbank
Luther Burbank
bo ewey Piyawan Jinanyan xosh biwê ewan debê cuwan bin, u ewendesh gewic bin ke jinanyan xwesh biwê
Coco Chanel
bo ewey xoman bîn pêwîstîman bewey kesêk bîn
Stanislaw Jerzy Lec
bo ewey yek bibê be endamêkî pak le rane merrêk da, debê ber le mehû shit xoy merr bê
Albert Einstein
bo her civatêk debê bibê hîç sermaye wegerr xistnêk le shîr be melotkeyan dan bashtir niye
Winston Churchill
bo her giriftêkî aloz, çareserîyekî hasan heye - ewîsh helle ye
H.L. Mencken
bo her kam le ême, rabirdû geretirîn rakêshere çûnkû tenya shitêke ême deyzanîn u berastî xoshman gereke
Pier Paolo Pasolini
bo Indîyanek, zêrrî tawê bese û ziyatirîsh e
Violeta Parra
Bo jor jinan rêgey herî kurt berew kemall mêhrewanî ye - François Mauriac
François Mauriac
bo le nawbirdinî ferhengêk pêwîst be sûtandinî kitêban niye, tenya karêkî ewto bike xellik neyan xwênêtewe
Ray Bradbury
bo zurbey piyawan, ezmûn wekû çiray pishtewey keshtîyek deçê tenê ew kate hell debê ke keshtiyeke tê deperrê
Samuel Taylor Coleridge
bone, bar û doz u chuwarchêwey ewto heye ke têyda zebruzeng u be dûyda kushtin ( zebr u zengêkî degate ew perrî xoy ), be xoriskî debê be konkrêt, amade u rastîn
Roberto Bolaño
burjuwazî dekrê weku her grupêk le xellik binasêndirê ke bewey razî nîn heyane, bellam razîn bewey ke hen
Nicolás Gómez Dávila
çake derdest nakrê, xirape dekrê
Rabindranath Tagore
cameloskeran we dostan deçin wek gurgan ke we segan deçin
George Chapman
çapemenî nayewê xwênerewe agadar bika tenê deyewê hanî bida bo ewey pêy wabê ke zanyarî dirawetê
Nicolás Gómez Dávila
car car dekrê bashtir bê bo geyshtin miro dirêje bi rêge bida, çûnkû geyshtin hestî nîye, tenê pintkêke le kat
Gino Vermicelli
Carêk min ferhengêkim le hewllê ra ta axirî xwêndewe, bo min wek shêrêkî cuwan bû le ser hemû shitêk - Ophelia
Ophelia
çaw le pêshewe kirdin zehmet e, be taybetî eger mebest dahatû bê
Chinese saying
çawerêy derfetî durust meke, pêkî bêne
George Bernard Shaw
Çawî cuwan tenê ew çawanen ke be mêhrewanîyewe lêt derwanin - Coco Chanel
Coco Chanel
çend peshêwî derrewênewe katêk etû birryar dedey kesêk bî le ciyatî ewey shitêk bî
Coco Chanel
çepî siyasî bellayeke ke tenê bûnî rast deykate shiyawî tehemul kirdin
Massimo D'Alema
cezim bûnêk heye ke lûtkey jiyan nîshan deda, u be duway wîda jiyan hell nastê. û nakokî jiyan awaye , em cezim bûn û xo le bîr birdneweye le demêk da dê ke miro herî zîndûye û wekû le bîr chûneweyekî tewaw dê ke miro zîndûye
Jack London
chawerêyî pir zehmete, hîwadarim her berdewam bê
Oscar Wilde
chêps dahênanî her ruhanî parîsîyekan e
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
chî, lîsteyek profêsyonalî Rojnamenûsan ! ewe tenê propagandeyeke fishekarî xo be zorzan, profsoranî saxte, ewaney qellemyan defroshin û hewil deden pêsh be xellkî dîke bigrin ke be mêshkî xoyan bîr bikenewe. Lîsteyekî awa shîyawî gallte pê kirdine û hellnasûrrê û bê rewishtî ye le ber ewey mebestî berteng kirdinî ew shitaneye ke shîyawî berteng kirdnewe nîn û nabê chi bertengîyekyan bête ser rê, karêkî wa berew ewe dechê ke derbirrênî azadî bîr berbest bika
Luigi Einaudi
chonyetî kitêbêk be xwênerewe bestirawetewe
Emilio Praga
çi le pêshda tewaw debê hewa yan newit?
Anónimo
cîhan binaxey zimanî danawe u bîrîsh ziman le qalib deda
Eugenio Montale
çîrok xewnî êmen u xewnekanman jiyanî ême pêk dehênin
Tim Burton
cîyawazî nêwan dêmokrasî u dîkatatorî da eweye ke lê dêmokrasî da le pêshda deng dedey û duwaye fermanit dedrêtê, bellam le dîktatorî da pêwîst naka katî xot bo deng dan be fîrro bidey
Charles Bukowski
ciyawazîyek le nêwan xwêndnewe u bepirsyarî de niye
Pascal Quignard
çûne kilîsa nat ka be \' îsayî her wek çon be çûne karêj otomobîlêkit dest nakewê
Laurence J. Peter
cuwanî sherr le we daye ke rêberî her pelêkî mirokuj ber le wey dest bika be le nêw birdinî dirawsêkanî rêz le alla degrê u le ber xuda deparrêtewe
Voltaire
darûdesteyekî sûd û selemxorî nawneteweyî be bêfikrî û bêbezeyî yane dinyayekî nayeksanyanî hejarî û tirsyan durust kirdûwe. Zallbûnî tawakaraney ewan destbecê debê kotayî pê bihêndirê
Jean Ziegler
dawênpakî: ladanî cînsî here ne xoriskî ye
Aldous Huxley
de Jiyanêk de chend jîn hen u de miroyek de chende miro hen
Giovanni Papini
de nêw gisht ew shitaney da ke lêbirrawin, shik le hemwan lêbirrawtir e
Bertolt Brecht
degutrê miro detuwanê be diraw hemû shit bikrrê- na ewe rast nîye . derê xorak bikrrê, bellam îshtîya nakirrdirê, derman dekirrdirrê bellam saxî le kirrîn naye, nwênî nerim dekirrdirê, bellam xew le kirrîn naye, zanist dekirrdirê, bellam jîrî û eqil le kirrîn naye, birîqe bîrîq dekirrdirê, bellam hêwerî le kirrîn naye, rapuwardin dekirrdirê, bellam xoshî le kirrîn naye, nasyawan dekirrdirên, bellam dostayetî le kirrîn naye, xizmetkaran dekirrdirên, bellam wefadaran le kirrîn nayen, qijî sipî dekirrdirê, bellam sheref le kirrîn naye, rojî aram dekirrdirê, bellam ashtî le kirrîn naye, twêkillî hemû shtêk be diraw dekirrdirê . bellam kakill na. kakill be diraw le kirrîn naye
Arne Garborg
deluwê miro hez le însanêk bike eger zor chakî nenasê
Charles Bukowski
dêmokrasî bawerîyekî dilltawên e le jîrî be komell da le merr nezanî takî
H.L. Mencken
dêmokrasî birîtîye lewey to dîktatorekanit hellbijêrî, duway ewey be toyan gut ewey detewê bîrî lê bikeyewe eweye ke deybîsî
Alan Coren
dêmokrasî cêgey hellbijardin degrêtewe bewey lêneweshawey zor çendêkî gendell le ber kar denên
George Bernard Shaw
dêmokrasî xoshewîst heta direng ne bûwe werewe
Ivano Fossati
dêmokrasî: we pêy nakra biselmênê ewey adilaneye duruste, degutra ewey durust bê adillane ye
Blaise Pascal
deng bide be piyawêk ke bellênî herî kem deda,ewîsh herî kem to nahumêd bika
Bernard Baruch
derece le hunerekan da wek dîplomî orîgamî Japonî waye u be kar hênênanî zoryetî
James Graham Ballard
derecey sharistanî bûnî komellgeyek be rêgey chûne zîndanî dawerî le ser dekr
Fedor Michailovich Dostoevski
dergay ewa hen ke be wishan be rûy derya da dekrênewe
Rafael Alberti
derûnkoll kesêke komellêk pirsyarî giranit lê deka, her pirsyarî away ke jineket be xorayî lêt depirsê
Joey Adams
desketî rasteqîne eweye ke to bibî herî bashî ke detuwanî bibî
Harold Taylor
dest wêranegeyshtin be hêndêk lew shitaney to detewê beshêkî xo lênebiwêre le shadî
Bertrand Russell
desthellatî rastîn de destî ew kese daye ke mêdîya kontrol deka
Licio Gelli
detewê zor kes yarmetît biden ? karêkî wa bike xot le pêwîstî wî biparêzî
Alessandro Manzoni
dewllemendî hejaran be mindallekanyan re derdekewê, dewllemendî dewllemendanîsh be hî daykûbawkyan
Massimo Troisi
dewrey herî rasteqîney xoshbînî le dewruberî bîstûyeksallî da dête gorrê, katêk yekem hewil dedrê bo ewey xewin we rast bigerrê
Heywood Broun
dezanî hêzî kartêkerî çîye: rêyek bo wergirtnewey pirsyar be bê ewey miro pirsyarêkî kirdibê
Albert Camus
di cê da emin tenê ew wishane be kar dehênim ke bêdengî ziyad deken
Eduardo Galeano
di kempî yexrî sherrê de her deqîqeyey bo ew deqîqeye dejiyayn, debû bertekî xoman bihênîne radey herî nizim, çûnke bîrkirdnewe hellpirûkan bû
Haïm-Vidal Sephiha
dîcîtal xêrayî û karîgerî ye. kaxez shadîhêner e
Giuseppe Annoscia
didrdongî wekû gullî mîna waye miro qet natuwanî hemû perrekanî biçinê
Mario Vargas Llosa
dilldarî here bash eweye ke be tewawî be rêgay postewe bikrê
George Bernard Shaw
dîlmanc: kesêke ke dû kesî ke be zimanî ciyawaz qise deken le yektirî hallî deka be rêgey dûpate kirdnewey ewey le berjewendî dîlmanceke da bûwe ke ewî dîke bîllê
Ambrose Bierce
dinya be bê Sedam cêyekî bashtire. Gelo be bê Bûshîsh?....
Anónimo
dinya bendîxaneyeke ke bashtir waye miro têyda le odeyekî takekesî da bê
Karl Kraus
Dinya heqîqet nîye, bellam rastî ye (Fernando Pessoa)
Fernando Pessoa
dinya heshargey gewcan e
Tommaso Campanella
dinya le nêwan ewaney ke le ber birsêtî xewyan lê nakewê û ewaney le tirsî ewaney birsîn xewyan lê nakewê dabesh bûwe
Paulo Freire
dirozinêk debê ewey le bîr bê bo ewey bawerî pê bikrê nabê lewendey ziyadtir pêwîste diro bika
Italo Svevo
dirrdongî naxoshe,bellam dillniyayî gewcaneye
Voltaire
Dizan hurmetî shtûmekyan le bere;ewan tenê pêyan xoshe shitûmeke î wan bê bo ewey bikrê rêzî ziyatiryan lê bigrin - G.K.Chesterton
Gilbert Keith Chesterton
dost ew kesye ke detwanê bêdengî to biselmênê
Camillo Sbarbaro
dostayetî be watay lêkdî têgeyshtinî tewaw, bawerî destbecê u bîrewerî dirêjxayen e wate bawerî pêhênan
Gabriela Mistral
dostayetî berhemî wefadarî ye , nekû layengirî sist
Ferruccio de Bortoli
dozînewan hîch yarmetî nîn bo Dinyay Sêyem, ewan tenê ew naedalletîyaney hen xiraptir deken
Ryszard Kapuściński
dû cûre têlêvîzyon heye : têlêvîzyonî jîran ke xellkêkî wa pêdegeyênê ke hukim be ser da kirdinyan astem e , û têlêvîzyonî gecan ke xellkêkî wa saz deka ke hukim be ser da kirdinyan hasan e
Jean Guéhenno
dû shit min ra detllekênin, jîrî dirrinde û dirrindeyî mroya
Flora Tristán
dujminî betwana le dostî lawaz bashtire
Edward Dahlberg
duwaroj î ew kesaneye ke deretanekan debînin ber lewey ashkira u bederewe bin
Theodore Levitt
duwayin xeyallî xaw ew bawerîyeye ke miro hemû xeyallêkî xawî le kîs dawe
Maurice Chapelan
êarenûsî gelêk be barûdoxî rêzimanekey bestirawetewe. Hîç willatêkî gewre be bê xawen bûnî ziman nîye
Fernando Pessoa
Eger be nawî xuda û nîshtiman bikrê, hîç tawanêk be qed ewendey ke bîrûray gishtî lê xosh nebê xirap nîye - Tom Robbins
Tom Robbins
eger bimanewe Kotayi be keshey etniki bihenin debe kemtir hezi xon bo sher ko keynewe u ziyatir le ser kulturi ashti rawestin
Federico Mayor Zaragoza
eger bitewê rastî be xellik billêy, gallteçî be dena dekûjrêy
Billy Wilder
Eger cewanî emroyî karîgerane destellatî serero u mafîyay mermûz berperç bidnewe zor bash detuwanin îdî nebin be moteyeki berbillaw - Paolo Borsellino
Paolo Borsellino
eger detewê xewnêkit le merr dabê hebê chekmeyek bîne ber chawî xot ke demûchawî miroyek pêshêl deka - bo hemîshe
George Orwell
eger di Fûtballê de zebr û zeng heye , le ber eweye êmroke le Italîya ewey hîsabî bo bikrê birdnewe ye
Arrigo Sacchi
Eger ême demanewê shitekan bigorrên,bankekan debê dagîr bikrên u têlêvîzyon debê biteqêndirênewe.Hîç çareserîyekî dîkey shorrishgêrrane nalwê - Luciano Bianciardi
Luciano Bianciardi
eger eto yarmetî kesêk bidey le tengande, dillnîya be ewey we bîr dêtewe katêk dîsan dekewête tenganne we
H.V. Prochnow
eger etû bawerît be xot hebê, bawerî li xelkî dîke da pêk dehênî
Johann Wolfgang von Goethe
eger etû be hershtî u be her kesî bilêy bellê wek ewe waye nebî
Tahar Ben Jelloun
eger ewan be roj be ser min daden, be shew dêne ser tosh
Angela Davis
eger hemû shit le ber çaw bigîrê, hîç shitêk cuwan nîye
Quintus Horatius Flaccus
eger insanêk neyewê le pênaw bîrûrakanî xoy xoy bixate nêw hêndêk metirsîyewe, yan bîrûrakanî bash nîn yan ew bo xoy bash nîye
Ezra Pound
Eger karî qorrîsh dekey be dillgermîyewe bîke -Colette
Colette
eger kesêk qet dujminayetî ne kirdibê qet dostayetî pê nakrê
Alfred Tennyson
eger Komarxuwazan dest hellgirin le diro kirdin le merr Dêmokratan, êmesh dest helldegrîn le gutinî rastî le merr ewan
Adlai Stevenson
eger min ewem gutiba ke bîrî lê dekemewe ya degîram yan di shêtxaneyek da dest be ser dekram, laço, emin dillnîyam ewe bo hemû kes waye
Roberto Bolaño
eger miro jîr bê zehmete dillpak bê, her be hema shêwe zehmete miro dillsaf bê eger berzefirr û cê xuwaz bê
Fernando Pessoa
eger miroyek biyewê dina bicûllênê, debê le pêshda xoy bicûllêtewe
Socrates
eger pakî û bashî bihesêtewe, hengîn we xeber dê tokme tire
Friedrich Wilhelm Nietzsche
eger pallêwrawîkî hellbijardinî seranserî qisey wa bika ke xellik we bîryan bêtewe be metirsîye
Eugene Joseph McCarthy
eger pêt dekrê le xellkî dîke aqilltir be, bellam pêyan mellê le wan aqilltirî
Lord Chesterfield
eger xelik bashtir le watay hêndêk wishey ke be kar dehênin têgeyshtibana, qamûsan di wîtrînî kitêbfiroshîyan da be shirîtêkî sûr depêçranewe û le seryan denûsta: teqemenî ye be weshyarî bîkenewe
André Maurois
Eger xuda jinî durust ne kird ba, gullîşî durust ne dekird - Victor Hugo
Victor Hugo
egerçî merig tirsênere, bellam zanînî ewey ke etû ta heta heta dejî be bê ewey qet bitwanî bimrî tenanet ziyatir tirsêner e
Anton Chekhov
em dezanim dest le shê\'r helnagîrê, belam bochî debê nazanim
Jean Cocteau
em Jiyane nexoshxaneyeke ke têyda hemû nexoshêk deyewê textan bigorrê
Charles Baudelaire
ême boye diro dekeyn bo ewey hebûnî xoman we xo keyn, u le hemû kes ziyatir le gell xoman diro dekeyn
Elena Ferrante
Ême çiman nîye lêy bitirsêyn, tirs bo xoy nebê - Franklin Delano Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt
ême de zimanêk da dejîn, ne wek le willatêk da
Emil Cioran
ême debê be rêgey hêminaneda be duway amancî hêminane da biçîn
Martin Luther King
ême debê wishyarî dahênanî nweê bîn be taybetî eger be pêy mentiq hellsûrrên
Winston Churchill
ême debê ziyatir bîr lewe bikeynewe ke karî bashtir bikeyn le wey ke bashtir bîn, ew demî di akam da bashtir debîn
Alessandro Manzoni
ême detuwanîn le cigerkêshan fêrî tabusht bîn. Emin qet kesim nedîwe dijî cigerenekêshan protêst bika
Sandro Pertini
ême dezanîn piyawêk detwanê be shew kitêbî Goethe yan Rilke bixwênêtewe u Gwê le Bach u Schubert bigrê u bo beyanî biçête ser karekey le Auschwitz
George Steiner
ême erkî dilxoshbênî xoman le hemû erkêkî dîke be kamtir dezanîn
Robert Louis Stevenson
ême ew shteyîn ke deyxoyn ( Ludwig Feuerbach)
Ludwig Feuerbach
ême eweyn ke be berdewamî deykeyn
Aristotle
ême gishtman reçellekêkî hawbeshman heye: Gishtman toremey allûgorr û pêshkewtinî gerdûn û estêranîn, û boye biraw xushkî heqîn
Margherita Hack
ême hemûman debê mil bo qanûnan rakêshîn, bellam parêzerêk pêwîste le wan tê biga
Fabio Fumi
ême kar dekeyn bo ewey pishû bideyn
Aristotle
ême kemayesî u xewshekanî xoman be hasanî le bîr dekeyn, katêk tenê her xoman pêyan dezanîn
François de La Rochefoucauld
ême naruwanî le merr xoshî ziyatir behest bîn eger di hember êsh û jan da ziyatir be hest nebîn
Alan Watts
ême sîrkman kirdûwe be shitêkî cîhanî bellam nanman ne kirdûwe (ne nasraw)
Anónimo
ême tenya ew pirsyaraneman gwê lê debê ke bitwanîn willamyan bideynewe
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ême tenyê be pallpishtî bîrewerî dadehênîn
Alphonse Karr
emin be kesêk dellêm miro, ke agay le zimanî xoy bê
Don Lorenzo Milani
emin be tewawî rêz le qanûn degrim ta ew cêyey ke î here kem deretan le nêw ême da biparêzê
Romano Prodi
emin berastî wa hest dekem wergêranêkî resenî deqêk pêwîstî be têgeyshtinî deqeke heye, û têgeyîshtinîsh pêwîstî be le dinya da jiyan û pêwe çaran be dinyay fîzîkî yewe heye u ewe tenê yarî kirdin be wishe nîye
Douglas Hofstadter
emin beshêk lew hemû shitanem ke le rêgekem da dozîmtûwetewe
Alfred Tennyson
emin demewê ewet le gell bikem ke behar le gell dar gêlasan deyka
Pablo Neruda
emin demewê tesdîqî mirdinî hemû însanêk bew zimane binûsrê ke tesdîqî le dayîk bûnî pê nûsrawe
Bertolt Brecht
emin em çape pêshkêshî neyaranim dekem ke zoryan xizmet kirdûwe be pîshey min
Camilo José Cela
emin eminim be sherûmercû xom ra
José Ortega y Gasset
emin ew gellaleyem le kemtir le pênc deqîqe da kêshawe, bellam shêst sallî xayand ta bitwanim bîkem
Auguste Renoir
emin gisht jiyanim bo selmandinî qanûn bexit kirdûwe
Sacha Guitry
emin hemû cure sûkayetî pê kirdin be însanêk le ber ewey ser be gel, ziman, dîn yan çînêkî komelayetî ciyawaze be karêkî dirindane dadenêm
Ludoviko Zamenhof
emin hemû willatan wa çaw lê dekem ke hî xom bin, willatî xoshim be hî hemûwan çaw lê dekem
Lucius Annaeus Seneca
emin hîch le edebîyatî emro tênagem, le mêje nûseranî hawçerxî min yûnanîn
Jorge Luis Borges
emin jiyanî xom be shêweyekî ewto rêkxistûwe detwanim be sedhezar shitewe ke qursayî le ser wîjdanim bika bimrim be bê ewey le hîç peshîman bim!
Fabrizio De André
emin le dabêy reshbînî xoshbînim
Jean Rostand
emin lêbirrawane mafî ewe bo xom deparêzim le gel xom nakokîm hebê
Paul Claudel
emin lew bawere dam rojêk dê ême lêman biweshêtewe xoman le hukûmetan rizgar keyn
Jorge Luis Borges
Emin nek ashtîxuwazim bellkû ashtîxuwazêkî mîlîtanim.Pêm xoshe le pênaw ashtî da sher bikem - Albert Einstein
Albert Einstein
emin partîye sîyasîyekan deperistim. Ewê tenya cêyekin mawnetewe ke xellik têyan da basî sîyaset naken
Oscar Wilde
Emin pêm waye alqey winbûy nêwan ajellan u miroy be jiyarim dozîwetewe, ewîsh êmeyn (konard Lorenz)
Konrad Lorenz
emin pêm xoshe qeshe hawerî bikin, chi î hawcînsnebaz û chi î hawcinsbaz
Anónimo
emin serokî wanim, debê pêroyîyan lê bikem
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
emin shitan ew corey bîryan lêdekemewe neqashî dekem, nek ew corey deyan bînim
Pablo Picasso
emro, ziyatir le hemîshe însanî be ferheng erkyan eweye guman biken, nek ewey shitan be girdbirrî wer bigrin
Norberto Bobbio
encam lê derxistinêkî be kelik eweye ke zimanan be pêçewaney rasteratî tuwanayî engêzey fêrbûnyan
Reg Hindley
erkî pisporrêk ewe nîye ke le xellî dîke rastir bê, bellkû eweye le ber hoy zor nasiktir helle bê
David Butler
erkî Sizadan eweye sizakar bashtir ka
Friedrich Wilhelm Nietzsche
eshkence danî ajelan le layen zanayanewe pasaw nadrê, billa ewan taqîkirdnewey xoyan le ser rojnamenûs û siyasetmedaran biken
Henrik Ibsen
Êsta emin ewe berperç nademewe ke derman dekrê qazancî bo hêndêk mirovan hebê, bellam dellêm bo mirovayetî kujere - Jean Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
eto le ber ewe sharêkit pê xosh nîye ke hewt yan heftaûhewt ecayîbî tê daye, bellkû le ber ewe pêt xoshe çunkû willamî pirsyarêkî taybetî to dedatewe
Italo Calvino
eto natuwanî ewey beserit dê kontrol bikey, bellam detuwanî ruwangey xot sebaret bewey be serit dî kontrol bikey
Brian Tracy
eto qet le hîç negeyiştûy le ber ewey piyawêkî mamnawincî. piyawêkî mamnawincî dêwêke, tawankarêkî be metirsîye, xwe parêze, regezperiste u satusewday koyleyan deka , piyawêke ke hiç firrî be ser siyasetewe nîye
Pier Paolo Pasolini
Eto yay Smith î, kichî bankdarî fire mîlyonêr Smith, dena na ? .. na ? bibûre , bo chawtirûkandinêk min pêm wa bû ashiqit bûm - Groucho Marx
Groucho Marx
etû be duway min da nedegerray eger minit dozîbayewe
Blaise Pascal
etû detuwanî be bê diraw, millk, hukûmet u bê ewey jinushûyût kirdibê zimanit hebê, bellam natuwanî be bê ziman diraw , millk, hukûmet u jiyanî jinûshûyî be dest bixey
John Searle
etû her carêk dejî, eger bashî be kar bihênî, her carêk bese
Joe E. Lewis
etû natwanî bidey bêewey xoshewîstît boy hebê, bellam dekrê xoshewîstît boy hebê be bê ewey bidey
Amy Carmichael
Ew allay xoy beriz deshekênêtewe, bo ewey naçar nebê bo xoy çawî lê ka - Stanislav Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
ew bêfikrîye serinc rakêsh e ke be pêy wî shêt û shûran pêyan waye hemû shit bash derwa
Victor Hugo
ew bîrewerîyaney ême le merr yektirman heye, tenanet eger ashiqîsh bîn wekû yek nîn
Marcel Proust
ew bo ewey tewaw bê tenê xewshêkî hebû
Karl Kraus
ew demey genctir bûm hemû shitim we bîr dehat, eger nesh qewmaba
Mark Twain
ew demey ke îdî miro sermay nîye , birsî nîye yan natirsê, narazî ye
Ennio Flaiano
ew ewîney min bo kitêban demka be gewcî here jîr le dinya da
Louise Brooks
ew fikraney be lay hawçerxanewe tenya xeyalî rûtin u bo wecî dabê rûn u be derewen, dahênanî zimanêkî hawbesh le nêwan gelanî ciyawazîsh we ber degrê
Ludoviko Zamenhof
ew gazindey kon ke kultûrî be komell bo kesî yazdesallan gellalle kirawe hellbet efsaneyekî cêy sherme. Temenî kilîlî lebarî nerîtîyewe ziyatir charde sallî bûwe
Robert Christgau
ew îlhame nwêye- be bê wî wergêrran tenê hellgêrraneweye bo ser zimanêkî dîke
Fernando Pessoa
ew katey le xoshîyan xot helldawêy agadar be kes xollî ber pêt namallê
Stanislaw Jerzy Lec
ew kesey bextî ewey nîye lewe ziyatir be dest bihênê ke be destî hênawe bi bextewerî ewe kese nîye ke hîçî niye le destî bida
Francisco de Quevedo y Villegas
ew kesey hich zimanî bêgane nazanê hîç shitêk le ser zimanî zigmakî xoy nazanê
Johann Wolfgang von Goethe
ew kesey ke dezanê çon pêbikenê axay dinya ye
Giacomo Leopardi
ew kesey ke tenanet bo deqîqeyekîsh destellat be destewe degrê tawanêk her deka
Luigi Pintor
ew mirovey xercî rabuwardinî herî herzan bê dewllemendtirîn mirov e
Henry David Thoreau
ew neteweyey xakî xoy têk deda xoy têk deda
Franklin Delano Roosevelt
ew pêwajoyey ke le amîbewe geyshte însan wa derkewit be ashkirayî bo feylesûfan pêshkewtin bê.egerçî nazandirê gelo amîb le gel eweye yan na
Bertrand Russell
ew pirsaney ke willamî xoyan nadenewe katêk dadehêndirên qet willam nadirênewe
Franz Kafka
ew piyawey kitêbî bash naxwênêtewe hîç awansêkî be ser ew piyawe da niye ke natuwanê biyanxwênêtewe
Mark Twain
ew piyawey xeyalî tîj nebê destubahoy niye
Muhammad Ali
Ew rojaney ke le jiyanî miroyek da le bîr nakrên herî zor degene pênc yan shesh roj - ewanî dîke tênê jimaran pêk dênin - Ennio Flaiano
Ennio Flaiano
ew satîrey çawedêrî lêy tê dega heq waye sansor bikrê
Karl Kraus
ew serkewtinaney ke êwe tenê be hellhatin be destyan dehênin, serkewtine be ser jinan da
Napoleon Bonaparte
ew shitaney ke ême zor chakyan dazanîn ew shitanen ke fêrman nekrawin
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
ew tawananey be mashênan dekrên pêyan delên tesaduf û lêkdan
Eduardo Galeano
ew wishaney le rastî da le zimanêk da debne baw, zimaneke bêkelik deken
Sacha Guitry
ewan detuwanin hemû gullekan birrinnewe, bellam qet natuwanin pêshî behar bigrin
Pablo Neruda
ewane prênsîpekanî minin,Eger pêt bash nîn îdîkeshim hen
Groucho Marx
ewaney be roj xewin debînin le zor shitan agadarin, ke ewaney her be shew xewin debînin pêyan nazanin
Edgar Allan Poe
êwe le bîr xotan debenewe ke mîwey zewî î hemwane, bellam zewî bo xoy î kes nîye
Jean-Jacques Rousseau
ewe bash miro we duway twanay xoy bikewe, ta ew cêyey ber be jorî deba
André Gide
ewe dijware bibîndirê kê dillxwazane be shepolewe deçê
Stanislaw Jerzy Lec
êwe ewe wernagêrrin ke nûser nûsîwî ye, belkû ewe werdegêrrin ke mebestî bûwe bîllê, Ca boye kompîyûtiran qet pêyan nakrê werbigêrrin
Anónimo
êwe le shitêk tê nagen meger ewey bitwanin bo nenkitanî shî kenewe
Albert Einstein
ewe mucîzeye ke duway perwerdey fermî bepirsyarî her demênê
Albert Einstein
ewey be negurawî mawetewe bo hemîshe gutrawe
Julio Cortázar
ewey bo shaney mêshhengwîn bash nebê bo mêshhengwînîsh bash niye
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
ewey eto be dundî dezanî tenê hengawêke ber be jûr
Lucius Annaeus Seneca
ewey ew dinyaye zor naxosh deka ew hewlle be hellpey êmeye bo ewey shad bîn her be hellpeyekî awash pêsh bewe degrîn xellkî dîke shad bin
Antoine de Rivarol
ewey hemîshe dewlletî kirdûwe be cehenemê ser zewî be wirdî hewlî miro bûwe bo ewey bîka be beheshtêk
Friedrich Hölderlin
ewey ke be dest hênanî zehmet bê heta billêy be nirxe
Aristotle
ewey ke hêndêk le bankdaran xoyan le girtûxane da debînnewe le ber etk û saxtekarî niye, ewey qêzewene ew rastî yeye ke gisht bankdarekanî dîke azadin
Honoré de Balzac
Ewey ke însanan dekate bûnewerî komellayetî netuwanînyan bo derbirdinî tenyayî ye - Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
ewey ke sizay xirape nada, ferman deda siza bidrê
Leonardo da Vinci
ewey min demewê eweye ke hemû shit bazneyî bê u bigerrê bellam wa niye, wate ne sereta u ne kotayî wekû xoy waye, bellam le ciyatîyan debê bîrî hawrêkî gishtî hebê, wate hawrêkî le jiyan da
Vincent Van Gogh
ewîn qet be fîrro naçê
Miguel de Cervantes
exlaqî ême hellekanî xerîzî ême rast dekatewew ewînîsh helle exlaqîyekanman
José Ortega y Gasset
ezmûn : shaneyeke jiyan det datê duway ewey qijit le dest da
Judith Stern
ezmûn billêseyeke be bê ewey bisûtênê natuwanê rûnak dagêrrê
Benito Pérez Galdós
Ezmûn billîtêkî ya nesîbe miro duway derkewtinî netîce deykirrê ( Gabriela Mistral)
Gabriela Mistral
ezmûn shitêkî be nirxeye ke tuwanayî ewet dedatê be helleyek bizanî katêk ke dûpatey dekeyewe
Franklin P. Jones
ferhen hemîshe awaye - çîn le ser çîn be shahîd hênanewey bîran ke bîrî dîkeyan lê dezîtewe, allisht û gorrînewey germî wishan ke le zeman û mekan da dirêj debnewe
Rosa Montero
Ferheng hemû cîhane ke be pêy elfûpêtke rîx kirawe - Anatole France
Anatole France
ferhengan pêwîstîyan be saxkirdnewey berdewame her wekû nexshe
Carlo Dossi
ferhengêk tenê detwanê beshêkî kem le razênerewey berbillawî ziman we ber bigrê
Giacomo Leopardi
ferhengêkî bash wek awêne waye: Eger bizanî chakî de kar bihênî, detuwanî ewey gumanit lê dekird têyda bibînîyewe
Anónimo
fesad û ginxan wek zibill waye, hemû rojê debê rebigwêzrê
Ignacio Pichardo Pagaza
feylesûfan be rêy cûr be cûr de cîhanyan shî kirdûwetewe, bellam henûke qise le ser gorrînêtî
Karl Marx
fire jinî hebûna mêrdêkî ziyadî ye. Tek jinî sh her heman shite
Erica Jong
firmêsk nîshaney tuwanewey dillêkî bestûwe
Hermann Hesse
fîzîk(fîzîya)wek destêkell kirdin waye, le waneye akamî be kirdewey lê shîn bê , bellam le ber ewe nîye ke ême deykeyn
Richard P. Feynman
fûtbal pêwîstî be xo rizgar kirdine le dewasaz u jimêryaran
Zdenek Zeman
gel , wekû merr, waye ke be duway rêberêk da dechin, car car u be hellkewt be arasteyekî durust da
Alexander Chase
geli kengê UNESCO le xoy denûsêw kurey zewî wekû mîrat bo mirovayetî nêezed deke
Anónimo
gelo amanc detuwanê wesîle pasaw bida? Sipas, Moggi
Anonimo
gelo bo gelêk hîç şitêk le zimanî ejdadan be nirixtir heye?
Johann Gottfried von Herder
gelo dinayay nezanan ke cige le kampiyutir çi dirawî dîkeyan nîye êwe natirsênê?
Harold Bloom
gelo hîch nirxî jiyan heye eger newêrî le pênawî da sherr bikey ?
Giuseppe Fava
genc bûn u shorrishgêrr nebûn tenanet nakokîyekî bîyolojî ye
Salvador Allende
geşbîn ew keseye ke pêy waye şitekan lewey hen xiraptir nabin - Alessandro Morandotti
Alessandro Morandotti
gewretirîn agirxoshkerî zebr u zeng le dinyay emro da hukûmetî Dewllete Yekgirtûwekanî Emêrîka ye
Martin Luther King
gewretirîn u be shikotirîn deskretî ême ewe ye çonman pê xoshe bijîn, hemû shitêkî dîke wekû fermanrewayî, ko kirdnewey mullk û mall û xanû saz kirdin herî ziyad bin wirde rîshew lawekî ne
Michel de Montaigne
gewreyî neteweyek û pêshkewtinî exlaqî wî be rêgey cûllanewey wî be ajellan ra depêwrê
Mohandas Karamchad Gandhi
Girftî em willate ewey ke pirre le siyasetmedarî away ke pêyan waye le ser binemay tecrube , miro detuwanê hemû kes hemîşe hellfrîwênê - P.Adams
Franklin Pierce Adams
girîng ewe nîye miro xawen fikre, ewey girînge qûllayî ew bîreye ke heyetî
Ezra Pound
gisht ew zanistey hemane tenê yarmetîman pê deka bo mirdinî gelêk be êshtir le ajallan ke hîç nazanin
Maurice Maeterlinck
gisht ewey ême deyllêyn eweye derfetêk be ashtî bidrê
John Lennon
gisht xudayan nemir bûn
Stanislaw Jerzy Lec
gişt xeLkî dillrakêş şitêkî wayan heye ke bîşarnewe, be asayî bestiranewey tewawyan be pesindanî xellkî dîke
Cyril Connolly
hasan dijwar kirdin asayî ye, dijwar hasan kirdin, çawrakêshane hasan kirdin, xulqêneraneye
Charles Mingus
haw wata wisheyeke etû be karî dehênî katêk nazanî ew wisheyey bîrit lê kirdibûwewe binûsî
Burt Bacharach
hejar deçête sherr u bo hewa u hewes, serwet u shitî ziyadî xeLkî dî sherr bika u bimrê
Plutarch
hejarî le zimandan miro kollewar deka, metirsî ewey têdaye bimankate koyley bîrûray xellkî tir
Giorgio Barberi Squarotti
heke sadeyî nebê hîç gewreyîsh niye
Leo Tolstoy
hellbet gewretirîn erkî miro parastinî ajellan le hember bêbezêtî biparêzê
Emile Zola
hellbet pêwendîyekî Eflatûnî delwê- bellam tenê de nêwan jin û mêrd da
Anonymous
hellbet xelik sherryan nawê. Ewey debê bîkey eweye pêyan billê ewan kewtûnete ber hêrish, ashîparêzan shermezar bike le ber nebûnî hestî nîshtimanperwerî û de metirsî xistinî willat, le hemû willatanî dîkesh da her wa derwa
Hermann Göring
Hellwejardinî kitêbxaneyek wekû cêbecê kirdinî hunerî rexne girtine be bêdengî - Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges
hemîshe ewe selmawe ke zeynî xulqêner bergey hemû çeshne rahênanêkî xirap degrê
Anna Freud
hemîshe rêyekî rast heye, hemîshe rêyekî helle heye. Rêgey helle hemîshe wa denwênê ziyatir mequl bê
George Moore
hemû ajellan, cige le chend piyawan nebê, ruhyan heye - nenasraw
Anónimo
Hemû cûre destberdanêk kirdewey pînew perro kirdinî şitêke ke xirab wersûrrawe - xebat bo be qanûnî kiridinî cwê bûnewe xebatêkî piştî bere ye.Debê be dijî zewac şerr bikrê - Luciano Bianciardi
Luciano Bianciardi
hemû dinya shanoyeke, hemû piyaw û jinanan tenê kayekarin têyda: hatin û çûnî wan heye
William Shakespeare
hemû kas natuwanê be hebûnî dost xoy ra binê
Antoine de Saint-Exupéry
hemû kes bewe siza nedrawe jîr bê
Carlo Emilio Gadda
hemû kes bi \'eynî ziman pê dekenê
Anonymous
hemû mulkêkî taybetî bi pêwîstî de \'rehnî komellayetî\' daye
Giovanni Paolo II
hemû shanazî dinyayê le denkî gulleberoje daye
José Martí
hemû zanistî wird le jêr desthellatî gotrekarî daye
Bertrand Russell
hemûwisheyek, zemanêk datashraw bûwe
Jorge Luis Borges
hêndêk kes xoyan be herî tewaw dezanin her le ber ewey çi dawxwazêkyan le xoyan nîye
Hermann Hesse
Hêndêk le chîroke dilldarîye here gewrekanî ke min pêm zanîbê, têwegilanî aktorêke ke yarmetî ne dirabê (Wilson Mizner)
Wilson Mizner
hêndêk le wilatanî hejar shanazî be xoyan deken u deyanewê gîrugiriftekanyan bo xoyan çareser biken, bellam bedaxewe kompanîye fire neteweyîyekan xoyan le bext kirdinî yarmetî bo ranagîrê
Anónimo
hengîn mêshik de mindalldanî dayik da be xo dadê, hîch bîr û ramanî têda niye
Maurice Blanchot
Her bîrek rêzperêke le qayideyekî giştî - ewîsh ne-bîrkirdneweye - Paul Valery
Paul Valéry
Her carey ke zelamêk be ser dûçerxeyekewe debînim, îdî nahumêdî min le merr regezî binîademan namênê (HG Wells )
H.G. Wells
her çawey bo çawêk hemû dinya kwêr deka
Mohandas Karamchad Gandhi
Her çîyekî bê, ziman willatî êmeye - Camilo Jose Cela
Camilo José Cela
her çîyekî ke jinan deyken debê dû hêndey piyawanî biken bo ewey be bashî nîwey ewan dabindirên, be xoshîyewe ewesh zehmet nîye
Charlotte Whitton
Her eynî ew wişaney ke demî ciyawazewe der debirdrên, manayan ciyawaz tenanet nakokîş e - Alessandro Morandoti
Alessandro Morandotti
her însanek le jiyan da erkêkî heye, erkêkî ke qet xoy hellî nebijardûwe
Hermann Hesse
her kes serawerdî zemîney xewnî xoy be sinûrî dinya dezanê
Arthur Schopenhauer
her kesêk ke mirdinê fêrî xellik deka bimrin fêryan deka bijîn
Michel de Montaigne
Her kesêk le sernekewtinekanî xoy birrwanê sernekewtinî xellkî dîke nabîbê - Ali Ibn Abi
Ali ibn Abi Talib
her kesêk pêy wa bê ke peresendinî tesaudî detuwanê bo hemîshe le cîhanêkî berteng da berdewam bibê yan shête yan abûrînas e
Kenneth Boulding
her miroyek ke ew nawey lê biweshêtewe debê lomey xoy bike bo her lomeyekî ke le miroyekî dîke dekrê
José Martí
her shitêkî bash heye, ewîsh zaniste, hershitêkî xirap heye, ewîsh nezanî ye
Socrates
her shitêkî bikrê xeyallî bikrê rojêk her debê be rasteqanî
Jules Verne
her shitêkî bo ême asayî ne bê nêwî dirindey be ser da debrrîn
Michel de Montaigne
her shitêkî emin nayzanim, le xwêndinge fêrî bûm
Ennio Flaiano
her shitêkî heyew her shitêkî ême heyn, axrekey, wishe ye
Víctor García de la Concha
her shitêkî ke emro ême be ne exlaqî dadenêyn serdemayek û le shwênêk be exlaqî dandirawe. Çi desteberîyekman heye ke mêjû xoy berew pash nagerrêtewe
Friedrich Wilhelm Nietzsche
her wek ewey ke ême be cameloskey dostan çewashe debîn, ême zor carîsh be serkoney dujminan xoman sax dekeynewe
Sant'Agostino
her wek le daykbûnim serincî min ranekêsha, mirdinîshim serincim ranakêshê
Federico García Lorca
herçî yekî etû de rojnaman da deyxwênîyewe bi lêbirrawî raste,cige lew rûdawe taqaneyey nebê ke bellkewt xot rastewxo lêy agadarî
Erwin Knoll
heta mir bêmênê, xirapesh demênê
Tacitus
heta qanûn ziyatir bê, dizîsh ziyatir debê
Lao Tse
heta ziyatir wew bîre biçî ke le merr xot wênat kirdûwe, ewendesh resenî
Pedro Almodóvar
Hewcêm be shê\'r heye bo ewey ew shtey nakrê bigutrê derbibrrim ( Jose Hierro)
José Hierro
Hewcêm heye , hewcê pêm bê - ne nasraw
Anónimo
hêzî adet gewre ye
Marcus Tullius Cicero
hêzî pêshgêrewe be ser jiyanî ême da zallin, her wek 50000 sal berê
Rita Levi Montalcini
hêzî polîs le layen xelkî xawen kesayetî berrêwe deçû, ewe helleyeke ke rast kirawetewe
Joe Orton
hêzî zimanêk nek le berperçdanewey şitî bêgane da nîye, bellkû wexo kirdin û tûwandineweyetî
Johann Wolfgang von Goethe
Hîç bawerîyek ewende pûç nçye ke feylesûfêk derînebrrê - Marcus Tullius Cicero
Marcus Tullius Cicero
hîç demêkî jîyanî ême qet wek ew deme naçê ke be dûy da dê, ew serubendey ke be dûy da dê
Heraclitus
hîç fakta nîye, shî kirdnewe heye
Friedrich Wilhelm Nietzsche
hîç insanêk natwanê bo maweyekî berçaw dû rû le xoyewe nîshan bida, bê ewey gêj nebê gelo kêhe rûyan raste
Nathaniel Hawthorne
hîç jar nîye û hemû shit jar e; cîyawazî dê nêwanan qedrayî daye
Paracelsus
hîç karêk bo kesêkî ke neyewê xoy bîka namumkîn niye
A.H. Weiler
hîç kes bayexî ewey nîye firmêskî bo hellwerênî, Ewanesh firmêsk hellwerandinî toyan lêdeweshêtewe qet natgirênin
Gabriel García Márquez
hîç kes natuwanê berêtewe eger yekî dî neydorrênê
Lucius Annaeus Seneca
hîç kes natwanê zimanêkî dîke bash fêr bibê eger zimanî xoy bash nezanê
George Bernard Shaw
hîç kes seberet be xesletî bashî sharawey xelkî dîke xeybet naka
Bertrand Russell
hîç shitêk de hosh da nîye eger le pêshda de hest da nebê
San Tommaso d'Aquino
hîç shitêk ewendey têorîyekî bash pratîk nîye
Kurt Lewin
hîç shitêk le ser berd hellnenrawe, hemû shit le ser xîz hellnirawe, bellam ême debê her hellbinêyîn û xîzman pê berd bê
Jorge Luis Borges
hîch ciwênêk le bîrêk ke bangeshe bo zebrûzeng bika gewretir nîye
Ezra Pound
Hîch kes ber lewey qise bika temashay qamûs naka
Anónimo
hîch rêgayek berew ashî nîye, ashtî bo xoy rêga ye
Mohandas Karamchad Gandhi
hîch rêsayek nîye. Gisht însanan le rêsay ke nîn rêzperrin
Fernando Pessoa
Hich shitêk be qed rêform kirdinî xellkî dîke pêwîst nîye - Mark Twain
Mark Twain
hîch shitêk hemîsheyî nîye,gorran nebê
Heraclitus
Hîch shitêk le ferhengêk bashtir û bekeliktir nîye bo ewey mindallanî pêcsallan û ber be jûr kayey pê bikin. Her wehash, be hêndêk bextewe bo nûseranî çakîsh ta degene temenî sed sallî xoyan
Gabriel García Márquez
hîch shitêk wekû tema miro rezîl naka
Anónimo
hîch shitêk zor girîng nîye , u kem shitîsh ke hîch girîngîyekyan hebê
Arthur James Balfour
Hîch sitêk le dîtnewey gewcêk zehmettir nîye , eger ew her bêdeng bê u wiste neka - Alonso de Ercilla
Alonso de Ercilla y Zuñiga
hîchkat sherrêkî bash û ashtîyekî xirap ne bûwe
Benjamin Franklin
Hîchkes be qed ewaney bêr u bewê da degerên karî bash biken sedeme lê naden - Mandell Creighton
Mandell Creighton
Hîwa bashe bo berçayî, bellam shêwêkî zor hejare (Francis Bacon)
Francis Bacon
hîwat nebê û îdî tirsîshit nabê
Lucius Annaeus Seneca
hîway dewllemend bûn yek le hoye berbillawekanî hejarî ye (Tacitus)
Tacitus
Hollywood ew cêyeye ke hezar dollarit dedenê bo maçêk , û penca sênt bo ruhit
Marilyn Monroe
honer ew kesan ke hêshta detuwanin dinya be çawî mindallan bibînin
Alphonse Daudet
honerêk bashtir le zanayek le xorist dega
Novalis
honrawe hunerî tê rishtinî oqyanûs de lîwanêk da ye
Italo Calvino
honrawe jiyan le jiyan ziyad deka
Mario Luzi
hoshî ême nek her ême matiqîtir deka, be daxwe ewendey dîkeshman be metirsîtir deka
Simon Wiesenthal
huner bangewazêke ke zor le wanesh dawxwaziyan lê nekrawe be dengîyewe dên
Leo Longanesi
huner diroyeke ke rastîman fêr deka
Pablo Picasso
huner sermayedanane, kultûr bîyanûyek e
Ennio Flaiano
hunerpîsheyek dirozenêkî sadiqe
Albert Camus
Împratûrî Birîtanîya wekû berhemêkî ew wecaney înglîzîyan durust kira ke le cîhan da be duway xuwardinêkî xawên da degerran
Bill Marsano
Încîl fêrman deka dujmin û dostman wek yek xosh biwê, renge le ber ewe bê ke ewan heman kesin
Vittorio De Sica
înglîzîyekan be şêweyekî xerîzî pesnî her zelamêk deden ke hîç îstîdadî nîyew bo xoşî bewe dezanê
James Agate
insan ajellêkî destemo kirawe , ke be dirêjayî sedeyan ajellekanî dîkey be rêgey hellxelletandin, zebr û zeng û bêbezeyî kontroll kirdûwe
Charlie Chaplin
însan le çiyayan,deryayan,rubaran u estêran da be duway waqwirrman da degerrê u be tenîshtyan da radebrê bê ewey waqî wirr bimênê
Sant'Agostino
însan le hîch ajellêkî dîke ziyatir nazanê - kemtir dezanê! Ajellî dîke dezanin hewcêyan be chîye bîzanin - ême nazanîn
Fernando Pessoa
insan tenya ajelêke ke sherim deka - yan hewcêy heye bîka
Mark Twain
însan wek jin le dayik nabê, bellam debê be jin
Simone de Beauvoir
însan wekû taze kûreyek degate serderaney her pileyekî jiyan
Nicolas de Chamfort
însanan zor dîwaran durust deken u ewendey pêwîst bê pirdan ranahêllin
Isaac Newton
însanêk, her însanêk bê, le allayek be nirixtire, her allayek bê - Eduard Chillida
Eduardo Chillida
însanekan bûne miqashî destî miqashî destyan
Henry David Thoreau
însanî hezarey sêhem kultûrî Bush, rastî Berluskonî u dill mêhrewanî Purin î debê
Anónimo
Îshq shêtin deka, zewac den kate milpan û nîshtimanperwerî denka be gewcêkî dirr
Paul Léautaud
Italîyayîyan sheran dedorên her wek ewey pêshbirrkey fûtbal bin,u pêshbirkey fûtbalîsh dedorên her wek ewey ke sherr bin
Winston Churchill
jejmarî saxî nîşan deda le nêw her çuwar Emrîkanîyan da yekyan be coreyek nexoşî ruhî detlêtewe. Bîr le sê le doste here başekanî xot bikewe, eger ewan sax bin, ewe etoy ke nexoşî
Rita Mae Brown
jinêkî azad be tewawî be pêçewaney jinêkî rara ye
Simone de Beauvoir
jinûshûyî Ş komellgeyek ji azayek u kenîzek, u dû koyleyan pêk dê, le ser yek debin be dû
Ambrose Bierce
jinuşûyî wekû karig waye: Ême zor direng pêy dezanîn bashe yan xirape
Woody Allen
jîrî her le nawbirdinî bitan nîye belkû eweye ke her le binawanewe saz nekrên
Umberto Eco
jiyan birîtîye le vîyalon lêdan be ashkirayî u fêr bûnî amêreke be dem dirêje pêdanî
Samuel Butler
Jiyan bo tê da jiyan nabê eger chêjêkî rastîn nebê bo ew shitaney pêshkêshî deka (Emmanual Wathelet)
Emmanuel Wathelet
jiyan çi debû, eger ême zatman neba shitêk bikeyn?
Vincent Van Gogh
jiyan dekrê zor xosh bê eger net tirsênê
Charlie Chaplin
jiyan ewe nîye ke yek jiyawe, bellam eweye ke miro we bîrî dêw chonî we bîr dê bo ewey bîgêrrêtewe
Gabriel García Márquez
jiyan katêkî zorî însan degrê
Stanislaw Jerzy Lec
jiyan wek utubosêk waye,katêk cêt dest dekewê dabinîshî geyshtûye meqsed
Camillo Sbarbaro
jiyan xwêndingeyekî îhtîmalan e
Walter Bagehot
jiyana me ew rojî diqede ku em li ser tishtên ku birastî girîngin bê deng bimînin
Martin Luther King
kafir: le New Yorkê ew keseye ke bawerî be dînî Îsayî nîye, le Qustentenîye ew keseye ke bawrî way heye
Ambrose Bierce
kaktêk kesêk îdî\'a bika dezanê shadî chîye , miro dekrê hest bika ew shadî le kîs dawe
Maurice Maeterlinck
kaktêk xellik le gell qisekanî minin hemîşe wa hest dekem helle bim
Oscar Wilde
kameyan ziyatir dezênin, Jênêtîks yan têlêvîzyon?
Anónimo
kar le kaye kemtir mandûker e
Charles Baudelaire
kar sê xirapey ême dûr dexatewe: tewezelî, pîsî u atac
Voltaire
Katêk bankdarêk xoy le pencerewe helldedêrê, be duway da xot helldêre - diraw le wêye (Robespierre)
Robespierre
katêk debînim mirovêk be çeplle lêdanî cemawer pêshwazî lê dekrê, bezeyîm pêt da dêtewe, çunke bo ewey tur bikrê debê zor bijî
H.L. Mencken
katêk Dr. Johnson nîshtiman perestî wekû duwayîn dalldey bûdelleyek nasand, ew deretane zor u zewendekanî wishey
Roscoe Conkling
katêk etû çaw le çawî kesêkî dîke dekey, naçarî çaw le xot birwanî
Tahar Ben Jelloun
katêk fêr dekey, fêrî bîsteranit bike ke sebaret be her çîyekî ke deylêy be guman bin
José Ortega y Gasset
Katêk ke peykerey bîrewerîyekan derrûxênî, hemîshe payekanyan biparêze, hemîshe dekrê bo shitêk de kar bihêndrên - Stanislav Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
katêk mindallêtî demrê, cendekekan pêyan degutrê genc u ewane dêne naw komellgewe, nawêkî be rêz tir bo cehenem.Boye ême le mindallan detirsêyn , egerchî xoshîshman dewên . Ewan barudoxî hellpirûkanî ême denwênin
Brian Aldiss
katêk nanim da be hejaran, ewan pêyan gutim to pîrozî. Katêk pirsîm hejar bo hîçyan nîye bîxon, pêyan gutim to komonîstî
Hélder Câmara
katêk pêwîstî bihêz bê, kesî wa hen ke bawerî be hemû shitêk deken
Arnold Lobel
katêk xewit lê dekewê, xot le bîr dekey. û ew katey we xebe dêy, xot we bîr dêtewe
Jorge Luis Borges
katêk xot le lay zorbe debînîyewe, wextî ewe hatûwe rawestî u dîsan bîr [ birryarî] xot bikeyewe
Mark Twain
katêk zanayekî hellkewtû bellam besalldaçû dellê shtêk debê, ew teqrîben be tewawî rast e. Katêk ew delê shitêk nabê, zor zor wêdeçê ew helle bê
Arthur C. Clarke
Katî dşyarî kiraw diney rojnamenûs deda.BeLLam eger ew katî hebê xiraptir denûsê - Karl Krauss
Karl Kraus
katî xot bo geran be dûy lemperan de be fîrro mede: le wane ye her ne bin
Franz Kafka
kê detuwanê nikûllî lê bika ku dewrûber wêran kirawe
Günter Grass
kes mafî nîye her le lay xoy keyfxosh bê
Raoul Follereau
kes natuwanê suwarî pishtir bê meger ewey komit kirdibêtewe
Martin Luther King
kesêkî be îman pêkellî hêzêkî newedûno kesî xawen berjewendî ye
John Stuart Mill
kesêkî ke zor dezanê boy zehmete diro neka
Ludwig Wittgenstein
kêsha de naw hejarana de be manay birewî bazare bo dewllemendan
Eduardo Pérsico
kêshe le gell em dinyaye eweye ewî gewc î here dillnîyaye u î be hosh heta billêy be gumane
Bertrand Russell
Ketin ew kate destpêdeka ke polîs raydegrê - Karl Kraus
Karl Kraus
kilasîkî edebî ew core kitêbeye katêk xwênerewe le xwêndnewey debêtewe bîrî lê bkatewe gelo çîrokeke çî dîkeshî têdaye
Italo Calvino
Kilîsa dellê zewî texte, bellam em dezanim zewî xirre. Çunke emin sêberim be ser mangewe dîwew birwam ziyatir be sêber e ta kilîsa
Ferdinand Magellan
kirdarî \" xwêndnewe\" tobzêtî we xo naka. Ewe xeslletêkî hawbeshî le gell kirdarekanî wek \" Xoshwîstin \" u \" xewin dîtin\"
Daniel Pennac
Kirîsmes u salî nwêtan lê pîroz bê
Anonymous
kitêb yek le serçawekanî xoşî ye ke le ber dest ême daye
Jorge Luis Borges
kitêbêk ke bergey dû car xwêndinewe negrê tenanet nirxî kitêbêkêshî nîye
José Luis Martín Descalzo
kitêbêkî rasteqîne ew kitêbe niye ke ême deyxwênînewe, bellkû eweye ke ême dexwênêtewe
Wystan Hugh Auden
kogiransekanî çek damallînê degate rahênanî berî agirhellayîsan girtin le layen agir hellayîsêneranewe
John Osborne
komellanî herawî neteweyek zor hasantir denbne qurbanî diroyekî gewre ta yekî çikolle
Adolf Hitler
komellêk yan partîyek nenasrawêkî jîraneye saz kirawe bo rizgarkirdinî piyawek le renc û azarî bîr kirdinewe
Ralph Waldo Emerson
komellge tenê dekrê le ser binaxey hêndêk diroy tîftîfe diraw damezrê bew shertey hîç kes be wirdî ewey nellê ke bawerî pêyetî
Lin Yutang
komellnas kesêke ke deçête pêshbirrkey futbalê bo ewey temashay temashageran bika
Gesualdo Bufalino
Kompanî fire neteweyî le hemû damezrawêkî miroyî dîke le totalitarianismê nizîktire - Noam Chomsky
Noam Chomsky
konînenas , mêrdî herî bashe ke jinêk detuwanê bîbê, heta pîrtir bibê mirxî wî le serî ziyarir debê
Agatha Christie
kosî here gewre bo têgeyiştinî parçeyekî hunerî hewildane bo têgeyiştinî
Bruno Munari
kotayî \'eqil lewe daye mirov xewn be wewe bibînê ke bi duwa geranî xewnî gewre de le kîs danyetî
William Faulkner
Kultûr shitêke bo miro demênêtewe ew demey ke hemû shitî dî le bîr çûwetewe (Edouard Herriot)
Edouard Herriot
kultûr xwêndnewey zor nîye, zanînî zorîsh nîye - Kultûr be manay ezmûnî zor e
Fernando Pessoa
le bastannasî de êwe shitî nezandiraw keshif deken, le dîplomasî de shitî zandiraw
Thomas Pickering
le ber ewey bawkan be giştî derron astemê bê bawil bûn bedxbextî bê; be le ber çaw girtinî royiştinî giştî rollanîş, mindall ne bûnîş asteme bedbextî bê
Lord Chesterfield
le ber ewey sher de meshki miroyan da dest pedeka bergiri kirdin le ashtish debe de meshki ewan da saz bıkre
UNESCO
Le çîroke dilldarîyekanî min da peshîmanî duwaye dehat, êsta le pêshda dê - Ennio Flaiano
Ennio Flaiano
le Dewllete yekgirtûwekan da hemû salle bendîxane ziyatir le xwêndinge û kalîcan durust dekrên
Jesús Sepúlveda
le dinya da hîç shitêk le repûrrû bûn dijwartir niye u hîç shitêkîsh le cameloske u ziman lûsî hasantir niye
Fedor Michailovich Dostoevski
Le dinya da tenya shitêkî here xirap heye ke qisey le ser bikrê, u ewish qise le ser ne kirdnine - Oscar Wilde
Oscar Wilde
le Firrînê de zor ziyatir le sherrê xelik demrin
Selma Lagerlöf
Le gel ew xellkey ke katêk ser dekewî deyanbînî baş be,çunkû le waneye katêk ka dadekewî dîsan tûşyan bî - Wilson Mizner
Wilson Mizner
le gell xelik awa bibzûwewe ke ew corey hen hebin, bo ewey yarmetiyan pê bikey bo ewey bibin bewey ke detuwanin bibin
Johann Wolfgang von Goethe
le geran be duway eqil de, hengawî yekem bêdengî ye , î dûyem gwê girtine, î sêyem le bîr bûne , î chuwarem beshdarî kirdine, î pêncem fêr kirdinî xellkî dîke ye
Solomon Ibn Gabirol
le hare bashî jiyan nabê bigerêyn,debê bibîndirêtewe
Anonymous
Le hêndêk helumerc da qisey naxosh qisey here bashin (Nenasraw)
Anónimo
le katî êroyî de dostekanman deman nasin, le demî dujminayetî de ême dostekanman denasîn
John Churton Collins
le kotayî da , ême qisey dujminanman le bîr namênê, bellam bêdengî dostanman her le bîr debê
Martin Luther King
le lay hêndêk le komonîstan , eger etû antî komonîst bî fashîstî , ewe shîyawî lê têgeyshtin nîye wek ewe waye be yekêk billêy etû katolîk nî mormonî
Jorge Luis Borges
le merig tirsan bo? Ewe cuwantirîn golmeze le jiyan da
Charles Frohman
Le meseley w[jdan da, qanûnî zorbayetî çi cêy nîye(Mahatma Gandhi)
Mohandas Karamchad Gandhi
le mêshkî êmewe, tenê le mêshkî êmewe, çêj, shadî, pêkenîn û jêstên ême heldequllê, her weha derd û kulî êmesh
Hippocrates
le Pêshda azad be/ca duwaye daway azadî bike
Fernando Pessoa
le rabirdû de, bo jêrdeste kirdinî xellik, be desthellatan hêz, qanûn û dînyan be kar dehêna, êsta fûtbal û têlêvîzyonîshan lê ziyad kirdûwe
Carl William Brown
le rojgarî min da shitî here bash firoshraw nebû. Ême neman detuwanî leshî xoman bifroshîn. Kes nebû bîyewê lrshfiroshî ême bikrrê
Jorge Luis Borges
le ser rastî bûn hoyekî dîkey bashe bo sernekewtinê
Nicolás Gómez Dávila
le ser shanoy emroy cîhan da, be daxewe êmey rojawayî hem aktor u hem bînerîn, û be rêgey têlêvîzyon û çapemenî da , tenê hoy xoman debîsîn u tenê hest be xemî xoman dekeyn
Tiziano Terzani
le serûbendî sher da, qanûn bêdeng debê
Marcus Tullius Cicero
le waneye rewisht zanistêk bê le hemû cîhan da nemabê, çî tê da niye, debê dîsan dayhênînewe
Jorge Luis Borges
le wanye miro be zor shêwe ser nekewê, le katêk da tenê dekrê be shêweyek serkewtin be dest bikewê
Aristotle
lêbûrîn le dujmin hasntire ta lêbûrîn le dost
William Blake
lem dinyaye da ewey ême dewlemend deka hênane gor nîye belkû dest lê hellgirtine
Henry Ward Beecher
lêre miroykî azad dejî, bellam kes xizmetî pê naka
Albert Camus
lew babetaney da xawenî girîngî zorin, Shêwe shitî here girînge nek dillpakî
Oscar Wilde
lew cêgeyey kitêb desûtêndirên, mirosh çarenûsyan sûtêndirane
Heinrich Heine
lewaneye em dinyaye cehenemî goyekî dîke bê
Aldous Huxley
le\'net lew serbaze bê teqe le xellkî xoy deka
Simón Bolivar
li Italîyatû zorbey siyasetmedaran xebat naken bo cêbecê kirdinî projan, bellkû hewil deden bo parastinî berjewendî xoyan
Indro Montanelli
li Kûba rêz le mafî miro nagîrê, le Guwantanomo nebê
Anónimo
li serdemêkî shêtî da, çaweruwanî ewey ke miro nekewête ber kartêkerî shêtêtî bo xoy shêwazêk le shêtêtî ye
Saul Bellow
Lîbêralîz bashe , bellam katêk berew rastî deçê nirxî be awayekî sersûrrêner hell dekshê - Willian F.Buckly
William F. Buckley
machî hellal qet be qet machî dizî xwesh nîye
Guy de Maupassant
Mafiya bashtirîn nimûney desmayedarî ye
Marlon Brando
mak le ast wergêran wefadar nîye
Jorge Luis Borges
maweyekî dirêj dekêshê heta miro cewan debê
Pablo Picasso
mebestî perwerde eweye mêshkêkî xallî bikate yekî kirawe
Malcolm Steve Forbes
medîney fazîle de aso daye. Emin dû hengaw pêştir deçim, ew dû hengaw we dûrtir dekewê. Emin de hengawî dîke deçim û asog de hengawîş dîke dûrtir dekewêtewe. Herçendî ber be asog biçim , her naygemê. Kewabû pinktî medîney fazîle çîye ? pinkt ewe: le ser çûn berdewam bûne
Eduardo Galeano
Mêdya bûkeshûsheyeke be dest dewllemendanewe, û dewllemendîsh ewan ewto be kar dehênin bo ewey dewllemendtir bibin !
Ryszard Kapuściński
mêhrewanî zimanêke ke kerr detuwanê bîbîsê u kwêr detuwanê bîbînê
Mark Twain
mêjû dersî sherrman fêr deka bellam ême hemîshe le bîrî xomanî debeynewe
Benito Mussolini
mêjû fêrin deka miroyan û netewean aqillane decûllênewe duway ewey hemû rêgeyekî dîkeyan be taqî kirdibêtewe
Abba Eban
mêjûŞ gûrraneweyek ke zor caran helleye, le ser rûdawî zor car nagirîng , ke be destî fermanrewayanî zor car nadurust u serbazanî zor car gewic kirawin
Ambrose Bierce
mêjûy mirovayetî , çi be rizgarî u çi neman , Lêlle - Ême tenê nazanîn gelo ême agay çarenûsî xomanîn yan na
Norberto Bobbio
merg be jiyan têhelldehêndirêtewe
Giuseppe Ungaretti
merig shitêke pêwîst naka lêy bitirsîn, çunkû ta ew katey ême dejîn merig nîye u egerîsh hebê ême nîn
Epicurus
mesîhîyet karêkî zorî bo ewîn kirdûwe be rêgay be gunah dananî
Anatole France
metirsî here gewre le jiyan da eweye ke dekrê eto zor îhtiyatkarî bikey
Alfred Adler
mewday nêwan dû gerdîle wek mewday nêwan estêrane
Carlo Dossi
mewhîbetî îlahî dinya kwêr deka le ciyat ewey ke rûnî dagêrrê
Patrick Emin
meziyetî gewrey komell eweye wa deka didan be tenyayî da bihênîn
Charles Chincholles
Min bo debê le xemî wecî dabê da bim? ewan çiyan bo min kirdûwe - Groucho Marx
Groucho Marx
min carêkyan amojgarîyekî berzim bîst ke dira be kesêkî cewan \'Hemîshe em karey bike ke lêy detirsî bîkey\'
Ralph Waldo Emerson
min kemallim dewîst u eweshim xirap kird ke bash helldesûrra!
Claude Monet
min lam pesindtire geshbîn u helle bim ta ewey reshbîn u rast bim
Kurt Gödel
min le layen ew qeshanewe dewre dirawim ke her dellên û nayllênewe ke desthellatî wan bo em dinyaye nîye, bellam , le heman katda hewill deden be perrî çillêsîyewe ewey dest deygatê bîqoznewe
Napoleon Bonaparte
min sebaret be tebî\'etî miro nahûmêd bûm çunkû bom der kewit zor we xûy xom deçê
J.P. Donleavy
min tawanî herî gewrem kird, xoshhall ne bûm
Jorge Luis Borges
mindal încaneyek nîye ke aw bidrê, bellkû agirîke ke debê hellgîrsêndirê
François Rabelais
mindallan li hîç da hemûshit debînnewe, piyaw le hemû shtian da hîç nabînnewe
Giacomo Leopardi
mindallan qet lewe da baş nebûn ke gwê le gewretirekan bigrin , bellam ewan qet jêr nekewtûn lewey da ke lasayan nekenewe
James Baldwin
mindallî zoll nîye, daykubawkî zoll hen
Leon R. Yankwich
mirawî de bêdendî da kurik debin, le katîka mamiran wekû jinî shêt deqîrrênin. akam çîye? Hemû kes hêlkey mamiran dexwa
Henry Ford
mirdin hîç nîye, ne jiyan tirsêner e
Victor Hugo
miro amadeye le pênaw bîrêk da bimrê, bêtû ew bîrey be tewawî lê rûn nebê
Paul Eldridge
Miro be nezanî dêne dinyayê nek be gewcî;perwerde gewcyan deka - Bertrand Russel
Bertrand Russell
Miro de rastî da detuwanê le kesêk xosh bê ke bo seatêk xoy gewic deka , çunke zor xellik hene tenanet bo seatêkîsh xoyan gewic nekrdûwe le tewawî jiyanî xoyan da ( Francisco de Quevedo)
Francisco de Quevedo y Villegas
Miro dekrê be sê deste dabesh bikrên; ewaney ta mirdin renc dekêshin, ewaney ta mirdin shemzawin u ewaney ta mirdin peshêwin - Winston Churchil
Winston Churchill
Miro detuwanê bê îman bê, bellam qet natuwanê bê wefa bê - Gabriel Garcia Marguez
Gabriel García Márquez
miro herçendî jîrtir bê kemtir li ast namaqûlî dirrdong debê
Joseph Conrad
miro hunerî serkewtin le şikan fêr debê
Simon Bolivar
miro qet ewende naçê katêk ke nazanê bo kwê deçê
Johann Wolfgang von Goethe
miro tenê ew deme pêt dekrê sitratêjî dilldar we xo bika ke ashiq ne bê
Cesare Pavese
miro tenê natuwanê be wishan bijî, sereray ew rastîyesh ke carcar naçar debê bîyan xuwa
Adlai Stevenson
miro xakêk ke xellkî be ser da deruwa nafroshê
Tashunka Witko
mirovan bendî çarenûsî xoyan nîn, belkû gîrawî bîrûray xoyanin
Franklin Delano Roosevelt
mirovayetî eweye ke heye, mesele gorînî nîye belkû nasîn û lê zanînêtî
Gustave Flaubert
mirowayetî debê duwayî be sher bênê, dena sherr duwayî be mirowayetî dehênê
John Fitzgerald Kennedy
miroy kem dwê miroy here bashin
William Shakespeare
miroyan le we sherim naken bîr le shitêkî pîs bikenewe, bellam ewan ew kate sherim deken ke be zeynyan da rabibrê ke xellkî dî le wane ye lew bawere da bin ke ewan dekrê ew bîre pîsaneyan hebê
Friedrich Wilhelm Nietzsche
miroyek ke çi xewn, û çî xweshbawerî û çi awatî nebê canewerêke, wirçêkî ke le matêmatîkî rebeq da bawernamey heye
Fabrizio De André
miroyekî ke fikrêkî tazey heye, ta ew katey fikrekey ser dekewê însanêkî na asayî ye
Mark Twain
Mushkîley be katî xoy le cêyek bûn eweye kes lewê nîye pêy bizanê - Franklin P.Jones
Franklin P. Jones
na asayî nîye miro tûshî dizan bê ke be dijî dizî mew\'îze deken
Miguel de Unamuno
nakrê betewawî çêj le betallî wer bigîrê megîn ewey miro karêkî zorî nebê bîka
Jerome K. Jerome
nakrê rastît sebaret be piyawêk bo der kewê eger le xoy pirsî
Marcel Proust
ne wîstin wek hebûn waye
Lucius Annaeus Seneca
neberdî her sexit sher be dijî xomane, boye serkewtinî here bedillîsh katêk dê ke be ser xoman da zall bîn
Friedrich von Logau
netewe gewrekan hemîshe wekû cerdeyan cûllawnetewew netewey pichûkîsh wek suzmanîyan
Stanley Kubrick
newed le sedî siyasetmedaran nawî de le sedekey dîke derzênin
Henry Alfred Kissinger
nezanî daykî cêj û xweshî sêksî ye
Giordano Bruno
nezanî le rastî nizîktire le chaw zanînêkî pêshxiraw
Denis Diderot
nezanî xot nezanî her rasteqîne ye
San Girolamo
nîgarkêsh ew keseye ewey deykêshêtewe deyfiroshê, le layekî dîkewe hunermend ew keseye ewey defroshê ke deykêshêtewe
Pablo Picasso
nihênî here astemî ke miro bîparêzê boçûnî wî le ser xoyetî
Marcel Pagnol
nirxêkî ke miro bo wedûkewtinî her pîshe yan erkêk deybijêrê birîtî ye le zanyarî wird sebaret be layene dizêwekeyetî
James Baldwin
nirxî miro be qeder ew zimananeye ke deyan zanê
Carlo V
Nirxî sha\'îr ,nirxî shê\'rî here bashyetî (Fernando Pessoa)
Fernando Pessoa
nîshanderêkî tirajîkî nirxekanî sharistanîyetî eweye ke hîç core bazirganîyekî sherramal niye
Douglas Mattern
nîshtimanperistî ew bawerî ye ye ke em willate le hemû willatekanî dîke beriztire her le ber ewey eto têy da le dayik bûy
George Bernard Shaw
nostaljî û bîrî rabidû kirdin îdî wek ewe nîye ke hebû
Simone Signoret
nûsîn tenanet le ber nexwêndewarî kesî dîkesh dijwar debê
Stanislaw Jerzy Lec
nûsîn coreyek le qise kirdine ke wer nagêrrdirê
Jules Renard
nûsin hemîshe be manay shardnewey shitêke be shêweyekû eto ke duwaye debîndirêtewe
Italo Calvino
ol shahkara hunera hewandina sewalan e, çunke wê mirovan hîn dike gerek çava bifikrin
Arthur Schopenhauer
pak kirdnewey xanûweket le katêkda mindallekanit xerîkî gewre bûnin wek ewe waye rêge bimashtî ber lewey befir lêy kirdbêtewe
Phyllis Diller
parêzer- ew keseye êmele hember rêgiran deparêzê be we lananî weswese
H.L. Mencken
parêzer:ew hawkarey tawanbarkiraw ke hîch metirsî le ser nîye
Anónimo
parêzerêkî salih detuwanê dadgeyek be mangan yan be sallan wexrênê, parêzerêkî salih detuwanê lewesh ziyatir weyxirênê
Evelle Younger
pashî kêshanî ew hemû derd û jane, padashtî mirdin wek seg heye
Cesare Pavese
peley yekcar zor bo têhelênanewey qerz u çakeyek coreyek siplleyî ye
François de La Rochefoucauld
peresendinî willatanî cîhanî sêhem be ne mîlîrarî kirdin bestrawetewe
Oscar Arias
perwerde dozîneweyekî pêshkewtûye sebaret be nezanî xo
Will Durant
pêşeroj tenya mulkêke wa azayan be xoşîyewe deyden be koylan
Albert Camus
pêsherojî min katêk hemû rojê le xew helldestim dest pê deka... Emin hemû rojê shitêkî xolqêner bo jiyanî xom debînmewe
Miles Davis
peshêwî min ewe nîye bizanim gewrem yan na, bellkû eweye gelo wek kesêk be her rojêk ke têdeperrê pêshdekewim yan na
Eduardo Chillida
pêshkewtin hat u hemû shitêkî le nêw bird, tenanet ziyatir le sherr, çunkû eger sherr mall u mullkî le nêw birdîn, pêshkewtin hemû cure shêwey jiyanî le nêe birdîn
Bruno Ugolotti
peshkewtin lem dinyaye da be rêgey be destxistinî ew shitaney be neluwaw dadendirên meyser debê
André Maurois
pêshkewtinî berdewam. wekû rêge berew cehennem waye , ke be mebestî bash hengawî le ser denrê
Serge Latouche
pêwendî ne bûn be maney doxî mirdin nîye, belkû eweye ke çîter miro netuwanê tê biga
Pier Paolo Pasolini
Pîkaso neqashe, emnîsh, Pîkaso spanîyayî ye, emnîsh, Pîkaso komonîstêke, emin na
Salvador Dalí
Pisporayetî di ewperrî xoy da wekû beriztirîn derecey bê kultûrî lêk dedrêtewe (Jose Ortega y Gasset)
José Ortega y Gasset
pisporr kesêke ke hemû helleyekî kirdûwe ke dekrê le zemîneyekî zor teng da bikrê
Niels Bohr
piyawan hest û akarî xoyan be xêrayî berjewendîyekanyan degorin
Arthur Schopenhauer
Piyawêk be tenê hemîshe de hawrêyetî xirab daye - Paul Valery
Paul Valéry
propaganda likî hunerî diro kirdine ke birîtîye le teqrîben firîw danî dostan be bê tewaw firîw danî dujminan
Frances Cornford
qanûn be hemû yeksanî efsaneyî xoyewe, le dewllemen û hejaran qedexe deka le bin pidan binûn
Anatole France
qanûn be ser dujminan da dadebezêndirên, bellam le merr dostan her shî dekrênewe
Giovanni Giolitti
qanûnan wek tewnî callcallûke wan mêshî gewre pêyan da tê depperrin û ewî piçûk gîrî tê da
Honoré de Balzac
qanûnî kirdinî hêndêk shit le rewa kirdinyan hasantire
Nicolas de Chamfort
qanûnî serekî destmayedarî birîtîye le to yan min, nek to u min
Karl Liebknecht
qellem zimanî mêshke
Miguel de Cervantes
qerzî gishtî ewende dehênê ke bo xoy agay le xoy bê
Ronald Reagan
qet bashyekanî miro pêman nallê ew çlon însanêke , bellam xirapî û lawazîyekanî ewem bo derdexa
Umberto Galimberti
qet bew rêgayey da meço ke kwêr botewe,çunkû her degate ew cêyey xellkî dîke pêshtir geyshtûnyê
Alexander Graham Bell
qet dû kes \'eynî kitêbî naxwênnewe
Edmund Wilson
qet le ser kitêbêk be pêy ew fîlmey le serî saz kirawe biryar mede
J.W. Eagan
qet risteyekî biyanî, wisheyekî zanistî , yan wisheyekî asayî bekar mhêne eger bîr le hawtayekî zimanî rojane dekeytewe
George Orwell
qet wekû êsta ciyawazî nêwan ewaney kar deken û diraw peyda deken û ewaney kar nakin û diraw peyda deken ewende qûll ne bûwe
Vandana Shiva
qise kirdin fêr bûn, wergêran fêr bûn e
Octavio Paz
qise le ser însanî kirdinî sherr nîye bellkû nehêshtinêtî
Albert Einstein
qise nêwey î ew keseye ke deyka û nîwey î eweye ke deybîsê
Michel de Montaigne
qisey herî bash be dijî dêmokrasî wituwêjêkî 5 deqîqeyî ye le gell dengderêkî mamnawincî ra
Winston Churchill
rachillekan, bîr kirdnewe seretay têgeyîshtine
José Ortega y Gasset
Raste ême sê ewendele babûbapîranman dewllemendtirîn. Bellam gelo ême sê ewendesh shadtirîn ? ( Tony Blair )
Tony Blair
Rastî her le xeize daye u bes - Anatole France
Anatole France
rastî shitî here be nirxî êmeye. Ba destî pêwe bigrîn
Mark Twain
rastîyekan hemîshe derdekewin bo ewey têorîkan le xishte berin
Carlo Dossi
ratsî qet wezend be dozêk nageyênê ke dadperwerane bê
Mohandas Karamchad Gandhi
razî bûnî xelik lêman handere, bellam car carîsh debê bawerî pê nekrê
Paul Cézanne
rêge mede be dasepandinî azadî beyan , ber lewey azadî raman damezrabê
Stanislaw Jerzy Lec
rêgey here bash bo berpirsyaretî pêkhênan le xellik da, berpirsyarî pêdanyane
Kenneth Blanchard
regezî însanî tenê çekêkî karîgerî heye, ewîsh pêkenîn e
Mark Twain
regezî sipî derdebarîkey mêjûy însanî ye. Ewe tenê regezî sipî ye - be îdêolojîyekan û keshfekanî xoyewe- ke sharstanîye serbexokan le her cêgayek billaw bibnewe le naw deba , ewe regezî sipî ye ke parsangî êkolojî em estêreyey têk dawe ke êsta herreshe le hebûnî jiyan boxoy deka
Susan Sontag
rêjey nexwêndewarî ne gorrawe, lem rojgare da tenê nexwêndewar detuwanin bixwênnewe
Alberto Moravia
renc kêshan be bê gileyî û gazinde tenya dersêke ême debê lem jiyane da fêrî bîn
Vincent Van Gogh
renge ashkira kirdnî rastî her be radey nîshandanî helleyî hasan bê
Marcus Tullius Cicero
renge em rojane amanc ewe nebê ke bidozênewe eme kêyn , bellkû ewe berperch bideynewe ke heyn
Michel Foucault
Rêşbîn ew keseye ke, katêk bonî gullan deke, le dewr û berî xoyda le tabût degerrê - H.L. Mencken
H.L. Mencken
resenayetî dizîyekî edebî hest pê nekrawe
William Ralph Inge
reshbîn: yekî dillreshî ke be dîtinî helley xoy shitan wek ewey hen debînê nek wek ewey ke debê bibin
Ambrose Bierce
Reshbînî be jîrî bestirawetewew xoshbînî be îradewe (Antonio Gramsci)
Antonio Gramsci
rêyek heye bo ewey bizanî zelamêk raste yan na, lêy bipirse ! eger gutî a bizane xuwar û narast e
Groucho Marx
rîshey hoy billaw bûnewey nezanî gishtî ew rastî yeye ke hemwan dezanin çon bixwênewe û binûsin
Peter de Vries
rojanenûsî xawên hen her wek siyasetmedarî xawên. bêtû bikirrdirên îdî her be kirrdirawî demênnewe
William Moyers
rojêk dê miro her bew corey ke emro çaw le mirdinî însanêk deka awash kushtinî ajellêk bibînê
Leonardo Da Vinci
rojman le bîr namênê, bellam demman le bîr demênê
Cesare Pavese
rojnamenus karî eweye shitî ke bo xoy têy naga bo xellkî dîke shî bikatewe
Lord Alfred Northcliff
rojnamenûsî tenê pirr kirdnewey fezay çol e
Rebecca West
rûdawe gewrekanî dinya de mêshik da rû deden
Oscar Wilde
ruhî binyadem qet be qed ew deme be hêz niye ke tollesendinewe la deda u dewêrê le birînêk bibûrê
E.H. Chapin
rûnakbîr core însanêke ew kitêbane le berig degrê ke hêshta neyxwêndûnewe
Leo Longanesi
sakarî shêwazî rastînî gewertî ye
Francesco De Sanctis
sêberêk le rûnakîyekî zor da win bûwe... yan le tarîkîyekî zor da
Moni Ovadia
selmandinî ewey ke min rastim be watay qebûl kirdinî eweye ke min dekrê helle bim
Pierre Caron de Beaumarchais
serencam eme pêwendî to le gell xellkî dîye ke nirix deda be jiyanê
Wilhelm von Humboldt
serweber hênan bo ferman hemîshe hasan
Don Lorenzo Milani
set gut dinya be ser xellkî baş u xellkî xirap da dabeş kirawe. Ewanî baş çaktir xewyan lê dekewt .... le katêkda ewanî xirap çêjêkî zor ziyatryan le w demane wer degirt ke we xeber bûn
Woody Allen
sexî bûn u desbillawî, bedaxewe dekrê bigate bazirganî bash
Ugo Ojetti
shadî helumercêkî xeyallî ye, pêshtir be jiyanyan dadena le hember merig, henûke be asayî debestirêtewe be pêwendî dûlayeney gewran û midallan
Thomas Szasz
shanazî kirdin be fêr bûn nezanî her gewreye
Jeremy Taylor
sharistaniyet bi jimareyek kiryarî girîng berew pêshewe deçê ke ême detuwanîn bîyan keyn bê ewey ke bîryan lê bikeynewe
Alfred North Whitehead
Sher rêgetekî xulaye bo ewey cuxrafîya fêrî Emrîkayîyan bike - Ambrose Bierce
Ambrose Bierce
Sherr degate xwên rishtin le gerran be duway ashatî da , le katêk da ashtî berdewamî xebate be bê xwên rishtin - anonymous
Anonimo
sherr shêwazî here nwêbawî têrorîzme
Gino Strada
Shêtêtî lay takan rêzpere- belam ley grûpan, partîyan,gelan, serdeman qayideye
Friedrich Wilhelm Nietzsche
shêtî helûmercêkî miroyî ye. shêtî her be qeder jîrî de derûnî ême da heye. Qise le ser eweye komellgeyekî goya medenî debê shêtî her be qeder jîrî qebûll bika
Franco Basaglia
shewane hawar meke bo yarmetî. Lewaneye dirawsêkanit we xeber bihênî
Stanislaw Jerzy Lec
shêwey herî xirapî bê tebishtî le shitêk raye ke be eqill nasrawe
Miguel de Unamuno
shê\'r nûsîn bo Auschwitz babiryane ye
Theodor W. Adorno
shik kirdin le xo yekem nîshaney jîrîye
Ugo Ojetti
shik yek le nêwakanî hosh e
Jorge Luis Borges
shitî cuwanî li ser standardan ewe ke ewan yekcar zorin ke miro de nawyan da hellbijêrê
Andrew S. Tanenbaum
shitî hawbesh le nêw ême da eweye ke cwêyn le yekdî
Anónimo
shitî here dêmokratîk le dinya da qamûs e: tenya mûlkêke hemûman têyda hawbeshîn
Bernard Pivot
shitî here gewrey ke \'eqil daydehênê bo ewey jiyan ew perrî shad bê bêshik hebûnî dostayetî ye
Epicurus
shitî here qûll le miro da pêste
Paul Valéry
shitî wa heye qet nabê bîkey, ne le derya ne le wîshkayî, wekû sher
Gianni Rodari
shitî wekû rûwekî xirap yan însanî xirap nîye, tenê çênerî xirap hen
Victor Hugo
sînema, wekû neqaşî ew şitaney nabîndirên denwênin
Jean-Luc Godard
sîstimî bank her wekû saxtekaran li hîç diraw durust deka, tenya cîyawazîyekî ke hebê eweye ke kê qazanc deka
Maurice Allais
sîxar cheshnêkî tewawî chêjêkî tewaw e , cuwanîyekî taybetî heye, u miro têr naka . Lewe ziyatir miro chî dewê ?
Oscar Wilde
siyaset : birîtî ye le hawsengî pêk hênan le nêwan ewaney deyanewê xo têwerden û ewaney ke nayanewê xo têwerden
Jacques-Benigne Bossuet
Siyaset beşî rabuwardinî si\'at e (Frank Zapa)
Frank Zappa
Siyaset hunerî be duway kêshe da gerran, dozînewey, xirap lêkdanewey u xirap chareser kirdnêtî - Groucho Marx
Groucho Marx
siyaset hunerî ditinî eweye ke xellik gwê nadene ewey le merr wane
Paul Valéry
siyaset sherre bê xwên rishtin û sherr siyasete be xwên rishtine we
Mao Zedong
siyaset û çarenûsî mirovayetî le layen ew core însananewe deq degrê ke çi armac u gewreyî yan nîye. Ewanay gewreyî yan tê daye naçne naw siyasetewe
Albert Camus
siyaset: kêşey berjewendîyane ke wek riqeberî prênsîpan şardirawetewe
Ambrose Bierce
siyasetî kirdarî birîtîye le xwe gêl kirdin le faktekan
Henry Brooks Adams
Siyasetmedar akrobatkare , lengerî xoy bew qisane radegrê ke pêçewaney wan deka (Maurice Barres)
Maurice Barrès
siyasetmedarek hewcey ne tuwanayîyekî ewto heye pêshbînî bika sibeynê, hewtûy dî, mangî dî, û sallî dabê chi rû dedaw, her weha tuwanayî eweshî hebê pashan billê bo rûy neda
Winston Churchill
siyasîyek bîr le hellbihardinî dahatû dekatewe, siyasetmedarêk bîr le weçî dahatû dekatewe
Otto von Bismarck
sûkayetî pornrgirafî niye,sûkayetî eweye yek le birsan bimrê
José Saramago
ta ew cêgey qise le ser kospane, nêwananî herî kurt de naw dû pinktan de dekrê pêçêk be
Bertolt Brecht
ta ew cêyey xellik qisey qorr qebûll deken, le ruwangey abûrîyewe dabesh kirdinyan be serfetire
Dick Cavett
ta ew demey ke sherr wekû shitêkî sheytanî da bindirê hemîshe hêzî berew xwe kêshanî têdaye, bellam eger be pîs dandira îdî gelwîstî namênê
Oscar Wilde
Ta ew demey rengî pêstî niroyan le rengî chawî wan girîngtir bê- le hemû cêyek sherr heye (Bob Marley)
Bob Marley
take rêge bo parastinî kultureket ewey le metersî bawêjî
Paul Andreu
tallan kirdin, kushtnewe u ser birrîn, dizîn, ew shitane nawî împratorî derrzênin and katêk ewan karêkî shêtane deken nêwî denên ashtî
Tacitus
tawankarî be dirêjayî hestî pashgez bûnewe demênêtewe
Jorge Luis Borges
tawankarî rêkxiraw rûyekî dîkey (pîsî) dollar e
Raymond Chandler
Têchûy berberekanîyekî siyasî zor lewe ziyatire ke însanêkî durustkar bituwanê bîda - ne nasraw
Anonymous
Têlêvîzyon tenya ew dermanî xeweye ke dekrête çaw (Vittorio de Sica)
Vittorio De Sica
têlêvîzyon wek şêr bi hîze, têlêvîzyon le hîç natirsê u têlêvîzyon wek gewcêk de xewit deka
Enzo Jannacci
têlêvîzyon yekem kultûrî be rastî dêmokratîke - Yekem kulûrî ke le ber dest hemûwan daye û be tewawî be pêy ewey xellik deyanewê berrêwe deçê. Shitî here tirsêner ewe ke xellik çî dewê
Clive Barnes
têlêvîzyon zor le xellik sirinc rakêshtire , eger wa nebaye , le qulînçkî jûrekanman da xellik dadendiran
Alan Coren
temen serî hêndêk piyawî sipî kirdûwe, bellam karî le dillî ne kirdûn, kee her sax u cuwan mawnetewe u be tuwanayî hemû shitêlî bash u cuwan tirpeyan dê
Ludoviko Zamenhof
tenanet bîrurayekanî shexsîsh nakrê serkewtûwane bixrêne qalibî wishe
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tenanet eger hemû rêgekanîsh taqî keyewew pêyan da biçî, hêshata nageye serawerdekanî ruh: le ber qûll bûnî nîshanekanî
Heraclitus
tenê bêdengî gewre ye, hemû shitî dîke lawazî ye
Alfred de Vigny
tenê berewey sher birryar deden tawankarîyekanî sherr çi bûn
Garry Wills
tenê bi rêgey bekar hênanyan wishekan bash debin, wishey durust û reway zimanêk
Alessandro Manzoni
tenê biwêr dezanê çon bibûrê, tirsenok qet natwanê - le tebî\'etî da niye
Laurence Sterne
Tenê ew kesey ke hîç çaweruwanîyekî nîye azad e (Edward Young)
Andrew Young
tenê ew shadîyeman heye ke pêman dirawe
Eduard Pailleron
tenê ewaney ke hemîshe le cêyekî ne diyar ra degerrênewe ew kesanen ke hîçkat neçûne
Antonio Machado
tenê helleye ke pêwîstî be piştîwanî be hukûmet heye. Rastî bo xoy detuwanê le ser pêy xoy rawestê
Thomas Jefferson
tenê her destqûçawîyekî be edebane heye, ewîsh destpêwegirtin be wishanewe ye
Constancio Vigil
tenê le asta herî berzî pîwanî komelayetî da shayan be fermî denasrên
Pier Paolo Pasolini
tênê le kesêkî ke natirsê le rêgey rastî da bimrê deweshêtewe derîbibrrê
José María Vargas Vila
tenê mirdû kotayî sherr debînê
Plato
tenê serkewtinêk heye- tuwanayî rabuwardinî jiyan bew şêweyey miro deyewê
Christopher Morley
tenê sherêk ber dergay be mirovayetî girtûwe ewish sher bi dijî le nawçûnî xomane
Isaac Asimov
tenê wishyarî bîr û ray gishtî pasherojî her komellgeyek debê billa bobê desteber deka
Noam Chomsky
tenê xellkî be kultûr fêr bûnyan pê xweshe, xellkî nezan dersdadanyan la pesindtir e
Edouard Le Berquier
tenê yekî gewc sherî belawe le ashtî pê bashtire - chunke de ashtî da kuran bawkan denêjin de sherr da bawkan kurran denêjin
Herodotus
teng û çellemey here xirapî miroyek ew demî dest pê deka ke ew bituwanê ewey pêy xoshe bîka
Thomas Henry Huxley
tenya dîktatorêkî detuwanim bî pejrênim \' hêshta dengêkî pichûke\' le derûnim da
Mohandas Karamchad Gandhi
tenya hejmarêkî ke to detuwanî bawerî pê bikey eweye ke bo xot destit têwerdawe
Winston Churchill
tenya rêyek bo parastinî sillametî xot eweye ewey pêt naxoshe bîxoy, ewey pêt naxoshe bîxoyewe , û ewey her natewê
Mark Twain
tenya rêz le mafî miroyî kesî qanûnî degîrê
Anónimo
tenya shitêkî le nêwan însanêk u ewey le jiyan da deyewê daye, zor car îradey hewil dane boy u bawerî bewey ke ewe karî kirane
Richard M. DeVos
tenya şitêkî ke pêşî xuda degrê bo nardinî lafawêkî dîke eweye ke ewey yekmyan bê kelik bû
Nicolas de Chamfort
tenyayî shitêkî cuwane:bellam berastî hewcê be kesêke ke pêt billê tenyayî shitêkî cuwane
Honoré de Balzac
teqrîben hemû pijîshkan nexoshîy be dillî xoyan heye
Henry Fielding
tesewir kirdin dillgermî eweman dedatê ke nîn, humur edillgermî eweman dedatê ke heyn
Winston Churchill
tirsî tenyayî le tirsy koylettî gewretire boye zewac dekeyn
Cyril Connolly
to bo kwê deçî ,Ivan ?Emin deçme Mînskê, Diro dekey Ivan! etû be min dellêy deçî bo Mînskê bo ewey emin wa bizanim etû deçî bo Moscow ye, bellam de rastî da etû deçî bo Mînskê. etû diroyan dekey, Ivan!
Jorge Luis Borges
tobe kirdin u dîsan le ser ra destpêkirdnewe- Jîyan her eweye
Victor Cherbuliez
tolley herî bêbezeyaney jinêk eweye bo piyawêk wefayî hebê
Jacques-Bénigne Bossuet
tûrîzm geshtekî zor dûre be duway awatî gerranewe bo mallê
George Elgozy
û le hemû ew bellayaney ke mirovayetî dagirtûwe, dîktatorî dînî le hemûyan xiraptir e
Daniel Defoe
Wa wêdeçê Dewllete Yekgirtûwekanî Amrîka be pêy wîstî xuday banî ser bê nêwî dêmokrasî Emrîkay tûşî bêçareyî kirdibê - Simon Bolivar
Simon Bolivar
we duwayî wêney herî bash bikewe, ewaney ke hemû shitî xoyan bexit deken bo saz kirdinî dinyayekî bashtir
Salvador Allende
wegêrran wekû neqashî portireyan wan- detuwanin kopîyeke birrazênnewe bellam ew debê hemîshe we mak biçê
Elie Fréron
Wêna kirdin tenê çewsandinî bîrmane- Pierre Bonnard
Pierre Bonnard
wêne bo xoy serincî min ranakêshê, emin tenê demewê birûskeyek le rastî bigrim
Henri Cartier-Bresson
wergêran (wekû jinan) zor kem wefadarin, eger bêtû chawrakêsh bin - Roy Compell
Roy Campbell
wergêranî edebîyat wekû sêks kirdin waye:Bashtire kemtir qisey le ser bikrê bellam bashtir bikrê
Andrea Casalegno
wergêrran shêwazî here qûllî xwêndnewe ye
Gabriel García Márquez
weswekan, be pêchewaney derfetan,hemîshe shansêkî dîket dedenê
Orlando Aloysius Battista
wîjdan dengêkî nawxoyî ye ke agadarman dekatewe ke le waneye kesêk temashaman bika
H.L. Mencken
wîjdan eweye ke daykit ber lewey bibye shesh sall pêy gutûy - Brock Chisholm
Brock Chisholm
Wilatêk be bê fîlmî dokumêntî wek mallêk waye ke albomî wêney nebê - Parricio Guzmn
Patricio Guzmán
Wişey herî kon, û herî kurt - \'a\' û \' na\' wişey ewton ke pêwîstîyan be bîrî here zêdeye - Pythagoras
Pythagoras
wishe miro rizgar deka. Ew kesey netuwanê bîr û ray xoy derbibrrê koyle ye
Ludwig Feuerbach
wishe tenya shitêke hemane
Samuel Beckett
wituwêjêkî be kelik tenya detuwanê lew mêshkanewe sreçawe degrê ke rahêzanî gêjuwêjî xoyanda xinkawin
Emil Cioran
xawenî kitêbêk bûn cêgey xwêndnewey degrêtewe
Anthony Burgess
xebatî miro be dijî destelat xebatî bîrewerîye be dijî le bîr chûn
Milan Kundera
xelik de naw pêsayîsh da mele deken eger çend shîlîngî tê bixey
Peter Sellers
xelik mirxyan zor ziyatire ke layengirî le nashadî biken ta shadî
Simone de Beauvoir
xelk be dû besh dabesh kirawin - durust û na durust - û ewî durust dabesh kirdineke deken
Oscar Wilde
xelkêkî tebî\'etêkî xwênînyan hebê meyelêkî xozayîyan têda bedî dekrê bo bêbezeyî le ast ajellan
Michel de Montaigne
xelkî ewto hen ke hemû shit dezanin, bellam ewe tenya shitêke ke deyzanin
Niccolò Machiavelli
xelkî xulqêner rast be pêçewaney xelkî xawen sharistanîn
Albert Camus
xellik bîrî gewreyan nîye, bîrî gewre xellik debînnewe
Franco Modigliani
xellik êsta awa kewtûnete ber shwênî hellsengandinî bîr û rayan ke îdî çi bîr û rayan nemawe
Jean Baudrillard
xellik ew deme debne qareman ke natuwanin bibne şitî dî
Paul Claudel
xellik le ber nebûnî dahat namrin, le ber dest wê ranegeyshtin be serchawan demrin
Vandana Shiva
xellik qet ewende diro naken , ber le hellbijardin, le mawey sherr da , yan duway rawêk
Otto von Bismarck
Xellkî be sharistanî be bê ewîn natuwanin xerîzey cînsî xoyan be tewawî têr biken ( Bertrand Russel)
Bertrand Russell
xellkî mirdû le î zîndû ziyatirin. û jimareyan her ziyatirîsh debê. jiyan ta dê tengtir debêtewe
Eugène Ionesco
xemokî shadîy xembar bûne
Victor Hugo
xerîzey bikuj, wekû zor le xerîzey dîke , le zatî miro daye . Miro u merig, Miro u bê bezeyî, miro û xwên - hemû be yekewen. dîyare ewe bar u doxêkî be dill nîye, bellam be dillnîyayîyewe shitekan awan
Roberto Bolaño
Xewin bibîne ruhit azad debê, sherr bike le jiyan da azad debî - Ernesto Che Guevara
Ernesto Che Guevara
xewin we dî dên;be bê ew derfete, xorist hanî nededayin bîyan bînîn
John Updike
xeyallatî kesêke dezanê le dewr u berî çi rû deda
William S. Burroughs
xeylay însan het billêy le rastî hejartire
Cesare Pavese
xirap lê yek têgeyshtin shêwazî herî çendpatewebûy pêwendî nêwan xelke
Peter Benary
xirape ne kirdin zor bashe, bellam çake ne kirdin zor xirape
Padre Alberto Hurtado
Xirape nebûn hîch le fezîlet ziyad naka - Antonio Machado
Antonio Machado
xo le kin zorî ewe nîye moro ew corey pêy xoshe bijî, le dîtiran xuwastne ew corey miro deyewê bijîn
Oscar Wilde
xorist shiyawî gwêrayelî lêkirdine
Francis Bacon
xoshewîst: shûweyekî nêwlênanî kesêk le cînsî hember ku dew demî da miro nawî we bîr nedehatewe
Oliver Herford
xoshewîstinî însanîyet be gishtî le xoshwîstinî dirawsêy xo hasantire
Eric Hoffer
Xoshewîstinî wilat hîch nazanê sebaret be sinûrî xelkî dîke - Stanislaw Jerzy Lec
Stanislaw Jerzy Lec
xoshî u cêjî herî pitew lem jiyane da xoshî xalî xeyalî batill e
Giacomo Leopardi
xoshwêstinî netewîyan (Dujminan) (ew corey Încîl daway deka) karî miroyan nîye, karî firîshtane
Jorge Luis Borges
xoshwîstinî karî xo nizîkkewtnewey here rastîne le shadî le ser goy zewî
Rita Levi Montalcini
xot le weswesey yekem biparêze, çunke ewan hemîshe bashin
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
Xuda dembexshê, ewe karî wî ye
Heinrich Heine
Xuda natuwanê rabirdû bigorrê, boye naçare le gell bûnî mêjûnûsan rêk kewê - Samuel Butler
Samuel Butler
xwe parêzî jinêkî pîrî dizêwî dewllemend ke natuwanî re qewçe deka
William Blake
xwêndewaran kesî xeyalêne ke le fantêzî nûseran da dejîn
Achille Campanile
xwêndinewe wek wergêrran waye, çunkû ezmûnî dû kesan wekû yek nîye, Xwênereweyekî xirap wekû wergêrrêkî xirap waye. Le fêr bûnî xwêndnewe da , zanayî kemtir girînge le xerîze
Wystan Hugh Auden
yaneyekî layengiran ew desteyen le xellk ke be aktorêk dellên ew le shêwey hest kirdin bo xoy da be tenê nîye
Kenneth Williams
yarmetîm bike bo têgeyshtinî ewey be toy dellêm û emin bashtirit bo shî dekemewe
Antonio Machado
yek le mezîyetekanî xweshî be ser jan da ewe ke miro detuwanê be xoshî bêje îdî bes e
Ugo Ojetti
yek le xoshîyekanî xwêndnewey namey kon zanînî eweye ke willam daneweyan nawê
Lord Byron
Yekem daawayek le siyasetmedarêk dekre eweye ke gewc bê. ewesh hemîshe be hasanî be dest dekewê - Dean Acheson
Dean Acheson
Yekem qanûnî rojnamegerî, dagirtnewey pêshdawerî henûkeyî ye , nek we diro xistnewey
Alexander Cockburn
yekem xesr katêk sherr helldayîsê rastî ye
Hiram Warren Johnson
Yexsîrî sherr piyawêke hewil deda bit kujê u ser nakewê, u suwaye dawa le to deka ney kûjî - Winston Churchill
Winston Churchill
zanayek de labratuwarêk de her têknîsîyenêk nîye , ew midallêkîshe ke berewrûy dîyardey xorêskî dê ke beshêweyekî ewto karî le ser deken wek ewey çîrokî efsaneyî bin
Marie Curie
zanînî shitî bêkelk le hîç nezanîn bashtire
Lucius Annaeus Seneca
zanist berdewame morkî xoy le ser pêshkewtnê bida chunkû ême pên dekrê be pêy karî ew mêshkemeznaney we pêsh ême kewtûnetewe bicûyllênewe - Margherita Hack
Margherita Hack
zanist meylî min ranakêshê. Çunkû xewin, derfet, hest û nakokî, ew shitî ke bo min zor be nirxin we hîsab nahênê
Luis Buñuel
zanist shitêke hemîshe kiraweye bo gengeshe le ser kirdin
José Ortega y Gasset
zanist tenê xizmet deka be selmandinî dozînewekanî xerîze
Jean Cocteau
zanyarî mîlîtarî, le binaxwe zaraweyekî nakok e
Groucho Marx
zehmete miro bawer bika ke kabrayek rast deka katêk miro bizanê ke eger le ciyat wî bûba diroy dekird
H.L. Mencken
zewac hoy serekî dest lêkberdan e - Groucho Marx
Groucho Marx
Zewac kirdin le gell jinêk ke to xoshit dewê u ewîsh etoy xosh dewê girêw kirdne le gellî le ser ewey ke kam la le pêshda dest le xoshwîstin ber deda - Alfred Capus
Alfred Capus
zewî pêstêkî heye, ew pêste nexoshî hene, yek lew nexoshiyane nawî \'însan\'e
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Zewn u xeyallî kesêkî ke biray nîye eweye ke hemû însanan bira bin - Charles Chincholles
Charles Chincholles
ziman dakishandinî bîre bo shêwazî here sadey xoy
Anonymous
Ziman komayeke ke her axêwerêk xawenî kutêkêtî (B.Dupriez)
Bernard Dupriez
ziman le jiyanê zor bizoztir e
Manuel Seco
Ziman nishaneyeke, nishaney here giringi pekhatey insani eme (Octavio Paz)
Octavio Paz
ziman pêst e: emin zimanî xom le yekî dî helldesûm
Roland Barthes
ziman pêstî rûh e
Fernando Lázaro Carreter
ziman, hunerêkî nenasraw, be komell u nawişyarane; akamî xulqandinî be hezaran wecane
Edward Sapir
ziman, wekû ayînan le ser bîd\'etan dejîn
Miguel de Unamuno
zimanêkî be tewawî mentîqî be bê taybetmendîyekanî xoy, zimanêkî bêgiyan u zor mêkanîkî ye
Ludoviko Zamenhof
zimanî hawbeshî wecekanî dabê, be lêbirawîyewe zimanêkî bername kiraw debê
Ludoviko Zamenhof
ziyarirî ew shitey ke ême pêy dellêyn berêweberî dijwar kirdinî karî xellke
Peter Drucker
Ziyatir le hemû serdemêk le mêjû da , êsta mirovayetî tûşî dûrêyanek hatûwe.Rêyekyan ber be naumêdî û bêçareyî tewaw derwa .Ewî dîkeş berew le naw çûnî tewaw. ba biparrêynewe eqllî eweman hebê rêgey durust hellbijêrin - Woody Allen
Woody Allen
zor car awaye: bîstinî rastîyek her çendî astem bê,gutinî ewende ziyatir becê ye
André Gide
zor kem kes ême wekû heyn debînin, bellam hemûwan ewey debînin ke ême demanewê wa xwe nîshan deyn
Niccolò Machiavelli
zor sadetir bijî bo ewey xellkî dîkesh be sadeyî bijîn
Mohandas Karamchad Gandhi
zor xirape gişt ew kesaney dezanin willat çon berrêwe berin xerîkî taksî lêxurrîn u pirç kurt kirdnewen
George Burns
zorbey xelik mirdinyan le bîr kirdnewe pê xoshtire, le rastî da ewan wan deken
Bertrand Russell
zû bellan direng na rêgey gewre dekrênewe û xellkî azad pêyan da deron û komelgeyekî bashtir saz deken
Salvador Allende
zurbey piyawan mele naken ber lewey ke le wizeyan da bê
Hermann Hesse
\'eqil dekar kirdin be bê bertengî, shadî rasteqîneye
Aristotle