Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c ĉ d e f ĝ g h i ĵ j k l m n o p r ŝ s t u v

aprobo de aliuloj estas stimuanto, kiun iafoje oni devas malfidi
Paul Cézanne
neniu bonaĵo povas doni al ni plezuron, se ni ne kunhavas ĝin
Lucius Annaeus Seneca
pesimisto estas tiu, kiu elektante inter du malbonoj elektas ambaŭ
Oscar Wilde
... kaj ni, ni havas veran mision, en tiu terura mizero italia, mision ne de potenco aŭ riĉeco, sed de edukado, civilizado
Pier Paolo Pasolini
...la sola vera libro, verkisto ne bezonas inventi ĝin komunasence, ĉar ĝi jam ekzistas en ni ĉiuj, li devas nur traduki ĝin. La devo kaj la laboro de verkisto estas la devo kaj la laboro de tradukisto
Marcel Proust
abomena estas la spirita avareco de tiuj, kiuj, sciantaj ion, ne strebas al la transdonado de tiuj scioj
Miguel de Unamuno
advokato : komplico, kiu prenas sur sin neniun riskon
Anónimo
advokato estas ĝentlemano kiu savas vian havaĵon de viaj malamikoj por alpropriigi ĝin al si mem
Henry Brougham
advokato estas la natura komplico de bankiero
Henry Ford
advokato: tiu, kiu protektas nin kontraŭ ŝtelistoj elprenante la tenton
H.L. Mencken
advokatoj estas la nuraj civilaj deliktuloj el kies juĝisto devas necese esti elektita inter ili mem
Charles Caleb Colton
advokatoj estas la nuraj homoj, por kiuj la ignorado de leĝoj estas ne punata
Jeremy Bentham
afableco esta la lingvo kiun surduloj povas aŭdi kaj blinduloj povas vidi
Mark Twain
afablo estas por la homa naturo kiel varmo por la vakso
Arthur Schopenhauer
aferoj pri kiuj oni ne havas intereson estas la nuraj pri kiuj oni povas doni veran sentendencan opinion, kio estas sendube la kaŭzo pro kiu sentendenca opinio estas ĉiam senvalora
Oscar Wilde
ajna stultulo povas alfronti krizon; estas ĉiutaga vivtenado, kiu elĉerpas onin
Anton Chekhov
akra lango estas la sola tranĉa instrumento, kiu pliakriĝas per la uzado
Washington Irving
aktoro estas mensogulo sincera
Albert Camus
aktoro estas ulo, kiu, se vi ne estas parolantaj pri li, ne aŭskultas
Marlon Brando
akvo parolas senĉese kaj neniam sin ripetas
Octavio Paz
al la dudeka jarcento oni povas cxion pardoni, ecx la du tutmondajn kaj la sekvajn militojn, ecx la moddefilojn kaj la unuformulajn kuradojn, sed ne la pekon oferi kinon al la televido
Luigi Pintor
al naturo oni ordonas nur obeante gxin
Francis Bacon
al senspertulo milito ŝajnas milda
Desiderius Erasmus von Rotterdam
al tiaj ideoj, kiuj al la samtempuloj ŝajnas senenhava fantazio kaj al la posteuloj ŝajnas natura afero apartenas ankaŭ la ideo de enkonduko de komuna lingvo inter diversaj popoloj (Ludoviko Zamenhof)
Ludoviko Zamenhof
al vi, lingvo sankta / al vi, kiun mi adoras / pli ol tutan argxenton / pli ol tutan oron
Haïm-Vidal Sephiha
alies difektoj multege similas al la niaj
Leo Longanesi
altnivela ĵurnalismo povas kaj devas mordi ĉiun manon, kiu intencas nutradi ĝin
David Simon
alveni duarange signifas esti la unua persono kiu perdis
Gilles Villeneuve
amaskomunikiloj estas ludiloj en la manoj de la ricxuloj, kiuj ilin utiligas por igxi ecx pli ricxaj
Ryszard Kapuściński
amaspopolojn oni trompas pli facile per granda mensogo ol per mensogeto
Adolf Hitler
ambasadoro estas honestulo sendita mensogi eksterlanden por la bono de sia lando
Sir Henry Wotton
ami sian malamikon (kiel petas Evangelio) estas tasko ne por homoj sed por anĝeloj
Jorge Luis Borges
ami sian propran laboron estas la plej bona konkreta alproksimiĝo al la feliĉo sur tero
Rita Levi Montalcini
amikeco estas farita el lojaleco, ne ja el pasiva fideleco
Ferruccio de Bortoli
amikeco estas neprofitcela ligo inter egaluloj ; amo, malestiminda rilato inter tiranoj kaj sklavoj
Oliver Goldsmith
amiko estas iu kun kiu vi povas ankau\' silenti
Camillo Sbarbaro
amiko estas ne tiu, kiu vŝas viajn larmojn, li estas kiu malebligas vin verŝi ilin
Anonymous
amikoj estas tiu parto de la homa raso, kun kiu ni povas esti humanaj
George Santayana
amo estas atendo de ĝojo, kiu, kiam ĝi okazas, tedas
Leo Longanesi
amo estas eterna, dum ĝi daŭras
Henri de Régnier
amo estas kio okazas al viro kaj virino, kiuj ne konas unu la alian
William Somerset Maugham
amo estas nur malnobla artifiko asignata al ni por plenumi la daŭradon de la specio
William Somerset Maugham
amo estas puno. Ni estas punataj pro neebleco resti solaj
Marguerite Yourcenar
amo estas senfineco atingebla eĉ por pudeloj
Louis-Ferdinand Céline
amo estas tiel mallonga kaj forgeso estas tiel longa
Pablo Neruda
amo konsistas el trotaksado de malsimilecoj inter unu virino kaj la alia
George Bernard Shaw
amo ne estas blinda, ĝi estas presbiopa: la pruvo staras en la fakto, ke ĝi ekvidas la difektojn proporcie, kiel ili foriras
Oscar Wilde
amo ne plu estas plezuro kiam ĝi ne plu estas sekreto
Aphra Behn
amo rajtas esti malhonesta kaj mensoga, ekkiam ĝi estas sincera
Marcello Marchesi
anarĥio ne signifas neniun regulon, ĝi signifas neniun regulanton
Edward Abbey
anasinoj demetas siajn ovojn silente, sed kokinoj klukas kiel frenezulinoj. Rezulto? ĉiuj manĝas ovojn de kokino.
Henry Ford
anatau\'parolo estas la plej grava parto de libro; g\'in legas ec\' la kritikistoj
Philip Guedalla
animoj havas sian propran rimedon por interkompreniĝi, por eniri en intimecon, ĝis ili ciumas unu la alian, dum niaj korpoj embarasiĝas en rilatoj de ordinaraj paroloj, en sklaveco de socialaj postuloj
Luigi Pirandello
ankaŭ la analfabeteco de la aliaj igas la verkadon malfacila
Stanislaw Jerzy Lec
ankoraŭ oni ne komprenas, ke nur per amuziĝado, pasio kaj rido estas eble atingi veran kulturan disvolvon
Dario Fo
anstataŭ doni la ŝlosilojn de la urbo al politikisto, estus pli bone ŝanĝi la seruron
Doug Larson
anstataŭ forigadi la riĉulojn, ni devas forigi la malriĉulojn
George Bernard Shaw
antaŭ geedziĝo, fraŭlino devas amori kun viro por reteni lin. Post geedziĝo ŝi devas reteni lin por amori kun li
Marilyn Monroe
antaŭ la damaĝo pro danĝera disigo de la kolektiva volo kaj la vrako de la civitana konscio kun la perdo de la senso pri dececo, lasta, ekstrema bastiono de la morala demando, estas devo de la kolektivo rezisti, rezisti, rezisti, kiel se estus nerezignebla linio de la Piave
Francesco Saverio Borrelli
antaŭ nia alveno, nenio mankis al la mondo; post nia foriro, nenio mankos al ĝi
Omar Khayyam
antaŭ obstaklo, la plej mallonga vojo inter du punktoj povas esti kurbo.
Bertolt Brecht
antaŭ ol pensi kiel eduki, oni pravus klarigi la rezultojn, kiujn oni deziras akiri
Bertrand Russell
antaŭ ol ŝanĝi ideon, certiĝu ke vi havas jam unuan
Albert Brie
antaŭ oni ne permesis homojn pensi libere; nun tio estas permesita, sed neniu kapablas. Homoj volas pensi nur pri tio, kion oni supozas devas pensi, kaj tion oni nomas liberecon
Oswald Spengler
antaŭvidi estas malfacile, ĉefe se temas pri estonto
Chinese saying
arkeologio malkovras la nekoniton, diplomatio kovras la konaton
Thomas Pickering
arkeologo estas la plej bona edzo kiun virino povas havi : ju pli ŝi maljuniĝas, des pli li interesiĝas pri ŝi
Agatha Christie
arto estas alvoko, al kiu respondas multaj ne alvokitaj
Leo Longanesi
arto estas la mensogo, kiu permesas al ni kompreni veron
Pablo Picasso
arto estas magio liberita el la mensogo esti vera
Theodor W. Adorno
arto estas martelo por bati mondon, ne spegulo por reflekti ĝin.
Vladimir Majakovskij
arto forigas el la animo la polvon akumulatan en la ĉiutaga vivo
Pablo Picasso
astronomio lernigis al ni, ke ni ne estas la universocentro. Ni estas nur eta planedo ĉirkaŭ tre ordinara stelo. Ni mem, inteligentaj estaĵoj, estas la rezulto de la stela evolucio, ni estas faritaj el la sama materialo kiel la astroj
Margherita Hack
atentu viajn pensojn... ili fariĝos viaj vortoj. Atentu viajn vortojn... ili fariĝos viaj agoj. Atentu viajn agojn... ili fariĝos viaj kutimoj. Atentu viajn kutimojn... ili fariĝos via karaktero. Atentu vian karakteron... ĝi fariĝos via destino
Frank Outlaw
atentu: la kadavro de Marx ankoraŭ spiras
Nicanor Parra
atentu: la Sanitaraj Aŭtoritatoj povas malutili sanon
Ana López
atesto en artoj estas kiel diplomo en origamio. Kaj preskaŭ tiom da uzateco
James Graham Ballard
aŭ ni kapablas detrui per argumentoj la kontraŭan opinion, aŭ ni devas lasi ĝin esprimi sin. Ne eblas detrui opinion kun perforto, ĉar tio blokas ian liberan disvolviĝon de inteligenteco
Ernesto Che Guevara
aǔdacemo kreskigas kuraĝon; nedecidemo, timon
Publilius Syrus
Aŭŝvico komenciĝas tiam, kiam iu vidas buĉejon kaj pensas: ja estas nur bestoj
Theodor W. Adorno
aventuro estas nur la rezulto de malbona planizado
Roald Amundsen
baloti estas abdiki
Élisée Reclus
balotkampanjo kostas multe pli ol kiom honesta homo povas pagi
Anonymous
balotu por la homo, kiu plej malpli promesas ; li estos la malplej seniluziiga.
Bernard Baruch
bankismo estis koncipita en maljusteco kaj naskita en peko. Bankistoj posedas la Teron. Forprenu ĝin el ili, sed lasu al ili la povon krei monon, kaj per plumstreko ili kreos sufiĉe da mono por reaĉeti ĝin. Nepre, forprenu tiun povon el ili kaj ĉiuj grandaj riĉaĵoj, kiel la mia, malaperos kaj ili devas malaperi ĉar tiu mondo estus pli feliĉa kaj pli bona por loĝi. Sed, se vi deziras resti kiel sklavoj de bankistoj kaj pagi la koston de via skalveco, lasu ilin daŭrigi kreadon de mono.
Sir Josiah Stamp
banko estas ejo, kie oni ludonas pluvombrelon dum vetero belas, kaj petas vin redoni ĝin kiam ekpluvas
Robert Frost
banko estas loko, kiu pruntedonos monon al vi se vi pruvas ne bezoni ĝin
Bob Hope
barometro. Inĝenia ilo, kiu indikas kian veteron ni estas havanta
Ambrose Bierce
batali kontraŭ si mem estas la plej malfacila batalo; venki sin mem estas la plej bela venko
Friedrich von Logau
baza esploro estas, kion mi faras, kiam mi ne scias kion mi estas faranta
Wernher von Braun
bedaŭrinde ĉiuj homoj, kiuj scias kiel gvidi la landon, estas tre okupitaj stirante taksiojn aŭ tondante harojn
George Burns
bedaùrinde, eblas enamiĝi okdekjare. Ĝuste mi skribas por forigi tiun ideon
Jorge Luis Borges
bedaŭrinde, hodiaŭ, sur la scenejo de la mondo, ni okcidentuloj estas ambaŭ la nuraj ĉefroluloj kaj la nuraj spektatoroj, kaj tiel, pere de niaj televidiloj kaj ĵurnaloj, ni aŭskultas nur niajn argumentojn kaj sentas nur nian doloron
Tiziano Terzani
Beleco estas en la okuloj de kiu rigardas
Anonymous
beleco utilas al virinoj por esti amataj de viroj; stulteco por ilin ami
Coco Chanel
Berlusconi estas unu el tiaj malsanoj resanigitaj per vakcino. Por resanigi el Berlusconi oni bezonas bonan injekton de Berlusconi
Indro Montanelli
bezono leĝon ne obeas
Oliver Cromwell
bibliofiloj posedantaj bibliotekon plenan de libroj, kies ili turnas neniun paĝon, povas esti komparataj kun eŭnukoj en haremo
Carlo Dossi
bigamio estas havi troan edzon . Monogamio estas la samo
Erica Jong
blinda kaj firmega sendisciplino en ĉiu momento estigas la realan forton de ĉiuj liberaj homoj
Alfred Jarry
bona afero pri normoj estas ke ekzistas tiom da ili por elekti
Andrew S. Tanenbaum
bona homo estas inteligenta, kaj malbona homo estas, krome, stulta. Moralaj kaj intelektaj ecoj iras kune
Jorge Luis Borges
bona recenzo fare de la kritikistoj estas nur alia prokrasto de ekzekuto
Dustin Hoffman
bona vortaro estas spegulo kie, se oni scipovas serĉi, oni trovas kion oni jam suspektis
Anónimo
bone pripensite, estas du tipoj de homoj en tiu mondo. Tiuj, kiuj restas hejme kaj tiuj, kiuj ne restas
Rudyard Kipling
bonega konsilo estas kredi nur kion artisto faras, prefere al tio, kion li diras pri sia verko
David Hockney
bono kapablas rezisti malvenkojn, malbono ne
Rabindranath Tagore
bonŝance estas Bush por defendi demokration!
Anónimo
bonvivi kaj bonmorti estas unu kaj sama ekzercado
Epicurus
bonvole pardonu min se mi nomas vin sinjoroj, sed mi ne tre bone konas vin
Groucho Marx
borso estas ejo, kie stultuloj estas disigitaj el sia mono
Paul Samuelson
Bradley Manning devus esti konsiderata kiel heroo. Li faras tion, kion honesta, deca civitano devus fari: permesi al la loĝantaro scii kion la registaro, tio estas la personoj, kiuj regas, estas farantaj. Kompreneble ili volas konservi tion sekreta
Noam Chomsky
Britio estas la nura lando, kie manĝaĵo estas pli danĝera ol sekso
Jackie Mason
Britio kaj Usono estas du landoj dividitaj de komuna lingvo (George Bernard Shaw)
George Bernard Shaw
burokratio estas giganta mekanismo mastrata de pigmeoj
Honoré de Balzac
burokratismo: malfacilaĵo por ĉiu solvo
Samuel Herbert
Ĉar militoj komenciĝas en la homaj mensoj, en tiuj hommensoj oni devas konstrui pacbastionojn
UNESCO
ĉar ne estas la homaro,sed estas la mondo, kiu iĝis nenormala
Antonin Artaud
ĉar politikisto neniam kredas tion, kion li diras, li miras, kiam li estas kredata laŭ sia vorto
Charles De Gaulle
ĉar tia estas la vivo, tial oni revas pri venĝo
Paul Gauguin
ĉarmo: maniero por respondigi al si jes farinte neniun precizan demandon
Albert Camus
ĉasteco: la plej nenatura el la seksaj perversioj
Aldous Huxley
ĉe la plej gravaj vojkruciĝoj de la vivo, ne estas vojmontriloj
Ernest Hemingway
ĉe politiko, se vi deziras ion dirotan, petu ĝin al viro. Se vi deziras ion farotan, petu ĝin al virino
Margaret Thatcher
celo de edukado estas anstataŭi malplenan menson per malfermita menso
Malcolm Steve Forbes
certe platona rilato estas ebla, sed nur inter edzo kaj edzino
Anonymous
ĉi tia suspenso estas terura. Mi esperas ke ĝi daŭros
Oscar Wilde
ĉi tie eĉ la leĝon de la ĝangalo oni ne respektas
Nicanor Parra
ĉi tie estas la problemo! ĉe la vortoj! Ni ĉiuj enportas mondon da aferoj, ĉiu la propran. Kiel ni povas interkompreni, sinjoro, se en vortoj, kiujn mi diras mi inkluzivas la signifon kaj la valoron de aferoj laŭ mia afermondo, sed aŭskultanto ilin komprenas laŭ sia afermondo? Oni pensas, ke ni povas interkompreni, sed ni neniam interkomprenos!
Luigi Pirandello
ĉi tie kuŝas mia edzino : lasu ŝin kuŝi! Nun ŝi ripozas, same kiel mi
John Dryden
ĉi tie vivas homo libera. Neniu lin servas
Albert Camus
ĉia konvinkiĝo estas prizono
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ĉia vera homo devas senti en sia vango frapon donita al ĉia vango de homo
José Martí
ĉia vorto, skribita aŭ parolita, estas morta lingvo
Robert Louis Stevenson
ĉiam estas iomete da frenezeco en amo, sed ĉiam estas ankaŭ iomete da racio en frenezeco
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ĉiam memoru ke vi estas absolute unika. Ĝuste kiel ĉiu ajn
Margaret Mead
ĉiam mi kredis, ke, se ekzistas loko en la mondo kie ne estas pura raso, estas ĝuste Italio. Fakte niaj prauloj trovis tro da okazoj distriĝi
Enzo Biagi
ĉiam pardonu viajn malamikojn; nenio ĉagrenas ilin pli.
Oscar Wilde
ĉiam surprizas min la absurdaj turnoj faritaj de riveroj por pasi malsupre de ĉiuj pontoj
Beppe Grillo
ĉiam, kiam estas morto, estas espero
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
ĉiam, kiam la milito estos konsiderata kiel fatala, ĝi konservos sian fascinon. Kiam ĝi estos konsiderata kiel vulgara, ĉesos ĝia populareco
Oscar Wilde
ĉiam, kiam vi instruos, instruu dubi viajn instruojn
José Ortega y Gasset
ĉian ofendadon de homo pro tio, ke li apartenas al alia gento, lingvo, religio aŭ socia klaso, mi rigardas kiel barbarecon - Ludoviko Zamenhof
Ludoviko Zamenhof
cifera estas rapideco, efikeco. Sed papero estas plezuro
Giuseppe Annoscia
cigaredo estas la perfekta tipo de perfekta plezuro. Ĝi estas franda kaj ĝi lasas onin nesatigitan. Kion plie oni povas deziri?
Oscar Wilde
cinikulo : senhonorulo, kies misformita vidpovo vidas aĵojn kiel ili estas, ne kiel ili devus esti
Ambrose Bierce
cinikulo estas homo, kiu, kiam li flaras florojn, ĉirkaŭrigardas serĉante ĉerkon
H.L. Mencken
cinikulo estas ne nur iu, kiu legas amarajn lecionojn ekde la estinteco, sed ankaŭ iu, kiu estas tro frue desapontita de la estonteco
Sydney J. Harris
ĉio alia estas ridinda kiam oni pensas pri morto
Thomas Bernhard
ĉio en la vivo estas tolerebla, krom multaj tagoj da neinterrompita feliĉo
Johann Wolfgang von Goethe
ĉio estas al aliuloj, nur tempo estas al ni
Lucius Annaeus Seneca
ĉio imagebla de persono, estas realigota de iu
Jules Verne
ĉio valoras nenion kaj la restaĵo valoras malpli
León de Greiff
ĉio, kio vere valoras en la vivo, estas senpage farita
Claudio Magris
ĉio, kion ni diras, estas: donu ŝancon al paco
John Lennon
ĉio, kion nia scio havigas al ni, estas morti ene de suferoj pli teruraj ol tiuj de bestoj, kiuj nenion scias
Maurice Maeterlinck
ĉio, kion nun ni konsideras malmorala, ie kaj iam estis konsiderita morala. Kiu povas garantii, ke ĝi ne ŝanĝos sian nomon?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ĉio, kion vi bezonas, estas nesciado kaj memfido, kaj la sukceso certas
Mark Twain
ĉio, kion vi legas sur ĵurnalo estas vera, escepte de tiu malofta okazo pri kiu vi havas senperajn informojn
Erwin Knoll
ĉion, kion mi scias, mi konas nur ĉar mi amas
Leo Tolstoy
ĉirkaùas min pastroj, kiuj ĉiatone asertas, ke ilia influo ne troviĝas en tiu mondo, sed kiuj, atendante, razias kaj priŝtelas ĉion, kio estas por ili atingebla
Napoleon Bonaparte
ĉiu vorto kuntrenas sian propran memoron
Eduardo Pérsico
ĉiu altiro estas reciproka
Johann Wolfgang von Goethe
ĉiu aŭskultas nur tion, kion li komprenas
Johann Wolfgang von Goethe
ĉiu bona ago estas demonstro de potenco
Miguel de Unamuno
ĉiu eksedziĝo estas kompromiso por aranĝi ion malbone finitan. Batalo kontraŭ eksedziĝo estas batalo farita ĉe la ariero. Necesas batali kontraŭ edziĝo
Luciano Bianciardi
ĉiu emocio, se ĝi estas sincera, estas nevola
Mark Twain
ĉiu havas la difektojn de siaj propraj kvalitoj
Adriano Olivetti
ĉiu historio estas samtempa historio
Benedetto Croce
ĉiu homo estas kiel Dio faris lin, kaj ofte eĉ pli malbona
Miguel de Cervantes
ĉiu homo havas taskon en sia vivo, kaj ĝi neniam estas tiu, kiun li elektintus
Hermann Hesse
ĉiu leganto, kiam li legas, estas la propra leganto de si mem. Verko de skribisto estas nur speco de optika ilo proponata al la leganto por permesi al si distingi tion, kion, sen tiu libro, li eble ne vidus en si mem
Marcel Proust
ĉiu nacio mokas la aliajn, kaj ĉiuj pravas
Arthur Schopenhauer
ĉiu nia momento neniam estas egala al la alia kaj ni neniam estas samaj de unu momento al alia, de unu tempo al alia
Heraclitus
ĉiu nomas barbareco tion, kio ne apartenas al siaj kutimoj
Michel de Montaigne
ĉiu penso estas escepto al ĝenerala regulo, kiu estas ne pensi
Paul Valéry
ĉiu revolucio elvaporiĝas kaj forlasas nur la ŝlimon de nova burokratismo
Franz Kafka
ĉiu ŝanĝo en niaj leĝoj prenas monon el ies poŝo kaj metas ĝin en alies
George Bernard Shaw
ĉiu urbo, eĉ la plej malgranda, estas dividita en du partoj: unu por la riĉuloj, la alia por la malriĉuloj kaj ili militas unu la alian
Plato
ĉiu virino ŝatus esti fidela. Problemo estas trovi viron al kiu esti fidela
Marlene Dietrich
ĉiu vivo estas en la cerbo nur serio da bildoj, ĉe kiuj estas ne diferenco inter tiuj naskitaj de realaĵoj kaj tiuj naskitaj de internaj revoj, kaj ne kaŭzo por taksi iujn super la aliaj
Howard Phillips Lovecraft
ĉiu vorto estas falsa. Sed kio estas sen vortoj?
Elias Canetti
ĉiu vorto estis iam neologismo
Jorge Luis Borges
ĉiufoje kiam homoj pravigas min, mi havas la impreson ke mi malpravas
Oscar Wilde
ĉiufoje, kiam mi vidas plenkreskulon bicikle, mi ne plulonge malesperas pro la homa raso
H.G. Wells
ĉiufoje, kiam unu persono estas rigardata tuttaŭga por zorge plenumi taskon, tiu ĉi estas pli malbone elfarata de du personoj, kaj ĵus apenaŭ farata se tri aŭ pli estas laborigataj en ĝi
George Washington
ĉiuj ekzaktaj sciencoj estas regataj de ideo de proksimumeco
Bertrand Russell
ĉiuj amleteroj estas ridindaj. Ili ne estus amleteroj se ili ne estus ridindaj
Fernando Pessoa
ĉiuj ĉarmaj homoj havas ion por kaŝi, kutime sian plenan dependecon pri aprezoj de aliaj
Cyril Connolly
ĉiuj cerboj el la mondo estas nepovantaj kontraû ia laûmoda stulteco
Jean de La Fontaine
ĉiuj dezirus longe vivi, sed neniu dezirus maljuniĝi
Benjamin Franklin
ĉiuj dioj estis senmortaj
Stanislaw Jerzy Lec
ĉiuj feliĉaj familioj estas similaj inter si, sed ĉiu malfeliĉa familio estas malfeliĉa laŭ sia propra maniero
Leo Tolstoy
ĉiuj homoj estu gefratoj, tia estas la revo de geuloj, kiuj ne havas fraton
Charles Chincholles
ĉiuj homoj scias, ke ia aĵo estas nerealigebla, ĝis iu ignoranta tion alvenas kaj eltrovas ĝin
Albert Einstein
ĉiuj homoj, kiuj atingis grandajn rezultojn, estis grandaj revuloj
Orison Swett Marden
ĉiuj konfuzas sian vidlimon kun limo de la mondo
Arthur Schopenhauer
ĉiuj modernaj revolucioj kondukis al plifortigo de la Ŝtato
Albert Camus
ĉiuj neordinaraĵoj allogas nin, vivo unue, neordinaraĵo en plej alta grado
Emil Cioran
ĉiuj ni devas obei la leĝojn, sed por kompreni ilin necesas advokato
Fabio Fumi
ĉiuj ridetas samlingve
Anonymous
ĉiuj viroj havas virinon en la menso; edzoj ankaû havas alian, hejme
Noel Clarasó Serrat
ĉiuj, por igi realecon eltenebla, ni estas devigataj prizorgi kelkajn malsaĝaĵojn en ni
Marcel Proust
civilizacio avancas pliigante gravajn operaciojn, kiujn ni povas fari sen ilin pripensi
Alfred North Whitehead
civilizacio estas senfina obligo de nenecesaj necesaĵoj
Mark Twain
civilizitaj homoj ne povas tute kontentigi sian seksan instinkton sen amo.
Bertrand Russell
ĉu adolto? neniam
Pier Paolo Pasolini
ĉu amo? eble kun la tempo, konante nin malpli bone
Ennio Flaiano
ĉu estas io en tio, kion ni diras?
George Steiner
ĉu estas io pli valora por iu popolo ol la lingvo de ĝiaj praavoj?
Johann Gottfried von Herder
ĉu Eŭropo iĝos kio ĝi estas en realeco, tio estas malgranda kabo de la azia kontinento ? Aŭ ĉu Eŭropo restos kio ĝi ŝajnas, tio estas : la grandvalora parto de la tera universo, la perlo de la sfero, la cerbo de vasta korpo ?
Paul Valéry
ĉu la celo pravigas la rimedojn ? Dankon, Moggi
Anonimo
ĉu mi ne detruas miajn malamikojn amikiĝante kun ili?
Abraham Lincoln
ĉu ne estas ironie, ke loko nomata Sankta Lando estas loko, kie ekzistas la plej kruelega kaj profunda malamo de la planedo?
Daniele Luttazzi
ĉu ne timigas vin mondo de senkleruloj kun nenia memoro krom tiu de siaj komputoroj?
Harold Bloom
ĉu ni devas kunvivi kun mafia-o eĉ en la sportoj?
Carlo Cattaneo
ĉu ni povas vere antaŭvidi ke tiuj, kiuj strebas ekspluati nin, estu fidindaj por eduki nin?
Eric Schaub
ĉu vi deziras ne ebligi al iu opresi sian proksimulon? Do estu certa doni povon al neniu
Mikhail Bakunin
ĉu vi deziras, ke multaj personoj klopodu helpi vin? Klopodu ne bezoni helpon
Alessandro Manzoni
ĉu vi estas Fraŭlino Smith, filino de multmilionula bankiero Smith? Ĉu vere ne? Mi petegas vian pardonon pro la momento, kiam mi pensis ke mi enamiĝis pri vi
Groucho Marx
cxenera ordo estis sxangxita sed cxeno restis kiel cxeno
Gianni Rodari
cxio estas dangxera. Sed se ne estus tiel, ne valorus vivi
Oscar Wilde
cxio nedirita estas dirita por cxiam
Julio Cortázar
cxiu kiu tenas la povon dum unu minuto faras krimon
Luigi Pintor
cxiuj homoj ludas rolon, escepte, eble, kelkaj aktoroj
Eugène Ionesco
cxu la fabrikoj de armiloj helpas al batalo kontrau\' senlaboreco?
Anónimo
danĝeras esti sincera, krom se ankaŭ vi estas stulta
George Bernard Shaw
daŭrigebla disvolvo estas kiel la infero, ĝi estas pavimita per taŭgaj promesoj
Serge Latouche
de kiom da zorgoj oni liberiĝas, kiam oni decidas esti ne io, sed iu
Coco Chanel
de tempo al tempo diru la veron, tiel oni vin kredos kiam vi mensogas
Jules Renard
de tempo al tempo estas bone konscii ke, hodiaû, nune, ni fabrikas nostalgiaĵojn kiuj malglacigos ian estontecon (Mario Benedetti)
Mario Benedetti
demandoj, kiuj ne respondiĝas kiam ili leviĝas, neniam estos responditaj
Franz Kafka
demandu vin, ĉu vi estas feliĉa, kaj vi ĉesas esti tia
John Stuart Mill
demokratio devas esti io pli ol du lupoj kaj ŝafo voĉdonantaj pri kio por manĝi
James Bovard
demokratio donas al ĉiu homo la rajton esti sia propra premanto
James Russell Lowell
demokratio estas facile rompebla, kaj se oni starigas tro da flagoj sur ĝi, ĝi disfalas
Enzo Biagi
demokratio estas korprema kredo, ke el individua senscio povas spruĉi kolektiva saĝo
H.L. Mencken
demokratio estas la nomo, kiun ni donas al la popolo ĉiufoje , kiam ni bezonas ĝin
Robert de Flers
demokratio estas meĥanismo, kiu garantias, ke oni reĝos nin ne pli bone ol ni meritas
George Bernard Shaw
demokratio signifas elekti viajn diktatorojn post, kiam ili estos dirantaj al vi, kion vi pensas deziri aŭdi de ili
Alan Coren
demokratio: ne povante fortigi juston, oni justigis forton
Blaise Pascal
despotoj scias kiel solvi ĉiujn problemojn krom la plej grava: ili mem
Winston Churchill
devo estas tio, kion ni atendas ke la aliaj faru
Oscar Wilde
devus esti tago -nur unu- kiam malpermeso ĉasi senatorojn estu forigita
Will Rogers
deziri same kaj rifuzi same, tio certe estigas fiman amikecon
Caius Sallustius Crispus
deziru nenion kaj vi estos la plej riĉa homo el la mondo
Miguel de Cervantes
diablo estas optimista se li pensas povi pli malbonigi homojn
Karl Kraus
difini vorton estas kiel kapti papilion dum flugo
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
diktatoroj povas modifii leĝojn, sed ne morojn
Jacinto Benavente y Martínez
Dio ne povas ŝanĝi la pasintecon; tial li devas toleri ekziston de historiistoj
Samuel Butler
Dio pardonos min. Estas lia metio
Heinrich Heine
Dio, kiel komo, povas ŝanĝi ĉion
Guido Guerrasio
diplomato estas viro, kiu ĉiam memoras naskiĝotagon de virino, sed neniam ŝian aĝon
Robert Frost
diri amikecon signifas diri perfektan interkonsenton, tujan fidon kaj longan memoron, tio estas fideleco
Gabriela Mistral
diri veron kun malbona intenco devus esti taksata malhonesta ago
Karl Kraus
disvolvo similas al mortinta stelo, kies lumon oni ankoraŭ perceptas, eĉ se ĝi estingiĝis de longe kaj por ĉiam
Gilbert Rist
do mi loĝas en la mondo pli kiel spektanto de homaro ol kiel homspecia membro
Joseph Addison
do mi ne kontestas ke kuracarto utilas kelkajn homojn, sed mi diras ke ĝi pereigas la homaron
Jean-Jacques Rousseau
do, ĉu vi pensas ke nia kara Dio estas katolika?
Georg Christoph Lichtenberg
doktoroj. Bonsxanculoj. Iliaj sukcesoj brilas sub la suno, iliaj eraroj estas entombigataj
Michel de Montaigne
doloro, kiu mortigas doloron, taûgas kiel medikamento
Publilius Syrus
donaci kulturon estas kvazau\' donaci soifon; la cetero venos konsekvence
Antoine de Saint-Exupéry
drogiĝi por atleto estas kiel mensogi kaj ŝteli por politikulo. Tre malfacile evitebla
Anónimo
du aferoj mirigas min : la inteligenteco de bestoj kaj la bestaĉeco de homoj
Flora Tristán
dubi pri si mem estas la unua signo de inteligenteco
Ugo Ojetti
dubo estas malagrabla, sed certeco estas ridinda
Voltaire
dubo estas unu el la nomoj de inteligenteco
Jorge Luis Borges
dum freneza epoko, esperi resti netuŝita de frenezo estas formo de frenezo
Saul Bellow
dum ke vi havas ion, iu povas forpreni ĝin el vi. Kiam vi fordonas ĝin, vi jam donis ĝin . Neniu ŝtelisto povas ĝin fropreni el vi. Tiam, ĝi ĉiam estos via
James Joyce
dum krizotempoj, nur imagpovo estas pli grava ol kono
Albert Einstein
dum la lastaj tri jardekoj, ni deviis el merkata ekonomio al estiĝo de merkata socio. Merkata ekonomio estas ilo, valora kaj efika ilo, por organizi produktivan aktivecon. Sed \'ekonomia socio\' estas sistemo, en kiu ĉio estas vendebla. Estas vivmaniero, en kiu merkataj valoroj estras ĉiujn sferojn de la vivo
Michael Sendel
dum malsano ni konscias, ke ni ne vivas solaj, sed ĉenitaj al estaĵo de malsama regno, de kiu abismo nin disigas, kiu ne konas nin kaj kiun ni ne povas devigi kompreni nin: nia korpo
Marcel Proust
dum petrolo ekzitas, Mezoriento ne havos pacon
Anónimo
dum rimorso daŭras, kulpo daŭras
Jorge Luis Borges
dum sia vivo, viro povas ŝanĝi edzinon, politikan partion aŭ religion; sed... tio, kion li ne povas ŝanĝi, estas lia piedpilka teamo
Eduardo Galeano
duono da nunaj medikamentoj ja povus esti ĵetataj tra la fenestroj, krom ke la birdoj eblus manĝi ilin
Martin Henry Fischer
duono de la mondo konsistas el homoj, kiuj havas ion por diri kaj ne povas tion, kaj la alia duono, kiu havas nenion por diri kaj daŭrigas diri tion
Robert Frost
eblas ami homon, eĉ se vi ne konas lin sufiĉe bone
Charles Bukowski
eblas koni ĉu homo estas honesta, demandu tion al li : se li jesas, vi scias, ke li estas trompema
Groucho Marx
eble cxi mondo estas la infero de alia planedo
Aldous Huxley
eble estis tiel facile riveli la veraĵon, kiel demonstri la falsaĵon
Marcus Tullius Cicero
eble etiko estas scienco malaperinta tra la tuta mondo. Ne gravas, ni devas ĝin inventi novafoje
Jorge Luis Borges
eble la nura loko, kie homo povas sin senti plene sekura estas en plejsekura malliberejo, krom la tuja minaco esti liberigata
Germaine Greer
eble la plej bonaj el ni estas tiuj, kiuj konscias ke ili valoras ne pli ol la nenieco, kiu ĉirkaŭas ilin
Vincenzo Cerami
eĉ se oni trairas ĉiujn vojojn de la animo, oni ne trovos ĝiajn limojn. Tiel estas la profundeco de ĝia naturo
Heraclitus
eĉ se oni vivus trimil jaroj aŭ tridekmil, memoru ke neniu perdas alian vivon ol la vivitan, kaj ke neniu vivas alian vivon ol la perditan. Konsekvence, la plej longa kaj la plej mallonga alvenas al saman punkton. Nuntempo apartenas al ĉiuj kaj la pasinteco foriris por ĉiam. Do, nek pasintecon nek estontecon oni povus perdi, ĉar kiel iu povus forpreni el ni tion, kion ni ne havas?
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
edukado estas la rimedo per kiu la gepatroj transdonas siajn proprajn difektojn al la infanoj
Armand Carrel
edukado estas metodo, per kiu oni akiras pli altan nivelon de antaŭjuĝoj
Laurence J. Peter
edukado konsistas el tio, kion ni mallernis
Mark Twain
edziĝi al virino, kiun vi amas kaj kiu amas vin, estas veti kun ŝi pri kiu unue ĉesos ami la alian
Alfred Capus
edzoj estas cxefe bonaj amantoj kiam ili trompas siajn edzinojn
Marilyn Monroe
egoismo ne estas vivi kiel ni ŝatas, sed postuli ke la aliaj vivu kiel ni ŝatas
Oscar Wilde
ekbruligi alumeton estas ofte pli valora ol malbeni mallumon
Eleanor Roosevelt
ekde sia naskiĝo, la grandaj bankoj ornamitaj de naciaj titoloj, estis nur asocioj de privataj spekulantoj, kiuj sin lokis apud registraroj
Karl Marx
eklezio diras, ke la tero estas plata, sed mi scias, ke ĝi estas ronda ĉar mi vidis ĝian ombron sur Luno, kaj mi pli fidas ombron ol eklezion
Ferdinand Magellan
eklezio transformiĝas en la plej grandan malhelpon por fido. Oni vidas en ĝi nenion pli ol homan ambicion de povo, la etan teatron de homoj, kiuj, kun la preteksto administri la oficialan kristanismon, ŝajnas obstrukci la veran spiriton de kristanismo
Joseph Ratzinger
Eklezio, kiu ne suferas persekutadon, sed ĝuas privilegiojn kaj apogon de la burĝaro, ne estas la vera Eklezio de Jesuo Kristo
Oscar Romero
ekonomia disvolviĝo estas vojaĝo kun pli da ŝippereuloj ol pasaĝeroj
Eduardo Galeano
ekpansio signifas kompleksecon kaj komplekseco, dekadencon
Cyril Northcote Parkinson
ekspliki vorton necesigas aliajn vortojn, kiuj siavice nepre estas eksplikataj de aliaj, kaj tiel senfine. Komuniki estas iluzio
Pino Caruso
ekstraordinarajn aĵojn vi povas fari, kiam vi ne pretendas la meriton
Edward Moore 'Ted' Kennedy
ekzistas ĉiam maniero ĝusta; ekzistas ĉiam maniero malĝusta. La maniero malĝusta ŝajnas ĉiam la plej taŭga
George Moore
ekzistas floroj cxie, por tiu kiu volas ilin vidi
Henri Matisse
ekzistas homoj tiel malriĉaj ke ili havas nur monon
Anonymous
ekzistas homoj, al kiuj la aĝo blankigas la harojn, sed tute ne tuŝas la koron, kiu restas ĉiam en plena freŝeco kaj juneco, kaj ĉiam kun egala forto batas por ĉio bela kaj bona - Ludoviko Zamenhof
Ludoviko Zamenhof
ekzistas ne libereco, sed la strebado al libereco, kaj estas tiu strebado kiu liberigas nin
Carlos Fuentes
ekzistas nenio potenciale pli malpura ol kaŝita milito
Susan Sontag
ekzistas personoj kiuj scias ĉion, sed tio estas ĉio kion ili scias
Niccolò Machiavelli
ekzistas vortoj kiuj devus utili nur unufoje
François-René de Chateaubriand
el ĉiuj plagoj kiuj afliktas homaron la eklezia tiranismo estas la plej malbona
Daniel Defoe
el ĉiaj seksaj aberacioj, eble la plej speciala estas ĉasteco
Remy de Gourmont
el ciuj certaĵoj, la plej certa estas dubo
Bertolt Brecht
el granda homo estas ĉiam io por lerni, eĉ kiam li silentas
Lucius Annaeus Seneca
el la cerebro, kaj nur el la cerebro devenas niaj plezuroj, ĝojoj, ridoj kaj spritaĵoj, kaj ankaŭ niaj doloroj kaj afliktoj
Hippocrates
el la fumantoj, ni povas lerni toleron. Mi neniam trovis fumanton, kiu plendas pri nefumantoj
Sandro Pertini
el urbo, vi ne ĝuas la sep aŭ la sepdek mirindaĵojn, sed ĝian respondon al via neceso
Italo Calvino
eldonisto estas iu kiu disigas tritikon el pajlo kaj presas pajlon
Adlai Stevenson
elektante inter du malbonoj, mi ĉiam preferas preni la ne jam provitan
Mae West
eliri el niaj malfacilaĵoj implicas profunde modifi niajn rilatojn kun ni mem kaj kun nia tuta pasinteco
Alejandro Jodorowsky
eltrovi landon kaj invadi ĝin estis ĉiam la samo
Samuel Johnson
en 1975 Pasolini estis mortigita kaj surprizas vidi kiom la finiĝo de sola voĉo povas multekosti al tuta popolo
Aramcheck
en amikeco kiel en amo, ni estas pli feliĉaj dank\'al la aferoj, kiujn ni nescias, ol dank\'al tiuj, kiujn ni scias
François de La Rochefoucauld
en ĉiu lando kaj ĉiu epoko, la pastroj estis malamikaj al libereco
Thomas Jefferson
en ĉiu milito la unua viktimo estas la vero
Hiram Warren Johnson
en ĉiuj tempoj hipokrituloj, nomataj pastroj, metis kronojn sur la kapojn de ŝtelistoj, nomataj reĝoj
Rober Green Ingersoll
en ekonomiko, la plejparto ĉiam malpravas
John Kenneth Galbraith
en grandaj aferoj homoj sin montras kiel konvenas, ke ili sin montru ; en malgrandaj ili sin montras kiel ili estas
Nicolas de Chamfort
en instinkto estas la nura vero
Anatole France
en Italio, la plejparto de la politikistoj ne batalas por projektoj, sed por defendi siajn interesojn
Indro Montanelli
en koncentrejoj ni devis vivi pominute kaj ni devis pensi tiel malpli kiel eble, ĉar pensi estas elĉerpiĝi
Haïm-Vidal Sephiha
en konfuzo, ni staras unu kun la alia, kontentaj esti kune, parolante sen prononci ian parolon
Walt Whitman
en krizoj deklariĝas epidemio, kiu en ĉiuj plifruaj epokoj ŝajnintus absurdaĵo: la epidemio de superproduktado
Karl Marx
en Kubo oni ne respektas homajn rajtojn, krom en Gŭantanamo
Anónimo
en la lukto inter vi kaj la mondo, privetu la mondon
Frank Zappa
en la problemoj de pleja graveco, esencas la stilo, ne ja la sincereco
Oscar Wilde
en la vivo, kiel en tramo, kiam oni eksidas estas fino de linio
Camillo Sbarbaro
en la vivo, nenio estas timinda, ĉio estas kompreninda
Marie Curie
en miaj amrakontoj iam memriproĉo okazis poste, nun ĝi antaŭas
Ennio Flaiano
en milittempo vero estas tiel multevalora, ke ĝi estas nepre ĉiam envolvata de gardreto de mensogoj
Winston Churchill
en nenia lingvo ests pli malfacile atingi komprenon ol en la propra
Karl Kraus
en neniu demokratia teorio oni pridubas la fakton, ke unu el la karakterizaĵoj de diktaturo estas la monopolo de amaskomunikiloj
Giovanni Sartori
en politiko la vera sanktulo estas tiu, kiu vipas kaj mortigas la popolon por la popola bono
Charles Baudelaire
en prospero niaj amikoj konas nin; en malprospero ni konas niajn amikojn
John Churton Collins
en tiu mondo ekzistas nur du tragedioj : unua estas ne atingi tion kion oni deziras, la alia estas atingi ĝin
Oscar Wilde
en tiu mondo, estas ne tio, kion ni prenas, sed tio, kion ni donas, kio riĉigas nin
Henry Ward Beecher
en Usono oni konstruas jare pli da malliberejoj ol da lernejoj
Jesús Sepúlveda
en vivo ĉio konsistas en bona digesto. Tiel artisto trovas la inspiriĝon, gejunuloj la amemon, pensuloj la bonegajn ideojn, kaj ĉiuj homoj la ĝojon esti en la mondo
Guy de Maupassant
enamiĝeco estigas frenezulojn, geedzeco kokritojn, patriotismo malbonfarajn stultulojn
Paul Léautaud
enamiĝi estas la umo de kelneroj
Gianni Agnelli
enamiĝo estas stato de transira stulteco
José Ortega y Gasset
ene de ĉiu cinikulo, estas idealisto elrevigita
George Carlin
enuo estas malsano, por kiu la kuracilo estas laboro; plezuro estas nur paliativo
Duke of Lewis
epoko povas esti dirata ĉesanta, kiam ĝiaj bazaj iluzioj estas elĉerpitaj
Arthur Miller
escepte de kelkaj homoj, ĉiuj bestoj havas animon
Anónimo
escepte se homoj estas liberaj por esti malvirtaj ili ne povas esti virtaj
Frank Meyer
esence la mona estigo el nenio praktikata de bankoj similas al monfabrikado de falsistoj, kun la nura malsameco de beneficuloj
Maurice Allais
esperi, ke la mondo traktu vin juste pro tio, ke vi estas bona persono, estas iom kiel esperi, ke la virbovo ne ataku vin pro tio, ke vi estas vegetarano
Dennis Wholey
espero estas bona kiel matenmanĝo sed malbonega kiel vespermanĝo
Francis Bacon
espero havas du belegajn filojn: indigno kaj kuraĝo. La unua konsideras kiel iras la aĵoj, la dua kiel ŝanĝi ilin
Sant'Agostino
estas absolute monstra la maniero per kiu personoj nuntempe diradas pri ni, malantaŭ niaj ŝultroj, aferojn absolute verajn
Oscar Wilde
estas adoleskecoj kiuj aktiviĝas je la naŭdeka jaro
Alda Merini
estas aferoj kiujn oni neniam devas fari, nek tage nek nokte, nek tra tero nek tra maro: ekzemple, milito
Gianni Rodari
estas bela ne virino, kies gambo aŭ brako estas admirata, sed tiu, kies tuta formo formetis la admiraĵon al individuaj partoj
Lucius Annaeus Seneca
estas bone kompreni, iom post iom, ke oni komprenas nenion
Maurice Maeterlinck
estas bone sekvi sian propran inklinon kondiĉe, ke ĝi celas supren
André Gide
estas bone, ke la homoj de tiu lando ne komprenas nian bankan kaj monan sistemon, ĉar alie mi kredas, ke estus revolucio antaŭ morgaŭ matene
Henry Ford
estas ĉiam pli facile ŝanĝi vian viron por alia ol ŝanĝi viron
Marilyn Monroe
estas danĝere por nacia kandidato diri ion, kion homoj povas memori
Eugene Joseph McCarthy
estas danĝere pravi kiam starigitaj aŭtoritatoj malpravas
Voltaire
estas du kategorioj de televido : la inteligenta televido, kiu igas civitanojn malfacile regeblaj kaj la stulta televido, kiu igas civitanojn facile regeblaj
Jean Guéhenno
estas du manieroj atingi feliĉecon, unu estas ŝajni idioto; la alia esti idioto.
Enrique Jardiel Poncela
estas du rimedoj por konkeri kaj sklavigi nacion: unu estas per glavo, la alia estas per ŝuldo
John Adams
estas ege malfacile labori en ekzempla maniero kaj samtempe malŝati la laboron kiun oni faras
Milan Kundera
estas ekstazo, kiu montras la kulminon de vivo, kaj transe de kiu vivo ne povas iri. Tia estas la paradokso vivi, tiu ekstazo venas kiam oni estas la plej vivanta, kaj ĝi venas kiel tuta plenforgeso ke oni estas vivanta.
Jack London
estas eraro supozi, ke neniu komprenas sian propran karakteron. La plejmulto da personoj konas eĉ tre bone siajn mankojn, simple ili persistas por doni al ili nomojn malsimilajn al tiuj ĝenerale uzataj de la ceteruloj
Arthur Helps
estas facila afero verki siajn proprajn memoraĵojn kiam oni havas malbonan memoron
Arthur Schnitzler
estas formo de energio ankoraŭ pli pura ol la suno, pli renovigebla ol la vento: estas la energio, kiun ni ne konsumas
Arthur H. Rosenfeld
estas homoj, kiuj pagus por vendiĝi
Victor Hugo
estas honestaj ĵurnalistoj kiel honestaj politikistoj; post kiam ili iĝas koruptitaj, ili restadas koruptitaj
William Moyers
estas io pli terura ol kalumnio: vero
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
estas iom tragike ke, apenaŭ homo inventis maŝinon por fari lian laboron, li komencis malsati
Oscar Wilde
estas komunistoj, kiuj asertas ke, esti kontraŭkomunisto, signifas esti faŝisto. Tio estas tiel nekomprenebla kiel diri ke, ne esti katoliko signifas esti mormono
Jorge Luis Borges
estas kurioza, ke fizika kuraĵo estas tiel ordinara en la mondo kaj la morala kuraĵo tiel stranga
Mark Twain
estas malfacile kredi, ke homo diras veron, kiam vi scias, ke vi mensogintus en lia situacio
H.L. Mencken
estas malfacile ne deziri la virinon de aliulo konsidere, ke la virinoj, kiuj apartenas al neniu, ĝenerale estas malmulte allogaj
Enzo Biagi
estas malgaje konsideri ke la naturo parolas kaj ke la homa specio ne aŭskultas
Victor Hugo
estas mia opinio, kaj mi kunhavas ĝin
Henri-Bonaventure Monnier
estas miloj kaj miloj da homoj ekstere, kiuj travivas vivojn de kvieta, indigniga malespero, kiuj laboras longajn, penigajn horojn al taskoj, kiujn ili malamas, por ebligi al ili aĉeti aferojn, kiujn ili ne bezonas, por impresi homojn, kiujn ili ne ŝatas
Nigel Marsh
estas miraklo ke sciemo supervivas la lern-sistemon
Albert Einstein
estas ne ekskuzeble por scienculoj turmenti bestojn; ili faru siajn eksperimentojn sur ĵurnalistoj kaj politikistoj
Henrik Ibsen
estas ne feliĉo sen libereco, nek libereco sen kuraĝo
Pericles
estas ne sekretoj pli bone gardataj ol la sekretoj, kiujn ĉiuj divenas
George Bernard Shaw
estas nek komenco nek fino, ekzistas nur la infinita pasio por vivo
Federico Fellini
estas nenio kiel returni al lokon kiu restas senŝanĝe por malkovri viajn proprajn ŝanĝojn
Nelson Mandela
estas nenio pli noca por lando ol ruzulo, kiu ŝajnas inteligenta
Francis Bacon
estas nenio pli utila kaj belega ol vortaroj por ke ludu la infanoj ekde kvinjaraĝo; kaj ankaŭ, kun iomete da ŝanco, la bonaj verkistoj ĝis ilia centa jaro
Gabriel García Márquez
estas neniu malfeliĉo pli grava ol ideo disvastigita per violento
Ezra Pound
estas nultaj manieroj por alveni, la plej bona estas ne foriri.
Ennio Flaiano
estas nur du manieroj diri la plenan veron : anonime kaj postmorte
Thomas Sowell
estas nur unu afero en la mondo pli malbona ol paroligi pri si, tio estas ne paroligi pri si
Oscar Wilde
estas nur unu bono, Scio, and nur unu malbono, Malscio
Socrates
estas nur unu honorinda avareco : tiu de la vortoj
Constancio Vigil
estas nur unu maniero redukti la konsumon de drogoj: legalizu ĝin
Gary Becker
estas nur unu milito malfermita al la homaro kaj ĝi estas milito kontraŭ nia estingo
Isaac Asimov
estas nur unu vera sukceso : kapabli trapasi sian vivon siamaniere
Christopher Morley
estas nur unu vere grava filozofia problemo: la memmortigo
Albert Camus
estas okazoj, situacioj kaj kuntekstoj en kiuj perforto kaj konsekvence murdo (kulmino en faro de ekstrema perforto) memevidente iĝas konkreta, estanta, reala
Roberto Bolaño
estas plezuro en senvoja arbaro. Estas ekstazo en soleca marbordo. Estas socio, kie neniu enmiskiĝas. Pro la profunda oceano kaj la muziko de sia muĝado: mi ne malmulte amas homon, sed pli naturon
Lord Byron
estas pli bone scii neutilajn aferojn ol nenion
Lucius Annaeus Seneca
estas pli facile ami homaron ol ami sian najbaron
Eric Hoffer
estas pli facile batali por siaj idealoj ol vivi akorde kun ili
Alfred Adler
estas pli facile instrui duan lingvon al ĉiuj ol konstrui maŝinon kapablan traduki
Anónimo
estas pli facile leĝigi kelkajn aferojn ol ilin legitimi
Nicolas de Chamfort
estas pli facile pardoni malamikon ol amikon
William Blake
estas pli facile trompi homojn ol ilin konvinki pri esti trompintaj
Mark Twain
estas pli honte malfidi siajn amikojn ol esti trompita de ili
François de La Rochefoucauld
estas pordoj al la maro, kiujn oni malriglas per vortoj
Rafael Alberti
estas recesio, kiam via najbaro perdas sian laboradon; estas depresio, kiam vi perdas la vian
Harry S. Truman
estas strange kiel rapide la malbonuloj kredas ke ĉio finiĝos favore al ili
Victor Hugo
estas terura kvanto da mensogoj irantaj ĉirkaŭ la mondo, kaj la plej malbone estas ke duono da ili estas veraj
Winston Churchill
estas tiel malfacile por la riĉuloj akiri saĝecon, kiel por la saĝuloj akiri riĉecon
Epictetus
estas tiom da leĝoj, ke neniu povas ekskludiĝi de esti pendigita
Napoleon Bonaparte
estas tiom malfacile nei la veron kiom kaŝi ĝin
Ernesto Che Guevara
estas tre bone ne fari malbonon sed estas tre malbone ne fari bonon
Padre Alberto Hurtado
estas tri aĵoj, kiujn mi ĉiam forgesas: nomojn, vizaĝojn kaj la trian mi ne memoras
Italo Svevo
estas unu regulo por politikistoj de la tuta mondo : kiam vi estas en potenco, ne diru tion, kion vi diras, kiam vi estas en opozicio ; se ne, vi devas realigi tion, kion la aliaj kunuloj trovis nefarebla
John Galsworthy
estas, kiam ni forgesas nin mem, ke ni faras aĵojn, kiuj estas memorindaj
Anonymous
esti juna kaj ne esti revolucia estas eĉ biologia kontraŭdiro
Salvador Allende
esti politikulo estas kiel esti futbala trejnisto. Oni devas esti sufiĉe lerta por kompreni ludon kaj sufiĉe stulta por pensi ke ĝi estas grava
Eugene Joseph McCarthy
esti sen kelkaj el la deziritaj objektoj estas parto de la feliĉo
Bertrand Russell
esti virino estas tre malfacila afero, ĉar temas pri rilatiĝi kun viroj
Joseph Conrad
estinte, por submeti popolon, povuloj uzis forton, leĝon kaj religion; nun, ili ankaŭ havas piedpilkon kaj televidon
Carl William Brown
estis bonega konsilo kiun mi iam aŭdis donita al junulo, \'ĉiam faru tion kion vi timas\'
Ralph Waldo Emerson
estis lia sorto, kiel al ĉiuj homoj, travivi malbonan tempon
Jorge Luis Borges
estonteco apartenas al homoj, kiuj vidas eblojn antaŭ ol ili evidentiĝas
Theodore Levitt
estos malvirtoj dum estos homoj
Tacitus
estu afabla kun la homoj, kiujn vi renkontas en via supreniro, ĉar vi renkontos ilin en via malsupreniro
Wilson Mizner
estu altruista, respektu egoismon de aliuloj
Stanislaw Jerzy Lec
estu pli saĝa ol aliaj homoj, se vi povas, sed do ne diru al ili
Lord Chesterfield
estu singarda pri kio vi deziras, tio povas efektiviĝi
Joanne Kathleen Rowling
estu verdirema kaj eksplicita kun via advokato... poste estos lia okupiĝo konfuzi ĉion
Anonymous
estus iu konsolo por malforteco de ni kaj de niaj faraĵoj, se aĵoj mortus kun sama malrapideco ol ili formiĝas; nepre, kresko estas malrapida sed detruo estas rapida.
Lucius Annaeus Seneca
evidente universo estas senfina
Epicurus
fakte, oni scias nur kiam oni scias iom. Ju pli da scio, des pli da duboj
Johann Wolfgang von Goethe
fanatikeco konsistas el duobligo de la fortostreĉoj, kiam oni forgesis sian celon
George Santayana
farmaciaj kompanioj pli bone inventas malsanojn taŭgajn por ekzistantaj medikamentoj ol inventi medikamentojn taŭgajn por ekzistantaj malsanoj
Nassim Nicholas Taleb
feliĉa estas tiu, kiu atendas neniun dankemon, ĉar li ne estos trompita
W.C. Bennett
feliĉa estas tiu, kiu ridas pri si mem, al li ne mankos okazo ridi
Habib Bourguiba
feliĉan Kristnaskon kaj prosperan Novjaron
Anonymous
feliĉo estas akordi kun si mem
Luis Buñuel
feliĉo estas donaco venanta al tiu, kiu ne serĉis ĝin
Anton Chekhov
feliĉo estas imaga stato, kiun vivantoj antaŭe atribuis al la mortintoj, nun ĝenerale atribuata de plenkreskuloj al infanoj, kaj de infanoj al plenkreskuloj
Thomas Szasz
feliĉo estas io mirinda; ju pli multe da ĝi vi donas, des pli multe al vi restas
Blaise Pascal
feliĉo estas kiel papilio, kiu postkurita ĉiam estas for de via kapto, sed se vi sidas trankvile, eble ĝi haltos sur vi
Nathaniel Hawthorne
feliĉo estas la porĉiama posedo de estulo bone trompata
Jonathan Swift
feliĉo estas, kiam tio, kion vi pensas, kion vi diras kaj kion vi faras, estas en harmonio
Mohandas Karamchad Gandhi
feliĉo ne estas spertaĵo; ĝi estas memoraĵo
Oscar Levant
fervorklubo estas grupo da homoj, kiuj diras al aktoro ke li ne estas sola en la vidmaniero, kiun li havas por si mem
Kenneth Williams
fianĉo estas feliĉa viro, kiu sin preparas por ĉesi esti tia
Enrique Jardiel Poncela
fideleco estas kiam amo estas pli forta ol instinkto
Paul Carvel
fideleco estas la arto praktiki adulton nur per penso
Décoly
fieri pri sia klereco estas la plej malbona speco de malklereco
Jeremy Taylor
filozofo estas blindulo, en malluma ĉambro, serĉanta nigran katon, kiu ne estas tie. Teologo estas tiu, kiu trovas ĝin
H.L. Mencken
filozofoj sin dediĉis nur interpreti la mondon diversmaniere; nun afero estas ŝanĝi ĝin
Karl Marx
financo estas arto pasi monon de mano al mano ĝis ĝia fina malapero
Rober W. Sarnoff
fine, la patrio estas la lingvo
Camilo José Cela
fine, ni memoros ne la vortojn de niaj malamikoj, sed la silenton de niaj amikoj
Martin Luther King
fiziko estas kiel sekso: sendube, ĝi povas doni praktikajn rezultojn, sed tio ne estas la kialo por ĝin fari
Richard P. Feynman
flatuloj similas amikojn, kiel lupoj hundojn
George Chapman
fondi bibliotekojn estas kiel konstrui publikajn grenejojn, amasigi rezervaĵojn kontraŭ mensovintro, kiun laŭ multaj indikaĵoj, malgraŭ mi, mi vidas ekaperi
Marguerite Yourcenar
forta malamiko estas pli bona ol malforta amiko
Edward Dahlberg
forto de lingvo kuŝas ne en forpelo de ĉiaj fremdaĵoj sed en asimilo de ili
Johann Wolfgang von Goethe
forto ne devenas de fizika kapableco. Ĝi venas de firma volpovo
Mohandas Karamchad Gandhi
fotilo ne povas mensogi, sed ĝi povas esti ilo de mensogo
Harold Evans
frenezeco estas io rara inter unuopuloj, sed en grupoj, partioj, popoloj kaj laŭ epokoj ĝi kutime okazas
Friedrich Wilhelm Nietzsche
frenezo estas fari plurfoje la saman aferon kaj atendi malsamajn rezultojn
Albert Einstein
frenezo estas homa naturo. En ni kunvivas frenezo kaj racio. Problemo estas, ke societo, por sin nomi civilizita, devus akcepti kaj la racion kaj la frenezon
Franco Basaglia
frenezulo estas tiu homo, kiu perdis cxion, escepte de la prudento
Gilbert Keith Chesterton
frenezuloj, ili ne scias kiom pli multe estas la duono ol la entjero
Hesiod
frititaj terpomoj estas unu el la plej spiritaj kreitaĵoj de pariza genio
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
funde, estas rilatoj kun aliuloj kiuj valorigas vivon
Wilhelm von Humboldt
funde, ne estas la fotaĵo mem kiu interesas al mi. Tio kiun mi deziras estas kapti frakcion da sekundo de la realo
Henri Cartier-Bresson
funkcio de fakulo estas ne pravi pli ol aliuloj, sed malpravi pro pli rafinitaj kialoj
David Butler
futbalo ekestas mensogo tre bone rakontata de amas-komunikiloj.
Jorge Valdano
futbalo estas la regno de homa lojaleco esprimata sub la libera ĉielo
Antonio Gramsci
futbalo estas ne nur afero pri vivo kaj morto, ĝi estas multe pli grava ol tio
Bill Shankly
futbalo estas populara cxar stulteco estas populara
Jorge Luis Borges
gajni centon da venkoj en cento da bataloj estas ne la akmeo de lerteco. Submeti la malamikon sen batali estas la akmeo de lerteco
Sun Tzu
gaso estas pli indulga armilo ol la alte eksploda obuso, kaj trudpelas malamikon akcepti decidon kun malpli da homa perdo ol alia ajn rimedo de milito
Winston Churchill
gazetarlibereco povas esti tiu, kiu pleje suferis pro la malrapida difektado de la ideo de libereco
Albert Camus
gazetaro deziras ne informi legantojn, sed konvinki ilin, ke ili estas informataj
Nicolás Gómez Dávila
gedziĝo, en la vivo, estas kiel duelo meze de batalo
Edmond About
geedzeco : komunumo konsistanta el unu mastro, unu mastrino kaj el du sklavoj, kiuj faras entute du
Ambrose Bierce
geedzeco estas kiel fungoj : vi distingas tro malfrue ĉu ili estas bonaj aŭ malbonaj
Woody Allen
geedzeco estas la ĉefa kaŭzo de divorco
Groucho Marx
geedzeco estas nur interŝanĝo de malbonaj humoroj tage kaj malbonaj odoroj nokte
Guy de Maupassant
geedzidĝo estas du personoj, kiuj konsentas diri la saman mensogon
Karen Durbin
ĝenerale, ĉiu lando havas la lingvon kiun ĝi meritas
Jorge Luis Borges
ĝenerale, homoj facile kredas tion, kion ili deziras
Caius Iulius Caesar
ĝenerale, teruraĵoj faritaj per la ekskuzo esti necesaj por progreso, ne estas progreso sed nur teruraĵoj
Russell Baker
ĝis kiam homa haŭtkoloro signifos same kiel okulkoloro, estos milito
Bob Marley
granda estas la forto de kutimo
Marcus Tullius Cicero
granda obstaklo al feliĉo estas esperi tro grandan feliĉon
Bernard le Bovier de Fontenelle
granda parto de tio, kion oni nomas entreprenregado konsistas el malfaciligo de laboro al personoj
Peter Drucker
grandeco ne estas ricevi honorojn, sed ja meriti ilin
Aristotle
gravaj homoj estas la plej solaj
Charles Bukowski
ĝuste kiam homo sin demandas pri la signifo kaj valoro de vivo, li estas malsana
Sigmund Freud
gvidi ne signifas superregi, sed plenumi devon
Lucius Annaeus Seneca
havi amikon ne estas io, pri kio ĉiuj povas fieri
Antoine de Saint-Exupéry
havi bonan edukadon nuntempe estas grava malavantaĝo, ĉar ĝi eksigas vin de multaj aferoj
Oscar Wilde
havi ĉion por esti feliĉa ne estas kialo por esti feliĉa
Normand Jacques
havi sukceson estas facile; la malfacilo estas ĝin meriti
Albert Camus
havu viajn okulojn vere malfermitajn antaŭ edziĝo; kaj duonfermitajn poste
Benjamin Franklin
Hegelo pravis, kiam li diris, ke ni lernas el historio, ke homo povas neniam lerni ion el historio
George Bernard Shaw
helpu min kompreni tion, kion al vi mi diras kaj pli bone mi eksplikos ĝin
Antonio Machado
herezo estas nur alia vorto por penslibereco
Graham Greene
herezulo estas tiu, kiu starigas fajron, sed ne ŝi, kiu brulas en ĝi
William Shakespeare
hipokriteco estas omaĝo kiun malvirto faras al virto
François de La Rochefoucauld
historiistoj mensogas per dokumentoj, romanistoj mensogas per imagipovo
Gonzalo Torrente Ballester
historio : rakonto ĉefe falsa de okazaĵoj ĉefe sengravaj, kiuj estas okazigitaj de estroj ĉefe friponoj kaj de soldatoj ĉefe stultuloj
Ambrose Bierce
historio estos afabla kontraŭ mi, ĉar mi intencas skribi ĝin
Winston Churchill
historio instruas al ni, ke homoj kaj nacioj kondutas saĝe nur kiam ili forkonsumis ĉiujn aliajn alternativojn
Abba Eban
historio montras al ni, ke kiam homoj malkovras barbarecon ili moviĝas por haltigi ĝin
Noam Chomsky
historioj estas niaj sonĝoj. Kaj niaj sonĝoj estas nia vivo
Tim Burton
Hollywood estas loko kie oni vin pagos mil dolarojn por unu kiso, kaj kvindek cendojn por via animo
Marilyn Monroe
homa fantazio estas senmezure pli malriĉa ol realo
Cesare Pavese
homa naturo : tio kio vin faras malbeni piediranton, kiam vi estas kondukanto, kaj kondukanton, kiam vi estas piediranto
Oren Arnold
homaj estaĵoj havas nur du agmanierojn : malresponso kaj paniko
James R. Schlesinger
homaro estas tia, necesas ne ŝanĝi ĝin sed koni ĝin
Gustave Flaubert
homaro ne toleras la ideon, ke mondo ekestis hazarde, nur ĉar kvar sensencaj atomoj koliziis ĉe malseka aŭtovojo. Do necesas trovi kosman komploton, Dion, anĝelojn aŭ diablojn
Umberto Eco
homo alvenas sensperta al ĉiu aĝo de la vivo
Nicolas de Chamfort
homo bezonas fari sian provizion da sonĝoj
José Saramago
homo ĉiam pretas morti pro ideo, kondiĉe ke li ne havu ĝin klara
Paul Eldridge
homo de tria jarmilo havos kulturon de Bush, honestecon de Berlusconi kaj bonecon de Putin
Anónimo
homo estas hejmigita besto kiu, tra la jarcentoj, kontrolis aliajn bestojn pere de fraŭdo, perforto kaj kruelaĵoj
Charlie Chaplin
homo estas la nura estaĵo, kiu rifuzas esti kio ĝi estas
Albert Camus
homo estas malfeliĉa ĉar li ne scias ke li estas feliĉa, tio estas la nura kaŭzo. Jen tio, kaj nenio pli! Kiu tion malkovras tuj feliĉiĝos
Fedor Michailovich Dostoevski
homo estas metilernanto, doloro estas lia mastro
Alfred de Musset
homo estas nura besto kiu ruĝiĝas - aŭ kiu tion bezonas
Mark Twain
homo estas racia besto, kiu ĉiam frenezumas kiam postulita agi laŭ la diktado de la racio
Oscar Wilde
homo estas sociala besto kiu malamegas siajn similulojn
Eugène Delacroix
homo estas tiom riĉa kiom la kvanton da varoj li povas malhavi
Henry David Thoreau
homo ĝenerale havas du motivojn por fari ion: la unuan, kiu ŝajnas bona, kaj la realan
John Pierpont Morgan
homo havas eksterordinare eraran opinion pri sia rolo ĉe naturo; kaj la eraro estas neelradikigebla
William Somerset Maugham
homo iĝas homo ĝenerale nur imitante aliajn homojn
Theodor W. Adorno
homo konsistas el preskaŭ okdekprocenta akvo, do ne estas surprize, ke li estas poluata
Carl William Brown
homo kun nova ideo estas frenezulo ĝis kiam la ideo sukcesas
Mark Twain
homo ne plantas arbon por si. Li plantas ĝin por posteularo
Alexander Smith
homo ne scias pli ol aliaj bestoj; li scias malpli. Ili scias, kion ili bezonas scii. Ni, ne
Fernando Pessoa
Homo ne vivtenas nur per vortoj, kvankam kelkefoje li devas manĝi la siajn
Adlai Stevenson
homo neniam estas pli verdira ol kiam li sin rekonas kiel mensogulo
Mark Twain
homo povas rajdi sur via dorso nur se ĝi estas klinita
Martin Luther King
homo produktas malbonon samkiel abeloj mielon
William Golding
homo ruinigas aferojn multe pli per siaj vortoj ol per sia silento
Mohandas Karamchad Gandhi
homo saĝiĝas nur kiam li ektaksas la proksimuman profundecon de sia nesciado
Gian Carlo Menotti
homo sen revoj, sen iluzoj, sen utopioj, estus monstro, apro, kun doktoreco pri pura matematiko
Fabrizio De André
homo, iu ajn homo valoras pli ol flago, iu ajn flago
Eduardo Chillida
homo, kiu ne emas morti por io, ne indas vivi
Martin Luther King
homo, kiu ne legas bonajn librojn havas nenian avantaĝon super tiuj, kiuj ne kapablas legi
Mark Twain
homo, kiu ne scias kiel esti kolera, ne scias kiel esti bona
Henry Ward Beecher
homoj devus koni riskojn prenitajn klpodante memmortigi
Ron C. Carman
homoj estas ĉiam sinceraj. Ili ŝanĝas sian sincerecon, kaj nenio pli
Tristan Bernard
homoj estas dividataj en du grupoj: la justaj kaj la maljustaj. La disdividon faras la justaj
Oscar Wilde
homoj estas ridindaj nur kiam ili deziras aperi aŭ esti tiaj, kiaj ili ne estas
Giacomo Leopardi
homoj faras al si malpli da skrupuloj pri ofendo de iu, kiu sin montras amika, ol de iu, kiu sin montras timiga
Niccolò Machiavelli
homoj havas malmultan respekton por aliaj, sed ankaŭ ne multan por si mem
Leon Trotsky
homoj havas malrapidajn refleksojn; ĝenerale ili komprenas nur en postaj generacioj
Stanislaw Jerzy Lec
homoj iĝis iloj de siaj iloj
Henry David Thoreau
homoj konstruas tro da muroj kaj ne sufiĉe da pontoj
Isaac Newton
homoj kredas esti liberaj, sed ili estas nur liberaj kredi ĝin
Jim Morrison
homoj krias por ne aŭdi unuj la aliajn
Miguel de Unamuno
homoj malmultvortaj estas la plej bonaj
William Shakespeare
homoj naĝos tra la merdo se oni tie metas kelkajn ŝilingojn
Peter Sellers
homoj naskiĝas sensciaj, ne stultaj; ili iĝas stultaj per edukado
Bertrand Russell
homoj nature sangavidaj rilate al bestoj evidentigas naturan inklinon al la krueleco
Michel de Montaigne
homoj ne estas malliberigitaj de sia destino, sed nur malliberigitaj de siaj pensoj
Franklin Delano Roosevelt
homoj ne faras malbonon tiel komplete kaj entuziasme ol kiam ili ĝin faras pro religia konvinko
Blaise Pascal
homoj ne havas grandajn ideojn, estas grandaj ideoj kiuj trovas homojn
Franco Modigliani
homoj ne hontiĝas havi malpurajn pensojn, sed ili hontiĝas imagi ke aliaj pensu ilin kapablajn havi tiajn malpurajn pensojn
Friedrich Wilhelm Nietzsche
homoj ne mortas pro manko da enspezoj. Ili mortas pro manko da aliro al la fontoj de ili
Vandana Shiva
homoj ŝanĝas siajn sentojn kaj kondutojn tiel rapide kiel ili ŝanĝas siajn interesojn
Arthur Schopenhauer
homoj vojagxas por miregi pri montoj, maroj, steloj, sed pasas preter si mem sen miro
Sant'Agostino
homoj, kiel ŝafaro, sekvemas estron, iafoje en la prava direkto
Alexander Chase
homoj, kiuj fanfaronis esti ekstarinte revolucion ĉiam komprenis la sekvontan tagon, ke ili ne sciis kion ili faris, ke la finita revolucio nenie ŝajnas al tio, kiun ili deziris fari
Friedrich Engels
homoj, kiuj multe parolas diras nenion
Françoise Sagan
honesta homo ĉiam estas infano
Socrates
ia afero estas memorado kaj alia memori
Antonio Machado
iafoje ni povas pasigi jarojn travivantaj neniom, kaj subite nia plena vivo koncentriĝas dum nura momento
Oscar Wilde
iafoje, en vivo, vi devas scii lukti, ne nur sen timo, sed ankaŭ sen espero
Sandro Pertini
iam denove ni estos homoj kaj ne nur judoj
Anne Frank
iam mi legis vortaron de la kapkovrilo ĝis la finkovrilo; mi pensis, ke ĝi estas ĉarma poemo pri ĉio
Ophelia
idealismo estas la nobla togo, kiun la politikaj ĝentlemanoj drapiras sur sia volo de povo
Aldous Huxley
idealismo pliiĝas en rekta proporcio laŭ nia distanco de la problemo
John Galsworthy
ideoj estas kiel puloj, ili saltas de unu al la alia, sed ili ne pikas ĉiujn
Stanislaw Jerzy Lec
ideoj estas pli fortaj ol la armiloj. Ni ne lasus niajn malamilojn havi armilojn, kial ni lasus ilin havi ideojn?
Joseph Stalin
ideoj estas pli potencaj ol nukleaj armiloj
Fidel Castro
ideologio estas la plej firma provoso de pensado
Yossi Sucary
igi komplika tion, kio estas simpla, estas banale; sed igi simpla, terure simpla, tion, kio estas komplika, jen kreivo
Charles Mingus
iĝu la ŝanĝo, kiun vi deziras vidi en la mondo
Mohandas Karamchad Gandhi
ili demandis al mi: ĉu vi estas favore al liberigo de drogoj? mi respondis: unue komencu la liberigon de pano. Ĝi estas objekto de feroca prohibicio en la duona mondo
José Saramago
ili diris al mi, ke tiuj kelkaj mortintoj necesis por okazigi mondon, en kiu plu neniu estus mortigata
Albert Camus
ili konvinkiĝis, ke homo, la plej malbona leĝrompanto el ĉiuj specioj, estas la krono de la kreado. Ĉiuj aliaj kreaĵoj estis kreitaj nur por havigi al li nutraĵojn, peltojn, por esti trumentitaj, ektermitaj
Isaac Bashevis Singer
ili ne estus homoj se ili ne estus malĝojaj. La vivon ili havas nur por morti. Ili nur kalkulas je la morto, kiu pelas ilin peni, memori kaj antaŭzorgi
Cesare Pavese
ili volas militon, sed ni ne lasos ilin vivi pace
José Saramago
iluzioj pludaŭras spite racion kaj sciadon
Giacomo Leopardi
imago estas nenio pli ol la frukto de nia memoro
Pierre Bonnard
imago estas tiel bona kiel multaj vojaĝoj kaj kiom pli malmultekosta
George William Curtis
imago nin konsolas por tio, kio ni ne estas, humoro, por tio, kio ni estas
Winston Churchill
infaneco havas siajn proprajn manierojn vidi, pensi kaj senti, kaj nenio estas pli sensenca ol voli anstataŭigi ilin per la niaj
Jean-Jacques Rousseau
infano en farmobieno vidas avion flugi supre kaj revas pri malproksimejo. Vojaĝanto en la avio vidas la farmodomon kaj revas pri hejmo
Carl Burns
infano estas ekbruliginda fajro, ne pleniginda vazo
François Rabelais
infanoj neniam estis tre lertaj en la aŭskultado de la adoltoj sed neniam finis imiti ilin
James Baldwin
infanoj trovas ĉion el nenio, homoj trovas nenion el ĉio
Giacomo Leopardi
infero kaj paradizo ŝajnas al mi misproporciaj. Homaj agoj ne tiom meritas.
Jorge Luis Borges
instruado estas afero admirinda, sed oportunas memori de tempo al tempo ke nenio koninda povas esti instruata
Oscar Wilde
instruiĝo estas laŭgrada malkovro de nia propra senscio
Will Durant
intelektulo estas homo kiu bindigas librojn kiujn li ne legis
Leo Longanesi
intelektulo estas iu kies menso memkontemplas sin
Albert Camus
inteligenteco estas morala kategorio
Theodor W. Adorno
Inter miaj plej grandaj valoraĵoj estas vortoj neniam diritaj de mi.
Orson Rega Card
inter unu molekulo kaj alia estas sama distanco kiel inter unu stelo kaj alia
Carlo Dossi
internacia bando da senanimaj, senkoraj borsospekulistoj kreis mondon de malegaleco, de mizero kaj de hororo. Urĝas finigi ĝian kruelan regnon
Jean Ziegler
interpretisto : iu, kiu ebligas al du malsamlingvanoj interkompreniĝi unu la alia, ripetante al ĉiu tion, kio el la deklaroj estintus interesa por li mem
Ambrose Bierce
interreto estas ankaŭ vera murdisto de lingvoj
Dieter Wunderlich
io estas nek bona nek malbona, sed pensado igas ĝin tiel
William Shakespeare
iri al la preĝejo ne kristanigas vin pli ol stari en parkejo aŭtomobiligas vin
Albert Schweitzer
iri en garaĝon aŭtomobiligas neniun; same, iri en preĝejon kristanigas neniun
Laurence J. Peter
Italio estas putranta en komforto helpe de egoismo, stulteco, senkultureco, moralismo, truddevigo, konformismo : iel konsentas kontribui al tiu forputrado, nun, faŝismo
Pier Paolo Pasolini
italoj estas ĉiam pretaj rapidegi en helpo de la gajnintoj
Ennio Flaiano
Italoj perdas militojn kvazaŭ ili estus piedpilkaj matĉoj, kaj piedpilkajn matĉojn kvazaŭ ili estus militoj
Winston Churchill
iu ajn povas simpatii suferojn de amiko, sed necesas tre delikata naturo por simpatii liajn sukcesojn
Oscar Wilde
iu ajn usonano, kiu estas preta kandidati kiel ŝtatprezidento, devus aŭtomate, laŭdifine, esti ĉiam senrajtigata por tio
Gore Vidal
iu ombro perdiĝas pro tro da lumo... aŭ tro da mallumo
Moni Ovadia
iu tute kapabla en sia propra lingvo, neniam majstras alian
George Bernard Shaw
iu, kiu kredas ke eksponencia kreskado povas daŭri por ĉiam en fina tutmondo, estas aŭ frenezulo, aŭ ekonomikisto
Kenneth Boulding
iu, kiu volas prezidentecon tiagrade, ke li malŝparas du jarojn por organizi kaj administri balotan kampanjon, ne estas fidinda por tia posteno
David Broder
iuj kredas ke genio estas hereda; la aliaj ne havas infanojn
Marcel Achard
iumomente, por ke io denove funkcias, necesas sin riski al la perdo de ĉio
Isabelle Adjani
ĵaluzo estas hundbojo kiu altiras rabistojn
Karl Kraus
jen mia precepto: ĉiuj homoj estas stultaj
Quintus Horatius Flaccus
jen miaj principoj. Se vi ne ŝatas ilin, mi havas aliajn
Groucho Marx
jes al la merkata ekonomio, ne al la merkata socio
Lionel Jospin
jes, ni estas trioble pli riĉaj ol niaj geavoj; sed ĉu ni estas trioble pli feliĉaj?
Tony Blair
jesi al ĉio kaj al ĉiuj, estas kiel ne ekzisti
Tahar Ben Jelloun
ju malpli homoj scias kiel kolbasoj kaj leĝoj estas faritaj, des pli bone ili dormas
Otto von Bismarck
ju malpli vi manĝas kaj trinkas, ju malpli da libroj vi aĉetas, ju malpli vi iras al la teatron, al la dancejon, al la drinkejon, ju malpli vi pensas, amas, teorumas, kantas, pentras, skremas, k.t.p., des pli vi ŝparas, des pli kreskas via tresoro, kiun nek tineoj nek rusto detruas, via kapitalo. Ju malpli vi estas, ju malpli vi eksterigas vian vivon, des pli vi havas, des pli aliena estos via vivo kaj des pli vian esencon vi staplas
Karl Marx
ju pli da aferoj hontas homo, des pli respektinda estas li
George Bernard Shaw
ju pli da leĝoj, des pli da rabistoj
Lao Tse
ju pli da specialigo des malpli da kulturo
José Ortega y Gasset
ju pli inteligenta estas homo, des malpli li suspektas absurdon
Joseph Conrad
ju pli koruptita estas ŝtato, des pli multnombraj estas la leĝoj
Tacitus
ju pli la korpo estas malforta, des pli ĝi ordonas ; ju pli ĝi estas forta, des pli ĝi obeas
Jean-Jacques Rousseau
ju pli ni leviĝas, des pli ni ŝajnas sensignifaj por tiuj, kiuj ne povas flugi
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ju pli oni havas, des pli oni deziras; ju malpli oni havas, des pli oni donas
Anonymous
junaj geedzoj ne imagas al si kion ili ŝuldas al televido. Antaŭe ili devis interparoli unu kun la alia
Isidoro Loi
juneco estas malsano, el kiu ni ĉiuj resaniĝas
Dorothy Fuldheim
junularo ne scias tion, kion oni povas; maturularo ne povas tion, kion oni scias
José Saramago
junuloj havas aspirojn, kiuj neniam efektiviĝas, maljunuloj havas memorojn pri tio, kio neniam okazis
Hector Hugh Munro
junuloj iluziiĝas pri sia estonteco; maljunuloj pri sia pasinteco
Décoly
junuloj ne bezonas paroladon, junuloj bezonas ekzemplojn de honesteco, de kohero kaj de malmemismo
Sandro Pertini
ĵurio konsistas el dekdu personoj elektitaj por decidi kiu havas la plej bonan advokaton
Robert Frost
ĵurnalismo estas publikigi tion, kion iu ne volas konigi, la resto estas propagando
Horacio Verbitsky
ĵurnalismo ne estas pli ol plenigi la malplenan spacon
Rebecca West
ĵurnalisto estas homo, kies laboro estas ekspliki al aliuloj tion, kiu li mem ne komprenas
Lord Alfred Northcliff
ĵurnalisto estas stimulita de templimo. Li verkas pli malbone se li havas tempon
Karl Kraus
ĵurnalistoj ne kredas la mensogojn de politikistoj, sed ili ripetas ilin! Tio estas pli malbone!
Coluche
jus malpli ni havas des pli ni donas. ŝajnas absurdo, sed tia estas logiko de amo
Madre Teresa di Calcutta
justeco estas nenio alia ol avantaĝo al la plej forta
Plato
justeco estas sankcio de establitaj maljustecoj
Anatole France
justico estas nenio pli ol tio, kio estas favora al la plej forta
Thrasymachus
kaĝo da frenezuloj estas la mondo
Tommaso Campanella
kaj estu malvera por ni ĉiu vero neakompanita de laŭta ridego
Friedrich Wilhelm Nietzsche
kaj ni esperas la alvenon de tago, je kiu ni povas diri al ili, al niaj gemortuloj, nur tri aferojn: ni ne submetiĝis, ni ne vendiĝis, ni ne forcedis
Subcomandante Marcos
kaj tio, kiun ni antaŭe faris pro amo al Dio, nun ni ĝin faras pro amo al mono; tio estas, pro amo al tio, kiu donas la plej alta sento de povo kaj bona konscio
Friedrich Wilhelm Nietzsche
kaj, por ke ĝi ne estu ŝtelota, ili konfidas monon al la bankoj
Anónimo
kapitalismo estas la laŭleĝa moneltrudo de la reganta klaso
Al Capone
kapitalismo estas la plej granda malamiko de homaro
Evo Morales
kara demokratio, rehejmeniru, ne estas tro malfrue
Ivano Fossati
kara: la plej populara maniero alparoli aliseksulon, kies nomon vi ne memoras ĉimomente
Oliver Herford
ke la homoj ne multe lernas el la lecionoj de historio, tio estas la plej grava el ĉiuj lecionoj de historio
Aldous Huxley
ke vulgaruloj esprimas siajn pensojn klare estas for de la realo; kaj la sagaco, kion oni povas rigardi ĉe ili devenas ne el la facileco de ilia lingvo sed el la malprofundeco de iliaj pensoj
Samuel Johnson
kelkafoje iu konfesas pekon por atribui al si la meriton
John von Neumann
kelkaj el la plej grandaj amaventuroj, kiujn mi konas entenas unu aktoron, solan
Wilson Mizner
kelkaj intelektuloj laboras por plenigi la cerbon de homo, aliaj por malplenigi ĝin. Ne necesas diri, ke la duaj estas la plimulto
Carl William Brown
kelkaj malriĉaj landoj fiere volus solvi siajn problemojn sole, sed, bonŝance, transnaciaj kompanioj povas fari nenion malpli ol sin oferi por ili
Anónimo
kelkaj ridetoj ne estas ĝoj-esprimoj, sed manieroj plori kun afableco
Gabriela Mistral
kelkaj sin konsideras perfektaj nur ĉar ili estas malpli postulemaj pri si
Hermann Hesse
kelkfoje necesas silenti por esti aŭskultata
Anónimo
kelkfoje nia lumo estingiĝas, sed poste alvenas iu, kiu ĝin ree eklumigas. Al ĉi ulo ni devas esti ege dankemaj
Albert Schweitzer
kelkfoje povas esti pli bela la mars\'ado ol la alveno. Alveno ne ekzistas, g\'i estas nur momento de la mars\'o
Gino Vermicelli
kelkfoje prefere klopodu esti feliĉa en la malfeliĉo ol lukti por eliri el ĝi
Maurice Maeterlinck
kelkfoje, se oni staras apud la gardrelo de ponto kaj kliniĝas por observi la suban riveron malrapide elfluantan, subite oni ekscios ĉion, kion oni devas scii
Alan Alexander Milne
kelkokaze la fivortoj estas la plej bonaj
Anónimo
kia ajn estas kion oni volas diri, ekzistas nur unu vorto por ĝin esprimi, nur unu verbo por ĝin animi kaj nur unu adjektivo por ĝin kvalifiki
Guy de Maupassant
kia bonŝanco por la registoj ke la homoj ne pensas
Adolf Hitler
kia terura epoko tia, kiam idiotoj estras blindulojn
William Shakespeare
kial ĝenerale ni fuĝas solecon? Pro tio, ke malmultaj el ni estas agrablaj kunuloj por si mem
Carlo Dossi
kial mi devus prizorgi estontajn generaciojn? Kion ili faris por mi?
Groucho Marx
kial Naturo kreis homon? Ĉu estis por montri, ke ĝi estas sufiĉe forta por erari, aŭ ĉu estis pro simpla nescio?
Jackson Holbrook
kial ni mortigas la ulojn, kiuj mortigis aliajn ulojn? ĉu por montri al aliaj, ke mortigo estas kulpa ago?
Norman Mailer
kial pagi monon por havi vian genealogian arbon priskribita ? Eniru en politikon kaj viaj opoziciuloj faros ĝin por vi
Anonymous
kial refari la malnovajn erarojn, kiam estas tiom da novaj eraroj por elfari
Bertrand Russell
kial timi morton? ĝi estas la plej bela aventuro el la vivo
Charles Frohman
kial uzi grandajn vortojn? Ili signifas tiom malmulte
Oscar Wilde
kiam aĵoj malbonas, ne iru kun ili
Elvis Presley
kiam aperas vera geniulo en la mondo, oni povas lin rekoni ĉar ĉiuj idiotoj komplotas kontraŭ li
Jonathan Swift
kiam armiloj parolas, leĝo silentas
Marcus Tullius Cicero
kiam cerbo formiĝas en patrina utero, ĝi havas nenian ideon
Maurice Blanchot
kiam Dio silentas, oni povas igi lin diri tion, kion oni deziras
Jean-Paul Sartre
kiam Doktoro Johnson difinis patriotismon, kiel la lastan rifuĝon por kanajlo, li nesciis la egajn eblojn de la vorto \'reformo\'
Roscoe Conkling
kiam du negocistoj ĉiam samopinias en aferoj, unu el ili estas troa
William Wrigley Jr.
kiam du personoj estas sub la influo de la plej violenta, la plej freneza, la plej trompa kaj la plej efemera el la pasioj, ili estas postulitaj resti en tiu ekscita, nenormala kaj elĉerpiga stato daŭre ĝis morto ilin disigas
George Bernard Shaw
kiam estas du konfliktaj versioj de rakonto, la saĝa solvo estas kredi tiun, en kiu la homoj aspektas la plej malbonaj
H. Allen Smith
kiam homo asertas scii kio estas feliĉo, ĝin li certe perdis
Maurice Maeterlinck
kiam homo dormanta kaj senmova sonĝas ion, kio estas kiu pli ekzistas, homo kiel konscio, kiu sonĝas aŭ la sonĝo?
Miguel de Unamuno
kiam homo ne plu sentas malvarmon, malsaton, aŭ timon, li estas malkontenta
Ennio Flaiano
kiam homo volas mortigi tigron, tio estas nomata sporto; kiam tigro volas mortigi homon, tion oni nomas sovaĝeco
George Bernard Shaw
kiam infaneco mortas, kadavroj nomiĝas adoltoj kaj eniras socion, unu el la plej afablaj nomoj de infero. Pro tio ni timas infanojn, kvankam ni amas ilin: ili montras al ni la gradon de nia dekadenco
Brian Aldiss
kiam la homoj estas liberaj fari, kiel plaĉas al ili, ĝenerale ili imitas unu la alian
Eric Hoffer
kiam la Misiistoj alvenis, la Afrikanoj havis la Teron kaj la Misiistoj havis la Biblion. Ili instruis nin kiel preĝi kun niaj fermitaj okuloj. Kiam ni malfermis ĉi tiujn, ili havis la terojn kaj ni havis la Biblion
Jomo Kenyatta
kiam lingvo estas koruptita, personoj perdas fidon en tio kion ili aŭdas, kaj tio kondukas al perforto
Wystan Hugh Auden
kiam mi aŭdas homamason aplaŭdi homon, mi sentas pikon da kompato por li. Por esti fajfita, li nur devas sufiĉe vivi
H.L. Mencken
kiam mi donis manĝaĝojn al malriĉuloj, oni nomis min sanktulo; kiam mi demandis kial malriĉuloj havis nenion por manĝi, oni nomis min komunisto
Hélder Câmara
kiam mi estis knabo, oni diris al mi ke iu ajn povas iĝi prezidento de Usono. Mi komencas kredi tion
Clarence Darrow
kiam mi estis pli juna mi povis memori ĉion, kaj okazitan kaj neokazitan
Mark Twain
kiam mi pligrandiĝas, mi deziras esti knabeto
Joseph Heller
kiam mi ripozigas la piedojn, mia menso ankaŭ ĉesas funkcii
Johann Georg Hamann
kiam mi vidas Berlusconi kaj tiun alian etulon, mi emegas eksiĝi el la homa specio
Franco Battiato
kiam mortiĝas iu, kiu revas pri ni, mortas parto de ni mem
Miguel de Unamuno
kiam neceso estas granda, estas iuj, kiuj ĉion kredas
Arnold Lobel
kiam popolo ne plu kuraĝas defendi sian lingvon, ĝi estas preta por sklaveco
Remy de Gourmont
kiam registaro dependas de bankieroj pro sia mono, regadon havas la bankieroj kaj ne la regestroj. La mano, kiu donas, estas super la mano, kiu ricevas. Mono ne havas patrujon ; la financistoj havas nek patriotismon nek decon, kaj gajno estas ilia nura celo
Napoleon Bonaparte
kiam sciencisto elstara sed maljuna firme diras ke io eblas, certe li preskaŭ pravas. Kiam li firme diras ke io ne eblas, tre probable li eraras
Arthur C. Clarke
kiam temas pri konscienco, la leĝo de la plejmulto ne validas
Mohandas Karamchad Gandhi
kiam vi detruas monumentojn, antaŭgardu la piedestalojn. Ili povas ankoraŭ utili
Stanislaw Jerzy Lec
kiam vi kontentece vivas, vojaĝi estas mense ŝvebi, ne plu esti fore
Isabelle Adjani
kiam vi mem troviĝas flanke de la plimulto, estas tempo por ekhalti kaj rekonsideri (vian opinion)
Mark Twain
kiam vi saltas pro ĝuo, prizorgu ke neniu forprenas grundon sub viaj piedoj
Stanislaw Jerzy Lec
kiam vi vidas financiston salti tra fenestro, saltu post li; tie estas mono
Robespierre
kiam virino submetiĝas, estas tial, ĉar ŝi venkis
Aldo Camarota
kiam virto estis dorminta, ĝi vekiĝas kun pli da energio
Friedrich Wilhelm Nietzsche
kie ĉiuj homoj pensas same, neniu pensas multe
Walter Lippmann
kie estas multe da lumo, tie estas ankaŭ multe da ombro
Johann Wolfgang von Goethe
kie ne estas humuro, ne estas humaneco; kie ne estas humuro, estas koncentrejo
Eugène Ionesco
kie oni bruligas librojn, fine oni bruligas ankaŭ homojn
Heinrich Heine
kiel amikoj, flatante, koruptas nin, tiel malamikoj, riproĉante, ofte korektas
Sant'Agostino
kiel esta regata la mondo kaj kiel komencas militoj? Diplomatoj mensogas al ĵurnalistoj kaj poste kredas tion, kion ili legas
Karl Kraus
kiel facile estas skribi malfacile
Eugenio Colorni
kiel korpo, ĉiu estas individua, sed kiel animo, neniam
Hermann Hesse
kiel mi ne prizorgis naskiĝi, mi ne prizorgas morti
Federico García Lorca
kiel rekoni artaĵon? Kiel disigi ĝin, almenaŭ momente, el ĝia kritika aparato, el ĝiaj interpretistoj, el ĝiaj senlacaj plagiatistoj, el ĝiaj neniigistoj, el ĝia fina destino de soleco? Estas facile. Oni devas traduki ĝin
Roberto Bolaño
kiel rimedo por la vivo en socio, mi sugestas la grandajn urbojn: ili estas la nura dezerto atingebla de ni
Albert Camus
kiel scii ĉu Lyndon Johnson estas mensoganta? Se li tordetas la orelojn, tio ne signifas ke li mensogas. Se li kunŝovas la brovojn, tio ne signifas ke li mensogas. Sed kiam li movas la lipojn, li estas mensoganta
Robert Francis Kennedy
kiel teatraĵo, tiel vivo estas: gravas ne kiom longtempe sed kiom bone ĝi estas plenumata
Lucius Annaeus Seneca
kien vi iras, Ivano? Mi iras Minskon. Vi mensogas, Ivano! Vi diris al mi, ke vi iras Minskon por ke mi kredu ke vi iras Moskvon, sed vi vere iras Minskon. Vi mensogas, Ivano!
Jorge Luis Borges
kino, kiel pentrarto, vidigas nevideblaĵojn.
Jean-Luc Godard
kio do estas plezuro, se ne ĉefe dolĉa doloro
Heinrich Heine
kio elĉerpiĝos unue: aero aŭ petrolo?
Anónimo
kio estas arto? Prostituo
Charles Baudelaire
kio estas bankŝtelo kompare kun bankfondiĝo?
Bertolt Brecht
kio estas homo tia, ke ĝi faras projektojn?
Hugo von Hofmannsthal
kio estas la diferenco inter sprita, sciema kvinjarulo, kaj malsprita, stulta deknaŭjarulo? dekkvar jaroj da brita eduka sistemo
Bertrand Russell
kio estas la reala mondo krom la revo, kiun ĉiu revas, la komuna revo?
Miguel de Unamuno
kio estas la unua devo de homo? La respondo estas mallonga: esti si mem
Henrik Ibsen
kio estus vivo se ni ne havus kuraĝon riski ion?
Vincent Van Gogh
kio gravas ne estas tio, kion oni diras, sed tio, kio ne bezonas esti dirata
Albert Camus
kio ne taŭgas por abelaro, ankaŭ ne taŭgas por abelo
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
kiom da lingvoj vi parolas, tiom da homoj vi valoras
Carlo V
kiom da vero povas spirito toleri, kiom da vero ĝi aŭdacas? Ĉiu akiro, ĉiu antaŭa paŝo al sciado venas el kuraĝo, el la harditeco kontraŭ ni mem, el la pureco kontraŭ ni mem
Friedrich Wilhelm Nietzsche
kiom da vivoj en vivo, kion da homoj en homo
Giovanni Papini
kiom kostas verki libron? Legado estas la malfacila parto
Gesualdo Bufalino
kion ajn mi ne scias, tion mi lernis ĉe lernejo
Ennio Flaiano
kion ajn virinoj faras, ili devas ĝin fari duoble pli bone ol viroj por esti konsiderataj duone kapablaj. Bonŝance, tio estas facila
Charlotte Whitton
kion atendas UNESCO por deklari la tutan planedon kiel homara havaĵo?
Anónimo
kion la instruistoj digestadas, tion manĝas la lernantoj
Karl Kraus
kion la raŭpo nomas la fino de la mondo, la ceteruloj nomas tion papilio
Lao Tse
kiu instruas homojn morti, instruas ilin vivi
Michel de Montaigne
kiu konservus kapablon por ŝati belecon neniam estos maljuna
Franz Kafka
kiu luktas povas perdi. Kiu ne luktas jam perdis
Bertolt Brecht
kiu ne havas imagpovon ne havas flugilojn
Muhammad Ali
kiu ne konas fremdajn lingvojn, scias nenion pri sia propra
Johann Wolfgang von Goethe
kiu ne povas tion deziritan, deziru tion povitan
José Ortega y Gasset
kiu neniam havis hundon, ne povas scii, kion signifas ami kaj esti amata
Arthur Schopenhauer
kiu petas nenion, esperas ĉion
Jean Rostand
kiu pli klonas, genetiko aŭ televido?
Anónimo
kiu pliigas saĝon, tiu pliigas doloron
Giordano Bruno
kiu povas nei, ke la medio estas detruita?
Günter Grass
kiu pri certa afero prudenton ne perdas, tiu havas neniun prudenton por perdi
Gotthold Ephraim Lessing
kiu scias kion malkovus Kolombo se Ameriko ne troviĝintus en la vojo
Stanislaw Jerzy Lec
kiu scias ridi majstras la mondon
Giacomo Leopardi
kiu tempon ne mals\'paras, havas amason da g\'i
Bernard le Bovier de Fontenelle
kiu vivas nur por beleco, vivas nur por momento
Søren Kierkegaard
kiu volas vojagxi al la steloj ne sercxu akompanantojn
Christian Friedrich Hebbel
kiu, amite, estas malriĉa?
Oscar Wilde
kiuj sonĝas tage scias multajn aferojn, kiujn ne scias tiuj, kiuj sonĝas nur nokte
Edgar Allan Poe
klareco estas la ĝentileco de filozofo
José Ortega y Gasset
klasikaĵo estas libro kiu neniam finis diri, kion ĝi celas diri
Italo Calvino
klera stultulo estas pli stulta ol malklera stultulo
Molière
klerulo estas nenifarulo kiu pasigas sian tempon studante
George Bernard Shaw
klopodante ŝajni tio kio ni ne estas, ni ĉesas esti tio kio ni estas
Ernst Jünger
klopodu konsideri inteligentaj ne nur tiujn, kiuj pensas kiel vi
Ugo Ojetti
kokino estas maniero de ovo por estigi alian ovon
Samuel Butler
komercisto havas en la tuta mondo la saman religion
Heinrich Heine
kompromiso estas arto dividi kukon tiamaniere, ke ĉiuj estu konvinkitaj havi la plej grandan pecon
Ludwig Erhard
komunismo estas esence la unueco de la homo kun la naturo, la vera reviviĝo de la naturo, la naturalismo realigata de la homo kaj la humanismo realigata de la naturo
Karl Marx
koncerto por savi la planedon... memorigas min pri Titaniko
Anónimo
konferenco estas kunveno de gravuloj, kiuj unuope povas nenion fari, sed kune povas decidi ke nenio estas farebla
Fred Allen
konferencoj pri malarmado similas al kontraŭfajraj ekzercoj fare de fajromaniuloj
John Osborne
kono similas kandelojn: uzi iun por lumigi alian ne malgrandigas lumon de la unua. Male, ĉio plibrilas
Thomas Jefferson
konscienco estas hundo, kiu malpermesas nin trapasi sed kiun ni ne povas malpermesi boji
Nicolas de Chamfort
konscienco estas, kion via patrino diris al vi, antaŭ ol vi estis ses jaraĝa
Brock Chisholm
konscienco ne malebligas al ni fari pekojn, sed bedaŭrinde ĝi malebligas al ni la plezuron ilin ĝui
Salvador de Madariaga y Rojo
konsento signifas, ke ĉiuj kunakordas diri kolektive tion, kion ili ne dirus individue
Abba Eban
konsiderante la nombro de mortoj, armfabrikoj estas bonfaradinstitucioj rilate al cigaredfabrikoj
Silvio Garattini
konsulo. En Usona politiko, persono kiu ne kapablinte gajni postenon el la popolo, akiris unu el la registaro, kondicxe ke li forlasu la landon
Ambrose Bierce
kontentiĝo venas el farado, ne el rezultoj
James Dean
konversacio estas fekunda nur inter spiritoj dediĉitaj firmigi sian perpleksecon
Emil Cioran
konvinkoj estas pli danĝeraj malamikoj de la vero ol mensogoj
Friedrich Wilhelm Nietzsche
koraĝu pensi
Quintus Horatius Flaccus
korpo, bone traktita, povas daŭri la tutan vivon
Enrique Clarasó Daudí
koruptado estas kiel rubo. Oni devas ĝin forĵeti ĉiutage
Ignacio Pichardo Pagaza
kredi al nenio ankaŭ estas religio
Cesare Pavese
kredi estas krei
Miguel de Unamuno
kredi je progreso ne signifas kredi, ke ia progreso jam estis
Franz Kafka
kredu ĉion, kion oni diras al vi pri la mondo ; nenio estas tro malbela por esti neebla
Honoré de Balzac
kreemaj mensoj ĉiam distingiĝas per sia kapablo supervivi eĉ la plej malbonajn eduksistemojn
Anna Freud
kristianismo multon faris por amo transformante ĝin en pekon
Anatole France
Kristo mortis pro niaj pekoj. Ĉu ni aŭdacas sensencigi lian martiriĝon ne elfarante ilin ?
Jules Feiffer
kritikisto estas homo sen gamboj, kiu lernigas kurmanieron
Channing Pollock
krueleco kontraŭ bestoj estas debuto de krueleco kontraŭ homoj
Publius Ovidius Naso
kuiradi estas politika ago. Kiam ni permesas al firmaoj kuiri por ni, ni perdas kontrolon. Necesas grandega salto en fido por pensi, ke ili estos honestaj kaj ke ilia bovaĵo estos bovaĵo
Mike Pollan
kulto al la perfekteco ĉiam kondukas preferi mistifikon anstataŭ aŭtentikecon
Paul Ariès
kultura konscio de nia intrinseka kaj rompebla servuteco rilate al la \'vivanta tero\' estas la plej grava ilo por disvolvi justecon, daŭripovon kaj novan ekonomion
Vandana Shiva
kulturo estas ĉiam tiele : tavolo post tavolo de citaĵoj sur citaĵoj, de ideoj kiuj kaŭzas aliajn ideojn, estigantajn interŝanĝojn de vortoj tra tempo kaj spaco
Rosa Montero
kulturo estas ilo uzata de instruistoj por produkti instruistojn, kiuj, iliavice, produktos instruistojn
Simone Weil
kulturo estas kio restadas en homo, kiam li forgesis ĉion
Edouard Herriot
kulturo estas nek legi multe, nek scii multe, sed koni multe
Fernando Pessoa
kun ĉiu lingvo, kiu estingiĝas, figuro de homo viŝiĝas
Octavio Paz
kune ni atingis kompreni, ke por la plej multo da homoj la rajto lerni estas ĝenata de la devigo vizitadi lernejon
Ivan Illich
kuracistoj estas kiel advokatoj; la nura malsameco estas, ke advokatoj simple rabas vin, dum kuracistoj rabas kaj mortigas vin
Anton Chekhov
kuracistoj sorbigas medicinaĵojn, pri kiuj ili tre malmulte scias, al malsanuloj, pri kiuj ili malpli scias, por kuraci ilin de malsanoj, pri kiuj ili nenion scias
Voltaire
kuraĝo estas la timo esti rigardata kiel senkuraĝulo
Horace Smith
kuraĝo estas, kio necesas por ekstari kaj paroli; kuraĝo ankaŭ estas, kio necesas por eksidi kaj aŭskulti
Winston Churchill
kutime mi diras c\'iam kion mi pensas; sed nun tio estas grava eraro, c\'ar oni riskas esti miskomprenata
Oscar Wilde
kvankam morto estas terura, scii ke oni vivos eterne sen iam povi morti estas pli terura
Anton Chekhov
la aferoj, kiujn la plejmulto da homoj volas koni, ordinare estas ne tiuj, kiuj koncernas ilin
George Bernard Shaw
la aferoj, kiujn ni scias plej bone, estas tiuj, kiujn neniam ni lernis
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
la amikaj rilatoj elektas sin ne hazarde sed laŭ la pasioj, kiuj regas nin
Alberto Moravia
la amlibero ne estas malpli sanktega ol la penslibero. Tio nune nomita adulto estas sama kiel antaŭe nomita herezo
Victor Hugo
la amo estas fumo formata el la vaporoj de sopiroj
William Shakespeare
la amo por la patrujo ne konas alies landlimojn
Stanislaw Jerzy Lec
la analfabetoj de la dudekunua jarcento estos ne tiuj, kiuj ne kapablas legi kaj skribi, sed tiuj, kiuj ne kapablas lerni, mallerni kaj relerni
Alvin Toffler
la antropomorfaj simioj kaj pavianoj ne parolas ĉar, se ili farus tion, la homoj devigus ilin labori
Antoine Le Grand
la arto estas kapitalinvesto; la kulturo, alibio
Ennio Flaiano
la baza ilo por la manipulado de realo estas la manipulado de vortoj
Philip K. Dick
la baza leĝo de kapitalismo estas \'vi aŭ mi\', ne \'vi kaj mi\'
Karl Liebknecht
la bazaro estas loko, kie homoj povas trompi unuj la aliajn
Anacharsis
la belaj okuloj estas nur tiuj, kiuj vin rigardas kun tenereco
Coco Chanel
la bele vestita homo estas tiu, kies vestojn oni neniam rimarkas
William Somerset Maugham
la Biblio nin instruas ami malamikojn kvazaŭ amikojn. Eble ĉar ili estas la samaj personoj
Vittorio De Sica
la blanka raso estas la kancero de la homa historio. Estas la blanka raso ununure -siaj idearo kaj inventoj- kiu elradikigas memstarajn civilizaciojn el ĉie kie ĝi etendiĝas, kiu difektas la ekologian ekvilibron de la planedo, kiu nune minacas la propran ekziston de la vivo.
Susan Sontag
la bonaĵo de la demokratio estas tio ĉi : ĉiu povas paroli sed ne bezonas aŭskulti
Enzo Biagi
la bono publika konsistas el multaj malbonoj privataj
Anatole France
la Brita Imperio estis kreita sekve de generacioj da malesperantuloj, kiuj traveturis la mondon serĉante decan manĝadon
Bill Marsano
la britoj instinkte admiras iun ajn homon, kiu ne havas talenton kaj kiu estas modesta pri ĝi
James Agate
la ĉefa celo por edukisto estas formi aŭtodidaktojn
Daniel De Montmollin
la ĉefa danĝero de vivo estas ke oni povas preni troon da singardoj
Alfred Adler
la ĉefa paŝo por bone lerni estas la reciproka amo inter instruanto kaj lernanto
Desiderius Erasmus von Rotterdam
la ĉefa pruvo de la vera grandeco de homo kuŝas en ties percepto pri sia malgrandeco
Arthur Conan Doyle
la celo eblas pravigi la rimedojn tiel longe kiel estas io, kio pravigas la celon
Leon Trotsky
la celo estas foriri
Giuseppe Ungaretti
la celo mem de ekzistado estas akordigi la luman opinion, kiun ni tenas pri ni mem, kun la malbelegaj aferoj, kiujn pensas la aliuloj pri ni
Quentin Crisp
la celo ŝprucas el la rimedoj kiel la arbo ĝermas el la semo
Mohandas Karamchad Gandhi
la civilizada grado de iu socio povas esti juĝata per eniro en ĝiajn malliberejojn
Fedor Michailovich Dostoevski
la civitanoj estas sonditaj pri sia opinio tiom ofte, ke ili perdis iun ajn opinion
Jean Baudrillard
la daŭro de pasio estas proporcia al la rezisto, laŭ kiu oponis la amata virino
Honoré de Balzac
la demokrataj partianoj diras, ke registaro vin plilertigos, plialtigos, pliriĉigos kaj malaperos la trudherbojn el via gazono. La respublikaj partianoj diras, ke registaro ne funkcias, kaj tiam ili sin faras elektitaj por tion pruvi
P.J. O'Rourke
la demokratio starigas la baloton de nekompetenta plimulto por la nomumo de koruptita malplimulto
George Bernard Shaw
la deziro riĉiĝi estas unu el la plej diskonataj kaŭzoj de malriĉeco
Tacitus
la dia lumo blindigas la mondon anstataŭ prilumi ĝin
Patrick Emin
la diferenco inter demoktatio kaj diktaturo estas ke en demokratio vi balotas unuatempe kaj ricevas ordonojn iom poste; en diktaturo vi ne malŝparas vian tempon balotante
Charles Bukowski
la distingo inter estinteco, estanteco kaj estonteco estas nur obstine persista iluzio
Albert Einstein
la du plej belaj vortoj en la angla lingvo estas: \'ĉeko ĉi-kune\'
Dorothy Parker
la edzeco-ĉenoj estas tiel pezaj ke necesas du personoj por ilin porti; kelkfoje tri
Alexander Dumas
la ekzisto de senlaborulo estas neado de la rajto eĉ pli malbone vivi ol morti
José Ortega y Gasset
la embaraso de la homaro estas, ke la stultuloj estas plenaj je certaĵoj kaj la inteligentuloj estas plenaj je duboj
Bertrand Russell
la embaraso en tiu lando estas, ke estas tro multe da politikistoj, kiuj kredas per konvinko bazita sur eksperimento, ke vi povas ĉiam mistifiki ĉiujn homojn
Franklin Pierce Adams
la entuta homo estas kondiĉata al produktiva agmaniero de la labororganizado, kaj ekster la fabriko li konservas la saman haŭton kaj saman kapon
Christophe Dejours
la erao de prokrastado, de duonrimedoj, de kvietigaj kaj konsternaj elturniĝoj, de malfruoj, alvenas al sia fino. Anstataŭ ni eniras epokon de konsekvencoj
Winston Churchill
la esenco de matematiko troviĝas en ĝia libereco
Georg Cantor
la espero de malhonestaj profitoj estas la komenco de perdiĝo
Democritus
la estonteco de infanoj estas ĉiam hodiaŭ. Morgaŭ estos tro malfrue
Gabriela Mistral
la estonteco estas la nura speco de havaĵo, kiun la mastroj bonvole koncedas al la sklavoj
Albert Camus
la evoluo de la homa raso ne estos elfarata en la dek mil jaroj kiel por dombestoj, sed en la miliono da jaroj kiel por sovaĝbestoj, ĉar homo estas kaj estos ĉiam sovaĝa besto
Charles Darwin
la fakto, ke ekzistas diversaj lingvoj estas unu el la plej grandaj misteroj de la homaro
Elias Canetti
la fino de saĝeco estas sonĝi sufiĉe alte por perdi sonĝon serĉante ĝin
William Faulkner
la fremdulo estas en ni. Kaj kiam ni fuĝas aù batalas kontraù la fremdulo, ni luktas kontraù nia propra nekonscio
Julia Kristeva
la frenezuloj malfermas vojojn, kiuj poste estas trairataj de la sanuloj
Carlo Dossi
la ĝoja venkito estas la gajnanto
Elbert Hubbard
la granda diferenco inter sekso pagata kaj sekso senpaga estas ke kutime la pagata kostas malpli
Brendan Francis
la granda merito de socio estas ke ĉi tiu estimigas solecon al ni
Charles Chincholles
la granda principo de edukado estas prediki pere de ekzemplo
Anne-Robert-Jacques Turgot
la grandaj amoj ekas laŭ tre preciza maniero ; tuj post kiam vi vidas ŝin, vi vin demandas : kiu estas tiu idiotino?
Ennio Flaiano
la grandaj eventoj de la mondo okazas en la cerbo
Oscar Wilde
la grandaj nacioj ĉiam agadis kvazaŭ gangsteroj, kaj la malgrandaj kvazaŭ prostituitinoj
Stanley Kubrick
la grandeco de nacio kaj sia morala progreso povas esti mezuritaj laŭ la maniero trakti siajn bestojn
Mohandas Karamchad Gandhi
la hieraŭaj krimuloj estas la nunaj sinjoroj kaj la nunaj krimuloj estas la morgaŭaj sinjoroj
Carl William Brown
la Hispana ne estos vera kultura lingvo, ĝis kiam scienco estos verkita en la Hispanan
Angel Martín Municio
la homa animo neniam aperas tiel forta kaj nobla ol kiam ĝi rezignas pri venĝo kaj aŭdacas pardoni ofendon
E.H. Chapin
La homa estulo estas la Tero, kiu vojiras
Atahualpa Yupanqui
la homa historio, inter saviĝo kaj perdiĝo, estas ambigua. Eĉ ni nescias ĉu ni regas nian destinon.
Norberto Bobbio
la homa memoro estas mirinda ilo sed erariga
Primo Levi
la homa specio disponas pri vere efika armilo : la rido
Mark Twain
la homa specio ne povas toleri tro da realeco
Carl Jung
la homaro devas meti finon al la milito, aŭ la milito metos finon al la homaro
John Fitzgerald Kennedy
la homo kultivas mil rozojn ne trovante en ili kion li serc\'is; kaj li povus g\'in trovi en ununura rozo
Antoine de Saint-Exupéry
la homo, kiu klopodas aĉeti simpation per bonvolaĵoj, seniluziiĝas pro la homa maldankemo
Bertrand Russell
la homo, kiu legas tute nenion, estas pli klera ol tiu, kiu legas nenion krom ĵurnaloj
Thomas Jefferson
la homo, kiu perdas sian honoron pro negoco, perdas ambaŭ negocon kaj honoron
Francisco de Quevedo y Villegas
la homo, kiu rigardas la mondon same je la kvindeka jaro kiel je la dudeka jaro, malŝparis tridek jarojn de sia vivo
Muhammad Ali
la homoj estas herooj nur kiam ili ne povas fari alimaniere
Paul Claudel
la homoj povas esti ordigataj en tri kategorioj : tiuj kiuj penlaboras ĝis morto, tiuj kiuj atendenuas ĝis morto, kaj tiuj kiuj enzorgiĝas pri sia morto
Winston Churchill
la indiferenteco, la malkuraĝeco kaj la oportunismo de civitanoj mortigas demokratiojn multe pli ol tiranoj aŭ diktatoroj
Luigi Tosti
la indiĝenaj popoloj estas la morala rezervo de homaro
Evo Morales
la interna paco estas fundamenta por kontraŭi la terurmesaĝojn, per kiuj la grandaj profitoj strebas incitegi ĉies vivon
Arturo Paoli
la kapablo de ĝusta observo ordinare estas nomata cinikismo de tiuj, kiuj ne havas ĝin
George Bernard Shaw
la kastilia lingvo estas la mondlingvo por la Amerika indianaro
Carlos Fuentes
la kiso estas genia rimedo kiu malpermesas geamantojn babili multegajn ŝtultaĵojn
Alessandro Morandotti
la kolosoj de Interreto pli kaj pli fariĝas la ekskluzivaj perantoj inter produktistoj kaj konsumantoj
Antonello Soro
la kono progresas ĉar ni povas nin bazi sur laboro de grandaj geniuloj, kiuj antaǔiris nin
Margherita Hack
la konscienco estas la ena voĉo, kiu avertas nin, ke iu povus nin vidi
H.L. Mencken
la konstitucio estis farita por protekti la homojn kontraŭ la danĝeroj de bonaj intencoj
Daniel Webster
la kredemo de amo estas la plej fundamenta fonto de aŭtoritato
Sigmund Freud
la kresko de evolulandoj dependas de la malarmo
Oscar Arias
la kristana decido konsideri la mondon malbela kaj malbona igis la mondon malbela kaj malbona
Friedrich Wilhelm Nietzsche
la kristana religio tia, kia ĝi estas organizata en siaj eklezioj, estis kaj plue estas la ĉefa malamiko de morala progreso en la mondo
Bertrand Russell
la krizo konsistas precize en la fakto, ke la malnova mondo estas mortanta, kaj ke la nova ne povas ankoraŭ naskiĝi
Antonio Gramsci
la kvalito de libro dependas de la leganto
Emilio Praga
la laboristo des pli malriĉiĝas, ju pli da riĉoj li produktas
Karl Marx
la laboro estas la rifug\'ejo por tiu kiu havas nenion pli bonan por fari
Oscar Wilde
la laborulo iĝas ia varo des malpli multekosta, ju pli da varoj li produktas
Karl Marx
la lasta iluzio estas kredi ke ĉiujn iluziojn oni perdis
Maurice Chapelan
la lasta tago de la jaro ne estas ja la lasta tago de la tempo
Carlos Drummond de Andrade
la leporo ŝatas polenton. Tion diras la kuiristo
Stanislaw Jerzy Lec
la lernejo kiel rimedo de edukado por mi estis simple malpleno
Charles Darwin
la libera disvolviĝo de ĉiu estas la kondiĉo por la libera disvolviĝo de ĉiuj
Karl Marx
la libereco de demokratio estas ne sekura, se la popolo toleras kreskon de privata povo ĝistiapunkte ke ĝi iĝas pli forta ol ilia demokrata ŝtato
Franklin Delano Roosevelt
la libro estos la savo de la homaro
Voltaire
la libro, kiu enhavis la tutan konon de la libroj petegis ne esti ronĝita de muso. Kaj la muso ridis
Leon Battista Alberti
la limoj de mia lingvo estas la limoj de mia mondo
Ludwig Wittgenstein
la lingvo estas la haŭto de la animo
Fernando Lázaro Carreter
la lukto de homo kontraŭ povo estas la lukto de memoro kontraŭ forgeso
Milan Kundera
la mafio estas iu negoco kiel aliiu, kun la diferenco, ke tempaltempe ĝi pafas per armiloj
Mario Puzo
la mafio estas ne ekskluzive italia problemo nek afero de malfruiĝintaj kamparanoj aŭ de subevoluo en la suda Italio, sed eŭropa problemo
Petra Reski
la majesta egaleco de la leĝoj malpermesas kaj al riĉuloj kaj al malriĉuloj kuŝi sub pontoj
Anatole France
la malbonaj libroj estigas malbonajn kutimojn kaj la malbonaj kutimoj estigas bonajn librojn
René Descartes
la malbono, kiun ni faras, ne altiras al ni tiom da persekuto kaj malamo kiel niaj bonaĵoj
François de La Rochefoucauld
la malbonuloj ekzistas ĉar estas bonuloj; eliminu la bonulojn kaj la malbonuloj ankaŭ malaperos iom post iom
Carl William Brown
la malfeliĉo de la kapitalismo estas la kapitalistoj kiuj, preskaŭ ĉiam bonegaj ene de siaj entreprenoj, ekster ili ofte estas obtuzaj, enuigaj imbeciloj kaj kelkfoje eĉ pli aĉaj
Indro Montanelli
la malmulton, kiun mi scias, mi ŝuldas al mia nescieco
Sacha Guitry
la malo de civilizita popolo estas popolo kreema
Albert Camus
la malpermeso de incesto ne aplikiĝas por memamo
Yossi Sarid
la marko de nematura homo estas ke li deziras noble morti por kaŭzo, dum la marko de matura homo estas ke li deziras humile vivi por kaŭzo
Jerome David Salinger
la memoro de ĉiu homo estas ties privata literaturo
Aldous Huxley
la memoro, kiun lasas libro, estas pli grava ol la libro mem
Gustavo Adolfo Bécquer
la mezbona instruisto diras; la bona instruisto eksplikas; la supera instruisto demonstras; la superega instruisto inspiras
William Arthur Ward
la monda ekonomio estas la plej efika esprimo de la organizata krimado. Internaciaj organizoj, kiuj kontrolas monojn, merkatojn kaj krediton, praktikas terorismon kontraŭ malriĉaj landoj kaj kontraŭ malriĉuloj de ĉiuj landoj per profesia indiferenteco kaj senpuneco, kiuj humiligas la plej spertan el bombĵetantoj
Eduardo Galeano
la mondo devus ridi pli, sed nur post la manĝado
Mario Moreno (Cantinflas)
la mondo estas atestanto de terura krimo kontraŭ la homaj rajtoj en Gaza Sektoro, kie miliono kaj duono da homoj estas malliberigataj kun preskaŭ neniu alirejo al la ekstera mondo. Tuta loĝantaro estas brutale punita
Jimmy Carter
la mondo estas destinita por iĝi pli kaj pli komika, tial humuristoj estas la veraj antaŭvenantoj de la estonta civilizacio
Carl William Brown
la mondo estas ne vera, sed ĝi estas reala
Fernando Pessoa
la mondo estas plena de mirindaj libroj, kiujn legas neniu
Umberto Eco
la mondo havas la strukturon de la lingvo kaj la lingvo havas la formon de la menso
Eugenio Montale
la mondo ne estas spektaklo, sed batalkampo
Giuseppe Mazzini
la mondo progresas dank\' al neeblaĵoj, kiuj estis realigitaj
André Maurois
la morala temo ekzistas antaŭ longe, sed nun ĝi iĝis la plej grava politika temo ĉar de ĝia solvo dependas la reakiro de fido je institucioj, la efektiva landa regebleco kaj la subteno de demokrata reĝimo
Enrico Berlinguer
la mortintoj estas pli multaj ol la vivantaj, ilia nombro pligrandiĝas. La vivantoj iĝas malmultaj
Eugène Ionesco
la morto estas stato de perfekteco, la nura atingebla de mortulo
Emil Cioran
la neeblaj aferoj estas pli facilaj ol la malfacilaj
Daniel Barenboim
la neforgeseblaj tagoj en la vivo de homo estas kvin aŭ ses entute. La aliaj estas nur kromaj
Ennio Flaiano
la nescio estas pli proksima al la vero ol la antaŭjuĝo
Denis Diderot
la nuna muziko estas direktata de bankieroj kaj kontistoj: estas inklino absolute batalenda
Brian May
la nuntempaj Donkiĥotoj ne batalas kontraŭ sed por ventomuelejoj
Anónimo
la nura feliĉo, kiun oni havas, venas el tio, kion oni donas
Eduard Pailleron
la nura funkcio de la ekonomiaj antaŭvidoj estas ŝajnigi astrologion respektinda
John Kenneth Galbraith
la nura grava afero, kiam ni foriros, estos la postsignoj de amo, kiujn ni forlasos
Albert Schweitzer
la nura maniero protekti sian kulturon estas akcepti endanĝerigi ĝin
Paul Andreu
la nura maniero resti sana estas manĝi kion ni ne volas, trinki kion ni ne ŝatas kaj fari kion ni preferus ne fari
Mark Twain
la nura rimedo por ne konigi al la aliaj siajn proprajn limojn estas neniam preterpasi ilin
Giacomo Leopardi
la nura solida kaj daŭra paco inter viro kaj ties edzino estas, sendube, la separo
Lord Chesterfield
la nura tempo, dum kiu mia edukado estis interrompita, estis kiam mi estis al la lernejo
George Bernard Shaw
la nura tendenco de la moderna kinarto estas akiri amason da mono
Roman Polanski
la nura vera progreso estas lerni erari per si mem
Albert Camus
la nuraj statistikoj, kiujn vi povas fidi, estas tiuj falsitaj de vi mem
Winston Churchill
la okcidenta scienco sukcesis pasi de facilo al malfacilo nur pere de malutilo
Marco Crivellaro
la organizo de la usona socio estas sistemo intermiksata de duon-monopoloj tutevidente korupteblaj, de elektantaro tutevidente miopa, trompata de amasinformiloj tutevidente falsaj
Paul Goodman
la originalo estas malfidela al la traduko.
Jorge Luis Borges
la perfekta amaventuro estas tiu, kiu tute traktiĝas perpoŝte
George Bernard Shaw
la persono kiun oni plej timas kontraŭdiri estas oni mem
Nassim Nicholas Taleb
la petata konsilo estas ĝenerale ne bonvena kaj tiu ne petata evidente impertinenta
Samuel Johnson
la piedirado estas la plej bona kuracilo por la homo
Hippocrates
la plej alta heroeco kaj por homo kaj por popolo estas scii alfronti ridindiĝon
Miguel de Unamuno
la plej alta tasko de homo estas forpreni bestojn el la krueleco
Emile Zola
la plej belaj vortoj estas ne \'mi amas vin\' sed \'estas benigna\'
Woody Allen
la plej bona afero por la riĉuloj estas batalo inter la malriĉuloj
Eduardo Pérsico
la plej bona aĵo pri la estonto estas ke ĝi okazas po unu tago samtempe
Abraham Lincoln
la plej bona argumento kontraŭ demokratio estas kvinminuta konversacio kun averaĝa voĉdonanto.
Winston Churchill
la plej bona donaco de naturo al la homo estas la mallongeco de ties vivo
Plinius Secundus
la plej bona fikcia parto de romanoj estas averto pri nerealeco de roloj
Franklin Pierce Adams
la plej bona maniero por ĝui grandan liberon estas koncesii grandan liberon al aliaj
Carlo Dossi
la plej bona maniero por lerni, kiel fari filmon, estas fari iun
Stanley Kubrick
la plej bona maniero por sin trompi estas opinii sin pli ruza ol la aliaj
François de La Rochefoucauld
la plej danĝera manĝaĵo estas edziĝkuko
James Thurber
la plej ekscita perverseco de vivo: la neceso plenumi ion en malpli da tempo ol tiu, kiu estus vere konsentata por fari ĝin
Ernest Hemingway
la plej estimataj aĵoj en la vivo ne estas akiritaj pere de mono
Albert Einstein
la plej evidenta signo ke oni trovis veron estas la interna paco
Amado Nervo
la plej facile trompebla persono estas si mem
Edward Bulwer-Lytton
la plej generema periodo de pesimismo devenas de la dudekunua jaro aŭ cirkaŭe, kiam la unua provo estas farita por traduki sonĝojn en realecon
Heywood Broun
la plej granda altiro por ni ĉiuj estas la pasinteco, ĉar tio estas la nura afero kion ni konas kaj amas vere
Pier Paolo Pasolini
la plej granda el la aferoj donitaj de saĝeco por atingi vere feliĉan vivon estas sendube la posedo de amikeco
Epicurus
la plej granda feliĉo de la vivo estas la konvinko esti amata pro oni mem aŭ pli precize malgraŭ oni mem
Victor Hugo
la plej granda krimo de la homo estas esti naskiĝinta
Pedro Calderón de la Barca
la plej granda obstaklo de kompreno de artaĵo estas la provo por kompreni ĝin
Bruno Munari
la plej granda perfortvehiklo en la hodiaŭa mondo estas Usona Registraro
Martin Luther King
la plej granda provizisto de perforto en la mondo nuntempe : mia propra registaro
Martin Luther King
la plej grandaj animoj kapablas la plej grandajn malvirtojn same kiel la plej grandajn virtojn
René Descartes
la plej grava libro por komunisto, kiel mi, estas la Biblio
Nichi Vendola
la plej kruela venĝo de virino estas resti fidela al viro
Jacques-Bénigne Bossuet
la plej malaminda aĵo estas ne simple morti, sed voli morti ne trafante tion
Sophocles
la plej malbona aĵo, kiu povas okazi al geniulo, estas esti komprenata
Ennio Flaiano
la plej malbona nescio estas tiu pri la propra nescio
San Girolamo
la plej malbona speco de netoleremo apartenas al tio, kion oni nomas racio
Miguel de Unamuno
la plej malbonaj malfacilaĵoj de homo komencas kiam li kapablas agi kiel li ŝatas
Thomas Henry Huxley
la plej malnovaj kaj mallongaj vortoj - \'jes\' kaj \'ne\' - estas tiuj, kiuj neprigas la plej grandan pripenson
Pythagoras
la plej popola penŝpariga maŝino, nuntempe, estas ankoraŭ edzo plenriĉa
Joey Adams
la plej riĉa homo estas tiu kies plezuroj estas la plej malmultekostaj
Henry David Thoreau
la plej solida plezuro de ĉi tiu vivo estas la vana plezuro de la iluzioj
Giacomo Leopardi
la plej vera parto de ĵurnalo estas la reklamo
Thomas Jefferson
la plejbonon de la vivo oni ne serĉas, sed trovas
Anonymous
la plejgravaĵo en komunikado estas aŭdi tion, kio ne estas dirata
Peter Drucker
la plejmulto da homoj ne volas naĝi, ĝis ili scipovas tion
Hermann Hesse
la plejmulto de homoj ne nur akceptas perforton, se ĝi estas elfarata de legitimaj aŭtoritatoj, sed ankaŭ ili rigardas perforton kontraŭ kelkaj kategorioj de homoj kiel esence legitiman, negravas, kiuj elfaras ĝin
Edgar Z. Friedenberg
la plejparto de la homoj preferus morti ol pensi; fakte ili tion faras
Bertrand Russell
la plezuro vivi senprobleme valoras la problemon vivi senplezure
Sant'Agostino
la plimulto da regatoj pensas ke ili estas regatoj ĉar la regestro estas regestro; nepre, ili ne konscias, ke vere la regestro estas regestro ĉar ili estas regatoj
Karl Marx
la poeto valoras tion, kion valoras ties plej bona poemo
Fernando Pessoa
la politika maldekstro estas malbono, kiun nur la ĉeesto de la dekstro igas elteneblan
Massimo D'Alema
la politika maldekstro havas ne eĉ la plej etan ideon pri la mondo, en kiu ĝi vivas
José Saramago
la politikisto estas akrobato : li staras ekvilibre, asertante la malon de tio, kion li faras
Maurice Barrès
la popolaj klasoj havas neniun alian mision ol doni la bonan ekzemplon
Oscar Wilde
la popolo ne lasos vin vivi kiel vi deziras sed, se vi estas sufiĉe forta, vi almenaŭ ne devos vivi kiel ili deziras
Andrew H. Vachss
la posedantoj de ĉi tiu lando scias la veron: tio nomiĝas la usona sonĝo, ĉar vi devas esti dormanta por kredi tion
George Carlin
la prezo pagenda por entrepreni profesion aŭ alvokiĝon estas koni intime ĝian aĉan flankon
James Baldwin
la problemo de akuratulo estas, ke neniu estas tie por taksi tion
Franklin P. Jones
la proporcio de legokapabluloj kompare al la nombro de analfabetoj estas konstanta, sed hodiaŭe la analfabetoj scias legi
Alberto Moravia
la propra funkcio de homo estas vivi, ne ekzisti. Mi ne malŝparos miajn tagojn por provi daŭrigi ilin. Mi uzos mian tempon
Jack London
la publiko havas nesatigeblan scivolon por koni ĉion, krom kio estas koninda
Oscar Wilde
la radika kialo de la kresko de la popola nescio estas la fakto ke, ĉiuj scipovas legi kaj skribi
Peter de Vries
la rajtoj de bestoj antaŭvenas tiujn de religioj
Dan Jørgensen
la reala vojaĝ-malkovro konsistas ne en tio, ke ni trovu novajn teritoriojn, sed ke ni havu novan rigardon
Marcel Proust
la reklamerotika socio, en kiu ni vivas, strebas organizi la deziron, disvolvi ĉi tiun ĝis neaŭditaj proprcioj, dum ke ĝi konservas kontentigon en privata sfero. Por ke socio funkciu, por ke konkuro daŭru, necesas ke deziro kresku, ke ĝi etendiĝu kaj voru la vivon de homoj
Michel Houellebecq
la rememoroj, kiujn ni havas unuj pri la aliaj, eĉ en la amo, estas malsamaj
Marcel Proust
la riĉaĵo de malriĉuloj estiĝas de iliaj gefiloj, tiu de riĉuloj de iliaj gepatroj
Massimo Troisi
la salajro de la ĉefestro de granda entrepreno estas ne rekompenso atribuita por realigaĵo. Ofte ĝi estas en la naturo de varmkora gesto fare de la ulo por si mem
John Kenneth Galbraith
la samaj vortoj, elparolataj de malsamaj buŝoj, akiras malsamajn signifojn, inkluzive antitezajn
Alessandro Morandotti
la satuloj, la feliĉuloj ne amas; ili ekdormas sur la kutimo
Miguel de Unamuno
la sekreto de feliĉo estas cedi al tentoj
Oscar Wilde
la sekreto de la sukceso estas la sincereco. Se vi atingas ŝajnigi ĝin, vi jam sukcesis
Arthur Bloch
la sekreto de sukceso estas honesteco kaj justa agmaniero. Se vi povas ŝajnigi ambaŭ, vi ekhavis ĝin
Groucho Marx
la sekreto plej malfacile gardebla estas la opinio kiun ni havas pri ni mem
Marcel Pagnol
la signo de sensperta homo estas ne kredi je ŝanco
Joseph Conrad
la ŝlosilo por konstrui superstelul(in)on estas silentigi lin (aŭ ŝin). Riveli artiston al la publiko povas esti detrui lin. Vidi la veron profitas al neniu
Bob Ezrin
la ŝnuroj, kiuj alligas la respekton de unuj por la aliaj, ĝenerale estas ŝnuroj de neceseco
Blaise Pascal
la sola afero kiu disigas homon de tio, kion li volas de la vivo, estas nur la emo provi, la forto voli kredi, ke tio estas ebla
Richard M. DeVos
la sola ĝojo en la mondo estas komenci. Vivi estas bele, ĉar vivi estas komenci ĉiam, ĉiumomente
Cesare Pavese
la sola lukto, kiun oni perdas, estas tiu, kiun oni delasas
Madres de Plaza de Mayo
la sola maniero evoluigi la senton pri respondeco en la personoj estas konfidi al ili respondecojn
Kenneth Blanchard
la sola maniero, laŭ kiu reportero devus rigardi politikiston, estas de supre malsupren
Frank Kent
la sola tirano, kiun mi akceptas en tiu mondo, estas mia \'interna voĉeto\'
Mohandas Karamchad Gandhi
la solaj kiuj estas ĉiam revenantaj de ĉie estas tiuj, kiuj neniam ajn iris ien
Antonio Machado
la solaj utilaj respondoj estas tiuj, kiuj metas novajn demandojn
Vittorio Foa
la sorto de popolo dependas de la stato de ties gramatiko. Ne estas granda nacio sen lingva ĝusteco
Fernando Pessoa
la statistikoj pri sano montras ke unu el kvar usonanoj suferas ian formon de mensmalsano. Pensu pri tri el viaj plejbonaj amikoj. Se ili bonsanas, do estas vi
Rita Mae Brown
la Ŝtato estas mi
Louis XIV
la stelplena ĉielo super mi kaj la morala leĝo en mi
Immanuel Kant
la strebado al perfekteco ofte baras plibonigon
George F. Will
la studo pri malsanoj tiom progresis, ke estas preskau\' maleble trovi iun komplete sanan
Aldous Huxley
la stulteco de homoj devenas de fakto, ke ili havas respondon pri ĉio. La saĝeco de romano devenas de fakto, ke ĝi havas demandon pri ĉio.
Milan Kundera
la superega ideologio ĉiam estas la ideologio de la superega klaso
Karl Marx
la svisoj fervoras pri purigado, eĉ monon ili senspurigas
Marcos Vergara Meersohn
la takto en aŭdaco estas scii ĝis kie oni povas iri sen troigi
Jean Cocteau
la tasko de kulturaj homoj estas, precipe hodiaŭ, semi dubojn anstataŭ rikolti certaĵojn
Norberto Bobbio
la tasmanoj, kiuj neniam adultis, nun formortis
William Somerset Maugham
la teorio de komunistoj povas esti resumata en simpla esprimo: abolo de la privata proprieto, jen la tuto
Karl Marx
la tero apartenas al siaj posedantoj, sed la pejzaĝo apartenas al tiu, kiu kapablas ĝin aprezi
Upton Sinclair
la timo de soleco estas pli granda ol la timo de ligo, konsekvence oni geedziĝas
Cyril Connolly
la tradukistoj estas kvazaŭ kiel pentristoj de portretoj : ili povas plibeligi la kopion, sed ĝi devas ankoraŭ nun simili al la originalo
Elie Fréron
la tre certa uzado estas majstro por paroli
Quintilianus
la tuta celo de praktika politiko estas teni la loĝantaron alarmita kaj pro tio, avida esti gvidata al sekureco, minacante ĝin per senfinaj timigaĵoj, ĉiuj imagaj
H.L. Mencken
la tuta historio de moderna indrustrio montras, ke kapitalo, se ne kontrolita, agos senskrupule kaj kruele por sinkigi la tutan laborulklason en stato de degenero pleja
Karl Marx
la tuta mondo estas scenejo, kaj ĉiaj gehomoj estas nenio plu ol aktoroj: ili havas iliajn enirojn kaj elirojn
William Shakespeare
la tutan gloron de la mondo entenas unu maizgrajno
José Martí
la tute religia karaktero de la moderna mondo estas kaŭzita de neĉeesto de frenezulejo en Jerusalemo
Henry Havelock Ellis
la tutmonda ekonomio estas hodiaŭ giganta kazino
Fidel Castro
la universala religio por la plejmulto de saĝaj homoj estas nenio krom futbalo
George Steiner
la unua afero, kiun devas fari virino volanta, ke viro sxin atingu, estas ekkuri
Molière
la unua duono de nia vivo estas fuŝata de niaj gepatroj kaj la dua de niaj infanoj
Clarence Darrow
la unua kvalito de ŝtatisto estas ke li estu malrapida cerbe: tio estas ne ĉiam atingebla
Dean Acheson
la Unua Leĝo de Ĵurnalismo : plifirmigi la ekzistantajn antaŭjuĝojn, anstataŭ kontraŭdiri ilin
Alexander Cockburn
la unua mafio batalenda estas tiu en ĉiu el ni. Ni estas la mafio
Rita Atria
la unua mito de entreprenregado estas ke ĝi ekzistas. Sia dua mito estas ke sukceso egalas kompetentecon
Robert Heller
la unua revolucia ago estas nomi aĵojn per iliaj realaj nomoj
Rosa Luxemburg
la unua simptomo de la morto estas nasko
Stanislaw Jerzy Lec
la ununura rimedo protekti sian solecon estas ofendi ĉiujn, komencante de tiuj, kiujn oni amas
Emil Cioran
la venkoj kontraux virinoj estas la nuraj atingitaj fugxante
Napoleon Bonaparte
la vera celo de socialismo estas precize trapasi kaj antaǔeniri preter la predanta fazo de homa evoluo
Albert Einstein
la vera filozofio estas relerni vidi la mondon
Maurice Merleau-Ponty
la vera morala eleganteco konsistas en la arto maski siajn venkojn en malvenkojn
Emil Cioran
la vera spegulo de niaj paroloj estas la fluo de niaj vivoj
Michel de Montaigne
la vera universitato havas neniun precizan lokon. Ĝi posedas neniun propraĵon, pagas neniun salajron nek ricevas neniun materialaĵon. La vera universitato estas mensstato
Robert Pirsig
la veron meritas diri nur tiu, kiu ne timas morti pro ĝi
José María Vargas Vila
la vidpunkto, laŭ la kiu kredanto estas pli feliĉa ol ateisto estas tiel absurda kiel la propagita konvinko, ke ebriulo estas pli feliĉa ol sobrulo
George Bernard Shaw
la virino estas donaco, kiu vin elektas
Georges Brassens
la virino, kies agmaniero indikas ke ŝi faros scenon, se la vero estas dirata al ŝi, petas esti trompata
Elizabeth Jenkins
la virino, kiu ne havas fortunon ĉe viroj, ne scias kiel fortuna ŝi estas
Marilyn Monroe
la virto de la gepatroj estas granda doto
Quintus Horatius Flaccus
la vivo ne estas tiu, kiun oni travivis, sed tiu, kiun oni memoras kaj tia, kian oni memoras por rakonti ĝin
Gabriel García Márquez
la vojoj de lojaleco estas ĉiam rektaj
José Ortega y Gasset
la vortaro estas la plej demokrata aĵo de la mondo. Estas la nura havaĵo, kiun ni komune posedas
Bernard Pivot
la vortoj gravas, se ili estas malmultaj
Lalla Romano
la vortoj, kiuj ofendas, estas la hurlado de nia nesciado
Alda Merini
labori estas malpli enuiga ol sin amuzi
Charles Baudelaire
laboro mallongigas la tagojn kaj plilongigas la vivon
Denis Diderot
laboro pli distancigas nin el tri grandaj malbonoj: enuo, malvirto kaj bezono
Voltaire
lando sen dokumenta filmarto estas kiel familio sen fotalbumo
Patricio Guzmán
lasu la aliulojn fanfaroni pri paĝoj, kiujn ili skribis; koncerne min, mi fieras pri tiuj, kiujn mi legis
Jorge Luis Borges
lasu min diri al vi ion, kion ni, Israelanoj, riproĉas al Moseo : li kondukis nin tra la dezerto por alkonduki nin dum kvardek jaroj en la solan lokon de Mezoriento, kie ne estas petrolo
Golda Meir
lasu min diri, riskante ŝajni ridinda, ke la vera revoluciulo estas gvidata de grandaj amsentoj
Ernesto Che Guevara
lasu min emisii kaj kontroli la monon de nacio, kaj mi zorgas ne pri kiu faras ĝiajn leĝojn
Mayer Amschel Rothschild
lasu vin gvidi de la infano, kiu vi estis
José Saramago
Lasvegaso ofendiĝus se oni komparus ĝin kun Wall-Street. En Lasvegaso la homoj scias, kio estas la probabloj. En Wall-Street ili manipulas la probablojn, dum vi borsludas
John Ensign
leĝa kiso neniam valoras rabitan kison
Guy de Maupassant
legantoj estas imagataj personoj kreitaj de fantazio de verkistoj
Achille Campanile
legi estas formo de feliĉeco
Fernando Savater
legi estas kiel traduki, ĉar la spertoj de du malsamaj personoj neniam estos identaj. Malbona leganto estas kiel malbona tradukanto. Por lerni legi en la ĝusta maniero klereco estas malpli grava ol instinkto
Wystan Hugh Auden
legi kaj esti scivolema estas sama afero
Pascal Quignard
legi, kiel mi komprenas, signifas profunde pensi
Vittorio Alfieri
lego estas por la menso kio ekzerco estas por la korpo
Joseph Addison
leĝoj estas araneaĵoj tra kiuj pasas grandaj muŝoj kaj kie la malgrandaj restas
Honoré de Balzac
lernejo estas la reklama agentejo, kiu kredigas al vi ke vi bezonas la societon tian, kia ĝi estas
Ivan Illich
lernejoj ne necese multe rilatas kun edukado... ili estas ĉefe porkontroladaj institucioj, kie bazaj kutimoj devas esti enplantitaj ĉe junuloj. Edukado estas io tre malsimila kaj malmulte okazas ĉe la lernejoj
Winston Churchill
lerni paroli estas lerni traduki
Octavio Paz
li estas malforta ĉar li ankoraŭ ne sufiĉe dubis kaj provis atingi konkludojn
Miguel de Unamuno
li havas ĉiujn virtojn, kiujn mi malŝatas kaj neniun malvirton, kiun mi admiras
Winston Churchill
li hisis sian standardon alten ... por ne nepre rigardi ĝin
Stanislaw Jerzy Lec
li, kiu amindumas sin mem, havas almenaŭ tiun avantaĝon : li ne riskas renkonti multajn rivalojn
Georg Christoph Lichtenberg
lia konscienco estis pura; fakte li neniam uzis ĝin
Stanislaw Jerzy Lec
liaj celoj estis strikte honorindaj, laŭdire; fakte estas : senigi virinon je ŝia riĉaĵo pere de geedziĝo
Henry Fielding
libera animo estas malofta, sed oni rekonas ĝin kiam trovata -ĉefe ĉar oni bone, tre bone sentas proksime aŭ kun ĝi
Charles Bukowski
libereco estas altvalora, tiel altvalora ke oni devas ^gin porciumi
Wladimir Iljitsch Lenin
libereco estas kiel poezio : ĝi ne bezonas adjektivon, estas libereco!
Enzo Biagi
libereco signifas respondecon. Tial plimulto timas ĝin
George Bernard Shaw
liberigo de sklavoj en la sudo estas parto de batalado por liberigo de laboruloj en la nordo
Abraham Lincoln
libero nur por apoguloj de gubernio, nur por membroj de politika partio, eĉ se ili estas tre multnombraj, ne estas libero. Libero ĉiam estas la libero de tiu, kiu pensas malsame
Rosa Luxemburg
libro devas esti hakilo por la frosta maro en ni
Franz Kafka
libro esta unu el la feliĉeblecoj, kiujn ni, la homoj, havas
Jorge Luis Borges
libro, kiu ne eltenas du legojn, meritas eĉ ne unu legon
José Luis Martín Descalzo
libroj havas propran fieron; kiam oni ilin alpruntas, ili ne plu revenas
Theodor Fontane
libroj havas samajn malamikojn kiel homo: fajron, humidecon, bestojn, tempon kaj sian propran enhavon
Paul Valéry
libroj utilas por montri al homoj, ke ties originalaj pensoj ne estas vere novaj fakte
Abraham Lincoln
librojn oni respektas uzante ilin
Umberto Eco
lingva malriĉeco malfortigas: ĝi riskas igi nin sklavoj de alies ideoj
Giorgio Barberi Squarotti
lingvaĵo eble estas misformiga spegulo, sed ĝi estas la nura spegulo, kiun ni havas
Michael Dummett
lingvo absolute logika kaj tute sen idiotismoj estus lingvo senviva kaj tro peza (Ludoviko Zamenhof)
Ludoviko Zamenhof
lingvo estas dialekto kun armeo kaj mararmeo
Joshua A. Fishman
lingvo estas haŭto: mi frotas mian lingvon kontraŭ la alia
Roland Barthes
lingvo estas nur redukto de penso al sia plej simpla formo
Anonymous
lingvo estas parto de nia organismo, ne malpli komplika ol ĝi
Ludwig Wittgenstein
lingvo estas sennoma, kolektiva kaj senkonscia arto; la rezulto de la kreiveco de miloj da generacioj
Edward Sapir
lingvo estas signo, la plej granda signo de nia homa kondiĉo
Octavio Paz
lingvo estas sumo, kies ĉiu parolanto posedas parton
Bernard Dupriez
lingvo internacia de la venontaj generacioj estos sole kaj nepre nur lingvo arta (Ludoviko Zamenhof)
Ludoviko Zamenhof
lingvo ne estas koverto de la penso sed la penso mema
Miguel de Unamuno
lingvoj, kiel religioj, vivas per herezoj
Miguel de Unamuno
lojaleco estas ŝuldo kontraŭ ni mem, antaŭ ol esti kontraŭ la aliuloj
Luigi Pirandello
ludu bone vian rolon, el tio konsistas la honoro
Edgar Lee Masters
lukso mallevas riĉecon kaj levas malriĉecon
Denis Diderot
mafio estas la plej bona ekzemplo de kapitalismo kiun ni havas
Marlon Brando
mafio havis komencon kaj havos finon
Giovanni Falcone
malamiko marŝas ĉe nia kapo
Bertolt Brecht
malavantaĝa paco estas pli bona ol prava milito
Desiderius Erasmus von Rotterdam
malavaraj animoj ricevas pli grandan ofendon el flatoj ol insultoj
Nicolò Tommaseo
malbeninda estu la soldato, kiu pafas kontraŭ sia popolo
Simón Bolivar
malbenita estu tiu momento da feliĉo, kiu malfeliĉigis min por ĉiam
Franco Trincale
malbona afero estas ke malavareco povas ankaux esti bona negoco
Ugo Ojetti
malbono, kiun homoj faras, vivas post ili, bono estas ofte enterigita kun iliaj ostoj
William Shakespeare
malfacilas diri al kiu oni plie damaĝas: ĉu al la malamikoj per la plej malbonaj intencoj aŭ al la amikoj, per la plej bonaj
Lord Lytton
malfacilas esti sincera kiam vi estas inteligenta, kaj same kiel esti honesta kiam vi estas ambicia
Fernando Pessoa
malfacilas komprenigi ion al homo, kiam ties salajro dependas de la kapablo ne kompreni tion
Upton Sinclair
malfacilas rekoni kiu sekvas la fluon spontane
Stanislaw Jerzy Lec
malfeliĉo estas plej bone difinita kiel la malsameco inter niaj talentoj kaj niaj esperoj
Edward De Bono
malgranda neĝustaĵo ŝparigas amason da eksplikoj
Clarence Edwin Ayres
maljuna aĝo estas la plej neatendita aĵo inter ĉiuj, kiuj povas okazi al homo
Leon Trotsky
malkonfirmo estas novaĵo publikigita dufoje
Giulio Andreotti
malkonsento estas la plej nobla formo de patriotismo
Thomas Jefferson
malkovraĵoj neniam helpas la Trian Mondon, ili nur pligrandigas maljustecon
Ryszard Kapuściński
mallongeco estas la animo de saĝo
William Shakespeare
malmultaj aferoj estas tiel firmaj, kiel la alligiteco de politikaj grupoj al la ideoj, per kiuj ili gajnis la potencon
John Kenneth Galbraith
malmultaj nin vidas kiel ni estas, sed ĉiuj nin vidas kiel ni ŝajnas esti
Niccolò Machiavelli
malnova plendado, ke amaskulturo estas por homoj dekunujaraj, estas hontinda mensogo. Lau tradicio, la ŝlosilaĝo estas pli proksima al dekvar jaroj
Robert Christgau
maloftaj estas personoj, kiuj uzas sian menson, tre malmultaj tiuj, kiuj uzas sian koron kaj solsolaj tiuj, kiuj uzas ambaŭ
Rita Levi Montalcini
malofte viroj, kiuj nutras la plej altan rispekton por virinoj, estas alte taksitaj de ili
Joseph Addison
malpermeso okazigis nenion krom problemojn
Al Capone
malriĉeco estas nenormalaĵo por riĉuloj. Estas tre malfacile kompreni kial personoj, kiuj deziras manĝi, ne sonorigas la alarmsonorileton
Walter Bagehot
malriĉuloj iras al milito por batali kaj morti pro la kapricoj, havaĵoj kaj superfluaĵoj de riĉuloj
Plutarch
malsobruloj fosas siajn tombojn per siaj dentoj
Henri Estienne
malsukceso atingis mian kapon
Ennio Flaiano
malvirto estas kreaĵo tiel abomena, ke ju pli oni vidas ĝin, des pli oni ŝatas ĝin
Finley Peter Dunne
manĝi vortojn neniam okazigis misdigeston al mi
Winston Churchill
mankas multego da tempo por iĝi juna
Pablo Picasso
medicinistaro iĝis grava minaco al sano
Ivan Illich
meditu, antaŭ ol pensi
Stanislaw Jerzy Lec
melankolio estas la feliĉo esti trista
Victor Hugo
memorado ĉiam estas rendevuejo
Isabel Allende
memoraĵoj estas interpretitaj kiel sonĝoj
Leo Longanesi
memorando estas skribita ne por informi leganton, sed por protekti skribanton
Dean Acheson
memoro de ĝojo ne plu estas ĝojo; memoro de doloro ankoraŭ estas doloro
Lord Byron
memoroj estas kiel vino, kiu dekantiĝas ene de botelo: ili restadas klaraj kaj la sedimento staras sur la fundo. Ne bezonas skui la botelon
Mario Rigoni Stern
menesogulo devus memori ke por esti kredata oni devas diri nur la necesajn mensogojn
Italo Svevo
mense sana estas nur tiu, kiu travivas ĉian tagon kiel kiu ĉiutage kaj ĉiuhore povas morti
Francisco de Quevedo y Villegas
mensogo estas necesega por tolerebligi vivadon
Bergen Evans
mi abomenis miajn jarojn en Parlamento tiom, kiom mi abomenis miajn jarojn en liceo Azeglio en Torino. Plena fuŝperdo de tempo
Susanna Agnelli
mi amas paroli. Ofte mi alparolas min mem por la plezuro au\'di min paroli. kelkfoje mi estas tiom sprita ke ecx mi mem ne kapablas kompreni kion mi diras
Oscar Wilde
mi amas virinojn, sed mi ne admiras ilin
Charlie Chaplin
mi amas, vi amas, li amas, ni amas, vi amas, ili amas. Se tio ne estus nur konjugacio sed realeco
Mario Moreno (Cantinflas)
mi amis, mi estis amata, la suno karesis mian vizaĝon. Vivo, nenion vi ŝuldas al mi! Vivo, ni estas kvite!
Amado Nervo
mi apenaǔ estas homo, kiu nur levigas ŝtonon por vidi kion estas sube. Mi ne kulpas se kelkefoje eliras monstrǔoj
José Saramago
mi aperis al la Sankta Virgulino
Carmelo Bene
mi bedaŭras, ke trinki akvon ne estu peko: kiom bongusta ĝi estus!
Giacomo Leopardi
mi bezonas esti bezonata
Anónimo
mi bezonas senti pro mia patrino, la saman respekton kiu oni sentas pro idealo
Anne Frank
mi bezonis dek kvin jarojn por kompreni ke mi ne havas verkistan talenton, sed mi ne povis forlasi verkadon, cxar tiam mi estis tro fama
Robert Benchley
mi bone scias ke, estante neklerulo, kelkaj fanfaronuloj pretendas havi motivojn por min kritiki, rimarkante, ke mi ne estas humanisto. Stulta gentaĉo! Ili ne scias, ke mi povus respondi kiel Mario al la romiaj patricioj:Tiuj, kiuj fanfaronas alies agojn kaj sin apogas sur ili ne deziras agnoski la meriton de la miaj!
Leonardo Da Vinci
mi certas, ke mi estas freneza; sed, se mi ne estas, ankau\' la aliaj ne devus esti liberaj
George Bernard Shaw
mi cxiam organizis mian vivon tiel, ke mi mortu kun tricent mil rimorsoj kaj nenia priploro
Fabrizio De André
mi dediĉas ĉi tian eldonon al miaj malamikoj, kiuj tiom helpis min dum mia kariero
Camilo José Cela
mi deziras fari al vi tion kion printempo faras al la ĉerizarboj
Pablo Neruda
mi ege timas, ke la judoj estas kiel ĉiuj prematoj. Kiam ili iĝas supre, ili estas juste tiel netoleremaj kaj kruelaj, kiel la homoj estis kontraŭ ili, kiam ili estis sube
Harry S. Truman
mi eltiris pli multe de alkoholo, ol alkoholo eltiris de mi
Winston Churchill
mi esperas ne maljuniĝi ĝis religianiĝo
Ingmar Bergman
mi estas ateisto, dank\'al Dio
Luis Buñuel
mi estas ĉiam en akordo kun la kleruloj, se ili parolas unue
William Congreve
mi estas ĉirkaŭata de pastroj, kiuj ĉiutone prikantas, ke ilia regado ne estas en tiu mondo, sed kiuj atendante priŝtelas kun kaptemaj fingroj ĉion atingeblan
Napoleon Bonaparte
mi estas forte favore al uzado de venenaj gasoj kontraŭ necivilizitaj triboj
Winston Churchill
mi estas homo kun la samaj limoj kiel tiuj de mia generacio. Sed mi neniam diris, kion mi ne volis diri, eĉ se mi ne ĉiam diris, kion mi volis diri
Enzo Biagi
mi estas komunisto, dank\' al Dio
Jorge Amado
mi estas maltrankvila, mi ekhavas ideojn, kun kiuj mi ne samopinias
Francesco Tullio Altan
mi estas mi kaj mia cirkonstanco
José Ortega y Gasset
mi estas ne nur pacifisto sed batalanta pacifisto. Mi estas decidata al bataladi por paco
Albert Einstein
mi estas nekapabla havi iun ajn konsideron kontraŭ la tradukistoj, pro tio ke, se tio estus, mi ekskribus alprenante lingvon senpersonan kaj banalan, senodoran kaj sengustan
Günter Grass
mi estas parto de ĉio, kion mi trovis en mia vojo
Alfred Tennyson
mi estas por la respekto de la leĝo tiel longe kiel ĝi servas por protekti la malplej fortunaj inter ni
Romano Prodi
mi estas por legalizo de drogoj. Laŭ mia valorsistemo, se la homoj deziras mortigi sin, ili plene rajtas fari tiel. Pri la drogoj la plej granda malbono estas tial, ke ili estas kontraŭleĝaj
Milton Friedman
mi estas ŝargo de homo, mi sufokas lin kaj petas lin porti min; kaj senŝarĝigante lin, mi persvadas min kaj aliulojn, ke mi plene kompatas lin kun la deziro plibonigi lian sorton ĉiurimede, sed ne elŝarĝante lin je mia pezo
Leo Tolstoy
mi estas ŝokita de la legalizo de aborto tial, ke mi, kiel multaj, konsideras ĝin kiel legalizon de hommurdo
Pier Paolo Pasolini
mi estas vere libera nur kiam ĉiuj homoj, viroj kaj virinoj, ĉirkaŭ mi estas same liberaj
Michail Bakunin
mi estis en kalendaro, sed mi neniam estis akurata
Marilyn Monroe
mi estis kontraŭkomunista, kiam estis komunistoj
Giovanni Sartori
mi faris akordon de paca kunekzisto kun tempo : ĝi ne pelas min kaj mi ne timas ĝin, iam ni renkontiĝos unu la alian
Mario Lago
mi faris la plej malbonan pekon oni povas fari: mi ne estis feliĉa
Jorge Luis Borges
mi favoras intence disvastigi metode preparitajn bakteriojn inter homoj kaj bestoj, ŝimon... por detrui rikoltojn, antrakson por detrui ĉevalojn kaj brutarojn, kaj la plagon por detrui ne nur kompletajn armeojn, sed ankaŭ la loĝantojn de grandaj regionoj
Winston Churchill
mi favoras legalizadon de ĉiuj drogoj, pro nur unu kialo: mi ne ŝatas Mafion
Manu Chao
mi firme kredas ke revolucio estas la fonto de juro
Fidel Castro
mi firmege min rezervas rajton por kontrauxdiri min
Paul Claudel
mi havas grandan memoron por forgesi
Robert Louis Stevenson
mi havas simplajn gustojn. Mi ĉiam kontentiĝas per la plej bona
Oscar Wilde
mi konas neniun eraron, kiun mi povis ne elfari
Johann Wolfgang von Goethe
mi konkludis, ke politiko estas afero tro serioza por ĝin lasi al la politikistoj
Charles De Gaulle
mi kredas ke iam ni meritos esti sen registaroj
Jorge Luis Borges
mi kredas ke la bankaj institucioj estas pli danĝeraj por niaj liberecoj ol la aktivaj armeoj. Se la usona popolo ĉiam ebligas al la privataj bankoj kontroli la emision de sia mono, unue per inflacio, poste per deflacio, la bankoj kaj kompanioj, kiuj disvolviĝas ĉirkaŭ la bankoj, senigos la popolon je ĉia posedaĵo, ĝis ĝiaj infanoj vekiĝas senhejmaj sur la kontinento, kiun iliaj gepatroj konkeris
Thomas Jefferson
mi kredas ke, tiel longe kiam estas abundo, malriĉeco estas malbono
Robert Francis Kennedy
mi kredas, ke la plej grava afero en la mondo ne estas kie ni staras, sed kien ni moviĝas... kelkefoje ni devas navigi kun la vento kaj alifoje kontraŭ ĝi, sed oni devas navigi, ne drivi nek ĵeti la ankron
Oliver Wendell Holmes
mi kredas, ke mi trovis la perditan ŝtupon inter la bestoj kaj la Homo sapiens: estas ni
Konrad Lorenz
mi kredas, ke mortigi iun ajn vivaĵon estas iomete kiel mortigi nin mem, kaj mi vidas ne diferencon inter la suferado de besto kaj tiu de homestaĵo
Margherita Hack
mi legas ankaŭ librojn, multajn librojn; sed de ili mi lernas malpli ol de la vivo; nur unu libro instruis al mi multon: la vortaro. La vortaron mi ege ŝatas! Sed mi ŝatas ankaŭ la vojon, vortaron eĉ pli belan
Ettore Petrolini
mi legas la ĵurnalon avide. Ĝi estas mia unua formo de konstanta fikcio
Aneurin Bevan
mi lernis ke vivo valoras nenion, sed ke nenio valoras vivon
André Malraux
mi lernis uzi la vorton \'neebla\' kun la plej granda singardeco
Wernher von Braun
mi min dediĉis por esplori la vivon, kaj mi ne scias, kial nek por kio ĝi ekzistas
Severo Ochoa
mi min sentas optimisma pri la estonteco de la pesimismo
Jean Rostand
mi ne citas aliajn sed nur por pli bone esprimi mian penson
Michel de Montaigne
mi ne deziras esti sola, mi deziras esti lasita sola
Audrey Hepburn
mi ne donas almozojn. Mi ne estas sufiĉe malriĉa por doni ilin
Friedrich Wilhelm Nietzsche
mi ne drinkas. Sed ne kauze de virto cxar ekzistas trinkajxo kiun mi pli sxatas, kaj kiu estas akvo
Jorge Luis Borges
mi ne estas komunisto. Mi ne povas permesi tion al mi
Ennio Flaiano
mi ne estas pesimisto. Rekoni malbonon, kie ĝi ekzistas, estas miaopinie formo de optimismo
Roberto Rossellini
mi ne estas sufiĉe juna por scii ĉion
Oscar Wilde
mi ne havas tempon por esti en urgxo
John Wesley
mi ne komprenas tiun trodelikatecon pri la uzo de gaso. mi favoras uzon de venenita gaso kontraŭ necivilizitaj triboj. La morala efiko devus esti bona... kaj ĝi disvastigus teruregon
Winston Churchill
mi ne konsideras min kunmanĝanto, ĉar mi sidis ĉe via tablo kaj rigardis vin manĝi antaǔ mia malplena telero. Sidi ĉe la tablo ne igas min kunmanĝanto. Esti en Usono ne igas min usonano
Malcolm X
mi ne kredas je mirakloj. Mi vidis tro da ili.
Oscar Wilde
mi ne kredas, ke viro valoras tiom multe, ke li havu du virinojn, aŭ ke virino valoras tiom malmulte, ke ŝi estu la dua elekto
Marilyn Monroe
mi ne neas, ke la virinoj estas stultaj : Dio Ĉiopova indigis ilin por la viroj
George Eliot
mi ne pensas, ke taŭgus tro da sincereco en socio. Estus kiel fertrabo en kartkastelo
William Somerset Maugham
mi ne povas alfronti misuzi mian tempon gajnante monon
Alexander Agassiz
mi ne povas ŝanĝi pasintecon sed mi povas ŝanĝi miajn memoraĵojn
Anónimo
mi ne povas vivi kun iu kiu ne povas vivi sen mi
Nadine Gordimer
mi ne scias ĉu Dio ekzistas sed, se li ne ekzistus, tio farus al ni pli bonan figuron
Stefano Benni
mi ne sentas min devigata kredi ke la sama Dio, kiu al ni havigis sensojn, racion kaj intelekton, intencis ke ni ne uzu ilin
Galileo Galilei
mi ne skribas mian nomon sur la libroj, kiujn mi aĉetas sed nur post legi ilin, ĉar nur tiam mi povas diri, ke ili estas miaj
Carlo Dossi
mi ne timis la vortojn de perfortuloj, sed la silenton de honestuloj
Martin Luther King
mi ne volas finiĝi sur operacitablo por vivi kelkajn pliajn monatojn: tio ne indas. Mi preferas morti ridetante
Margherita Hack
mi ne volonte enmiksiĝas en miaj privataj aferoj
Karl Kraus
mi neniam estis la aŭtoro de io, ĉar ĉiam mi kaptis la ideojn, kiuj ŝvebis en la aero
Nicanor Parra
mi neniam pensis, verkante, alproksimigxi al la popolo. Nu, vere mi ne pensis alproksimigxi al iu ajn
Jorge Luis Borges
mi nomas homo tiun, kiu regas sian lingvon
Don Lorenzo Milani
mi parolas Hispanan al Dio, Italian al virinoj, Francan al viroj kaj Germanan al mia hundo
Charles V
mi pasigis mian vivon por konfirmi regulon
Sacha Guitry
mi pensas, do mi ekzistas
René Descartes
mi pensas, ke Kissinger estas la plej okulfrapa militkrimulo liberece en la mondo
Gore Vidal
mi pentras objektojn ne kiel mi vidas ilin, sed kiel mi ilin pensas
Pablo Picasso
mi plezuriĝas per pli-ol-sepdekuloj, ili ĉiam ofertas dumvivan dediĉon
Oscar Wilde
mi povas toleri brutan forton sed bruta racio estas tute netolerebla
Oscar Wilde
mi povus reiri vivi kun bestoj, ili estas tiel pacemaj kaj suferemaj; mi staras kaj ilin vidas longe kaj longe senlace. Ili nek demandas nek plendas pri sia kondiĉo; ili ne restas sen dormi nokten, nek ploras pri siaj pekoj. Ili ne ĝenas min diskutante siajn devojn al Dio. Ne estas unu malkontenta, nek posedita de la frenezo posedi objektojn. Neniu el ili genuiĝas antaŭ la aliaj, nek antaŭ la mortintoj el sia sama klaso, kiuj vivis antaŭ miloj da jarcentoj. En la tuta Tero ne estas eĉ unu el ili, kiu estas malfeliĉa aŭ respekteginda.
Walt Whitman
mi rigardas la mondon kiel ĝi estas, scenejo, kie ĉiu homo devas ludi rolon
William Shakespeare
mi ŝatas tiom Germanion, ke mi preferas kiam ĝi estis du
Giulio Andreotti
mi ŝategas politikajn partiojn: ili estas la nura loko, kiu restas al ni, kie la homoj ne parolas pri politiko
Oscar Wilde
mi ŝatus ke la mortakto de ĉiu homo estu redaktata en la sama lingvo, kiel ties naskiĝakto
Bertolt Brecht
mi ŝatus vidi la pastrojn edzigitaj, kaj ne nur la aliseksemulojn
Anónimo
mi scias ke poezio estas nepra, sed mi ne scias por kio
Jean Cocteau
mi scias nenion pri nuntempa literaturo. Ekde kelke da tempo, miaj samtempuloj estas la grekoj
Jorge Luis Borges
mi serĉis perfektecon kaj mi detruis tion, kio bone funkciis
Claude Monet
mi taksas pli ol ĉio, kio estas ekster mia kontrolo, la estigon de amikecaj ligoj kun homoj, kiuj estas sinceraj amantoj de la vero
Baruch De Spinoza
mi travivis multajn vivojn tra longa jararo. Homo, kiel individuo, plenumis neniun moralan progreson dum la lastaj dek mil jaroj. Tion mi absolute asertas
Jack London
mi uzas la partiojn tiamaniere, ke mi uzas la taksiojn : mi enveturiĝas, mi pagas la kurson, mi elveturiĝas
Enrico Mattei
mi vere kredas ke ĝusta tekstotraduko postulas komprenon de la teksto, kaj kompreno postulas esti vivinta en la mondo kaj esti traktinta la fizikan mondon kaj ne estas afero de nur manipuli vortojn
Douglas Hofstadter
mi vidis la sciencon, kiun mi adoris, kaj la aviaron, kiun mi plejŝatis, detrui la civilizacion, al kiu mi esperis, ke ili servu
Charles Lindbergh
mi vidos ĉiajn landojn kiel miaj, kaj la miajn kiel ĉiesaj.
Lucius Annaeus Seneca
mi volas demonstri nenion, mi volas montri
Federico Fellini
mia estonto komencas kiam mi levigxas matene... cxiutage mi trovas ion krean farotan en mia vivo
Miles Davis
mia kato faras tion, kion mi ŝatus fari, kun malpli da literaturo
Ennio Flaiano
mia normo estas uzi nur paroloj, kiuj plibonigas silenton
Eduardo Galeano
mia optimismo baziĝas sur la certeco, ke tiu civilizacio baldaŭ disfalos. Mia pesimismo estas pro ĉio, kion ĝi faras por kuntiri nin en sian falon
Jean-François Brient
mia prizorgo ne estas ekscii se mi estas granda aŭ malgranda, sed ekscii se mi kreskas ĉiutage
Eduardo Chillida
mia religio estas serĉi la veron en la vivo kaj la vivon en la vero
Miguel de Unamuno
mia revo estas tiu de Picasso : havi multe da mono por vivi trankvile kiel la malriĉuloj
Fernando Savater
mia vidpunkto pri la naskolimigo estas iom perturbita pro la fakto, ke mi estas la sepa el naŭ infanoj
Robert Francis Kennedy
miatempe estis ne furorlibroj kaj ni ne povis prostitui nin. Neniu pretis aĉeti nian prostituon
Jorge Luis Borges
milita inteligenteco estas kontraŭdiro laŭvorte
Groucho Marx
militkaptito estas homo, kiu provas mortigi vin kaj malsukcesas tion, poste li petas vin ne mortigi lin
Winston Churchill
milito estas la plej disvastigita moderna speco de terorismo
Gino Strada
milito estas la rimedo fare de Dio por instrui geografion al la usonanoj
Ambrose Bierce
milito estas leciono de historio kiun popoloj ne suficxe memoras
Benito Mussolini
milito estas masakro inter homoj kiuj ne konas unu la alian profite al homoj kiuj konas sin, sed ne masakras unu la alian
Paul Valéry
milito estas serĉi pacon verŝante sian sangon. Paco estas daŭrigi batali sen verŝi sangon
Anonimo
militon oni ne povas humanigi; oni nur povas aboli ĝin
Albert Einstein
miras ke ne ekridas aŭguristo renkontiĝanta kun aŭguristo
Marcus Tullius Cicero
mirindeco de milito estas ke ĉiu murdistestro benigas siajn flagojn kaj solene alvokas Dion antaŭ ol iri ekstermi siajn proksimulojn
Voltaire
miskompreno estas la plej ofta komunikmaniero inter homoj
Peter Benary
mito estas religio, en kiu neniu plu kredas
James K. Feibleman
modo estas ĉiam la reflekto de sia tempo sed bedaŭrinde ni forgesas tion, kiam ĝi estas stulta
Coco Chanel
modo, laŭdire, estas la monotoneco en la ŝanĝiĝo
Miguel de Unamuno
mondo estas dividita en tiuj, kiuj ne dormas pro malsato kaj tiuj, kiuj ne dormas pro timo antaŭ malsatulojn
Paulo Freire
mondo estas prizono, kie estas prefereble loĝi en izolĉelo
Karl Kraus
mondo estus multe pli paca, se ĉiuj estus ateistoj
José Saramago
mono estas bona servisto sed malbona mastro
Alexander Dumas
mono estas la patrina lakto de politiko
James A. Unruh
mono helpas elteni mizeron
Alphonse Allais
mono ne povas naski monon
Tommaso d'Aquino
mono, posedante la econ aĉeti ĉion, posedante la econ alpoprigi ĉion al si, estas tiel la tipa posedaĵo. La universaleco de ĝia eco estas la ĉiopovo de ĝia esenco. Do ĝin oni konsideras ĉiopovan
Karl Marx
monogamio estas invento de nia okcidenta civilizado por doni certan, kaj mi povas aldoni singardeman, ordon de sociaj institucioj. Ĝi neniel taŭgas por la homa naturo. Mi defias iun montri al mi veran monogamiulon
Hugh Hefner
morala estas tio pri kio oni bone sin sentas poste, kaj malmorala estas tio pri kio oni malbone sin sentas poste
Ernest Hemingway
morgaŭ, kiam mi estos morta, neniu min priploros - mi ne restos subgrunde - mi estas vento de libero
Ernesto Che Guevara
morti estas moro, kiun personoj kutimas havi
Jorge Luis Borges
morti estas nenio; nevivi estas terura
Victor Hugo
morti estas terure, sed la ideo, ke oni devas morti ne vivinte estas netolerebla
Erich Fromm
mortiginstinkto estas kiel multe da aliaj instinktoj, esence propra al homaro. Ambaŭ : homo kaj morto, homo kaj krueleco, homo kaj sango. Ne estas agrable, sed certe tiel
Roberto Bolaño
morto estas aĵo inventita de vivo, ĝis nun, la plej solida
Emil Cioran
morto estas io, kion ni ne devas timi, ĉar kiam ni estas, morto ne estas, kaj kiam morto estas, ni ne estas
Epicurus
morto estas ne la plej granda perdo en vivo. La plej granda perdo estas tio, kio mortas interne de ni, dum ni vivas
Francis Bacon
morto estas travivita vivo. Vivo estas venonta morto
Jorge Luis Borges
morto logxis en mi kaj forlasis min por logxi alian korpon
Octavio Paz
morto ne konsistas en la neesto de komunikado sed en la nepovado de sin komprenigi
Pier Paolo Pasolini
morto per si mem ĉiam murdis multe malpli ol la homoj
José Saramago
morton oni punpagas vivante
Giuseppe Ungaretti
multaj dezirus eviti fiskon, sed nur la riĉuloj eblas fari tion, do malriĉuloj konstatas, ke ili devas pagi impoŝtojn eĉ por ili
Carl William Brown
multaj estas la aĵoj, kiujn ni forĵetus, se ne estus la timo ke iu alia povus preni ilin
Oscar Wilde
multaj estus malkuraĝuloj se ili estus sufiĉe kuraĝaj
Thomas Fuller
multaj homoj preterlasas la etajn ĝojojn esperante trovi la grandan feliĉon
Pearl S. Buck
multaj homoj vivas feliĉe sen scii ĝin
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
multaj povintus atingi saĝecon, se ili ne konsideris sin atingintaj ĝin
Lucius Annaeus Seneca
multe da niaj politikistoj estas nekapabluloj. La ceteruloj estas kapablaj je ĉio
Boris Makaresko
multe da sociala historio de la okcidenta mondo, dum la tri pasintaj jardekoj, estis historio anstataŭigi tion, kio funkcias, per tio, kio aperas bone
Thomas Sowell
multe pli frue ol malfrue malfermiĝos grandaj aleoj tra kiuj pasos libera homo, por konstrui plibonan societon
Salvador Allende
multfoje, por esti bona, oni devas eviti esti honesta
Jacinto Benavente y Martínez
multo da longa diskutado inter ekleziuloj povas esti epitomigata tiamaniere : \'Estas tiel. Estas ne tiel. Estas tiel. Estas ne tiel\'
Benjamin Franklin
nacio, kiu detruas sian teron, sin mem detruas
Franklin Delano Roosevelt
nakau\' la homa naturo min seniluziigis, tial mi decidis gxin neglekti; gxi sxajnis tro simila al la mia
J.P. Donleavy
natura lingvo estas arkivo, en kiun envenis spertoj, konoj kaj kredoj de komunumo
Fernando Lázaro Carreter
nature, neniu deziras militon. Tios estas fakto ĝis anonco de estonta atako kaj samtempa denunco de pacemuloj kiel malbonaj patriotoj, kiuj endanĝerigas sian landon. Funkcias ĉiulande
Hermann Göring
naturo estigis nek mastrojn nek sklavojn, mi deziras nek doni nek ricevi leĝojn
Denis Diderot
naŭdek procento el politikuloj ruinigas reputacion de alia dek procento
Henry Alfred Kissinger
ne atendu la oportunan momenton: kreu ĝin
George Bernard Shaw
ne bedaǔru tion, kion vi ne povis fari, sed bedaǔru tion, kion vi povis kaj ne deziris fari
Mao Zedong
ne ĉiuj estas kondamnitaj esti inteligentaj
Carlo Emilio Gadda
ne deziri estas same kiel havi
Lucius Annaeus Seneca
ne disipu tempon serĉante obstaklojn: eble ekzistas neniuj
Franz Kafka
ne eblas instrui ion al homo; eblas nur helpi lin malkovri ĝin en si mem
Galileo Galilei
ne eblas plene ĝui senokupecon se oni ne havas multe da faronta laboro
Jerome K. Jerome
ne ekzistas amo sen sufero aŭ suferigo
Henri François-Joseph de Régnier
ne ekzistas du personoj, kiuj legas la saman libron
Edmund Wilson
ne ekzistas faktoj, nur interpretoj.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ne ekzistas grandeco kie ne ekzistas simpleco
Leo Tolstoy
ne ekzistas ideoj antau\'tempaj, ekzistas oportunaj momentoj, kiujn oni devas kapabli atendi
Jean Monnet
ne ekzistas modera religio, la religio ĉiam batalas kontraŭ la racio
Patrick Emin
ne ekzistas tiom stulta opinio, kiun ia filozofo ne povus esprimi
Marcus Tullius Cicero
ne estas amo pli sincera ol tiu por la mangxo
George Bernard Shaw
ne estas bone atingi ĉion, kion oni deziras
Heraclitus
ne estas bonsortulo tiu, al kiu sorto povas nenion pli doni; sed tiu, al kiu ĝi nenion povas forpreni
Francisco de Quevedo y Villegas
ne estas demandante al li kiel oni povas koni veron pri la celo kiun homo havas
Marcel Proust
ne estas eksterleĝaj infanoj, nur eksterleĝaj gepatroj
Leon R. Yankwich
ne estas gravaĵo havi multajn ideojn sed vivi unu el ili
Ugo Bernasconi
ne estas io tiel absurda aŭ ridinda, ke tio ne estis iam dirita de iu filozofo
Oliver Goldsmith
ne estas kono kiu mankas. Tio, kio mankas, estas kuraĝo kompreni kion ni scias kaj alveni al konkludoj
Sven Lindqvist
ne estas la plej forta speco, kiu postvivas, nek la plej inteligenta, kiu postvivas, sed la plej adaptiĝebla
Charles Darwin
ne estas la virtoj, sed la malvirtoj, kiuj diras al ni kiel estas ĉiufoje la homo
Umberto Galimberti
ne estas libero kiu mankas; mankas al ĝi liberaj homoj
Leo Longanesi
ne estas nek malbonaj herboj nek malbonaj homoj; nur estas malbonaj kulturistoj
Victor Hugo
ne estas normoj. Ĉiuj homoj estas esceptoj al regulo kiu ne ekzistas
Fernando Pessoa
ne estas pasio en kiu egoismo regas tiel forte kiel en amo: oni estas cxiam pli inklina oferi la trankvilon de tiu kiun oni amas, ol perdi la propran
François de La Rochefoucauld
ne estas perdita amo inter ni
Miguel de Cervantes
ne estas pli bona investo por komunumo ol meti lakton en beboj
Winston Churchill
ne estas skandala ke kelkaj bankieroj finas enprizonigitaj. Estas skandala ke la aliaj estas liberaj
Honoré de Balzac
ne estas tasko tiel subtaksita kiel tasko esti feliĉa
Robert Louis Stevenson
ne estas vere, ke pluvaj tagoj estas la plej malbonaj; ili estas la nuraj tagoj, en kiuj vi povas paŝi tenante la kapon alte, eĉ kiam vi estas ploranta
Jim Morrison
ne estas vojo al paco. Paco estas vojo
Mohandas Karamchad Gandhi
ne estu tiel humila - vi estas ne tiom granda
Golda Meir
ne faru al aliaj tion, kion vi deziras por vi. Iliaj emoj povas ne esti samaj
George Bernard Shaw
ne fidu ideon, kiu ne venis al vi marŝante
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ne forlasu viajn iluziojn. Kiam ili jam malaperis, vi povas ankoraŭ ekzisti sed vi estos ĉesinta vivi
Mark Twain
ne gravas fari multon sed fari gxin multe ame
Madre Teresa di Calcutta
ne havi malvirtojn aldonas nenion al la virto
Antonio Machado
ne konscienco estigas vivon, sed vivo estigas konsciencon
Karl Marx
ne kreas al si amikojn kiu neniam kreis al si malamikojn
Alfred Tennyson
ne kriu petante helpon nokten. Vi povus ekveki najbarojn
Stanislaw Jerzy Lec
ne la sensoj trompas sed la prijuĝo
Johann Wolfgang von Goethe
ne legu, kiel faras infanoj, por vin amuzi, aŭ kiel eruditoj, por vin instrui. Ne, vi legu por vivi
Gustave Flaubert
ne lukto nin devigas esti artistoj, sed ja arto nin devigas esti luktantoj
Albert Camus
ne maloftas renkonti ŝtelistojn kiuj predikas kontraŭ ŝtelo
Miguel de Unamuno
ne malpli elokvenca iafoje estas silenti ol paroli
Plinius Minor
ne multe gravas kun kiu oni edziniĝas, ĉar oni certas ekscii sekvontan matenon, ke estis alia persono
Samuel Rogers
ne necesis sendube revolucio por montri al la universo, ke la ekstrema malegaleco de riĉaĵoj estas fonto de multaj malbonoj kaj multaj krimoj, sed ni ne estas malpli konvinkitaj, ke egaleco de posedaĵoj estas ĥimero
Robespierre
ne permesu trudon de libereco de esprimado antaŭ ol havi liberecon de pensado
Stanislaw Jerzy Lec
ne petu min esti afabla, petu min nur konduti kvazaŭ mi estus tiel
Jules Renard
ne uzu tiun fremdan vorton \'idealoj\'. Ni havas tiun bonegan denaskan vorton \'mensogoj\'
Henrik Ibsen
ne voĉdonu, tio nur kuraĝigas ilin
Anonymous
necerta estas la loko, kie atendas vin morto; tial atendu ĝin en ĉiuj lokoj
Lucius Annaeus Seneca
necerteco estas lekanto kies petalojn oni neniam finas detranĉi
Mario Vargas Llosa
necesas diri, ke la poeziaj talentoj estas laŭ du specoj: unu speco estas taŭga por elpensi fabelojn, kaj la alia estas ema kredi ilin
Galileo Galilei
necesas estimi multe pli denton ol diamanton
Miguel de Cervantes
necesas granda kvanto da scio por konscii sian propran senscion
Thomas Sowell
necesas sekvi ilin ĉar mi estas ilia ĉefo
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
necesas sin gardi de la unuaj impulsoj ĉar ili estas preskaŭ ĉiam honestaj
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
nedubeblas ke la daŭrigebla disvolvo estas unu el la plej detruaj konceptoj
Nicholas Georgescu-Roegen
neeblas por homo esti trompita de iu krom si mem
Ralph Waldo Emerson
nefidelulo: en Nov-Jorko, tiu, kiu ne fidas al la kristana religio; en Konstantinoplo, tiu, kiu fidas al ĝi
Ambrose Bierce
negoco, kiu donas nenion krom monon estas malbonklasa negoco
Henry Ford
nekompetenta advokato povas prokrasti juĝon dum monatoj aŭ jaroj. Kompetenta advokato povas prokrasti juĝon multe pli
Evelle Younger
nekompetenteco manifestiĝas en la uzado de tro multaj vortoj
Ezra Pound
nematuraj poetoj imitas. Maturaj poetoj ŝtelas
Thomas Stearns Eliot
nenia negxofloko falas sur la malgxustan lokon
Zen saying
Nenia nepoezia priskribo de realo povus iam esti kompleta
John David Barrow
neniam antaŭ estis tia granda malsameco inter tiuj, kiuj laboras kaj tiuj, kiuj gajnas monon sen labori
Vandana Shiva
neniam dubu, ke grupeto de pensoplenaj kaj sindonemaj homoj povu ŝanĝi la mondon
Margaret Mead
neniam eblas havi revolucion por starigi demokration. Necesas havi demokration por ekhavi revolucion
Gilbert Keith Chesterton
neniam ekspliku. Viaj amikoj ne bezonas tion kaj viaj malamikoj ne kredos vin ĉiumaniere
Oscar Wilde
neniam estis bona milito aŭ malbona paco
Benjamin Franklin
neniam juĝu libron tra sia filmo
J.W. Eagan
neniam klopodu egaliĝi je la nivelo de viaj najbaroj. Malplialtigu ilin je via nivelo
Quentin Crisp
neniam mi komprenos kiel ili povas lernigi al junuloj kiel bombi vilaĝojn per napalmo, kaj ne permesi al ili skribi la vorton \'fiku\' sur iliaj aviadiloj
Marlon Brando
neniam mi mortus pro miaj konvinkoj, ĉar mi povus erari
Bertrand Russell
neniam mi permesis al instruado malhelpi mian edukadon
Mark Twain
neniam mi supozas, ke soldato pensas
George Bernard Shaw
neniam oni iras tiom foren, krom kiam oni ne scias kie oni estas iranta
Johann Wolfgang von Goethe
neniam pensu ke milito, ne gravas kiom necesa aŭ kiom praviga ĝi ŝajnas, ne estas krimo
Ernest Hemingway
neniam sekvu batitan vojon, ĝi gvidas nur kien aliuloj jam estis
Alexander Graham Bell
neniam uzu eksterlandan frazon, sciencan vorton aŭ ĵargonan vorton se vi povas pensi pri samsignifa ordinarlingva vorto
George Orwell
nenio ekzistas krom atomoj kaj malplena spaco. La cetero estas opinio
Democritus
nenio en la mondo estas kiel la devoteco de edzino. Pri tio neniu edzo konas
Oscar Wilde
nenio en la mondo estas pli malfacila ol sincero kaj nenio estas pli facila ol flato
Fedor Michailovich Dostoevski
nenio estas bela laŭ ĉiuj vidpunktoj
Quintus Horatius Flaccus
nenio estas distribuita tiom egalporcie kiom prudento: cxiu opinias havi suficxe da gxi
René Descartes
nenio estas en racio, kio ne estis unue en la sensoj
San Tommaso d'Aquino
nenio estas konstruita sur ŝtono; ĉio estas konstruita sur sablo, sed oni devas konstrui kiel sablo estus ŝtono
Jorge Luis Borges
nenio estas kontraŭleĝa, se cento da aferistoj decidas fari ĝin
Andrew Young
nenio estas neebla por homo kiu ne devas fari gxin
A.H. Weiler
nenio estas permanenta escepte la ŝanĝiĝo
Heraclitus
nenio estas pli malfacile rezistebla ol iom da flato
Arnold Lobel
nenio estas tia kia socio. Estas viraj kaj virinaj individuoj kaj estas familioj. Neniu registaro povas agi krom per homoj, kaj homoj devas unue zorgi pri si mem
Margaret Thatcher
nenio estas tiel malfacila kiel rekoni stultulon, kiam li silentas.
Alonso de Ercilla y Zuñiga
nenio estas tiel praktika ol bona teorio
Kurt Lewin
nenio estas veneno, kaj ĉio estas veneno; diferenco estas dozo
Paracelsus
nenio gravas vere multe, kaj malmultaj aferoj gravas iom
Arthur James Balfour
nenio havas pli malbelan aspekton ol racion, kiam ĝi ne estas niaflanke
George Savile
nenio necesigas tiom da ŝanĝiĝo, kiom kutimoj de aliuloj
Mark Twain
nenio tiom malriĉigas kiom monavideco
Anónimo
nenion posedi mi kredas alian ol tio, kion bonintence mi donis
Lucius Annaeus Seneca
neniu estas tiel juna, ke li ne povu morti hodiaŭ
Francesco Petrarca
neniu estas tiom maljuna, ke li troe esperu unu vivtagon
Lucius Annaeus Seneca
neniu faras tiom da damaĝo, kiom tiuj, kiuj iras por bonfari
Mandell Creighton
neniu homo devus posedi pli propraĵojn ol necesajn por sin vivteni, la cetero, rajte, apartenas al la Ŝtato
Benjamin Franklin
neniu klacxas pri la kasxitaj virtoj de la aliaj
Bertrand Russell
neniu kombas min tiel bone kiel vento
Alda Merini
neniu konsultas vortaron antaŭ ol paroli
Anónimo
neniu kuracisto povas promesi tutan resaniĝon, certe ĉiu kuracisto kapablus promesi plenan kuracadon de la paciento
Patch Adams
neniu meritas viajn larmojn kaj kiu meritas ilin ne plorigos vin
Gabriel García Márquez
neniu povas gagni se aliiu ne perdas
Lucius Annaeus Seneca
neniu povas longtempe montri ian visaĝon al si mem kaj alian al la homaro sen finfine konfuziĝi pri kia estas la vera
Nathaniel Hawthorne
neniu povas sentigi vin malsupera sen via konsento
Eleanor Roosevelt
neniu rajtas esti feliĉa sola
Raoul Follereau
neniu registaro povas esti longe sekura sen grandega opozicio
Benjamin Disraeli
neniu virino povas elteni hazardludeman edzon, krom se li estas daŭra gajnanto
Thomas Dewar
neo de kulturaj rajtoj al malplimultoj estas tiel detrua de morala materialo de ĉefa societo kiel neo de civilaj rajtoj
Joshua A. Fishman
nepre memoru, ke avareco ĉiam estis la malamiko de virto; malofte povas akiri bonan reputacion iu, kiu sin fordonas al multaj gajnoj
Leon Battista Alberti
nesciado estas la patrino de seksaj feliĉo kaj beateco
Giordano Bruno
nesciado estas terure plivastiĝanta
José Saramago
nesciante kiun havenon atingi, neniu vento estas favora
Lucius Annaeus Seneca
nescio estas la pleja fonto de feliĉo
Giacomo Leopardi
ni amas vivon ne tial, ke ni kutimas vivi, sed tial, ke ni kutimas ami
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ni aŭskultas nur la demandojn al kiuj ni kapablas trovi respondon
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ni bezonas esti multe fortaj por ami solecon
Pier Paolo Pasolini
ni bezonas rekuperi la sencon de la vortoj, tio estas finpensite la precipa funkcio de verkisto : kontribui al la purigado de la vortaro
Eduardo Galeano
ni certe estis rapidaj por forgesi tempon kiam estis ni kiuj devis elmigri
Susanna Agnelli
ni ĉiuj estas egalaj antaŭ la leĝo sed ne antaŭ tiuj komisiataj por apliki ĝin
Stanislaw Jerzy Lec
ni ĉiuj estas kondamnataj al sola izoliĝo interne de nia propra haŭto, dumvive
Tennessee Williams
ni ĉiuj estas tre sensciaj sed ne de la samaj aferoj
Albert Einstein
ni ĉiuj havas komunan originon. Ni estas gefiloj de la evoluo de la Universo kaj de la steloj, do ni estas veraj gefratoj
Margherita Hack
ni ĉiuj inklinas prijuĝi nin mem laŭ niaj idealoj, la aliajn laŭ iliaj agoj
Harold Nicolson
ni ĉiuj interne havas sufiĉe da forto por elporti la malpropran malfeliĉon
François de La Rochefoucauld
ni ĉiuj rezignacias al morto: al vivo ni ne rezignacias
Graham Greene
ni devas esti modestaj kaj samtempe memori ke aliaj estas malsuperaj al ni
Oscar Wilde
ni devas klopodi pacajn celojn per pacaj iloj
Martin Luther King
ni devas lasi la vojon al la novaj generacioj; ankaŭ ĉar, se ni ne lasas, ili prenos ĝin ĉiel
Luciano Lama
ni devu nefidi senutilajn ennovaĵojn, precipe kiam ili estas gvidataj de logiko
Winston Churchill
ni devus malfidi ĉia entrepreno kiu postulas novajn vestaĵojn
Henry David Thoreau
ni estas ĉiuj diletantoj; vivo estas tiom mallonga, ke ni ne povas esti alio
Charlie Chaplin
ni estas el la sama materialo ol revoj estas teksitaj
William Shakespeare
ni estas lernantaj per amara sperto, ke organismo, kiu detruas sian vivmedion, detruas sin mem
Gregory Bateson
ni estas nia memoro, ni estas tia ĥimera muzeo de nekonstantaj formoj, tia amaso da frakasitaj speguloj
Jorge Luis Borges
ni estas tio, kio ni faras por ŝanĝi tion, kio ni estas
Eduardo Galeano
ni estas tio, kion ni agadas
Aristotle
ni estas tio, kion ni manĝas
Ludwig Feuerbach
ni estas tio, kion ni pretendas esti; do, ni devas atenti tion, kion ni pretendas esti
Kurt Vonnegut
ni facile forgesas niajn misfarojn kiam ili estas konataj nur de ni
François de La Rochefoucauld
ni faras vivtenon per tio, kion ni akiras; ni faras vivon per tio, kion ni donas
Winston Churchill
ni havas la plej bonan Kongreson, kiun mono povas aĉeti
Will Rogers
ni havas sufiĉan religion por nin malami, sed ne sufiĉan por nin ami
Jonathan Swift
ni havas timon je nenio, krom la timo mem
Franklin Delano Roosevelt
ni havas vere ĉion kune kun Usono, krom la lingvo evidente
Oscar Wilde
ni kredas esti lando kaj la vero estas ke ni estas apenaŭ pejzaĵo
Nicanor Parra
ni kredas nur, kion ni vidas. Kaj tial ni kredas al ĉio, ekde kiam la televido okazas tion
Dieter Hildebrandt
ni laboras por gajni nian liberan tempon
Aristotle
ni marŝadas blindigitaj de la infanecaj kaj frenezaj religioj, inventitaj de niaj gepatroj kontraŭ la teruro de la grandega nekonado
Guy de Maupassant
ni mensogas neniam tiom, kiom antaŭ baloto, dum milito kaj post ĉasado
Otto von Bismarck
ni naskiĝas kiel princoj kaj la civilizacio metamorfozas nin al ranoj
Eric Berne
ni ne devas legi por forgesi niajn vivojn, sed male, por kapti nian vivon pli forte, pli konscie kaj pli mature
Hermann Hesse
ni ne memoras tagojn, ni memoras momentojn
Cesare Pavese
ni ne pli rajtas konsumi feliĉon sen okazigi ĝin, ol konsumi riĉecon sen produkti ĝin
George Bernard Shaw
ni ne povas leĝigi drogtrafikon ĉar estas ege tro da mono en ĝi
Hillary Clinton
ni ne scias kion okazas al ni: tio estas kio okazas al ni
José Ortega y Gasset
ni ne vidas aĵojn kiel ili estas, ni vidas ilin kiel ni estas
Anaïs Nin
ni ofte hontus pri niaj plej noblaj agadoj, se la aliuloj vidus ĉiujn kialojn, kiuj kaŭzas ilin
François de La Rochefoucauld
ni pendumas la etanimajn ŝtelistojn kaj nomumas la grandajn al la publikaj funkcioj
Aesop
ni povas ĉiam halti dum supreniro, sed neniam dum malsupreniro
Napoleon Bonaparte
ni scias, ke homo povas legi Goethe-n aux Schiller-n vespere, povas ludi Baĥon kaj Schubert-n, kaj matene povas iri labori en Aŭŝvico
George Steiner
ni tutmondigis cirkarton sed ne panon
Anónimo
ni unuiĝu kaj ni estos nevenkeblaj
Simon Bolivar
ni vivas dominataj de malaltnivelaj impulsoj, kiel antaŭ 50.000 jaroj
Rita Levi Montalcini
ni vivas en danĝera tempaĝo. Homoj kontrolas naturon antaŭ ol ili lernis kontroli sin mem
Albert Schweitzer
ni vojaĝas en trajno po tri cent kilometroj hore, ni ne scias kie ĝi alportas nin kaj, precipe, ni ĵus rimarkis ke ne estas kondukisto
Carlo Rubbia
nia granda kaj glora artaĵo estas vivi honeste. ĉiuj aliaĵoj, reĝi, trezorigi, konstrui estas pleje nur apendicoj kaj utilaĵoj
Michel de Montaigne
nia granda turmento en ekzistado venas de la fakto, ke ni estas eterne solaj, kaj ĉiuj niaj streboj, ĉiuj niaj agoj celas nur fuĝi el tiu soleco
Guy de Maupassant
nia intelekto igas nin ne nur pli raciaj, bedaŭrinde ĝi igas nin ankaŭ pli danĝeraj
Simon Wiesenthal
nia libereco ne povas esti prigardata escepte de la gazetara libereco, nek restriktata sen danĝero perdi ĝin
Thomas Jefferson
nia naturo estas en la movo; plena ripozo estas morto
Blaise Pascal
nia nuna ekonomia sistemo estas universala maŝino, kiu detruas la medion kaj produktas milionojn da malgajnuloj, pri kiuj neniu scias kion fari
George Susan
niaj burĝoj, ne kontentaj havi la edzinojn kaj filinojn de siaj proletoj je sia dispono, ne parolante pri oficialaj amoristinoj, trovas la plej grandan plaĉon delogi ĉiujn edzinojn de aliuloj
Karl Marx
niaj memoroj estas slipoj de indeksoj, kiuj estas konsultataj kaj malorde relokataj de aŭtoritatuloj, kiujn ni ne kontrolas
Cyril Connolly
niaj vivoj finiĝas kiam ni silentas antaŭ aferoj vere gravaj
Martin Luther King
nostalgio ne estas tio, kio ĝi estis
Simone Signoret
noveco estas tiel malnova kiel la mondo
Jacques Prévert
nun mi vidas la sekreton por igi la homojn pli bonaj: kreski sub libera aero kaj manĝi kaj dormi kun la tero
Walt Whitman
nun ni estas ĉio, kontraŭ kio ni luktis je la dudeka jaro
José Emilio Pacheco
nunaj partioj estas precipe maŝinoj por povo kaj klientismo
Enrico Berlinguer
nuntempe eblas ke la celo estu ne malkovri kio ni estas, sed rifuzi kio ni estas
Michel Foucault
nuntempe gejunuloj supozas, ke mono estas ĉio kaj, kiam ili maljuniĝas, ili scias tion
Oscar Wilde
nuntempe, escepte de tabako, alkoholo kaj televido, la plejparto de la narkotaĵoj estas malpermesita, sed niaj idoj povas ilin trovi tute facile ĉe ĉia lerneja angulo
Manu Chao
nuntempe, mezlernejoj estas iomete pli ol tagvartejoj por virtualaj plenkreskuloj, kie ia lernado povas eventuale okazi, kies plejparto havas dubindan valoron
James Howard Kunstler
nur ekstreme de socia hierarkio oni rekonas reĝojn
Pier Paolo Pasolini
nur eraro bezonas registraran subtenon. Vero staras sole
Thomas Jefferson
nur havas konvinkojn kiu profundiĝis en nenio
Emil Cioran
nur kiam sufiĉe mallumas, vi povas vidi la stelojn
Martin Luther King
nur kleraj homoj amas lerni; nesciuloj preferas instrui
Edouard Le Berquier
nur kuraĝuloj scias pardoni. Kovardulo neniam - ne estas en lia naturo
Laurence Sterne
nur la gravaj homoj povas havi gravajn malvirtojn
François de La Rochefoucauld
nur la mortintoj vidas la finon de milito
Plato
nur la senutileco de la unua diluvo malebligas al Dio sendi la duan
Nicolas de Chamfort
nur la stultuloj ne havas dubojn. Ĉu vi estas certa? Mi havas neniun dubon
Luciano De Crescenzo
nur la viglado de publika opinio garantias estonteco de ia socio
Noam Chomsky
nur mortintoj rajtas pardoni kaj vivuloj havas nenian rajton forgesi
Chaim Herzog
nur necesas al ŝi elkrii veron en ĉies vizaĝon. Neniu kredos ĝin kaj ĉiuj konsideros ŝin freneza!
Luigi Pirandello
nur post la faligo de la lasta arbo, nur post la venenigo de lasta rivero, nur post la kapto de la lasta fiŝo, nur tiam oni rimarkos, ke monon oni ne povas manĝi
Cree Indian Prophecy
nur se vi vojiras sur la sunsubira bulvardo, vi povas renkonti aŭroron
Mirco Stefanon
nur silento estas granda; cetero estas malforteco
Alfred de Vigny
nur stultulo preferus militon ol pacon - ĉar en paco la filoj enterigas siajn patrojn kaj en milito la patroj enterigas siajn filojn
Herodotus
nur tio kion mi estas perdinta apartenas al mi ĉiam
Elisa Félix
nur tio nepagita kostas
Camillo Sbarbaro
nur tiu, kiu nenion esperas estas vere libera
Andrew Young
nur tiuj, kiuj aŭdacas ege malsukcesi, povas ankaŭ ege obteni
Robert Francis Kennedy
nur unu afero en la mondo neniam trompas: la sxajnoj
Ugo Bernasconi
nur unu aj^o ekscitas bestojn pli ol plezuro kaj g^i estas doloro (Umberto Eco)
Umberto Eco
nur venkintoj decidas kio estis militkrimo
Garry Wills
nura ajo instruita de la sperto estas ke sperto nenion instruas
André Maurois
obeo estas fikutimo al kiu cedi estas ĉiam komforte
Don Lorenzo Milani
obsceneco ne estas pornografio, obsceneco estas ke homo povas malsatmorti
José Saramago
ofte oni lasas trankvila tiun, kiu kau\'zis la incendion kaj oni persektuas tiun kiu kriis je alarmo
Nicolas de Chamfort
ofte oni riproĉas al literaturo helpi malliberulojn fuĝi el realeco
Stanislaw Jerzy Lec
ofte, ju pli malagrabla por aŭdi estas vero, des pli utile estas diri ĝin
André Gide
ofte, ni agas bone por povi agi malbone tute senpune
François de La Rochefoucauld
okaze de dubo, oni decidas tion plej justan
Karl Kraus
okulon pro okulo, kaj blinda iĝos la tuta mondo
Mohandas Karamchad Gandhi
oni bezonas vian malamikon kaj vian amikon, kune laborante por kore vundi vin: la unuan por kalumni vin, la duan por ĝin rakonti al vi
Mark Twain
oni bone vidas nur per la koro. La plejgravaĵo estas nevidebla per la okuloj
Antoine de Saint-Exupéry
oni devas esti optimisto por esti Demokrato, kaj humuristo por ĝin daŭrigi
Will Rogers
oni devas lukti kontraŭ la lingvo, por ke ĝi ne trudos siajn formulojn kaj kliŝojn, siajn jam faritajn frazojn, ĉion kio tiel bone karakterizas malbonan verkiston
Julio Cortázar
oni devus ĉiam esti amanta. Pro tiu kialo oni devus neniam geedziĝi
Oscar Wilde
oni devus ĉiam ludi juste kiam oni tenas la gajnajn kartojn
Oscar Wilde
oni devus pli pensi pri fari bonon ol sin senti bone; tiel, ni finos nin sentante pli bone
Alessandro Manzoni
oni estas des pli aŭtentika, ju pli oni similas al la ideo, kiun oni sonĝis pri si mem
Pedro Almodóvar
oni estas facile trompita de tio kion oni amas
Molière
oni estas ne tio, kio oni estas per tio kion oni skribas, sed per tio kion oni legis
Jorge Luis Borges
oni faras vojojn paŝante
Franz Kafka
oni havas dek minutoj por efektivigi ideon, antaŭ ĝia reiro al sonĝolando
Richard Buckminster Fuller
oni instruis al ni kredi ke belo ne bezonas esti utila kaj ke utilo ne povas esti bela. Mi deziras pruvi ke utilo ankaŭ povas esti bela
Mohandas Karamchad Gandhi
oni jam disvolvis kuracadojn por nekonitaj malsanoj
Ronald Reagan
oni junuliĝas je sesdek jaroj. Domaĝe, jam estas tro malfrue
Pablo Picasso
oni kredas, ke oni regas la vortojn, sed estas la vortoj kiuj regas nin
Alain Rey
oni kutimis direkti policon de honestaj homoj. Tio estas eraro kiun oni jam reĝustigis
Joe Orton
oni lernas venk-arton per malvenkoj
Simon Bolivar
oni malkovras guston de tagoj nur kiam oni sin forturnas de devo havi celon
Emil Cioran
oni ne bezonas bruli librojn por detrui kulturon. Sufiĉas atingi ke personoj ĉesu legi ilin
Ray Bradbury
oni ne loĝas en lando, oni loĝas en lingvo
Emil Cioran
oni ne politikumas kun moralo, sed ne eblas politikumi sen ĝi
André Malraux
oni ne povas diri, ke civilizacio ne antaŭeniras, ĉar en ĉiu milito oni mortigas novamaniere
Will Rogers
oni ne povas esti pli sentema antaŭ plezuro sen esti pli sentema antaŭ doloro
Alan Watts
oni ne povas komplete traduki vorte ecx la proprajn pensojn
Friedrich Wilhelm Nietzsche
oni ne scias kiu malkovris akvon sed certe ne estis fiŝo
John Culkin
oni ne timas malvirton ĉe homoj, ĉar ĝi sklavigas ilin; virto jes ja, ĉar ĝi igas ilin mastroj
Diego de Saavedra Fajardo
oni ne tradukas skribaĵojn, oni tradukas tion, kiun aŭtoro volis diri; tial komputiloj ne atingas traduki
Anónimo
oni ne trovas solecon, oni ĝin faras
Marguerite Duras
oni neniam rimarkas tion jam faritan; oni nur rimarkas tion kiu restas fari
Marie Curie
oni neniam vendas la teron sur kiu paŝas homoj
Tashunka Witko
oni nomas akcidentoj la krimojn faritajn per aŭtomobiloj
Eduardo Galeano
oni nomas burĝaron grupo da personoj malkontentaj pro siaj havaĵoj kaj sataj pro tio, kio ili estas
Nicolás Gómez Dávila
oni nur inventas pere de memoroj
Alphonse Karr
oni pli ploras pro plenumitaj preĝoj ol pro tiaj neplenmumitaj
Santa Teresa de Jesús
oni povas adopti aman strategion nur kiam oni ne estas enamiĝinta
Cesare Pavese
oni povas doni sen ami, sed oni ne povas ami sen doni
Amy Carmichael
oni povas esti malfidela, sed neniam mallojala
Gabriel García Márquez
oni povas havi lingvon sen havi monon, politikan povon, privatan propriaĵon au edziĝon, sed oni ne povas havi monon, politikan povon, privatan propriaĵon au edziĝon sen lingvo
John Searle
oni povas iam mensogi vorte sed pere de la tiam adoptita esprimo, oni ĉiam diras veron
Friedrich Wilhelm Nietzsche
oni povas malsukcesi multmaniere, sed estas nur unu maniero sukcesi
Aristotle
oni povas precize mezuri konan plimultigon pere de gala malmultigo
Friedrich Wilhelm Nietzsche
oni povos detranĉi ĉiujn florojn, sed oni ne povos haltigi printempon
Pablo Neruda
oni povus diri ke libereco estas io kiel svaga. Ĝia manko ne estas tia
Rodrigo Rey Rosa
oni pravas pardoni homon, kiu estas stulta horon, kiam estas stultuloj, kiuj ne ĉesas esti tiaj horon en sia tuta vivo
Francisco de Quevedo y Villegas
oni respektas nur la homajn rajtojn de la laŭleĝaj personoj
Anónimo
oni rulas ĉirkaŭ oni mem kaj kiam oni haltas, oni falegas
Carmelo Bene
oni vivas nur unufoje, sed se oni tion bone faras, unu fojo sufiĉas
Joe E. Lewis
onia reala vivo ofte estas la vivo, kiun oni ne regas
Oscar Wilde
optimisto estas sinjoro, kiu kredas ke sinjorino jam ĉesigis sian telefonan konversacion tial, ke ŝi diras \'ĝis revido\'
Marcel Achard
optimisto estas tiu kiu kredas ke aferoj ne povas pli malboniĝi
Alessandro Morandotti
optimisto pensas, ke tiu ĉi estas la plej bona el ĉiuj eblaj mondoj; pesimisto timas, ke tio estu vera
Robert Oppenheimer
ordigi bibliotekon estas silenta maniero praktiki kritikarton
Jorge Luis Borges
organizita krimo estas nur la alia (malpura) faco de la dolaro
Raymond Chandler
originaleco estas nedetektita plagiato
William Ralph Inge
origine portisto diferencas malpli de filozofo ol doghundo de leporhundo. Estas la labordivido, kiu metis abismon inter ili
Karl Marx
osto al hundo estas ne karitato. Karitato estas la osto partigata kun la hundo, kiam vi estas tiel malsatega kiel la hundo
Jack London
pacifistoj estas kiel sxafoj, kiuj kredas ke la lupo estas vegetarano
Yves Montand
paco ne estas donaco de Dio al la homoj, sed donaco de la homoj al si mem
Elie Wiesel
paco ne estas manko de milito: estas virto, animstato, dispozicio por bonvolo, por fido, por justeco
Baruch De Spinoza
paradigmo de stulteco - Mono ŝanĝas fidelecon en malfidelecon, amon en malamon, malamon en amon, virton en malvirton, malvirton en virton, serviston en mastron, mastron en serviston, idiotecon en inteligentecon, kaj inteligentecon en idiotecon
Karl Marx
paranojulo estas iu, kiu scias iomete da kio okazas
William S. Burroughs
parolado estas ege pli senripoza ol vivo
Manuel Seco
parolante sincere, oni devas iafoje koleriĝi, por ke ĉio bone iru
Friedrich Wilhelm Nietzsche
paroli estas traduki, aŭskulti estas traduki, legi estas traduki, skribi estas traduki, pensi estas traduki. Ĉiuj tradukas, krom kelkaj tradukistoj
Anonimo
paroli malklare ĉiu faras, klare tre malmultaj
Galileo Galilei
parolkapablo liberigas la homon. Tiu, kiu ne kapablas esprimiĝi, estas sklavo
Ludwig Feuerbach
parolo apartenas duone al la parolanto kaj duone al la aŭskultanto
Michel de Montaigne
paron estigas tri personoj, el kiuj unu momente ne ĉeestas
David Riondino
partianiĝu. Neŭtraleco helpas subpremulon, neniam viktimon. Silento kuraĝigas turmentanton, neniam turmentaton
Elie Wiesel
parto de la malhumaneco de komputoro estas ke, kiam ĝi estas kompetentece programita kaj trankvile funkcianta, ĝi estas tute sincera
Isaac Asimov
pasinteco estas prologo
William Shakespeare
pasioj iĝas virtoj aŭ malvirtoj nur se ili estas portataj je ekstremo
Johann Wolfgang von Goethe
patrino estas la mortinta koro de la familio, elspezante gajnojn de patro pri konsumeblaĵoj por plibonigi la ĉirkaŭon, en kiu ŝi manĝas, dormas kaj spektas televidon
Germaine Greer
patrio estas ĉie, kie oni bone estas
Marcus Pacuvius
patriotismo estas la malplej sagaca el pasioj
Jorge Luis Borges
patriotismo estas via konvinko ke via lando estas pli bona ol la aliaj ĉar vi naskiĝis tie
George Bernard Shaw
patrujo estas konstanta dormigilo. Oni ne scius sufiĉe envii -aŭ kompati- la judojn pro havaĵo de neniu patrujo aŭ pro posedaĵo de nur provizoraj, komencante per Israelo
Emil Cioran
pelto: haûto kiu ŝanĝas beston
Anonymous
pensado ĉiam estas sablero en la dentaĵo de potenco
Bruno Arpaia
pensi estas ĉiam teruraĵo
Oskar Panizza
pensi estas la plej malfacila laboro kiu ekzistas
Henry Ford
pensi ne malutilas
Giovanni Guareschi
penso estas rezulto de lingvo
Carmelo Bene
pensoj regresas, objektoj progresas
Nina Ivanoff
penti kaj rekomenciĝi deeke: jen kiel estas vivo
Victor Cherbuliez
pento estas la firma decido ne lasi spurojn venontan fojon
Marcel Achard
pentristo estas homo kiu pentras tion, kion li vendas; artisto, aliflanke estas homo, kiu vendas tion kion li pentras
Pablo Picasso
per edukado ni decidas ĉu ni sufiĉe amas niajn gefilojn por ne forĵeti ilin el nia mondo kaj lasi ilin je ilia sorto, nek forpeli el iliaj manoj ŝancon entrepreni novan aferon, ion, kion ni ne antaŭvidis, sed antaŭe pretigi ilin por la tasko renovigi la komunan mondon
Hannah Arendt
per la moralo ni korektas erarojn de niaj instinktoj, kaj per la amo, la eraroj de nia moralo
José Ortega y Gasset
per mono, vi povas havi ĉion, oni diras. Ne, tio ne estas vera. Vi povas aĉeti nutron, sed ne apetiton; medikamenton, sed ne sanon, molajn litojn, sed ne dormadon, konon sed ne inteligentecon; movbrilon, sed ne konsoligon, amuziĝon, sed ne ĝojon; konatulojn, sed ne amikecon; servantojn, sed ne fidelecon; grizan hararon, sed ne honoron; kvietajn tagojn, sed ne pacon. La ŝelon de ĉiuj aĵoj vi povas akiri per mono; sed ne la kernon. Tion oni ne povas ekhaviĝi per mono
Arne Garborg
perfidulo estas tiu, kiu forlasas sian partion por enskribiĝi en alian ; kaj konvertito tiu, kiu forlasas tiun alian por enskribiĝi en la vian
Georges Clemenceau
perforto estas la akuŝistino de ĉiu malnova societo graveda je nova unu
Karl Marx
persone, mi ĉiam estas preta por lerni, kvankam mi ne ĉiam ŝatas esti instruata
Winston Churchill
personoj kiuj neniam ridas ne estas personoj seriozaj
Pierre Dac
personoj simpatias malfelicxon pli volonte ol felicxon
Simone de Beauvoir
pesimismo temas pri intelekto; optimismo, pri volo
Antonio Gramsci
Picasso estas pentristo, ankaŭ mi; Picasso estas hispano, ankaŭ mi; Picasso estas komunisto, mi ankaŭ ne
Salvador Dalí
piedpilko devas foriri el la apotekoj kaj el la financaj oficejoj
Zdenek Zeman
plej bone utiligas la tempon kiu ne rigardas kion faras, diras aŭ pensas lia najbaro, sed preferas koncentriĝi sur siaj aferoj, por igi ilin taŭgaj kaj ĝustaj
Marcus Aurelius Antoninus
pli bone aldoni vivipovon al siaj tagoj ol tagojn al sia vivdaŭro
Rita Levi Montalcini
pli bone barakti en dubo ol ripozi en eraro
Alessandro Manzoni
pli bone estas fari kaj bedaŭri, ol bedaŭri ne farinte
Giovanni Boccaccio
pli bone estas ne havi leĝojn, ol malobservi ilin ĉiutage
Ugo Foscolo
pli bone esti optimisto kaj malpravi ol esti pesimisto kaj pravi
Kurt Gödel
Pli bone senlace paŝi ol sendaŭre troti
Anonimo
pli da homoj mortas fuĝante ol ili mortas luktante
Selma Lagerlöf
pli facilas disrompi atomon ol antauxjugxon
Albert Einstein
pli ol amon, pli ol monon, pli ol bonfamon, donu al mi veron
Henry David Thoreau
pli ol neniu alia momento en la historio, homaro estas vidalvide al kruciĝo. Unu vojo kondukas al despero kaj kompleta malespero, la alia al plena estingiĝo. Ni preĝu por ke ni havu saĝon por ĝuste elekti
Woody Allen
plibonigi la stilon signifas plibonigi la penson
Friedrich Wilhelm Nietzsche
plidaŭras ne la vivo sed la maljuniĝo
Anónimo
plumo estas lingvo de menso
Miguel de Cervantes
plurnacia kompanio alproksimiĝas al totalisma institucio pli ol io ajn elpensita de homoj
Noam Chomsky
poeto estas kiel tiu nobla kavaliro de la nuboj, kiu prifajfas la tempeston kaj priridas la arkopafiston; poste, ekzile sur la tero, inter la mokoj, per siaj flugiloj de giganto ne sukcesas marsxi
Charles Baudelaire
poeto komprenas naturon pli bone ol scienculo
Novalis
poetoj estas homoj, kiuj konservis siajn infanajn okulojn
Alphonse Daudet
poetoj havas neniun pudoron pri siaj spertoj: ili ekpluatas ilin
Friedrich Wilhelm Nietzsche
poezio aldonas vivon al vivo
Mario Luzi
poezio estas arto enirigi oceanon en glason
Italo Calvino
poezio estas la unuiĝo de du vortoj, kiujn neniam oni supozis, ke ili povu kuniĝi, kaj kiuj formas ion tiel kiel mistero
Federico García Lorca
poezio estas, kiel pano, ĉies
Roque Dalton
poezio min servas por diri tion, kion oni ne eblas diri
José Hierro
politika satiro iĝis eksteruza, kiam Henry Kissinger estis laŭreato de la Premio Nobel pri Paco
Tom Lehrer
politikisto devas kapabli antaŭdiri, kio okazos morgaŭ, venontsemajne, venontmonate kaj venontjare, kaj poste ekspliki, kial tio ne okazis
Winston Churchill
politikisto estas homo, kiu oferos vian vivon nome de sia lando
Texas Guinan
politikisto pensas pri sekvonta balotado; ŝtatisto, pri sekvontaj generacioj
Otto von Bismarck
politikistoj de la maldekstro diras, ke tiuj de la dekstro estas danĝeraj por nia lando, tiuj de la dekstro siavice diras la saman aferon pri siaj kolegoj de la maldekstro. Simple mi sugestus la ideon, ke ambaŭ estas danĝeraj
Carl William Brown
politikistoj estas la samaj ĉie. Ili promesas konstrui ponton eĉ tie, kie ne estas rivero
Nikita Khrushchev
politikistoj estas nur la servantoj de la bankieroj
Ezra Pound
politikistoj estas personoj, kiuj, kiam ili vidas lumon al la fino de la tunelo, eliras kaj aĉetas ankoraŭ pli da tunelo
John Quinton
politikistoj parolas por siaj partioj, kaj partioj neniam eraras, neniam eraris, kaj neniam eraros
Walter Dwight
politiko estas agado de ekvilibro inter tiuj, kiuj deziras eniri kaj tiuj, kiuj ne deziras eliri
Jacques-Benigne Bossuet
politiko estas arto serĉi problemojn, trovi ilin, misdiagnozi ilin, kaj poste misapliki malĝustajn rimedojn
Groucho Marx
politiko estas la arto de malpermesi personojn interesiĝi pri tio, kio koncernas ilin
Paul Valéry
politiko estas la distraĵa departemento de industrio.
Frank Zappa
politiko estas la nobla arto akiri voĉojn el la malriĉuloj kaj monrimedojn el la riĉuloj, promesante protekti unu el la alia
Oscar Ameringer
politiko estas la ombro ĵetata de la grandaj negocoj sur socio
John Dewey
politiko estas milito sen sangoverŝo, dum milito estas politiko kun sangoverŝo
Mao Zedong
politiko estas ne la eblarto. Ĝi konsistas en elekto inter katastrofaĵo kaj malagrablaĵo
John Kenneth Galbraith
politiko estas supoze la dua plej malnova profesio. Mi konsciis, ke ĝi tre similas al la unua
Ronald Reagan
politiko kaj destino de homaro estas forĝitaj de homoj sen idealoj kaj nobleco. La homoj, kiuj posedas tiun noblecon, ne eniras politikon
Albert Camus
politiko kaj mafio estas du potencoj, kiuj vivas de kontrolo de la sama teritorio, aŭ ili militas inter si aŭ ili akordiĝas
Paolo Borsellino
politiko ne faras strangajn litkunulojn, geedziĝo ilin faras
Groucho Marx
politiko, kiu estas arto okupiĝi pri publika afero, estas farita de politikistoj, kiuj estas artistoj en la privataj aferoj
Carl William Brown
politiko: konflikto inter profitoj, kamuflita kiel lukto por principoj
Ambrose Bierce
politikon oni devas fari per la manoj puraj
Sandro Pertini
popularigxintaj vortoj malricxigas lingvon
Sacha Guitry
por ĉiu kompleksa problemo estas ĉiam simpla solvo - kiu estas erara
H.L. Mencken
por esti neriproĉebla membro de ŝafsocio, necesas esti unue ŝafo si mem
Albert Einstein
por esti patriota, malamu ĉiujn naciojn krom la via; por esti religiema, ĉiujn sektojn krom la via; por esti moralema, ĉiujn pretendojn krom la via
Lionel Strachey
por esti perfekta ŝi necesis nur unu difekton
Karl Kraus
por esti si mem oni bezonas esti iu
Stanislaw Jerzy Lec
por idealismo konsentite, sed kiam ĝi alproksimiĝas la realon, ĝia kosto iĝas ega
William F. Buckley
por indiano sufiĉas oro, kiun flarigas la suno
Violeta Parra
por kio servas vivi, se vi ne kuraĝas lukti ?
Giuseppe Fava
por kiom da ni ankoraŭ indos vivi, kiam ni ne plu mortos?
Elias Canetti
por la malamikoj leĝojn oni aplikas, por la amikoj oni ilin interpretas
Giovanni Giolitti
por la plejparto da homoj, sperto estas kiel la poŭplumoj de ŝipo, kiuj lumigas nur la jam pasitan vojon
Samuel Taylor Coleridge
por mi, aĝo signifas nenion. Mi ne povas pliaĝi; mi laboras. Mi estis maljuna kiam mi estis dudekunujaraĝa kaj senlabora. Dum oni laboras, oni restas juna
George Burns
por multaj homoj vivo estas serĉado por la taŭga dosierujo, en kiu ili enklasiĝas
Clifton Fadiman
por multaj virinoj, la plej mallonga vojo al perfekteco estas tenereco
François Mauriac
por renkonti amikon oni devas fermi unu okulon, por konservadi lin, la du
Norman Douglas
por tiu, kiu tro scias, estas malfacile ne mensogi
Ludwig Wittgenstein
por tiuj kiuj ne pensas, la plejbono estas almenaŭ reekzameni iliajn antaŭjuĝojn iun fojon temp\'al tempe
Luther Burbank
por toleri ekziston ni mensogas kaj, precipe, ni memmensogas
Elena Ferrante
por virino, vivi sola estas kiel esti c\'e festo, kie neniu vin rigardas
Marilyn Monroe
por viro la sekreto havi sukceson en lia laboro estas havi belegan virinon apude, kaj anstataŭigi ŝin ofte...
Enzo Ferrari
posedaĵo de libro iĝas surogato de ĝia legado
Anthony Burgess
post Aŭŝvico verki poezion estas barbara.
Theodor W. Adorno
post kiam ĝi diskreditis la virton, tiu jarcento sukcesis diskrediti la malvirton
Nicolás Gómez Dávila
post tri aperoj en televido, iu ajn stultulo intervjuata diras sian opinion kaj ankaŭ tiun de aliuloj
Enzo Biagi
poste venis progreso detruante cxion, pli malbone ol la milito, cxar se la milito detruis ajxojn, progreso detruis nian vivmanieron
Bruno Ugolotti
praktika politiko konsistas en ignorado de faktoj
Henry Brooks Adams
pravi estas alia kialo por havi nenian sukceson
Nicolás Gómez Dávila
precize ĉar la homaro ne sciis kien ĝi eniris, ĝi trafis trovi sian vojon
Oscar Wilde
preferindas esti malfeliĉe en amo ol malfeliĉe en geedzeco. Kelkaj ŝanculoj sukcesas ambaŭokaze
Guy de Maupassant
preskaŭ ĉiuj homoj mortas pro siaj medikamentoj, ne ja pro siaj malsanoj
Molière
preskaŭ ĉiuj kuracistoj havas siajn favoratajn malsanojn
Henry Fielding
pri aŭ edzeco aŭ senedzeco, kia ajn estas la vojo inter la du, homo necese pentos
Socrates
pri kio oni ne povas paroli, pri tio oni devas silenti
Ludwig Wittgenstein
pri la folaĵoj de junaĵo mi bedaŭras ne ja ke mi ilin faris, sed ke mi ne povas ilin fari plu
Pierre Benoit
pri valoroj: monon ni tenas en monkesto, kaj sonĝojn... en tirkesto
Mirco Stefanon
princo estas la unua servanto de sia Ŝtato
Friedrich der Große
problemo de politikaj ŝercoj estas ke ili estas elektitaj en oficon
Anonymous
procezo kiu kondukis ekde la amebo gxis la homo evidente aperis al filozofoj progreso, sed oni ne scias cxu la amebo konsentas pri cxi tiu opinio
Bertrand Russell
profesia registro de ĵurnalistoj! Ideo de pedantoj, de falsaj instruistoj, de fiĵurnalistoj, de homoj enviemaj malpermesi al aliuloj pensi per sia cerbo. Tia registro estas groteska nesenco, estas malmorala, ĉar ĝi celas meti limon al io, kio ne havas limojn kaj devas ne havi, al la libera pensesprimado
Luigi Einaudi
propagando estas tiu branĉo de mensogarto, kiu konsistas en preskaŭ trompi viajn amikojn sen tute trompi viajn malamikojn
Frances Cornford
proprieto estas kaptilo; tio, kion ni pensas havi, fakte nin havas
Alphonse Karr
proprieto monopoligata aŭ posedata de malmultaj estas plago por homaro
John Adams
proverbo estas mallonga frazo bazita sur longa sperto
Miguel de Cervantes
proverbo estas mallonga frazo bazita sur longa travivaĵo
Miguel de Cervantes
provu ne iĝi sukcesulo, sed prefere iĝi valorulo
Albert Einstein
prudento estas malbela riĉa oldfraŭlino amindumita de senkapableco
William Blake
pruvi, ke mi pravas, signifas agnoski, ke mi povus malpravi
Pierre Caron de Beaumarchais
psikiatro estas individuo, kiu faras multekoste demandojn, kiujn via edzino faras senkoste
Joey Adams
publika ŝuldo estas sufiĉe granda por sin mem prizorgi
Ronald Reagan
publikopinio... klopodo organizi la nescion de komunumo kaj ĝin levi al digno de fizika forto
Oscar Wilde
puno celas plibonigi la punanton
Friedrich Wilhelm Nietzsche
puno por krimo estas havi plenuminta ĝin; sankcio aldonita de leĝo estas akcesora
Anatole France
purigi vian hejmon, kiam viaj infanoj ankoraŭ kreskas, estas kiel ŝoveli la neĝon el la trotuaro antaŭ ol ĉesas negi
Phyllis Diller
rajtoj aŭtomate kreskas por tiu, kiu ĝuste plenumas siajn devojn
Mohandas Karamchad Gandhi
reale mi ne multe fidas statistikojn. Homo, kun sia kapo en varmega bakujo kaj siaj piedoj en kongelujo, havas statistike averaĝan korptemperaturon
Charles Bukowski
realeco estas tio, kion la plejmulto vidas kiel realeco
Jorge Luis Borges
realo estas iluzio pro manko de alkoholo
Anonymous
realo estas la plej ruza el malamikoj. Ĝi lanĉas siajn atakojn sur punktoj de nia koro kie ni ne atendis, kaj kie ni ne estis preparinta la defendon
Marcel Proust
realo estas nur iluzio, kvankam tre longedaŭra
Albert Einstein
realo estas tio, kio, kiam vi ĉesas kredi ĝin, ne foriĝas
Philip K. Dick
reformisto estas homo, kiu navigas tra kloako en boato kun vitra fundaĵo
James J. Walker
registaro estas la nura boato, kiu likas desupre
James Reston
registaroj neniam lernas. Sole homoj lernas
Milton Friedman
reklamado estas arto krei kompletajn mensogojn el duonveroj
Edgar Shoaff
reklamado povus esti priskribita kiel la scienco haltigi la homan inteligenton dum la tempo necesa por melki el ĝi monon
Stephen Leacock
reklamo ĉiam kunligas senutilecon kun plaĉo
Ennio Flaiano
rekompence por longa suferado, fine oni povas morti kvazaŭ hundo
Cesare Pavese
religio ekzistas, ekde kiam la unua maliculo renkontis la unuan stultulon
Voltaire
religio estas la majstro-verko de animala trejnado, ĉar ĝi trejnas homojn pri maniero ili devos pensi
Arthur Schopenhauer
religioj estas la plej potencaj armiloj, kiujn Diablo ĉiam elpensis
Tino di Bacco
religioj, kiel lumvermoj, bezonas mallumon por brili
Arthur Schopenhauer
renkonto inter du eminentuloj estas kiel kontakto inter du kemiaĵoj : se reakcio okazas, ambaŭ transformiĝas
Carl Jung
retmesagxo ne povas esti makulita per larmo
José Saramago
revoj realiĝas; se ne estus tiel, naturo ne incitus nin revi
John Updike
revu kaj vi estos libera spirite, luktu kaj vi estos libera en la vivo
Ernesto Che Guevara
riĉaĵoj igas vin ne riĉa sed klopoda
Fernando de Rojas
riĉiĝu ni per niaj reciprokaj diferencoj.
Paul Valéry
rideto estas la plej mallonga distanco inter du personoj
Víctor Borge
ridetu, viaj dentoj ne taŭgas nur por manĝi aŭ mordi
Man Ray
rigardante kiel estas la patroj, ne estas rara malbonŝanco estado sen patro: kaj, rigardante la averaĝa kvalito de la filoj, ne estas rara malbonŝanco estado sen filoj
Lord Chesterfield
rilate la bestojn, ĉiuj homoj estas nazioj; por ili estas ĉiama Treblinko
Isaac Bashevis Singer
saĝa estas tiu, kiu ŝatas la spektaklon donatan de la mondo
Fernando Pessoa
saĝa konkludo estas ke lingvoj estas \'malfacilaj\' inverse proporcie al la motiviga forto lerni ilin
Reg Hindley
saĝeco estas liberiĝi de senutilo
Lin Yutang
saĝeco konsistas ne en la detruado de idoloj, sed en ilia nekreado entute
Umberto Eco
saĝeco pri vivo estas forigi neesencaĵojn
Lin Yutang
ŝajnis ke la mondo estis dividita inter bonuloj kaj malbonuloj. La bonuloj dormis pli bone... dum la malbonuloj ŝajnis ĝui multe pli horojn maldormajn
Woody Allen
Satano estas pli saĝa nun ol antaŭe kaj tentas per riĉigo anstataŭ malriĉeco
Alexander Pope
satiro komprenita de cenzuristo meritas esti malpermisita
Karl Kraus
scienco estas ĉio pri kio eblas diskutado
José Ortega y Gasset
scienco estas tombejo de mortaj ideoj
Miguel de Unamuno
scienco ne estas perfekta, sed tio ne signifas, ke vi bezonas religion
Anonymous
scienco ne interesas min. ĝi ignoras sonĝon, hazardon, ridon, senton kaj kontraŭdiron, aferoj kiuj min ravas
Luis Buñuel
scienco utilas nur al konstati la eltrovojn de instinkto
Jean Cocteau
scienculo en sia laboratorio ne estas nur teknikisto; ankaŭ estas infano lokata vidalvide al naturaj fenomenoj, kiuj impresas lin (aŭ ŝin) kiel feinrakonto
Marie Curie
se ĉio sur la Tero estus racia, nenio okazus
Fedor Michailovich Dostoevski
se Dio ne estus farinta virinon, Li ne farus eĉ floron
Victor Hugo
se du personoj amas unu la alian, ne povas esti feliĉa fino
Ernest Hemingway
se en futbalo okazas violento, tio estas ĉar en Italiio nun nur validas kiu gajnas
Arrigo Sacchi
se estas eble donaci organojn por savi vivon de malsanulo, kial ne donaci proteinojn por savi malsatulojn?
Anónimo
se estas ne pagenda prezo, ankaŭ estas ne valoro
Albert Einstein
se ĝi estas elfarata en la nomo de Dio aŭ lando, estas ne krimo tiom abomena, ke la publiko volas ne pardoni ĝin
Tom Robbins
se homo ekas kun certaĵoj, li finiĝos en duboj; sed se li kontentiĝas ekante kun duboj, li finiĝos per certaĵoj
Francis Bacon
se homo movus mondon, li devas unue movi sin mem
Socrates
se homo ne emas riski batali pro siaj ideoj, aŭ liaj ideoj valoras nenion, aŭ li mem valoras nenion
Ezra Pound
se inspiro alvenas, oni trovos min pentrante
Pablo Picasso
se io ne havas pagendan prezon, ankaŭ ne valoron ĝi havas
Albert Einstein
se israelanoj ne volas troviĝi akuzataj esti nazioj, ili devus simple ĉesi agi kiel nazioj
Norman G. Finkelstein
se la geedzoj ne kunloĝus, la bonaj geedzecoj iĝus pli oftaj
Friedrich Wilhelm Nietzsche
se la homoj plibone komprenus la danĝerojn implicitajn je uzo de kelkaj vortoj, vortaroj, ĉe la vitrinoj de libroservoj, estus envolvitaj per ruĝa bendo: \'Explodaĵoj. Manipulu prudente\'
André Maurois
se la junularo malaprobus la interkonsenton, tiele la ĉiopotenca kaj mistera mafio disperdiĝus kiel inkubsonĝo.
Paolo Borsellino
se la Nurembergaj leĝoj estus aplikataj, tiam ĉiu postmilita usona prezidento estus pendita
Noam Chomsky
se la popoloj pli bone interkonatiĝus, ili lernus malami sin
Ennio Flaiano
se la Republikanoj ĉesus mensogi pri Demokratoj, ni ĉesus diri la veron pri ili
Adlai Stevenson
se lando esperas esti nescia kaj libera, ĝi esperas ion, kio neniam estis kaj neniam estos
Thomas Jefferson
se laŭlonge de la vojo vi volas trovi amikecon, dolĉecon kaj poezion, kunportu ilin mem
Georges Duhamel
se libereco signifas ion ajn, ĝi signifas la rajton diri al homoj tion, kion ili ne volas aŭdi
George Orwell
se mastro ne povas vivi sen sklavo, kiu el la du estas libera homo?
Albert Camus
se mi dirus tion, kion mi vere pensas, oni min arestus aŭ oni min enŝlosus en frenezulejon. Nu bone, mi estas certa ke estus tiel por ĉiuj
Roberto Bolaño
se mi povus verki la belecon de viaj okuloj
William Shakespeare
se mi verkis cxi leteron tiom longa, estas cxar mi ne havis tempon fari gxin pli mallonga
Blaise Pascal
se mia kuracisto dirus al mi, ke mi havas nur ses vivotajn minutojn, mi ne tristatendus. Mi tajpus iomete pli rapide
Isaac Asimov
se ne ekzistus karceroj, ni scius ke ni estas cxiuj katenitaj
Maurice Blanchot
se ni deziras ŝanĝojn, la bankoj devas esti okupitaj kaj la televido eksplodigita. Ne estas alia ebla revolucia solvo
Luciano Bianciardi
se ni kapablus unuiĝi... kia bela kaj proksima estus la estonteco !
Ernesto Che Guevara
se ni ne alfontas racion, ni neniam plenumos ion
Albert Einstein
se oni devas aludi partion kiel terorista Ŝtato, oni aludus Israelan estraron ĉar iliaj anoj estas la gentoj, kiuj amasbuĉas sendefendajn kaj senkulpajn arabojn en okupitaj teritorioj
Nelson Mandela
se oni devus lerni ĉiajn leĝojn, oni ne havus tempon por transpasi ilin
Johann Wolfgang von Goethe
se oni deziras fini interetnajn konfliktojn, oni devas investi malpli por militoj, kaj pli investi por packulturo.
Federico Mayor Zaragoza
se oni havas dekmil regulojn, oni detruas ĉiun respekton por la leĝo
Winston Churchill
se oni serĉas min matene, oni serĉos vin vespere
Angela Davis
se oni vivas sufiĉe longe, oni povas konscii, ke ĉiu venko iutage iĝas malvenko
Simone de Beauvoir
se subaĉetituloj unuiĝas kaj estigas povon, honestuloj devas same agi
Leo Tolstoy
se tago bone uzita okazigas bonan dormon, ankaŭ vivo bone uzita okazigas bonan morton
Leonardo Da Vinci
se unu el ni, iu ajn el ni, homoj, nun suferas kiel hundo, malsanas aǔ malsatas, tio estas ĉies afero. Ni ĉiuj devas prizorgi tion ĉar ignori suferon de homo estas ĉiam perfortaĵo kaj inter la plej aĉaj kondutoj
Gino Strada
se vi amas kion vi faras, tio neniam estos laboro
Confucio
se vi deziras eviti vidi idioton, vi devos unue rompi vian spegulon
François Rabelais
se vi deziras gustumi vian virton, peku, iafoje
Ugo Ojetti
se vi deziras lerni, lernigu
Marcus Tullius Cicero
se vi deziras riĉiĝi per skribado, skribu la ĝenraĵojn legatajn de homoj, kiuj movas siajn lipojn, kiam ili legas por si mem
Don Marquis
se vi deziras ridigi Dion, parolu al Li pri viaj projektoj
Blaise Pascal
se vi diras veron, vi bezonos nenion memori
Mark Twain
se vi ekdiras la veron al la homoj, estu amuza aù ili mortigos vin
Billy Wilder
se vi estas certa, ke vi komprenas ĉion okazanta, vi estas senespere konfuzita
Walter F. Mondale
se vi estis feliĉa, tio ne estas konsiderata kiel eraro
Marilyn Monroe
se vi havas fidon pri vi mem, vi inspiras fidon por aliuloj
Johann Wolfgang von Goethe
se vi havas talenton, uzu ĝin kiel eble plej. Ĝin ne ŝparegu. Ĝin donu ne gutgute kiel avarulo. Ĝin elspezu abunde kiel milionulo intencata senmoniĝi
Brendan Behan
se vi helpas iun, kiu havas problemojn, vi povas certigi, ke li memoros vin ... sekvontfoje ke li havos problemojn
H.V. Prochnow
se vi malamas personon, vi malamas ion de li kiu estas parto de vi
Hermann Hesse
se vi mem eksplikas per ekzemplo, mi komprenas plu nenion
Ennio Flaiano
se vi ne atendas la neatenditaĵon, vi ne malkovros ĝin tiel nekapteblan kaj neprobablan, kiel ĝi estas
Heraclitus
se vi ne estas preta erari, neniam vi trafos ion originalan
Ken Robinson
se vi parolas al homo en lingvo, kiun li komprenas, tio iras en lian kapon. Se vi parolas al li en ties lingvo, tio iras en lian koron
Nelson Mandela
se vi rigardas rekte ies okulojn, vi estas devigita vin mem rigardi
Tahar Ben Jelloun
se vi ŝajnas bezoni ion, oni donos nenion al vi. Por riĉiĝi oni devas ŝajni riĉa
Alexander Dumas
se vi timas solecon, ne geedziĝu
Anton Chekhov
se vi volas scii kion vere intencas diri virino, rigardu ŝin, ne aŭskultu ŝin
Oscar Wilde
se vi volas vidi bildon pri la estonteco, imagu boton piedpremantan homan vizaĝon, por ĉiam
George Orwell
se viaj moralaj principoj malĝojigas vin, estu certa, ili estas eraraj
Robert Louis Stevenson
se virino estas malbele vestita, oni rimarkas ŝian robon, sed se ŝi estas belege vestita, ŝin oni rimarkas
Coco Chanel
se vivi estas bone, estas ankoraŭ pli bone sonĝi, kaj la plej bone el tio, vekiĝi
Antonio Machado
se voĉdonado ŝanĝus ion, ili kontraŭleĝigus ĝin
Anonymous
sed, ĉu vi scias kio estas homoj? Mizeraĵoj, kiuj devus morti, pli mizeraj ol vermoj aŭ pasintjarfolioj, kiuj mortis sen ekscii pri ili
Cesare Pavese
seksabstino atingeblas nur per seksa malabstino. La bordelo defendas la hejmon
Carlo Dossi
sekso mildigas streĉitecon. Amo kaŭzas ĝin
Woody Allen
sekto aŭ partio estas eleganta anonimeco imagita por ŝpari homon kontraŭ la turmenteto pensi
Ralph Waldo Emerson
sekvu la plej bonajn ekzemplojn; de tiuj, kiuj lasas ĉion por konstrui pli bonan estontecon
Salvador Allende
sen koninte mizeron neeblas aprezi lukson
Charlie Chaplin
sen memoro, homo scius nenion kaj scius fari nenion
Giacomo Leopardi
sen mono kaj sen tempo fantazio reduktiĝas al forpasanta revo, kiu ne povas realiĝi
Charles Baudelaire
sen Saddam, la mondo pliboniĝis. Kiel ĝi estus sen Bush?
Anónimo
senĉese aperas faktoj kiuj konfuzigas teoriojn
Carlo Dossi
senmorta estas tiu, kiu akceptas la estantecon
Cesare Pavese
senokupiĝo estas la komenciĝo de ĉiuj malvirtoj kaj la kroniĝo de ĉiuj virtoj
Franz Kafka
senutilaj havaĵoj igas vivon senutilan
Pier Paolo Pasolini
sep sociaj pekoj: politiko sen principoj, riĉeco sen laboro, plezuro sen konscio, kono sen karaktero, komerco sen moralo, scienco sen humaneco kaj adoro sen ofero
Mohandas Karamchad Gandhi
serĉante alies bonon, ni trovas la nian
Plato
ŝerce oni povas ĉion diri, eĉ la veron
Sigmund Freud
serĉi signifas havi celon. Sed trovi signifas esti libera, resti malfermita, ne havi celon
Hermann Hesse
serĉu ridindaĵon en ĉio, kaj vi trovos ĝin
Jules Renard
serioza sporto havas nenion komunan kun honesta ludo. Gxi estas plena de malamo, jxaluzoj, gaskonajxoj, indifernto por cxiu regulo kaj sadisma plezuro en la vido de perforto: alivorte, gxi estas milito sen pafado
George Orwell
servuto, multfoje, ne estas perforto de mastroj, sed tento de servutuloj
Indro Montanelli
ŝi enamiĝis kiel la inteligentaj virinoj ĉiam sin enamiĝas: kiel idiotino
Angeles Mastretta
silento estas netolerebla por iuj ĉar ili ene havas multan bruon
Robert Fripp
silentu, fek ! levu la manon tiuj, kiuj volas reviviĝi, faru pason antaŭen tiuj, kiuj deziras rejuniĝi
Nicanor Parra
simpleco estas la formo de la vera grandeco
Francesco De Sanctis
sin distri signifas preskaŭ ĉiam ŝanĝi la manieron de sin enui
Charles Régismanset
sin surprizi, sin miri, estas komenci kompreni
José Ortega y Gasset
sincere mi kredas, kiel vi, ke bankaj establoj estas pli danĝeraj ol praktikantaj armeoj
Thomas Jefferson
sinonimo estas vorto, kiun vi uzas, kiam vi ne povas esprimi la vorton, kiun unue vi pensis
Burt Bacharach
skandalo komenciĝas kiam la polico ĉesigas ĝin
Karl Kraus
sklavo estas tiu, kiu atendas, ke iu venu liberigi lin
Ezra Pound
sklavo havas nur mastron. Ambiciulo havas tiom, kiom da homoj estas utilaj por lia riĉaĵo
Jean de La Bruyère
skribi estas ion kaŝi tiamaniere, ke ĝi povu esti malkovrita
Italo Calvino
socialismo povas alveni nur bicikle
José Antonio Viera Gallo
societo povas ekzisti nur sur certa bazo de rafinita mensogado kaj kondiĉe ke neniu diras ĝuste tion pensita
Lin Yutang
socio estas permesema koncerne la aĵojn, kiuj nenion kostas
Enzo Biagi
socio multe estimas sian normalan homon. Ĝi edukas infanojn memperdiĝi kaj fariĝi absurdaj por iĝi normalaj. Normalaj homoj mortigis eble cent milionojn da siaj normalaj proksimuloj dum la lastaj kvindek jaroj
R.D. Laing
socio, por diri sin civilizata, devus akcepti tiom da saĝo kiom da frenezo
Franco Basaglia
sociologo estas homo, kiu iras en stadionon por rigardi spektatorojn
Gesualdo Bufalino
sola homo estas ĉiam en malbona akompano
Paul Valéry
sole estas sen virto tiu, kiu ne volas ĝin
Leon Battista Alberti
soleco donas al intelekta eminentulo duoblan avantaĝon: tiu de esti kun li mem kaj tiu de ne esti kun la aliaj
Arthur Schopenhauer
soleco estas bela afero sed necesas iu por diri al vi ke soleco estas bela afero
Honoré de Balzac
soleco estas por la animo kiel nutraĵo estas por la korpo
Lucius Annaeus Seneca
solidareco estas la tenereco de la popoloj
Ernesto Che Guevara
solidareco estas ne doni, sed agi kontraŭ la maljustaĵoj
Abbé Pierre
sorĉistinoj ĉesis ekzisti, kiam ni ĉesis bruligi ilin
Voltaire
specialisto estas ulo kiu ĉiutage scias pli pri ĉiutage malpli, cele sciante ĉion... pri nenio!
Luciano Somma
specialistoj estas homoj, kiuj ĉiam ripetas la samajn erarojn
Walter Gropius
sperto estas bileto de loterio aĉetita post la lotado
Gabriela Mistral
sperto estas bona lernejo, sed la registriĝo estas multekosta
Heinrich Heine
sperto estas flamo, kiu nur brulante povas lumi.
Benito Pérez Galdós
sperto estas simple la nomo, kiun ni donas al niaj eraroj
Oscar Wilde
sperto estas tia mirindaĵo, kiu permesas vin rekoni eraron kiam vi ĝin faras novafoje
Franklin P. Jones
sperto: kombilo, kiun vivo donas al vi post ke vi perdis vian hararon.
Judith Stern
spertulo estas homo kiu jam faris ĉiujn erarojn fareblajn en kampo tre mallarĝa
Niels Bohr
sponteco estas frukto de meditado
Pablo Neruda
sprita virino preferas restadi sole ol restadi kun iu ajn
Marilyn Monroe
ŝteli, masakri, priŝteli, netaŭge ili nomas tion imperio; ankaŭ tie ili dezertigas kaj nomas tion paco
Tacitus
ŝtelistoj rispektas posedaĵojn; ili nur deziras posedaĵoj iĝi sies, por ilin pli rispekti
Gilbert Keith Chesterton
streĉu la orelon al ĉiu homo, sed donu vian voĉon al malmultaj. Akceptu opinion de ĉiu homo, sed sin detenu de via prijuĝo
William Shakespeare
stultaĵojn faru, sed ilin faru entuziasme
Colette
stultuloj konfuzas valoron kun prezo
Antonio Machado
sub registaro, kiu maljuste enkarcerigas, la vera loko por justa homo estas ankaŭ en karcero
Henry David Thoreau
suferi sen plendi estas la nura leciono kiu ni devas lerni en ĉi tia vivo
Vincent Van Gogh
sufiĉas plibonigi iun por detrui lin
Oscar Wilde
sufiĉe da drogo en sportoj: malpermesu testojn!
Anonymous
sukceso estas havi, kion oni volas; feliĉo estas ŝati, kion oni havas
Jackson H. Brown
suprizas, ke divenisto ne ridegas vidante unu alian
Marcus Tullius Cicero
sur ĉia privata bieno ĉiam baziĝas sociala hipoteko
Giovanni Paolo II
survoje al saĝeco, la unua paŝo estas silenti; la dua, aŭskulti; la tria, memori; la kvara, praktiki; la kvina, instrui aliulojn
Solomon Ibn Gabirol
tamen, la malo ankaŭ estas ĉiam vera
Leo Longanesi
televido estas inventaĵo, kiu ebligas al vi esti distrata en via vivoĉambro de homoj, kiujn vi ne volus havi en via domo
David Frost
televido estas pli interesa ol personoj. Se ne estus tiel, ni havus personojn starante en anguloj de niaj ĉambroj
Alan Coren
televido estas spegulo, en kiu reflektiĝas la malsukceso de nia tuta kultura sistemo
Federico Fellini
televido estas unua vere demokrata kulturo, la unua kulturo disponebla por ĉiuj kaj direktita laŭ popola deziro. La plej terura afero estas kion popolo deziras
Clive Barnes
televido estas ununura dormigilo prenita per la okuloj
Vittorio De Sica
televido fabrikas forgeson. Kino fabrikas memoraĵojn
Jean-Luc Godard
televido faris multe por psikiatrio, diskonigante informojn pri ĝi, same kiel kontribuante al ĝia neceso
Alfred Hitchcock
televido havas la leonan forton; televido timas neniun; televido vin dormigas kiel idioton
Enzo Jannacci
temas pri klasbatalo, mia klaso estas gajnante, sed ĝi ne devus gajni
Warren Buffett
tempo estas la nura aĵo, kiun oni ne povas redoni
Lucius Annaeus Seneca
tempo estas la plej bona aŭtoro. Ĝi ĉiam verkas la perfektan finon
Charlie Chaplin
tempo estas la plej grava aĵo : ĝi estas simple alia nomo de vivo mem
Antonio Gramsci
tempo kaj la horo trapasas la plej malfacilan tagon
William Shakespeare
tentoj, kontraŭe al oportunaĵoj, ĉiam prezentiĝas duafoje
Orlando Aloysius Battista
tero havas hauxton; kaj cxi tia hauxto havas malsanojn. Unu el cxi tiaj malasnoj nomigxas \'homo\'
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tia pasio por la libroj farigis min la idioton plej erudita de la tutamondo
Louise Brooks
tie, kie glavo de leĝo ne atingas, alvenas la vipo de la satiro
Aleksandr Pushkin
tie, kie la gazetaro estas libera kaj ĉiu homo kapablas legi, ĉio estas sekura
Thomas Jefferson
tiel bela estis ŝi, ke oni malpermesis al ŝi proksimiĝi al la Pisa-turo
Anónimo
tiel estas la forto de la kutimo ke ni kutimas eĉ vivi
Gesualdo Bufalino
tiel longe kiel homoj akceptos fiaĵojn, ties vendado estos profita
Dick Cavett
tiel longe kiel tradukado ekzistus, lingvo estos ilo, ne celo
Shashi Tharoor
tiel longe, kiam la homoj idolkultas la Cezarojn kaj Napoleonojn, Cezaroj kaj Napoleoj regule ekstaros kaj mizerigos ilin
Aldous Huxley
tiel ni malkovras simplan kaj duoblan veron; unue, ni estas popolkomunumo kiu parolas la saman lingvon kaj due, paroli ĝin estas maniero, inter aliaj, por esti homoj
Octavio Paz
tiel ofte, kiel iu preciza libereco estas pridiskutata, libereco mem estas pridiskutata
Karl Marx
tio kio estas inventita estas vera
Gustave Flaubert
tio kio farigas homojn sociemajn estas ilia malkapableco toleri solecon
Arthur Schopenhauer
tio kio mi plej timas estas la vintro de la memoro
Juan José Arreola
tio kion mi volas estas ke ĉio estu cirkla kaj ke estu, por tiel diri, nek komenco nek fino de formo, sed ke ĉi tiu estu, male, ideo de harmonia tuto, tiu de vivo
Vincent Van Gogh
tio malfacile atingebla estas alte taksata
Aristotle
tio, kio estas en la koro de la sobra homo, estas sur la lango de la ebria homo
Plutarch
tio, kio estas kaj tio kio ni estas, finfine, estas vorto
Víctor García de la Concha
tio, kio estas nutraĵo por iuj, estas amara veneno por aliaj
Titus Lucretius Caro
tio, kio grvas ne estas vere la ideo, sed kapablo kredi en ĝi ĝis siaj lastaj konsekvencoj
Ezra Pound
tio, kio igas tiun mondon terura, estas ke ni klopodegas kun la sama pasio por esti feliĉaj kaj por malebligi aliulojn esti tiele
Antoine de Rivarol
tio, kio kaŭzas la venkon de malbono, estas, ke bonaj homoj faras nenion
Edmund Burke
tio, kio konsternas nin, estas ne kion ni ne scias. Estas tio, kion ni scias plejcerte kaj kio ne estas ĝuste tiel
Mark Twain
tio, kio ni pensas pri morto, gravas nur laŭ tio, ke morto pripensigas nin pri vivo
André Malraux
tio, kion ni havas kune estas, ke ni ĉiuj estas diferencaj unu la aliaj
Anónimo
tio, kion ni nomas \'progreso\', estas la interŝanĝo de unu domaĝo por alia domaĝo
Henry Havelock Ellis
tio, kion vi taksas kiel la supron, estas nur ŝtupo
Lucius Annaeus Seneca
tio, kiu ĉiam igis ŝtaton ŝajni inferon sur tero estas strebo de homo por igi ĝin paradizo
Friedrich Hölderlin
tio, kiu estas la plej profunda ĉe la homo estas sia haŭto
Paul Valéry
tiu reinspiro, sen kiu traduki estas nur parafrazi en alia lingvo
Fernando Pessoa
tiu vivo estas malsanulejo, kie ĉiu malsanulo estas posedata de la deziro ŝangi liton
Charles Baudelaire
tiu, kiu disputas pledante sian aǔtoritatecon ne sin helpas per rezonado, sed per memoro
Leonardo da Vinci
tiu, kiu estas ne kapabla je amo, estas eĉ pli malfeliĉa ol tiu, kiu estas amata de neniu
François de La Rochefoucauld
tiu, kiu kontentiĝas per malmulte, estas la plej riĉa, ĉar kontentigo estas la riĉeco de la naturo
Socrates
tiu, kiu ne punas malbonon, necesigas ĝin
Leonardo da Vinci
tiu, kiu obeas, estas preskaŭ ĉiam pli bona ol tiu, kiu ordonas
Ernest Renan
tiu, kiu plej ricevas, ricevas rilate al la aliuloj. Li ne estas pli granda nek pli bona, li estas pli responsa. Li devas plej servi. Vivi por servi
Hélder Câmara
tiu, kiu rigardas siajn proprajn mankojn, preterlasas vidi tiujn de la aliaj
Ali ibn Abi Talib
tiuj, kiuj gajnas, ne gravas kiel, neniam sentas honton pro tio
Niccolò Machiavelli
tiuj, kiuj skribas kiel ili parolas, kvankam ili parolas bone, skribas malbone
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
tombejoj estas plenaj de gravaj homoj konsiderataj kiel nepraj por la postvivo de la mondo
Leo Tolstoy
tradukado estas eksperimento, kiu ofertas kaj trudas la plej eble malrapidan legadon, preskaŭ piedtrairon de la fizika spaco de la teksto kun ties valoj, ebenaĵoj kaj montoj
Laura Bocci
traduki estas la plej profunda formo legi
Gabriel García Márquez
traduki literaturon estas kiel fari sekson: estas plibone malpli pri ĝin paroli kaj plibone ĝin fari
Andrea Casalegno
tradukistoj estas trenĉevaloj de la kulturo
Aleksandr Pushkin
tradukoj (kiel edzinoj) estas malofte fidelaj, se ili estas almenaŭ allogaj
Roy Campbell
tragika indikilo pri la valoroj de nia civilizo estas ke ekzistas neniu negoco pli bona ol milito
Douglas Mattern
traktu personojn kiel ili devus esti kaj vi helpos ilin esti tio, kion ili kapablas
Johann Wolfgang von Goethe
transformi agrokulturan kaj produktivan grundon en grundon, kiu produktas nutraĵojn uzatajn kiel agrokarburaĵojn (biokarburaĵojn), estas krimo kontraŭ homaro
Jean Ziegler
tre malmultaj aferoj okazas ĝustatempe kaj la ceteraj okazas neniam: zorga historiisto okupiĝos pri tio
Herodotus
tre ofte la belaj virinoj ne havas inteligentecon proporcian al sia beleco
Guy de Maupassant
tro multe da tio, kion oni nomas \'edukadon\', estas iomete pli ol multekosta izolado disde realo
Thomas Sowell
troa rapido en la senŝuldiĝo de komplezo estas formo de sendankemo
François de La Rochefoucauld
trouzado de la informacio dissemas nescion kun ilusio ĝin forigi. Ankaŭ la facila aliro al la karno degeneris sekson
Carmelo Bene
tuj post kiam oni parolas fremdan lingvon, la esprimoj de la vizaĝo, de la manoj, la lingvaĵo de la korpo ŝanĝas. Jam oni estas iu alia
Isabelle Adjani
tuj post kiam oni toleras ion, tio iĝas eltenebla kaj nelonge iĝos ordinara
Israel Zangwill
turismi estas vojaĝi malproksimen por serĉi deziron reveni hejmen
George Elgozy
tutmondiĝo estas proceduro por ke la potenculoj ekspluatu la malfortulojn
Alejandro Llano
unu el avantaĝoj de la grupa sekso estas ke, se oni volas, oni povas siesti
Woody Allen
Unu el avantag^oj de ne esti felic^a estas ke oni povas deziri felic ^on
Miguel de Unamuno
unu el la avantaĵoj de plezuro kompare kun doloro estas ke vi povas diri \'ĉesu\'
Ugo Ojetti
unu el la plej grandaj plezuroj en la vivo estas amikeco kaj unu el plezuroj de amikeco estas havi iun, al kiu vi konfidas sekreton
Alessandro Manzoni
unu el la plej malfacilaj aĵoj en vivo estas havi en via koro vortojn, kiujn vi ne povas prononci
James Earl Jones
unu el la unuaj devoj de la kuracisto estas eduki la homamason por ne sorbi medicinaĵojn
Osler William
unu el plezuroj legi malnovajn leterojn estas scii ke ne necesas respondi al ili
Lord Byron
unu nura sunradio sufiĉas por viŝi milionojn da ombroj
San Francesco d'Assisi
unu persono kun kredo egalas forton de naŭdek naŭ homoj, kiuj nur havas interesojn
John Stuart Mill
unuavide varo estas banalaĵo, tuje komprenebla. Ĝia analizo montras ke ĝi estas kompleksa objekto, riĉa je metafizikaj subtilaĵoj kaj teologiaj ruzaĵoj
Karl Marx
unue estu libera; poste postulu liberecon
Fernando Pessoa
urboplanismo estas ekokupo de la vivmedio fare de kapitalismo, kiu, disvolviĝante logike laŭ absoluta regado, povas kaj devas nun refari la tuton de la spaco kiel sian propran dekoron
Guy Debord
usona simio, post kiam ĝi ebriiĝis pro brando, neniam plu tuŝos tiun ĉi; do ĝi estas pli saĝa ol la plejmulto da homoj
Charles Darwin
usonanoj estas sanaj portantoj de demokratio
Giorgio Gaber
Usono estas lando kiu ne scias, kien gxi estas iranta, sed absolute volas rompi rekordon pri rapido por alveni tien
Laurence J. Peter
Usono ŝajnas destinita de Providenco por plagi Amerikon per mizero nome de libereco
Simon Bolivar
utopio estas en horizonto. Mi alproksimiĝas al ĝi du paŝojn, ĝi foriĝas du paŝojn. Mi piediras dek paŝojn kaj la horizonto moviĝas dek paŝojn pli for. Eĉ se mi multe paŝus, mi ne atingus ĝin. Por kio utilas utopio? Por tio: ĝi utilas por paŝadi
Eduardo Galeano
uzado estas la nura kialo, kiu igas parolon bonan, veran, legitiman parolon de lingvo
Alessandro Manzoni
uzi libere sian intelekton, tio estas la vera feliĉo
Aristotle
valoro de homa mondo malkreskas proporcie al la kresko de valoro de la aĵa mondo
Karl Marx
Vatikano estas la plej reakcia forto en Italio. Laŭ eklezio, estas despotaj la registaroj, kiuj transpaŝas ĝiajn privilegiojn, kaj providencaj tiuj, kiuj, kiel faŝismo, ilin kreskigas
Antonio Gramsci
venkinto apartenas al sia militakiro
Francis Scott Fitzgerald
venkinton oni ne demandos se li estis dirinta la veron. Kiam oni preparas kaj okazigas militon ne indas pravi nur gravas venki
Adolf Hitler
venos tago kiam bildoj anstataŭos la homon kaj ĝi ne plu bezonos esti, sed rigardi. Ni ne plu estos vivantoj sed vidantoj
André Breton
venos tempo kiam murdi beston estos juĝita same kiel murdi homon
Leonardo Da Vinci
vera libro ne estas tiu kiun ni legas sed tiu kiu legas nin
Wystan Hugh Auden
vera nescio ne estas la manko de kono sed la rifuzo koni
Karl Popper
vera povo estas en la manoj de iu ajn, kiu regas amasinformilojn
Licio Gelli
vera sukceso estas iĝi la plej eble bona persono
Harold Taylor
vera valoro de homo estas determinata de lia kapableco atingi liberigon de si mem
Albert Einstein
verbo \"legi\" ne allasas u-modon. gxi kunpartoprenas cxi apartajxon kun aliaj verboj, kiel \"ami\" kaj \"revi\"
Daniel Pennac
verki estas la nura profesio, kie oni ne primokas vin se vi ne gajnas multe da mono
Jules Renard
verki estas maniero paroli seniterrompe
Jules Renard
verkisto estas produktiva laboristo ne tiom, ke li produktas ideojn, sed tiom, ke li riĉigas la librovendiston, kies eldonejo publikigas liajn verkojn
Karl Marx
verkisto, kiu ne esploras profundaĵojn, ĉiam flosos
Stanislaw Jerzy Lec
vero estas la plej granda valoro kiun ni havas. Ni ŝparu ĝin
Mark Twain
vero estas trovenda nur ene de ni mem; kaj oni ne povas trafi ĝin perfortante la eksterajn malamikojn
Mohandas Karamchad Gandhi
vero neniam damaĝas justan aferon
Mohandas Karamchad Gandhi
vero staras ne en sola sonĝo, sed en multaj sonĝoj
Pier Paolo Pasolini
veroj kiuj valoras, la gravaj principoj, estas finfine nur du aŭ tri. Estas tiuj, kiujn via patrino instruis al vi ekde infaneco
Enzo Biagi
vestoj estas semiologiaj artifikoj, tio estas, komunikiloj
Umberto Eco
vi estos neniam feliĉa, se vi pluserĉas en kio konsistas feliĉo. Kaj vi neniam vivos, se vi elserĉas la sencon de la vivo
Albert Camus
vi forgesas ke fruktoj apartenas al ĉiuj kaj ke tero apartenas al neniu
Jean-Jacques Rousseau
vi haltos timi, se vi haltos esperi
Lucius Annaeus Seneca
vi komprenis nenion ĉar vi estas averaĝa homo. Averaĝa homo estas monstro, danĝera deliktulo, konformisto, rasisto, sklavisto, indiferenta pri politiko
Pier Paolo Pasolini
vi ne plene komprenas ion ĝis vi povas ekspliki ĝin al via avino
Albert Einstein
vi ne povas premi al iu la manon per fermita pugno
Indira Gandhi
vi ne povas regi tion kio okazas al vi, vi povas nur regi viajn reagojn al tio kio okazas al vi
Brian Tracy
vi ne serĉus min se vi ne jam trovis min.
Blaise Pascal
vi permesos timon al malriĉeco gvidi vian vivon kaj via rekompenco estos, ke vi manĝos sed ne vivos
George Bernard Shaw
vi plenkreskiĝas kiam vi havas vian unuan realan ridon pri vi mem
Ethel Barrymore
vi povas esti maldekstre de ĉio, sed ne de prudento
Enzo Biagi
vi povas mistifiki ĉiujn homojn kaj senĉese, se la reklamado estas ĝusta kaj la budĝeto sufiĉe granda
Joseph Levine
vi sufiĉe ludis, vi sufiĉe manĝis kaj trinkis. Tempo estas por ke vi foriru
Quintus Horatius Flaccus
vi trovos pli en arbaroj ol en libroj. Arboj kaj rokoj vin instruos pri tio, kion neniu majstro instruos
Bernard De Clairvaux
vi voĉdonas ĉiufoje kiam vi butikumas
Alex Zanotelli
vi, kiu vivas sekurece en viaj varmaj domoj, vi, kiu trovas returnante vespere varmegan nutraĵon kaj amikajn vizaĵojn, konsideru tion : se estas homo, kiu laboras en koto, kiu ne spertas pacon, kiu batalas por peco da pano, kiu mortas pro jeso aŭ neo
Primo Levi
vian animon vi devas ŝanĝi, ne ĉielon
Lucius Annaeus Seneca
vidi ĉion, kaŝi multon, modifii malmulton
Gregorio Magno
vino grave malutilas al la (mensa) sano de tiu kiu ne gxin trinkas
Anónimo
virino libera estas preciza malo de virino facilmora
Simone de Beauvoir
virino, oni ne naskiĝas, oni iĝas
Simone de Beauvoir
virinoj ĉiam prenas la formo de la sonĝo kiu enhavas ilin
Juan José Arreola
virinoj estas posedantoj de planedo regata de viroj
Marilyn Monroe
virinoj estas suficxe hipokritaj por ke cxiu filo povu diri, sincere, ke lia patrino estis sanktulino
Remy de Gourmont
virinoj estimas nin pro niaj mankoj. Se sufiĉe da tiuj ni havas, ili pardonas al ni ĉion, eĉ nian gigantan inteligentecon
Oscar Wilde
virinoj faras cent procentojn de tio, kion ili diras, viroj kvindek procentojn
Claude Lelouch
virinoj ŝatas neparolemajn virojn, ĉar pensas ke tiuj viroj ilin aŭskultas
Marcel Achard
virinojn... bagatelaĵo allogas, komplimento fuĝigas
Raymond Quatorze
virkoko kokerikas eĉ la matenon de la tago, dum kiu li finiĝas en kuirpoton
Stanislaw Jerzy Lec
viroj, kiuj plej bone kunvivas kun virinoj estas la samaj, kiuj scias kiel vivi sen ili
Charles Baudelaire
vivi estas danĝera
João Guimarães Rosa
vivi ne filozofante estas ĝuste havi la okulojn fermitajn neniam strebante malfermi ilin
René Descartes
vivo ĉesis esti spritaĵo por mi; mi ne trovas ĝin amuza
Charlie Chaplin
vivo estas interrompita frazo
Victor Hugo
vivo estas kiel kloako. Tio, kion vi eltiras, dependas de tio kion vi enmetis
Tom Lehrer
vivo estas kiel ludi violonon publike kaj lerni instrumenton dum la ludo
Samuel Butler
vivo estas mirinda se ĝi ne timigas vin
Charlie Chaplin
vivo estas probablo-lernejo
Walter Bagehot
vivo estas teatraĵo, kiu ne ebligas provojn: tiel kanti, krii, ridi kaj vivi intense, antaŭ ol la kurteno estas kuntirata kaj la teatraĵo finiĝas sen aplaŭdo
Charlie Chaplin
vivo estas tio kio okazas al vi dum vi estas okupita en aliaj planoj
John Lennon
vivo kompreniĝas malantaŭe, sed ĝi viviĝas antaŭen
Søren Kierkegaard
vivo ne estas sufiĉe granda por enhavi ĉion, kion niaj deziroj kapablas imagi
Alessandro Baricco
vivo ŝtelas troon da tempo al homoj
Stanislaw Jerzy Lec
vivo valoras esti travivata nur se vi havis frandemon por tio, kion ĝi ofertas
Emmanuel Wathelet
vivu pli simple por ke aliuloj povu simple vivi
Mohandas Karamchad Gandhi
voĉdonanto: iu, kiu ĝuas la sanktan privilegion voĉdoni por la homo elektita de alia homo
Ambrose Bierce
vojaĝi nur taŭgas por pli ami nian naskhejmon
Noel Clarasó Serrat
vortaro estas la tuta universo laŭ alfabeta ordo
Anatole France
vortaro povas enhavi nur etan parton de lingva heredaĵo
Giacomo Leopardi
vortaroj estas kiel horloĝoj: la plej malbona estas pli bona ol nenia, kaj la plej bona ne povas esti esperita de esti tute vera
Samuel Johnson
vortarojn oni devas senĉese korekti, kiel mapojn
Carlo Dossi
vortoj estas cxio kion ni havas
Samuel Beckett
vortoj estas kiel moneroj, do unu valoras tiom kiom multaj, same kiel multaj valoras ne tiom kiom unu
Francisco de Quevedo y Villegas
vortoj havas la valoron, kiun donas al ili la aŭskultanto
Giovanni Verga
vortoj ne estas kreataj en la akademioj de la akademianoj, sed de la popolo surstrate. La vortaristoj ilin kaptas preskaŭ ĉiam tro malfrue kaj ilin enbalzamigas laŭ alfabeta ordo, plejofte kiam ili ne plu signifas tion, kion la aŭtoroj intencis
Gabriel García Márquez
\'paco\' estas kiam neniu pafas. \'justa paco\' estas kiam nia partio akiras kion ĝi volas
Bill Mauldin
\'por via propra bono\' estas konvinka argumento, kiu eventuale ebligos al homo akcepti sian propran detruon
Janet Frame