Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e f g h k l m n o p r s t u ü v w y

a bup tra yw sür, mar yw an sürra
Bertolt Brecht
a ny worr own ynnough-why, bys leun a bennow-cok hep covyon-vyth marnas re aga amontyoryon?
Harold Bloom
aban veu denythys, an bankow meur, afynys gans tytlow gwlasek, nyns ens-y marnas cowethasow aventüryoryon bryveth, nep a omworras ryp tenewan governansow
Karl Marx
agan calessa cas yw an hüny er agan pyn agan honen, mes an tryghans a re an moyha plegadow a dheu pan dryghyn-ny agan honen
Friedrich von Logau
agan gysyow-omdhon a ewn agan gwallow dre gnas, hag a gar agan gwallow-omdhon
José Ortega y Gasset
agan skentoleth-oll ny wra marnas agan gweres dhe verwel yn ün wodhevel pönvos gweth del wra mylas na wor travyth
Maurice Maeterlinck
agan skyans a\'gan gwra resonek, mes soweth moy peryllys y whra dhyn bos ynweth
Simon Wiesenthal
agan splanna gwryans dres eghen yw bewa del dhegoth dhyn. Nyns yw pup tra arall avel rewlya, cuntell pythow an bys warbarth ha drehevel marnas mebyl ha taclow dhe\'n moyha
Michel de Montaigne
an agh wyn yw an canker yn ystory mabden. An agh wyn, hag ünsel hy - hy ydeologyeth ha\'y desmygyon - a dhywryth wharheansow dystak ple pynnak yth ystyn, ha re dhysevys antel ecologyek an planet, hag a wordros lemmyn hanvos bewnans y honen
Susan Sontag
an bellwolok yw an gensa wonesygeth wyr dhemocratek - an gensa wonesygeth ygor dhe pup den-oll ha rewlys yn-tyen gans an pyth a\'s teves whans an düs dhe weles. An dra voyha üthek yth yw an pyth a\'s teves whans dhe weles
Clive Barnes
an bellwolok yw an unyk vedhekneth-gusk a vyth kemerys dre\'n dewlagas
Vittorio De Sica
an bewnans nyns yw an pyth re veu bewys, mes an pyth a berthyr cof anodho ha fatel berthyr cof anodho dh\'y dheryvas
Gabriel García Márquez
an brassa peryl y\'n bewnans yw gorra wyth a re a beryllyow
Alfred Adler
an Bybel a\'gan dhysk dhe gara agan yskerens kemmys ha\'gan cowetha. Del hevel rak an hevelep re yns-y
Vittorio De Sica
an chyow-bank a wra arghans a dravyth kepar hag an fals-vathoryon; an ünyk dhybarth yw pyw a wra les
Maurice Allais
an den golüsecca yw an hüny ganso y blesourys a\'n ysella prys
Henry David Thoreau
an den nyns yw keth dh\'y feus, marnas keth dh\'y gowsys y honen
Franklin Delano Roosevelt
an dewyow-oll o dyvarwel
Stanislaw Jerzy Lec
an dhemocratyeth a wor dewysyans gans an moyhanyver dyallos yn le hanwans gans an lyhanyver poder
George Bernard Shaw
an düs a neuf dre gawch mara pyth gorrys nebes solsow ynno
Peter Sellers
an düs ny borthons meth a dyby tra plos, mes meth eus gansa pan dybons-y y crysso re erell y dhe allos tyby yndella
Friedrich Wilhelm Nietzsche
an düs nyns yns-y wharthüs marnas pan y\'s tevo whans dhe omwül po dhe vos an pyth nyns yns-y
Giacomo Leopardi
an düs varow yw moy aga nyver ages an re bew. Hag ow tevy yma y nyverow. Le y fyth nyverow an düs vew
Eugène Ionesco
an eglos a lever ha compes yw an nor, mes my a wör yth yw cren, rak my re welsys an skeus war al lör, ha moy a fydhyans a\'m beus y\'n skeus ages y\'n eglos
Ferdinand Magellan
An Emperoreth Bretennek a veu gwrys dre wharvos pan esa kenethlow Sawson ow kwandra dres an bys yn ün whylas prys bös da
Bill Marsano
an gendon wlasek yw bras lowr dhe gemeres wyth anedhy hy honen
Ronald Reagan
an ger a dyllo den dhe wary. Keth yw nep na allo deryvas y vrysyow
Ludwig Feuerbach
an gerensa güdhys perfyth yw onen a wra mos yn-rak hes-ha-hes dre lyther
George Bernard Shaw
an geryador yw an dra moyha democratek y\'n bys: an unyk berghenogeth eus genen ni oll
Bernard Pivot
an gwella dathel erbyn an democratyeth yw omgows pymp mynysen gans raglever cresek
Winston Churchill
an gwella forth dhe dhysky gül kennen yw dre y wül
Stanley Kubrick
an gwyns nyns yw nefra dhe les dhe nep na wör dhe ble yma ow mos
Lucius Annaeus Seneca
an gwyryoneth ny wra byken shyndya cas yw lel
Mohandas Karamchad Gandhi
an gwyryoneth yw an drütha tra eus gennyn. Re bo erbysys gennyn
Mark Twain
an kenethlow meur re omdhük pupprys avel sherewys, ha\'n re vyghan avel pütenyow
Stanley Kubrick
an kens-scryf nyns yw leal dhe\'n trelyans
Jorge Luis Borges
an lyver a\'n moyha prys dhe gemynor avellof-vy yw an Bybel
Nichi Vendola
an maynys yw gwaryellow yn dywla an wolüsogyon, ha\'ga usya a wra an wolüsogyon dhe dhos ha bos golüsecca whath
Ryszard Kapuściński
an nef ha\'n yfarn a hevel dhym bos orth an myns gorth: obereth an düs ny dhegöth dhedha kemmys
Jorge Luis Borges
an pyth downa yn map-den yw y groghen
Paul Valéry
an pyth re wrük an Stat pupprys dhe vos yfern war an nor re veu atent den dh\'y drelya dhe baradys
Friedrich Hölderlin
an pyth yw marthüs yn bresel yw dhe bup pen y vagas a dhenledhysy gül dh\'y vaner bos benygys ha gelwel Dyw kyn mos dhe dhyswrydhya y gentrevogyon
Voltaire
an re a gews nebes yw an re wella
William Shakespeare
an scyens ny\'m deur man. Ny syns ynno hünrosow, chons, wharth, meuvyans ha treuslavar, pythow yw drüth dhym
Luis Buñuel
an sewyans a yll lavasos an forth, ha mars eus neppyth a leves an sewyans
Leon Trotsky
an ünyk re a vyth ow tewheles pupprys a nep le yw an re na alsons dhe le-vyth
Antonio Machado
an unyk stadegow a hyllyr fydhya ynnans yw seul re wrussough-why dyfeleby agas honen
Winston Churchill
an vurjesogyon a yll bos styrys avel nep bagas-vyth a düs yw drok-pys a\'n pyth eus gansa, mes pys da a\'n pyth yns-y
Nicolás Gómez Dávila
an yethow, avel an crysyansow, a vew orth an camgrysyansow
Miguel de Unamuno
antellow, dybarow dhe droyow, a gödh byth an yl gwyth
Orlando Aloysius Battista
art yw an gow a\'gan gwra dhe gonvedhes an gwyryoneth
Pablo Picasso
art yw galow a worthebyr gans re a düs na veu gylwys dhe wortheby
Leo Longanesi
arweth yw yeth, an arweth moyha hy bry a\'n denseth
Octavio Paz
ass-yw trueth yma oll an düs a wör rewlya an wlas owth omry dhe lewyas tacsÿow po treghy gols
George Burns
asteverys y fyth mernans dre vewa
Giuseppe Ungaretti
bardhonyeth yw an art a ry an mor yn gwedren
Italo Calvino
barn an bobel... assay dhe ordena dyskyans an gowethas, ha dh\'y dhrehevel dhe vry nerth corfek
Oscar Wilde
barth yw den a wel an bys whath dre dewlagas flogh
Alphonse Daudet
beweugh yn-sempla del allo re erell bewa yn-ünyk
Mohandas Karamchad Gandhi
boghes a\'gan gwel del en-ny, mes pup den-oll a wel an pyth a omwren bos
Niccolò Machiavelli
bos dyskyans na wodhough travyth yw an gwetha dyfyk skyans
San Girolamo
bos hep keskewsel nyns yw mernans, mes bos hep may hyllyr y gonvedhes ken yw henna hep mar
Pier Paolo Pasolini
byken na varn lyver herwyth y fylm
J.W. Eagan
byken ny hevel an enef bos mor gref ha mor ughel avel pan hepcor dyal, ha pan veth gava camwyth
E.H. Chapin
byken ny lever y rasow dhyn pyw yw an den, mes y gammow pupprys
Umberto Galimberti
byken ny red dew dhen an hevelep lyver
Edmund Wilson
byner na hol an hyns trösyes; ny worr marnas dhe le may feu re erell kyns
Alexander Graham Bell
byth cüf dha golon: gwra vry dhe omgerensa an re erell
Stanislaw Jerzy Lec
bythqueth kyns ny veu dybarth mar efan yntra an re a lavür hag an re a dhyndyl arghans hep lavürya
Vandana Shiva
bythqueth ny veu na bresel da na cres gwan
Benjamin Franklin
cafos an gwyr yw prak da arall awos bos hep sowyny
Nicolás Gómez Dávila
cafos marth, sawthanas, yw dalleth convedhes
José Ortega y Gasset
cales yw crysy bos den ow leverel an gwyryoneth pan wödhough y lavarseugh-why gow mar beugh-why yn y le
H.L. Mencken
cara agan yskerens (del wovyn an aweyl) nyns yw ober dhe\'n düs, mes dhe\'n eleth
Jorge Luis Borges
cara y lavür yw an dra nessa lowr dhe gerensa y\'n bys-ma
Rita Levi Montalcini
chastyta: an moyha dynatür a\'n legryansow rythek
Aldous Huxley
cowsys yw an lef a-berveth a wra agan gwarnya y hyll bos nebonen ow myras
H.L. Mencken
croghen yw yeth: my a rut ow yeth erbyn y ben
Roland Barthes
crysy yn avonsyans ny styr crysy re veu gwrys avonsyans
Franz Kafka
crysyans yw an gwyth-mester y\'n art a vegyans ha dyskans enevales, rak ganso y fyth dyskys dhe\'n düs fatel degöth dhedha tyby
Arthur Schopenhauer
da yw dos ha convedhes orth tymmyn na wör an den travyth
Maurice Maeterlinck
da yw govenek dhe ly, mes kynyow peur wan yw.
Francis Bacon
dader ny yllyr y dryghy, tryghy drokter y hyllyr
Rabindranath Tagore
dar, cofrol galwesygyon scryforyon newodhow! Marnas syans a vyth dysplewyes gans cragh-scolhygyon, gans fals dyscajoryon, gans an re a vyn bos kesscryforyon, ha gans tüs a whyla gül an re erell dhe astel predery ragthans aga honen. Cofrol a\'n par-na yw mothow wharthüs dhyworth an dalleth, ha camhensek yw drefen ef dhe whylas gorra fyn dhe\'n pyth na\'n jeves fynyow hag yn-tefry a dhegoth bos heptha, ha plegadow yw dhe strotha deryvadow dygabester an brys
Luigi Einaudi
darvosow meur an bys a wharvyth y\'n ympynyon
Oscar Wilde
dek ha peswar ügans dre gans a\'n gwlasegoryon a re hanow drok dhe\'n dek dre gans arall
Henry Alfred Kissinger
democratyeth ker, deus tre, rak nyns yw re dhywedhes
Ivano Fossati
democratyeth yw crysyans truethek yn fürneth kemyn dyskyentoleth ünygek
H.L. Mencken
den hep hünrösow, hep tarosvannow ha hep tybyansow ughel a vya üthfyl, torgh cös ganso grath yn müsüronyeth pür
Fabrizio De André
den ma nyns yw y voth dhe beryllya man awos y vrüsow, pyken nyns yw y vrüsow dhe les-vyth po nyns yw-ëef dhe les-vyth
Ezra Pound
den-vyth marnas müscok a vya gwell ganso bresel ages cres - rak yn cres y fyth encledhyes tasow gans aga mebyon, hag yn bresel y fyth encledhyes mebyon gans aga thasow
Herodotus
dew dra a dhek ow brys dhym: skyans an myl ha mylüster an den
Flora Tristán
dhe havalla y fyth an den orth an pyth a dhesevas anodho y honen, dhe voy gwyryon y fyth
Pedro Almodóvar
dhe nep a wör re yth yw cales dhe bowes hep leverel gow
Ludwig Wittgenstein
dhe vos perfyth ny falla dhedhy marnas un nam
Karl Kraus
dhymmo-vy, den yw nep yw mester war y yeth
Don Lorenzo Milani
dour a dhascren hep powes, mes byken ny dhaslever travyth
Octavio Paz
dowt an den ynno y honen yw kensa arweth skyans
Ugo Ojetti
dre dhos ha bos haval orth an pyth nyns on y hesyn bos an pyth on-ny
Ernst Jünger
dre vras y caf an düs hag es yw crysy y\'n pyth eus whans ganso
Caius Iulius Caesar
dre vras, pup gwlas yma gensy an yeth a dal dhedhy
Jorge Luis Borges
dyascüs yw dhe\'n skyansoryon tormentya lonnow; re wrellons aga frevyansow war dheryvadoryon newodhow ha war wlasegoryon
Henrik Ibsen
dyscüdhyansow ny weresons-y vyth an Tressa Bys; marnas crefhe an camhynseth eus seulabrys ny wrons
Ryszard Kapuściński
dyskentoleth yw nes dhe\'n gwyryoneth ages rakvarn
Denis Diderot
dysky kewsel yw dysky trelya
Octavio Paz
dywothfos yw mam lowena ha gwynvys rythek
Giordano Bruno
dywregyeth yw cafos ün gour re. Ünwregyeth yw an keth tra
Erica Jong
erna vyth lyw croghen den hep arwedha moy ages lyw y dhewlagas, y fyth bresel yn pup le
Bob Marley
esya yw tölla brassa ran tüs kenethel gans gow bras ages gans ün byghan
Adolf Hitler
ewnder splan an lagha a dhyfen orth an wolüsogyon, avel orth an voghosogyon, a gosca yn-dan bonsow
Anatole France
fecloryon a hevel bos cowetha, del hevel blydhy avel keun
George Chapman
fürneth yw mowes coth, hager, golüsek a vyth tantys gans evredhyeth
William Blake
fürneth yw scöllya an pyth nag eus ethom anodho
Lin Yutang
gans mogoryon y hyllyn dysky godhevel an re arall. Bythqueth ny dheuth-vy erbyn den y\'n bys a wra croffolas awos an re na vek nefra
Sandro Pertini
gans yeth boghosek y fedher gwanhes: y hyll agan gül keth dhe dybyansow re erell
Giorgio Barberi Squarotti
gas dhys dhe vos hembronkys gans an flogh a veus-jy
José Saramago
geryador ny yll synsy ynno marnas ran vyghan a wyaswyth efan yeth
Giacomo Leopardi
gnas lyver a bowes gans y redyor
Emilio Praga
godhevel hep crothvalas yw an ünyk dhyscans yw res dhyn dysky y\'n bewnans-ma
Vincent Van Gogh
gordhya perfytter a dhek pupprys dhe whylas whethlow kyns ages gwyryoneth
Paul Ariès
gorr gwyth a\'th prederow... dha eryow y tons ha bos. gorr gwyth a\'th heryow... dha obereth y tons ha bos. gorr gwyth a\'th obereth... dha usyow y teu ha bos. gorr gwyth a\'th usyow... dha nas y tons ha bos. gorr gwyth a\'th nas... dha denkys y teu ha bos
Frank Outlaw
gwell cres hep les ages an bresel moyha gwyryon
Desiderius Erasmus von Rotterdam
gwella ro natür dhe vapden yw berder y vewnans
Plinius Secundus
gweresough dhym dhe gonvedhes an pyth esof vy ow leverel dheugh, ha my a\'n styr gwell
Antonio Machado
gwlasegeth yw bresel hep sköllya gös, ha bresel yw gwlasegeth may fyth sköllyes gös
Mao Zedong
gwlasegeth yw gwary kesposa yntra an düs a vyn dos ha bos aberveth ha\'n düs ny vynnons y bos kes na dheffons aberveth
Jacques-Benigne Bossuet
gwlaskerensa yw agas gorgrysyans ha gwell yw an wlas-ma ages pup gwlas arall drefen why dhe vos genys ynny.
George Bernard Shaw
gwredhekter yw lyen-ladrans na vo avysyes gans den
William Ralph Inge
ha bytegens, an deryvas gorth ynweth yw gwyr pupprys
Leo Longanesi
ha kewsel dhe blemmyk, trawythyow y fyth res serry dhe wül dhe daclow trelya
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ha mar holy pup hüny a\'y hensy, ny gefyth fynyow an enef: maga town yw y logos
Heraclitus
hag a oll an plaow yw mollothow war vap-den, türontyeth an eglös yw an gwetha
Daniel Defoe
hanter yma areth dhe\'n cowser ha hanter dhe\'n goslowyas
Michel de Montaigne
hedra vyth synsys bresel avel drokter y fyth synsys pupprys bos hüs ynno. Pan vyth synsys y vos ysel y nas y fyth kellys ganso kerensa an düs
Oscar Wilde
hedra vyth tüs y fyth drok
Tacitus
hendhyscansor yw an gwella gour a yll benen y gafos; seul gotha yth a, dhe voy y fyth dynys gensy
Agatha Christie
hep kerensa, an re wharhes ny yllons-y collenwel aga herdhyans rythek
Bertrand Russell
hep mar-vyth y hyll bos daromres platonek - mes marnas yntra gour ha gwrek
Anonymous
herdhyansow ysel a warthef agan bewnans, poran kepar ha nans yw 50,000 bledhen
Rita Levi Montalcini
heyjy a dhedhow dydros aga oyow, ha\'n yer ow crega avel folesow. Ha\'n sewyans? Pup den-oll a dheber oyow yer
Henry Ford
Hollywood yw le may talons myl dollar rak pok, ha hanter cans sent rak dha enef
Marilyn Monroe
hyreth nyns yw an pyth ova
Simone Signoret
kensa towl dyscajor yw dynythy tüs dyskys gansa aga honen
Daniel De Montmollin
kepar del ny synsyn poynt a\'m genesygeth, ytho ny\'m deur a\'m mernans
Federico García Lorca
kerys y fyth ker nyns yw awos hy seyth marth po hy seyth cans marth, mes drefen bos gensy gorthyp dhe\'th wovyn arbennek
Italo Calvino
kevarghewyans arghans yw art, ascüs yw gonesygeth
Ennio Flaiano
kyns ages kerensa, ages arghans, ages hanow da, ro dhym an gwyryoneth
Henry David Thoreau
laghyas/laghyades - onen a\'gan gwyth rak ladron dre dhon ganso an antel
H.L. Mencken
lavür a bellha dyworthyn-ny try drok meur: skwythans, drokwhans hag ethom
Voltaire
lavür den newodhow yw egery dhe\'n re erell an pyth na gonveth y honen
Lord Alfred Northcliff
lavürya ny sqwyth kemmys ages dydhana
Charles Baudelaire
lower moy dybowes yw yeth ages bewnans
Manuel Seco
lywor yw den a lyw an pyth a werth. Lymner, bytegens, yw den a werth an pyth a lyw
Pablo Picasso
lywor yw Picasso, ha my ynweth; Spanyer yw Picasso, ha my ynweth; kemmynegor yw Picasso, na my whath
Salvador Dalí
mar convethsa an düs gwella an perylyow pan vyth usyes nep geryow, dyspletyes y fya geryadoryon yn fenestry an gwerthjyow gans kengel rüth a-dro dhedha: \'Hedarth. Waryeugh pan y\'n tevough\'
André Maurois
mar kweresyth nebonen ha ganso dughan y hylta bos sür y perth cof... ha pan y\'n jeffo dughan arta
H.V. Prochnow
mar mynnough leverel an gwyryoneth dhe\'n düs, byth freth dha gows poken y whrons-y agas ladha
Billy Wilder
mar mynnyn gül omdowl ethnyk dhe astel, res dhyn kevarghewy le yn bresel ha moy yn gonesygeth cres
Federico Mayor Zaragoza
mar pyth garowder y\'n pel-drös yth yw drefen nyns yw marnas gwaynya a amont yn Italy hedhyw
Arrigo Sacchi
mar teu awen dhym, hy a\'m kyf ow lywa
Pablo Picasso
mar yw onen eus hynwyn skentoleth
Jorge Luis Borges
marnas an art a lenwel tollow gwak yw scryfa-newodhow
Rebecca West
marnas nep na\'n jeves own dhe verwel rak an gwyryoneth yw gwyw kewsel anodho
José María Vargas Vila
marnas un eghen a bythneth yw gwyw, hen yw hüny an geryow
Constancio Vigil
martesen bughedhek yw skyans res eth yn-mes a\'n bys-oll. Ny vern henna, res vyth dhyn y devysya arta
Jorge Luis Borges
marthüs yw ha byw vyth whythransegeth wosa dyscans fürvüs
Albert Einstein
merwel nyns yw travyth; hepcor bewa yth yw üthek
Victor Hugo
meur y brys y fyth synsys an pyth yw tanow y gafos
Aristotle
moreth yw an lowena a vos tryst
Victor Hugo
mos dres eghen gans arbennygyans a dalvyth dyfyk gonesegeth a\'n pen pella
José Ortega y Gasset
my a bleksa dhym gweles an prontoryon ow temedhy, an re genrythek ha\'n re gethrythek avel y gyla
Anónimo
my a grys defry bos ethom convedhes testen dh\'y threlya yn-lel, ha dhe gonvedhes yth yw res nebonen dhe vewa y\'n bys ha cafos negysyow gans an bys gwyr; gwary hyr lavarow nyns yw lowr
Douglas Hofstadter
my a grys my dhe gafos an gevren a fyll yntra an mylas hag an den wharhes: ny yw
Konrad Lorenz
my a grys y talvyth dhyn yn nep dyth bos dygabester a wovernansow
Jorge Luis Borges
my a wra myras orth pup tyr-oll del vons-y dhymmo-vy, hag orth an re eus dhym del vons dhe pup den-oll
Lucius Annaeus Seneca
my yw my ha\'m stüdhyow
José Ortega y Gasset
mynnas dyscans yw collenwel le brys gwak gans onen ygor
Malcolm Steve Forbes
myns an re dhyskys hag an re dhydhysk a sef haval, hogen y\'n dydhyow-ma y whör an re dhydhysk redya
Alberto Moravia
na goll amser ow whylas ancombrynsy: martesen nyns eus nagonen
Franz Kafka
na wreugh garma dhe gavos gweres y\'n nos. Martesen y tyfünough agas kentrevogyon
Stanislaw Jerzy Lec
Nadelik lowen ha blydhen nowydh da
Anonymous
nagh gwyryow gonysegethek an lyharyvow a wra kemmys a dhrok dhe wyas ewnhenseth an gowethas penfrosek del wra nagh gwyryow kemmyn
Joshua A. Fishman
negysyow drok yw an hüny na wra marnas arghans
Henry Ford
nep na yll gül an pyth eus whans dhodho, re\'n jevo whans gül an pyth a yll
José Ortega y Gasset
nep onen a dhysk dhe\'n düs merwel a dhysk dhedha bewa
Michel de Montaigne
nep yn cusk pan a, ankevy a wra y honen. Pan dhyfün, cof a berth a\'y honen
Jorge Luis Borges
nerthow breselek ny won vyth avysya aga avysyans
Groucho Marx
ny dhegöth gül bos res frankys kewsel kyns cafos frankys cowsesow
Stanislaw Jerzy Lec
ny vyes orth ow whylas ma ny\'m cafses solabrys
Blaise Pascal
ny werthyr an dor may kerth an düs
Tashunka Witko
ny wödhon-ny pyth wharvyth dhyn - hen yw pyth a wharvyth dhyn
José Ortega y Gasset
ny won man a\'n lyen arnoweth. Nans yw polta lemmyn yth yw an Gresyanas yw an scryforyon kevös genef-vy
Jorge Luis Borges
ny wrer vry a wyryow an düs yn Cewba, marnas yn Guantánamo
Anónimo
ny yll an gowethas bos marnas war ün sel pynak a wowegneth ha herwyth an ambos na lever denvyth kepar y\'n bys del dyp
Lin Yutang
ny yllyr denekhe bresel mes y dhylea y hyllyr
Albert Einstein
nyns eus gweth anodhevyans ages anodhevyans a\'n pyth yw gylwys skyans
Miguel de Unamuno
nyns eus gweth mollath ages tybyans a dhyller dre arowder
Ezra Pound
nyns eus hyns dhe gres. Cres yw an hyns
Mohandas Karamchad Gandhi
nyns eus kerensa hep godhevel po hep gül nebonen arall dhe wodhevel
Henri François-Joseph de Régnier
nyns eus marnas un bresel a yll densys y omlath ha hen yw an bresel erbyn agan dyswryans
Isaac Asimov
nyns eus nanyl plans drok na den drok. Nyns eus marnas tyogyon dhrok
Victor Hugo
nyns eus rewl y\'n bys. Pup den yw torva dhe rewl nag eus anodho
Fernando Pessoa
nyns eus tra wyr, marnas styryansow yn ünyk
Friedrich Wilhelm Nietzsche
nyns eus tybyans y\'n bys mar fol del ny wra nep skyanseger y dheryvas
Marcus Tullius Cicero
nyns yw da cavos puptra eus whans dheugh
Heraclitus
nyns yw deryvas dhe\'n redyor a vyn an wask, mes y dhry dhe grysy yth eder ow teryvas dhodho
Nicolás Gómez Dávila
nyns yw dre fowt arghow y ferow an düs, mes drefen aga bos hep hedhes pythow bewa
Vandana Shiva
nyns yw drogoberow ordenys marnas an enep (plos) arall eus gans an dollar
Raymond Chandler
nyns yw dydhyow a berthyn cof anedhans, mes a\'n polsow
Cesare Pavese
nyns yw gans geryow yn ünyk y few den, awos hy bos gwyr y fyth res dhodho aga lenky trawythyow
Adlai Stevenson
nyns yw marnas an düs a wonesegeth a blek dhedha dysky; gwell y fyth gans pennow cok dysky dhe düs erell
Edouard Le Berquier
nyns yw marnas an tryghoryon a ervyr an pyth o camwythyow bresel
Garry Wills
nyns yw marnas dre aga usya y teu geryow dhe vos geryow da, gwyr ha gwyw yn yeth
Alessandro Manzoni
nyns yw marnas nep na worto tra-vyth yw ryth dhe-wyr
Andrew Young
nyns yw marnas yn dew ben pella skeul an gowethas y fyth aswonys an vyghternow
Pier Paolo Pasolini
nyns yw pup onen a yll bostya bos dhodho coweth
Antoine de Saint-Exupéry
ny\'gan beus marnas an lowender re resen-ny
Eduard Pailleron
ogas ha\'n vydhygyon-oll a\'s teves clevejow a blek dhedha an moyha
Henry Fielding
omlath den erbyn gallös yw omlath cof erbyn ancof
Milan Kundera
pan glewaf an routh ow cormel den y\'m byth trueth warnodho. Wosa henna, nyns eus dhodho marnas bewa lowr hyr ha tythya a wrons y orto
H.L. Mencken
pan goskas gras y tyfün gans moy a nerth
Friedrich Wilhelm Nietzsche
pan lemmyth gans lowena, kemer wyth na vo gwayes an dor a-dhan dha dreys
Stanislaw Jerzy Lec
pan nag yw dyn yen ha pan na\'n jeves nown nag own, ny vyth pys da
Ennio Flaiano
pan vo yn brys y vam, nyns eus tybyans-vyth y\'n ympynyon
Maurice Blanchot
pan whylyr fürneth, an cam kensa yw taw; an yl, goslowes; an tressa, perthy cof; an peswera, usadow; an pympes, dysky dhe re erell
Solomon Ibn Gabirol
peryllys yw bos an gwyr genes pan vo treus an allösogyon selys
Voltaire
peryllys yw dhe ombrofyer kenethlek ober lavarow a yll pobel perthy cof anedha
Eugene Joseph McCarthy
pes bewnans eus yn ün bewnans, ha pes den eus yn ün den
Giovanni Papini
peur teu UNESCO ha henwel an planet avel Ertach Densys?
Anónimo
pleth esta ow mos, Ivan? \'Thesof-vy ow mos dhe Minsk. Gow a leverta, Ivan! Ty a lever dhym dha vos ow mos dhe Minsk dhe wül dhym crysy dha vos ow mos dhe Moskow, mes yn-whyr yth esos-jy ow mos dhe Minsk. Gow a leverta, Ivan!
Jorge Luis Borges
pop skyans kewar a vyth gwarthevyes gans dyscans ogas
Bertrand Russell
porres yw bos nep pythow pryveth y\'n bys yn-dan \'marwystel dhe\'n gowethas\'
Giovanni Paolo II
prevy yw gwyr genef a vya aswon y halsa bos cam genef
Pierre Caron de Beaumarchais
pup tra a styryon-ny camhynsek hedhyw re veu synsys ewnhynsek nep prys yn nep le. Py meugh eus gennyn nag a an ystory war-dhelergh?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
pup tra a yllyr cafos gans an arghans, del leveryr. - Ny yllyr, nyns yw gwyr. Bös a yllyr prena, adar whans dybry vyth; medhygneth, adar yeghes vyth; gwelyow blüth, adar cosk vyth; skentoleth, adar skyans vyth; terlentry, adar hebasca vyth; gwary, adar pleser vyth; aswonysy, adar cowethyans vyth; gwesyon, adar lelder vyth; gols gwyn, adar bry vyth; dydhyow cosel, adar cres vyth. Crogen pup tra a yllyr cafos gans an arghans. Mes an sprüsen vyth. An dra-na ny yllyr y brena
Arne Garborg
pup tra ny won, y\'n scol y\'n dyskys-vy
Ennio Flaiano
pupprys yma forth gwyw; pupprys yma forth treus. An forth treus yth yw pupprys a hevel bos an dötha
George Moore
puptra a yll bos desmygys a vo gwythresys nep deth
Jules Verne
puptra eus ha puptra on, y\'n deweth, yw a eryow
Víctor García de la Concha
pyth yw art? Pütenyeth
Charles Baudelaire
pyw a wör pandra vya dhesmygys gans Columbus ma ny vya Ameryk yn y forth
Stanislaw Jerzy Lec
pyw a yll nagha re veu dystrewys an omgelgh?
Günter Grass
rak may hyllyr bos esel dynam a donek deves yth yw res, dres pup tra arall, bos davas
Albert Einstein
rannys y fyth an düs yn dyw eghen: an re ewnhynsek ha\'n re camhynsek. An re ewnhynsek a wra aga ranna
Oscar Wilde
rannys yw an bys yntra an re na guskons awos nown eus dhedha hag an re na guskons awos own eus dhedha a\'n re nownek
Paulo Freire
redyor da, redyor meur, redyor bew hag ynjyn yth yw dasredyor
Vladimir Nabokov
res yw dhe vap-den gorra deweth dhe vresel, poken gans bresel y fyth gorrys deweth dhe vap-den
John Fitzgerald Kennedy
res yw dhyn predery moy a-dro dhe wül da ages onglewes da, ytho ny a omglew gwell
Alessandro Manzoni
res yw dhyn-oll gül warlergh an laghys, mes yma ethom a laghyas dh\'aga honvedhes
Fabio Fumi
res yw ewna geryadoryon pup eur-oll, avel mappys
Carlo Dossi
rewlys y fedha an creslu gans tüs len. Hen yw gwall re veu ewnys
Joe Orton
seul voy laghys vyth, dhe voy ladron vyth
Lao Tse
skyans yw py pynnak yw egor pupprys dh\'y dhathla
José Ortega y Gasset
skyans-prenys yw an dra varthus-na a re gallos dheugh dhe aswon camgemeryans pan y\'n gwreugh why arta
Franklin P. Jones
skyans-prenys: cryb a vyth res dheugh gans an bewnans wosa why dhe vos mol
Judith Stern
soweth y hyllyr bos yn kerensa dhe beswar ügans blöth. My, bytygens, a scryf dhe ankevy an gerensa
Jorge Luis Borges
stratejy carer y hyll den y usya pan ny\'n jeves kerensa orth nebonen
Cesare Pavese
tevyans fürneth a yllyr y vesüra poran herwyth leheans sorr kehaval
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tourysta yw mos pell, pell dhe whylas an whans dhe dhewheles tre
George Elgozy
travyth nyns yw gwenyn ha puptra yw gwenyn; y\'n müsür yma an dybarth
Paracelsus
treghy a yllyr an blejyow, mes hedhy an gwaynten ny wrer byken
Pablo Neruda
treus yw ragweles, kyns oll ragweles an termyn a dheu
Chinese saying
tybyans a\'gan heutha awos an pyth nag on, gesow awos an pyth on-ny
Winston Churchill
ün forth yma dhe wöthfos ha len yw den: govyn orto! Gortheby \"ye\" mar qwra y whödhyr na lever an gwyr
Groucho Marx
un les yma dhe blesour dres payn yw why dhe allos leverel \'gas\' orth plesour
Ugo Ojetti
ünver of-vy yw res gül vry a\'n lagha mar bo gwrys defnyth anodho dhe wytha an re anfüsycca y\'gan mysk
Romano Prodi
üskys ha freth yw an mayn ryvennek. An paper yth yw gwary.
Giuseppe Annoscia
üthek yw an fyenasow-ma. My a wayt y dhe besya
Oscar Wilde
votyeugh gans an hüny a dhedhow an lyha; henna a döll an lyha
Bernard Baruch
wharthüs yw mar dybreder yw an debeles pan dybons y pup tra dhe drelya dhe les ragtha y\'n deweth
Victor Hugo
whath ny dhyssyn-ny na dheu gwyr devyans gonysegethek marnas gans lowender, mall ha wharth
Dario Fo
wosa Auschwitz yw anwhar scryfa bardhonyeth
Theodor W. Adorno
ya, tergwyth golüsecca on ages agan tüs-gwyn; mes on-ny tergwyth lowenna?
Tony Blair
yeth yw croghen an enef
Fernando Lázaro Carreter
yma an estren ynnon-ny. Ha pan fyyn dhyworth an omlath gans an estren yth omlathyn-ny agan dywothfos agan honen
Julia Kristeva
yma an govenek dhe omgevöthegy yn-mysk an skylys a voghosogneth a vyth kevys an pürra menough
Tacitus
yma an pel-drös o talleth bos gow, onen deryvys yn-ta gans an maynys
Jorge Valdano
yma dhyn-oll dallethfos kemmyn: ascor dysplegyans an ollvys ha\'n ster on-ny pup hüny-oll, ytho breder ha wheryth dhe-wyr
Margherita Hack
yma ethom dhe wlasegor gallos rakweles an pyth a wharvyth avorow, y\'n seythen nessa, y\'n mys nessa hag y\'n vledhen nessa. Ha wosa henna gallos egery prak ny wharva yndella
Winston Churchill
yma scryforyon newodhow len del eus gwlasegoryon len. Ünwyth pan yns-y prenys y savons-y prenys
William Moyers
yma tevyans gwlasow an tressa bys ow powes gans an dyvreselegyans
Oscar Arias
yma tüs a wör pup tra, mes marnas henna ny wödhons man
Niccolò Machiavelli
yn materow a gowsesow, nyns eus le dhe lagha an moyharyf
Mohandas Karamchad Gandhi
yn nep stüdhyow, geryow anwhek yw an gwella
Anónimo
yn ös muscotter, muscotter yw desevos na\'gas drehetho muscotter
Saul Bellow
yn ow herghyn yma pronteryon a gan pupprys an hen gan ow leverel nag yw aga mestrynsys a\'n bys-ma, mes a vyth parys bytygens dhe worra aga crabanow war bup tra yn hes aga dywvregh
Napoleon Bonaparte
yn re a\'n brassa kerensedhyow a aswon-vy, nyns eus marnas ün actor, hep gweres denvyth
Wilson Mizner
yn Statow Unyes, pup bledhen y fyth drehevys moy a brysonyow ages a skolyow ha coljyow
Jesús Sepúlveda
yn termyn bresel yw omlavar an lagha
Marcus Tullius Cicero
yn travyth y kyf flogh puptra, yn puptra ny gyf den travyth
Giacomo Leopardi
yn Ytaly, nyns yw omlath awos cüsülyow a wra brassa ran an wlasegoryon, hogen dyfenna aga les aga honen a wrons-y
Indro Montanelli
yn-kever nyver an re varow, an cowethasow arvow yth yns fundyansow alüsenüs pan yns y hevellys orth gwryoryon cygaretennow
Silvio Garattini
yth on-ny an pyth a wren-ny menough hag arta
Aristotle
yth yw ansurneth avel lagas an jeth na worfennyr byth y beurdhydhelenna
Mario Vargas Llosa
y\'n campow-kescrünyans y fewen ny a vünys dhe vünys, ha res y fedha predery an lyha a yllyn ny, rak predery a dheber an nerth
Haïm-Vidal Sephiha