Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d ê e f g h i j l m n o p q r s t u v z

a Bibbia nni´mpara a vuliri bbeni e´nostri nimici comu su fussunu nostri amici. Fossi picchì si para re´stissi cristiani
Vittorio De Sica
a cchi servi campari, su non unu non c´javi u´curaggiu ri cummàttiri?
Giuseppe Fava
a cchiù mpurtanti lizzioni ra\' storia jè ca i cristiani no\' mpàrunu mai nenti ra\' storia
Aldous Huxley
a chiesa comu a\' statu ogganizzata rê parini, jè u cchiù peggiu nimicu rô progressu murali rê cristiani
Bertrand Russell
a dimucrazzìa jè dilicata je a chiantàricci supra troppu banneri si scafazza
Enzo Biagi
a forza ri l´abbitudini jè ranni
Marcus Tullius Cicero
a fozza ri na lingua no´jè jittari fora i palori furisteri ma pigghiárisilli intra
Johann Wolfgang von Goethe
a mafia jè n´affari comu n´àuttru. Sulu ca alli voti spara.
Mario Puzo
a maggio´parti rê cristiani non sulu accetta a viulenza su ddu a fanu i guvinnanti, ma ci pari ca jè giusta contra a certi cristiani, senza téniri cuntu ri cu a fa.
Edgar Z. Friedenberg
a megghiu cosa ra\' dimucrazzìa jè chissu: ca tutti ponu parari ma nuddu av\'a\'scutari ppi ffuozza
Enzo Biagi
a megghiu ´storia r´amuri jè chidda ca´si fa ppi littra
George Bernard Shaw
a mmìa mi fanu´mpazziri i partiti politici: su´l´unicu postu unni a´ ggenti non para ri pulitica
Oscar Wilde
a moda, ven\'a ddiri, sempri i stissi cosi nê cosi ca cánciunu
Miguel de Unamuno
a morti si pava campannu
Giuseppe Ungaretti
a pivvissioni cchiù eccitanti râ vita: u bisognu di cunchiúriri occa cosa ccu menu tempu ri quantu ci nni vulissi
Ernest Hemingway
a prima fantasia re\' menagger jè a cumminzioni ri campari. A secunna jè pinzari ca a furtuna voli riri spirtizza.
Robert Heller
a prima metà râ nostra vita a´ppizzunu i nostri pattri je mattri je a sicunna i nostri figghi
Clarence Darrow
a riliggioni c\'jé dô momentu ca u primu spettu si juncíu ccô primu sciamunitu.
Voltaire
a scoal je na bella cosa, ma unu s\'a\' rrivurdari ca nenti ri zoccu val\'a pena canùsciri si po\'mparari
Oscar Wilde
a so´cuscienza jera pulita. Tantu, n´a usava mai
Stanislaw Jerzy Lec
a specializzazioni cchiu\' ranni jè a\' gnuranza cchiù ranni
José Ortega y Gasset
a sulidarietà no jè spàrtiri, ma ràrisi versu contra a\' ngiustizzia
Abbé Pierre
a tanti cristiani ci piacissi non pavari i tassi, ma sulu i ricchi c\'arrinèsciunu. I puurazzi an\'a pavari i tassi macari ppi cchisti
Carl William Brown
a tutti ci piacissi campari assai, ma a nuddu ci piaci a vicchiània.
Benjamin Franklin
a vera jè u sistema ca scigghíu Ddiu ppi ddu ´mparáricci a ggiografia all´amiricani
Ambrose Bierce
A viremu zoccu finisci prima, l´aria o u pettroliu?
Anónimo
a virità jè dda cosa ca quannu non ci criri cchiù no´scumpari
Philip K. Dick
a virità tantu jè difficili non cuntarla quantu ammucciarla
Ernesto Che Guevara
a virità, criru ca i banchi su cchiú piriculusi rill\' esecciti jammati
Thomas Jefferson
a vita jè a fini ro munnu su non ti scanti ri idda
Charlie Chaplin
abbissari na bibbliuteca jè na manera ttranquilla ri fari u´criticu
Jorge Luis Borges
abbo re´ggiurnalisti, je cchi jè? Jè n´pinseru ri cristiani camuriusi, ri prufissuri fasulli, ri ggiurnalisti fangusi, ggenti ca´non voli ca l´auttri pensunu cca´ so´testa. St´abbo jè na cosa ca non c´javi senzu, no´jè anestu picchì voli astutari zoccu n´aviss´ aviri mai limitazzioni, a´libbera ´sprissioni ro´pinseru
Luigi Einaudi
accà jè suttirata me\' mugghieri. Idda acca sta arrifriscannu je jù macari
John Dryden
accuntu a\' gghièssiri libbiru, appoi po\' addumannari a\' llibbirtà
Fernando Pessoa
aej pinzatu sempri ca su ddu c\'è n\'postu unni non ci sù i razzi stu postu jè l\' Italia. \'Nfatti i nostri nanni je catananni c\' àppunu sempri ttroppu possibbilità d\' addivirtìrisi
Enzo Biagi
aì machina fotografica non cunta minchiati, ma po\' jéssiri n\' aiutu a na munzignarìa
Harold Evans
allocu r´amuri, re´soddi, ra´nòmina,´ratimi a´virità
Henry David Thoreau
all´ùttimu non n´arrivurdamu i palori re´nostri nemici ma u´silenziu re´nostri nimici
Martin Luther King
all´úttimu, a pattria jè a lingua
Camilo José Cela
amari o´nemicu jè cosa ri l´anciuli no re´cristiani normali
Jorge Luis Borges
amari u´to´ttravagghiu jè a cosa cchiù vicina a´filicità supra a´terra
Rita Levi Montalcini
amicizzia jè n\'commeccio senza \'ntiressi \'ntra cristiani uguali; amuri jè na rilazzioni malefica \'ntra pattruni je schiavi
Oliver Goldsmith
amuri jè n malu ttruccu fattu contra a nuàttri ppi ddu fàrini figghiari
William Somerset Maugham
amuri ra´ perfezzioni ni fa disiàri u´fasullu cchiossài ro´veru
Paul Ariès
amuri ven\' a ddiri l\' infinitu a manu re\' cani
Louis-Ferdinand Céline
am\' a ttèniri accura re\' cosi novi ca non n\' aggiùunu, speciammenti quannu sù purtati avanti ra\' loggica
Winston Churchill
am\'a statu lesti a\' scuddàrini ri quannu jèrumu nuàttri ca emicràumu
Susanna Agnelli
ancora nuddu l´ha caputu, ca sulu cco´divettimentu, cca´passioni e arrirennu po´crisciri a cuttura.
Dario Fo
appizzárimi mi fici furriari u´ciriveddu
Ennio Flaiano
apprima ri pinsari a´mparari e´cristiani, s´avissi a´pinsari e´risuttati ca´ vulemu
Bertrand Russell
aricchèmuni cche\' nostri diffirenzi
Paul Valéry
arreri a ogni cinicu c\'jè sempri n\'idealista arribattutu
George Carlin
arrirìti, ca´ i renti non su fatti sulu ppi mangiari je ppi muzzicari
Man Ray
arrobbari, ammazzari je rapinari jè zoccu chiàmunu cco\' nnomu fasullu ri regnu; je unni fanu u\' ddisertu u\' chiàmunu paci
Tacitus
Auschwitz accumencia ogni vota ca unu viri n\' macellu je penza: tantu su sulu ammali
Theodor W. Adorno
avir n´libbru ali voti voli riri avirlu liggiutu
Anthony Burgess
aviri ddubbi supra a ´ttia stissu jé u´primu signu ra´ nteliggenza
Ugo Ojetti
aviri ideali jè bbonu, ma quannu pari ca si ponu cunchiùriri, accumenciunu a custari superchiu
William F. Buckley
aviri raggiuni jè na raggiuni cchiossai ppi´n´arrinèsciri na´ nenti
Nicolás Gómez Dávila
aviricci n´amicu veni a ddiri aviri a unu ca ti capisci subbitu, si fira ri tìa jè s´arrivorda sempri tuttu cosi; veni a ddiri unu ca non ti lassa mai n´trìrici
Gabriela Mistral
avvocato: unu ra´ cumacca ca n´arrísica nenti
Anónimo
avvucatu: unu ca nni proteggi re´rapini luvannuni a´fonti re´ tintazzioni
H.L. Mencken
a\' banca jè nì postu unni ti rùnunu rumbrella quanno c\'jè u suli ppi ddu appoi spiaritìllu arreri quannu chiovi
Robert Frost
a\' cuttura jè sempri d\' accussì. Na passata supra n\' auttra, na citazziuni supra n\' auttra, pinseri ca fano nesciri auttri pinseri, carambuli ri palori ca scattìunu jè caminunu no\' spazziu jè no\' tempu
Rosa Montero
a\' filicità jè na cosa ri fantasia ca na vota i vivi ricevunu ca cci\' ll\' avèunu i morti je oggi i ranni riciunu ca cci\' ll\' anu i nichi je i nichi riciunu ca cci\' ll\' anu i ranni
Thomas Szasz
a\' fimmina ca ti fa ccapiri ca sta jammannu na\' sceneggiata si cci cunti a virità, si\' mmerita i\' corna
Elizabeth Jenkins
a\' ggenti ci piàciunu i cristiani nommali. Cci\' mpàrunu e\' carusi a ddivintari figghi pessi e scunchiuruti je ppi chissu nommali. I cristiani nommali an\' ammazzatu quacchi cento miliuna di cristiani nommali na l\' ùttimi cinquant\' anni
R.D. Laing
a\' libbirtà jè comu a poesia: non ci volunu palori supecchiu, jè libbirtà je bbonu cchiù!
Enzo Biagi
a\' libbirtà no jesisti ma jesisti a ricecca ra\' libbirtà e sta ricecca nni fa\' lìbbiri
Carlos Fuentes
a\' lingua jè \'n signu, u\' signu cchiù ,purtanti ra nostra sustanza ri omini
Octavio Paz
a\' malincunia jè a\' filicità ri essiri ttristi
Victor Hugo
a\' malura ro\' manciari ca cuppisci cocca cosa comu cincucientu miliuna ri picciriddi no\' munnu si putissi jeliminari a\' na\' vota ccu\' zoccu custa n\' gniornu \'i vera
Peter Ustinov
a\' megghiu cosa ro\' rumani jè ca veni sulu na vota
Abraham Lincoln
a\' nsicuranza jè na\' maggarita cche\' petali ca non finisciunu mai
Mario Vargas Llosa
a\' paci jè quannu nuddu spara. A\' paci giusta je quannu nni rùnunu zoccu vulemu
Bill Mauldin
a\' paci no\' jè a\' mancanza ra\' vera; jè na virtù, cocca ccosa intra ca porta a vuliri bbeni, ca porta a\' nestà jè a\' ggiustizzia
Baruch De Spinoza
a\' paci rintra ci voli ppi cummàttiri i missaggi ppi fàrini scantari ca nni mannunu i putenti ppi ppruvari a \'rruinàrini a vita
Arturo Paoli
a\' peggiu \'ntolleranza jè chidda ri zoccu sanu sentiri raggiuni
Miguel de Unamuno
a\' poesia m\' aggiuva ppi ddiri zoccu non si po\' ddiri
José Hierro
a\' pulitica jè na custione r\' equilibbriu ntra chiddi ca ci vonu ttràsiri e chiddi ca non ni vonu nèsciri
Jacques-Benigne Bossuet
a\' pulitica je u\' ristinu rill\' omu i fanu cristiani senza valintizza je senz\' arma. Chiddi ca c\'janu n\' arma non ci centrunu na\' pulitica
Albert Camus
a\' saggizza ra\' vita jè jittari tuttu zoccu non t\' aggiuva
Lin Yutang
a\' scienza jè bbona sulu ppi cuntrullari i scuperti ri l\' istintu
Jean Cocteau
a\' sula cosa bbona re\' privisioni rill\' economia jè fari pàriri cchiù seria a\' strologgia
John Kenneth Galbraith
a\' tilivisioni jè cchiù \'mpurtanti re\' cristiani. Su non fussi accussì a stura c\' javissimu aviri cristiani na\' tutti i gnuna re\' nostri stanzi
Alan Coren
a\' tilivisioni jè na ìnvinzioni ca vi fa addivértiri no\' salottu ccu cristiani ca vuàttri non facissuru ttràsiri mai ne\' vostri casi
David Frost
a\' traruzzioni jè na\' cosa ca ti fa ffari a liggiuta cchiù lenta ca cc\'è, quasi comu su dd\'avissi attravissari u\'spazziu veru rô testu, cche so\' vadduni, i chiani je i muntagni.
Laura Bocci
a\' virità jè dignu ri ricilla sulu cu\' non si scanta ri\' moriri ppi idda
José María Vargas Vila
a\' vita jè sulu n\'zemi ri fuúri ntô ciriveddu; non c\'jè diffirenza ntra chiddi nisciuti râ reattá je chiddi ca ni nzunnamu ntô sonnu; je mancu si po\' ddiri ca i primi su cchiù vveri rê sicunni.
Howard Phillips Lovecraft
a` virtù dopu c´a dummutu si susi cchiù forti
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a`vera non si pò far´addivintari umana, si po´sulu eliminari
Albert Einstein
a´ cuscienza jé n´cani ca non ni pó firmari quannu vulemu iri avanti, ma nuattri ci putemu ntuppari u´ mussu
Nicolas de Chamfort
a´ economia ri uoggi jè na machina univirsali ca ristruggi a´natura jè fa miliuna ri pirdenti ca non si sa cchiù unni mittilli
George Susan
a´ jéssiri gginirusu; a´ ssapiri arispittari l´áuttri quannu pénsunu sulu a iddi stissi
Stanislaw Jerzy Lec
a´ mafia jè sulu l´auttra facci (lurda) ro´dolluru
Raymond Chandler
a´ scienza non m´anteressa. N´avi nenti a cchi spattiri co´sonnu, co´ risicu, cche´risati, cco´sentimentu, cca´contradizzione, tutti pari cosi di valuri ppi mmìa
Luis Buñuel
a´ tilivisioni jè cchiú forti ri n´ liuni, a´tilivisioni non si scanta ri nuddu, a´tilivisioni t´addurmisci com´an test´i minghia
Enzo Jannacci
a´ virità jè l´ùnucu valuri ca c´javemu. Circamu ri sparagnarla!
Mark Twain
a´amttri jè u´ cori mortu ra´ famigghia; nesci i soddi ro´ pattri p´accattari cosi p´abbissari u postu unni iddu mancia, rommi je si talía a tilivisioni.
Germaine Greer
a´bigamia jè aviri n´maritu supecchiu, a´monoggamia macari
Erica Jong
a´canuscenza va avanti pirchì nuattri approfittari ro´ttravagghiu re´ggeni ca c´jan´a statu prima ri´nuattri
Margherita Hack
a´chiesa rici ca´a Tera jè piatta, ma jù sacciu ca´jè tunna, picchì aeju vistu l´umbra so´supra a luna e jù criru cchiossaj a´luna ca´ a´chiesa
Ferdinand Magellan
a´cosa cchiù vera râ matimatica jè a so libbittà
Georg Cantor
a´cosa cchiù ´mpurtanti po´ prufissuri jè di furmari cristiani ca si´mparunu iddi stissi
Daniel De Montmollin
a´cosa cchiú ´mpurtanti ri´n cristianu o´guvernu jè ca a´gghièssiri sciamunitu. Je chissu no´ jè sempri facili
Dean Acheson
a´cosa cchiù ´mputtanti râ vita jè mettiri r´accoddu tuttu u´spacchiamentu ca cc´javemu ri nuáttri ccu zoccu penzunu l´áuttri
Quentin Crisp
a´criscita re´paisi na via ro´svuluppu a´ppassari ra´ smilitarizzazioni
Oscar Arias
a´cuscienza jè zoccu ti riceva too´ma prima ca c´javevi sei anni
Brock Chisholm
a´cuttura jè zoccu aresta na´ l´omu quannu mancia pani scurdatu
Edouard Herriot
a´cuttura no jè leggiri assai je mancu sapiri assai, voli riri canùsciri assai
Fernando Pessoa
a´ddicisioni re cristiani ri víriri u munnu tintu je llarju, fici addivintari u munnu tintu je llarju
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a´democrazzia jè a´gnuranza singula ca c´ammucca o´giurizziu ra´massa
H.L. Mencken
a´democrazzìa scancia l´elezzioni ri tanti cristiani scunchiuruti cche´ddicisioni ri´ na´pocu ri´cristiani vinnuti
George Bernard Shaw
a´diffirenza tra na´ democrazzia je na´dittatura jè ca na´democrazzia prima ci runi u votu e appoi ti fa´ cumannari; na´dittatura non ci appizzi mancu u tempu ri vutari
Charles Bukowski
a´dilicatizza no´curaggiu veni a ddiri sapiri quantu si po´arruari cchiù lluntanu
Jean Cocteau
a´dimucrazzia veni a ddiri ca tu t´assuppi e´to´dittaturi, addopu ca ti cuntánu zoccu vulevi sentiri riri
Alan Coren
a´fantasia nni cunotta ppi zoccu semu, u´spiritu ppi´zoccu non semu
Winston Churchill
a´filicità jè a cuntintizza cuntinua ri jèssiri pigghiati ppo culu bbonu bbonu
Jonathan Swift
a´fini nni fa scurdari re stracanagghi? Grazzie Moggi
Anonimo
a´funzioni ri l´espertu no jè avíricci cchiù raggiuni ri l´auttri, ma sbagghiárisi ppi mutivi cchiù cumpricati
David Butler
a´fuorza ca cunta jè ne´manu ri cu´cuntrolla a´nfurmazzioni
Licio Gelli
a´ggenti natassi intra a´mmedda su unu c´abbijassi ddu´liri adda´nnintra
Peter Sellers
a´ggioventù jè na malatía ca ci passa a tutti
Dorothy Fuldheim
a´gnuranza jè a mattri ra´filicità je da´paci ra´mpacchiata
Giordano Bruno
a´gnuranza jè cchiù vicina a´ virità ro preggiurizziu
Denis Diderot
a´jaddina jè na manera ri n´ovu ri fari n´auttru ovu
Samuel Butler
a´lingua comu a´religgioni, campa ccull´eresia
Miguel de Unamuno
a´lingua jè a´ peddi ri l´arma
Fernando Lázaro Carreter
a´lingua jè na peddi. Jù fricu a me´lingua ccu ll´àuttru
Roland Barthes
a´lingua jè n´arti senza nnomu, senza pinseru e di tutti; u´risuttatu ri zoccu si´mmintanu milli generazzioni
Edward Sapir
a´lingua jè n´tutali je tuti chidd ca pàrunu ci nn´anu na parti
Bernard Dupriez
a´luci ri ddiu annorva u munnu allocu ri alluciarlu
Patrick Emin
a´maggior parti re´cristiani non voli natari prima ri sapiri natari
Hermann Hesse
a´majstusa ´mparzialità ra´ liggi proibbisci tant´e´ ricchi quantu e´poviri ri rómmiri sutta e´ponti
Anatole France
a´malia; na´manera ppi sintìrisi arrispùnniri si senza fari nudda ddumanna
Albert Camus
a´maravigghia ra´vera jè ca´ogni capu ri l´assassini fa biniriri e´so´banneri e preja a ddiu prima r´allanzarisi a´stirminari o´so´prossimu
Voltaire
a´megghiu cosa ri l´umanità jè ca nni fa stimari quannu semu suli
Charles Chincholles
a´megghiu cosa ri ´n romanzu jè sapiri ca i persunaggi su ´mmintati
Franklin Pierce Adams
a´megghiu máchina ppi du sgavitari ttravagghiu ancora uoggi jè n´marito chin´ i soddi
Joey Adams
a´megghiu manera ri ´mparárisi come si fa ´n fimm jè facirlu
Stanley Kubrick
a´Merica fanu ogni annu cchiu càrziri ca scoli e colleggi
Jesús Sepúlveda
a´mmagginazzioni no´jè áuttru ca zoccu ggià c´javemu nâ memoria
Pierre Bonnard
a´morti no´jè quannu non potemu cchiù parari, ma quannu non ni capisciunu chhiù.
Pier Paolo Pasolini
a´nazzioni ca ristruggi a so´tera si ristruggi idda stissa
Franklin Delano Roosevelt
a´nfilicità jè a diffirenza ttra zoccu sapemu fari je zoccu spiramu
Edward De Bono
a´nostaggía no è cchiù chidda ri na´ vota
Simone Signoret
a´novità jè a cosa cchiù vecchia ca cc´jè
Jacques Prévert
a´ntiliggenza militari jè ggià na contradizzioni idda stissa
Groucho Marx
a´paci cchiù tinta jè sempri megghiu ra´vera cchiù ggiusta
Desiderius Erasmus von Rotterdam
a´palora fa ll´omu libbiru. Cu´non si sapi fari capiri aresta schiavu
Ludwig Feuerbach
a´palora jè ppi mità ri cu´para je ppi mità ri cu´scuta
Michel de Montaigne
a´passioni rura tantu cchióssai quantu ci misi a´ fimmina ppì fárisi pigghiari
Honoré de Balzac
a´paura r´arristari sulu jè cchiù forti ra´paura r´arristari attaccatu, pi cchissu nni maritamu
Cyril Connolly
a´pazzia jè ´na cosa umana. A´pazzia jè ni nuattri comu a´raggiuni. Ú´pobblema jè ca´n´paisi ppi putirisi riri civili, aviss´a ttrattari bonu e´pazzi comu a chiddi ca´arraggiununu
Franco Basaglia
a´politica jè vera senza sangu o´cuntrariu ra´vera ca jè politica cco´sangu
Mao Zedong
a´pprincipiu i´ bbanchi ranni ccu na nomina ´nternazzionali jèrunu sulu na cumarca ri mangiatari ca si juncevunu cchè gguerni
Karl Marx
a´prima liggi re´ggiurnalisti; cunfirmari n´preggiudizziu allocu ri riri u´cuntrariu
Alexander Cockburn
a´propaganda jè ddu pezzu ri l´arti râ munzignaría ca si fa quannu si cuntunu minchiati all´amici senza cuntárini mancu una e´ nimici
Frances Cornford
a´pubbricità si putissi riri ca jè a´scienza ri firmari a´ntiliggenza umana u´tempu ggiustu ri fàrici nèsciri i soddi
Stephen Leacock
a´pulitica jè a´sizzioni farsa ríl´industria
Frank Zappa
a´pulitica jè l´arti ri circari n´pobblema, attruvarlu, sbagghiari a capirlu je appoi vusari mali i maneri sbagghiati pp´arrisovvirlu
Groucho Marx
a´pulitica jè l´arti ri non fari ´ntirissari e´ cristiani ri zoccu ci putissi´ntirissari
Paul Valéry
a´pulitica no jé l´arti râ pussibbilità. Jè a scetta ntra u´disastru je zoccu non si pó sumputtari
John Kenneth Galbraith
a´qualità ri´n libbru dipenni ri cu´ su´ leggi
Emilio Praga
a´relazzioni tra alfabeti e analfabbeti jè a stissa, sulu ca´oggi i´naffabbeti sanu leggiri
Alberto Moravia
a´religgioni jè u´megghiu megghiu rill´arti r´ammaestrari l´armali, picchì c´impara e´cristiani comu an´a´ppinsari
Arthur Schopenhauer
a´rucazioni jè a´manera ca´c´janu i pattri ppi passáricci i so´ddifetti e´figghi
Armand Carrel
a´sigaretta jé u´piaciri perfettu: ti piaci je non ti runa saziu. Chi ppo´ vuliri cchiossaj?
Oscar Wilde
a´simplicità jè a fomma ra vera rannizza
Francesco De Sanctis
a´sinistra jè n´vaju ca sulu si po sumpurtari sulu ppô fattu ca c´jè a destra
Massimo D'Alema
a´società ci po´essiri sulu cu´n cafolu ri arucati munzignarii e sulu su nuddu rici veramenti zoccu pensa
Lin Yutang
a´spiranza jè bbona ppì colazzioni ma jè tinta ppì cena
Francis Bacon
a´spiranza r´addivintari riccu jè unu re´ primi cosi ca´ti fanu addivintari povuru
Tacitus
a´spirienza jè bigliettu ri na luttiria accattatu doppu c´anu nisciutu i nnummira
Gabriela Mistral
a´spirienza jè na fiamma ca n´adduma nenti senza abbruciari
Benito Pérez Galdós
a´statistica rici ca ri ogni quattru amiricani unu jè lesu. Pensa a ttri re´megghiu amici to´: su iddi sù bboni, allura chiddu persu si ttu
Rita Mae Brown
a´storia nni´mparau ca i cristiani e i paisi si cumpóttunu saggi sulu quannu an´a spirdutu tutti l´àuttri possibbilità.
Abba Eban
a´storia rill´omu tra anistizza je sdisonestizza c´javi du´facci. Non sapemu mancu su nuattri semu i pattruni ro´nostru ristinu
Norberto Bobbio
a´storia: n´cuntu quasi sempri fasullu ri cosi ca´quasi sempri non c´interessunu a nuddu, fatti ri guverni quasi sempri bastardi je di suddati quasi sempri sciamuniti
Ambrose Bierce
a´strateggia ro´cori a´ sapemu usari sulu quannu non semu ´nnammurati
Cesare Pavese
a´sula filicità ca cci´avemu jè chidda c´ama ratu
Eduard Pailleron
a´televisioni jè a´prima cuttura democratica ppi daveru, a´prima cuttura a disposizzioni ri tutti e cumannata ri zoccu voli a´ggenti. A cosa cchiú teribbili jè zoccu voli a´ggenti.
Clive Barnes
a´televisioni, a´radiu, i´ggiunnali su n´jocu pe´ricchi, je iddi i vusunu pp´addivintari ancora cchiu´ricchi
Ryszard Kapuściński
a´ttemp´i´vera a liggi si sta muta
Marcus Tullius Cicero
a´vera contru e´gguverni jè a´vera ra´memoria contru a´dimenticanza
Milan Kundera
a´vera jè a fomma ri terorismu cchiù praticata
Gino Strada
a´vera jè circari a´paci cco´ sangu. A´paci jè cuntinuari a fari a´ vera ma senza sangu
Anonimo
a´vera jè gginiusa ppi cchiddi ca n´â canusciunu
Desiderius Erasmus von Rotterdam
a´virità jè sulu nal ´istinti
Anatole France
a´vita jè na scola ri pussibbilità
Walter Bagehot
a´vita jè zoccu t´ammatti nô mentri ca sta´ogganizzannu áuttri cosi
John Lennon
a´vita no jè comu unu vivìu, ma zoccu unu s´arruorda je comu s´a´rruorda ppi cuntarla
Gabriel García Márquez
bon Natali je bon annu
Anonymous
bona parti ri zoccu chiamamu manággiment jáuttru no´jè ca fari cchiù difficili u ttravagghiu ri l´àuttri
Peter Drucker
bonu giurizziu râ critica ven´a ddiri sulu spustari a´fucilazzioni
Dustin Hoffman
ca ciertu ca ci po´essiri un rapportu platonicu, ma sulu tra maritu e mugghieri
Anonymous
ca tutti i cristiani ponu jéssiri frati jè zoccu si nzónnunu chiddi ca non c´janu frati
Charles Chincholles
campa cchiù semplicimenti accussì l´auttri ponu semplicimenti campari
Mohandas Karamchad Gandhi
cara dimocrazzia, passa ppa´casa ca no´jè tardu
Ivano Fossati
ca\' murali nuattri abbissamu i sbagghi re\' nostri istinti e cull\' amuri chiddi ra nostra murali
José Ortega y Gasset
cchì jè l´arti? buttanijari
Charles Baudelaire
cchi jè na´rapina na´na bbanca a cunfruntu cu ccu a´ rapi na bbanca?
Bertolt Brecht
cchióssaj ri tutta a storia passata l´omu s´attrova avanti a n´incrociu. Na strada porta a´ rispirazzioni cchiú níura je l´auttra a´ ristruzzioni totali. Putemu sulu prijari ca´ scigghiemu bbonu
Woody Allen
ccu iddi tutti su nazzisti; ppi ll\'ammali Treblinka jé ppi sempri
Isaac Bashevis Singer
ccu´uogni lingua ca mori scumpari na fiura ri ll´omu
Octavio Paz
cc`jè sulu na manera ppi ssapiri su n´cristianu jè appostu. Spiàtici, su ddu rici sì allura jè ´nfamuni
Groucho Marx
cecca u ridiculu na ogni cosa je prima o poi u\' ttrovi
Jules Renard
cerca ri jèssiri cchiù saggiu ri l´auttri, suddu c´jarrinesci, ma non ci´u´ fari sapiri
Lord Chesterfield
certuni re´cchiù ranni amuri c´aju canusciutu c´avéunu ´n´sulu prutagunista
Wilson Mizner
cetti risati non su di filicità, ma su chianti cummigghiati cca\' gintilizza
Gabriela Mistral
chi cculu pe\' guverni ca i cristiani non sanu pinzari
Adolf Hitler
chiamu omu cu´jè pattruni ra´so´lingua
Don Lorenzo Milani
chiddi ca fanu ttraruzzioni su´comu ê pitturi ca fanu rittratti. Ponu fari a copia cchiú bbella ma sempri ci nn´â ´ssumigghiari a l´origginali
Elie Fréron
chiddi ca non sanu pinsari, ogni tantu avissinu abbissari i so´ malu pinseri
Luther Burbank
chiddi ca si ll\' an\' a\' spacchìatu ca an\' a fattu na rivoluzzioni, u jonnu appressu an\' a vistu ca non sapèunu zoccu òunu fattu, ca a rivoluzzioni ca iddi òunu fattu non ci nn\' aasimigghiava ppi nenti pi nenti a chidda ca vulèunu fari
Friedrich Engels
chiddu ca viri tuttu rosa penza ca chissu jè u megghiu ca ci po\' jèssiri. Chiddu ca viri tuttu nìuru si scanta ca jè veru
Robert Oppenheimer
ci sù certi comunisti ca riciunu, ca su unu non jè ccomunista vani a ddiri ca jè fascista. Ca jè na cosa ca non si po´capiri, com´a ddiri ca´ su unu no jè cattolicu veni a ddiri ca jè mormoni
Jorge Luis Borges
ci su momenti quannu u\' malusangu je pirciò macari ammazzari a coccarunu (u\' malusangu cchiu ranni ca cc\' jè) addiventa veru, prisenti, si po\' tuccari
Roberto Bolaño
ci sù politici anesti comu giurnalisti anesti. Na´vota ca s´ana vinnutu, arrestunu vinnuti
William Moyers
ci su´du´tipi ri televisioni: chidda sperta, ca fa i cristiani difficili a guvirnarli je chidda biestia ca fa i cristiani facili a guvirnarli
Jean Guéhenno
ci su´porti no´mari ca si ràpunu sulu cche´ palori
Rafael Alberti
ci voli tantu tempu pp´addivintari carusu
Pablo Picasso
Ci voli u libburu svuluppu ri ognarunu ppô libburu svuluppu ri tutti
Karl Marx
cinicu; n´curnutu canariu ca viri i cosi comu su´a ppi´daveru, je no´comu avissunu a´jessiri
Ambrose Bierce
cô to avvocato a´gghiéssiri anestu je chiaru, appoi ci penza iddu a cassariari tuttu cosi.
Anonymous
cocca gghiornu fossi putemu turnari a éssiri ómini je no sulu jebbréi
Anne Frank
comu si guvenna u munnu je comu accumenciunu i veri? I politici ci cuntunu minchiati ê giunnalisti je appoi cci crirunu ê cosi ca leggiunu
Karl Kraus
cosi re´ turchi, ca i cristiani vanu peri peri cuntannu cosi arreri e´ nostri spaddi ca su a´virità
Oscar Wilde
cririri no´progressu non voli riri ca´unu criri ca´u´progressu ggià c´ja´statu
Franz Kafka
crirìticci a zoccu vi cuntunu l´auttri supra o´munnu; nenti jè accussì llariu ca non po´addivintari veru
Honoré de Balzac
criru ca´occa gghiornu nnu´mmiritamu ri n´aviri cchiù guverni
Jorge Luis Borges
cu c´ammucca ca si po´ crisciri sempri na´m munnu ca jè limitatu, o jè pazzu o jè unu ca sturiau economia
Kenneth Boulding
cu fa cchiù cloni, a scienza o a tilivisioni?
Anónimo
cu jè assuggittatu quasi sempri jè megghiu ri cu´ cumanna
Ernest Renan
Cu non sapi amari jé cchiù \'nfilici ri cu no ll\'a\'amatu mai nuddu
François de La Rochefoucauld
cu si nzonna i cosi ri jonnu, sapi tanti cosi ca non sanu chiddi ca si nzonnunu i cosi sulu ri notti
Edgar Allan Poe
cu si talía i´so´difetti non viri chiddi ri l´áuttri
Ali ibn Abi Talib
cu s´ annammura ri iddu stissu ammenu c´javi a futtuna ca non c´javi cuncurenza
Georg Christoph Lichtenberg
cuntinuamenti nasciunu i fatti ppi ddu fari cassarìari i tiurìi
Carlo Dossi
custa assai jessiri anestu su ddu si´ntiliggenti. Jè comu jessiri anestu su ddu si ambizziusu
Fernando Pessoa
cu\' non po\' aviri zoccu voli, vulissi zoccu po\'
José Ortega y Gasset
cu\' sapi pigghiari u mumentu je comu su non murissi mai
Cesare Pavese
cu´ non castja u´mali cumanna ca s´a ffari
Leonardo da Vinci
cu´po´ddiri angora ca n´am´ appizzatu l´ambienti ?
Günter Grass
c\'jè sulu na regula ppe\' pulitici na tuttu u\' munnu: quannu sì o guvernu non fari i cosi ca ricevi quannu jeri all\'opposizzioni. Su t\'arrìsichi tuttu zoccu ci po\' varagnari jè ca t\'a mmettir\' a ffari i cosi ca non c\'jarriniscenu a chiddi prima ri tìa
John Galsworthy
c´jaju bbsognu ca l´àuttri c´janu bbisognu i´mía
Anónimo
c´jaju na testa piffetta ppi scuddárimi i cosi
Robert Louis Stevenson
c´javemu abbastanza riliggioni ppi ddu cummattírini ma no abbastanza ppi ddu vulírini bbeni
Jonathan Swift
c´jè sulu na cosa o´munnu cchiù ppeggiu ri fari parari ri coccarunu, ca jè non fari parari ri coccarunu
Oscar Wilde
c´jè sulu na pricchiarìa degna: chidda re´palori
Constancio Vigil
c´jè ´n mumentu ra vita ca jè u cchiú megghiu je cchiú avanti r´accussí non si cci po´gghiri. Je a´ stranizza ra´vita jè ca stu´mumentu junci quannu semu cchiù vivi je veni a ddiri ca nn´am´a´scurdari cumpletamenti ca stamu campannu
Jack London
dda nova idea, ca senza idda ttraruciri voli riri sulu ca passau ri na lingua a n´auttra
Fernando Pessoa
ddimustrari ca c´jaiu raggiuni vulissi riri ca jù putissi aviri tortu
Pierre Caron de Beaumarchais
Ddíu non po´ canciari i tempi antichi, pi cchissu s´a´ sumpurtari chiddi ca scrívunu â storia
Samuel Butler
ddu cosi mi maravigghiunu, a spirtizza re´bbestie je a bbistialitá ra´ggenti
Flora Tristán
di solitu i cristiani crirunu cchiossai a´ zoccu disíunu
Caius Iulius Caesar
di solitu ogni paisi c´javi a´lingua ca si mmèrita
Jorge Luis Borges
dimucrazzìa jè u\' nnomu ca cci ramu o\' populu quannu cc\' javemu bbisognu ri iddu
Robert de Flers
dopu c\'a\' statu ttri voti na\' tilivisioni ogni test\'e\' minghia rici a\' so\' je puru chidda ri l\' àuttri
Enzo Biagi
ê cristiani cci piaci stari n´cumpagnia icchì non sa´ fírunu a stari suli
Arthur Schopenhauer
e fimmini c\' jaggiuva a biddizza ppi ddu fari \'nnammurari e\' masculi je a scimunizzioni ppi ddu \'nnammuràrisi re\' masculi
Coco Chanel
eppur´e veru, macari u´cuntrariu jè veru
Leo Longanesi
e`fimmini ci piaciunu i masculi muti. Ci pari ca ji stanu ascutannu
Marcel Achard
e´cristiani ci fanu talmenti tanti dumanni, ca persinu macari a so´opinioni
Jean Baudrillard
e´me´tempi non c´jèrunu bestselli je nuáttri non putéumu fari i buttani. non c´jera nuddu c´aviss´ accattatu u nostru buttanísimu
Jorge Luis Borges
e´ngrisi ci piaciunu i cristiani ca non c´janu talentu e non sa´ spacchjunu ri chsitu.
James Agate
facemu i jùrici ri nuàttri stissi ppi l\'ideali e i jùrici di l\'àuttri ppi zoccu fanu
Harold Nicolson
faciti minchiati, ma facìtili cco´piaciri
Colette
fari politica veni a´ddiri fari finta ca n´a succirutu nenti
Henry Brooks Adams
farisi maravigghia, alluciari, voli riri accuminciari a capiri
José Ortega y Gasset
fatti i to´cunti, prima ri pinsari
Stanislaw Jerzy Lec
fa´rririri a ttranquillità re´tinti quannu crirunu ca cc´ja´ gghiri sempri bbona
Victor Hugo
finemu ri campari quannu attaccamu a stárini muti supra e´cosi ´mpurtanti ppi´ daveru.
Martin Luther King
forsi l´etica jè na scienza ca ommai scumparìu ro´ munnu.Ven´a´ddiri ca´ll´am´a´nvintari n´auttra vota
Jorge Luis Borges
fossi attruvai aneddu ca manca ntra l´armali je l´homu sapiens. Semu nuattri.
Konrad Lorenz
fossi fossi l´unicu postu unni unu si pó séntiri sucuru jè cázziri i massima sucurizza, su nun fussi ppô piriculu ri jéssiri allibbiratu
Germaine Greer
fossi oggi zoccu am´a ffari no jè tantu capiri zoccu semu, ma sdingárini ri zoccu semu
Michel Foucault
fu bellu cunsigghiu ppi daveru, zoccu \'ntisi na vota ràricci a n\' carusu: fai sempri tuttu zoccu ti fa scantari
Ralph Waldo Emerson
generammenti i cosi maligni ca si fanu cca´scaciuni ca i´voli u´progressu, snon c´janu nenti a cchi spartiri cco´progressu, ma su´sulu cosi maligni
Russell Baker
gioia: a´palora cchiú vvusata ppi ddu chiamari unu ri l´àuttru sessu ca na stu mumentu non t´arrivordi comu si chiama ppi daveru
Oliver Herford
giurnalista jè chiddu ca cci´a´spiegari all´auttri zoccu non capìu iddu stissu
Lord Alfred Northcliff
giustizzia ven\'a\'ddiri ca a\' ngiustizzia ca cc\'jè jè ggiusta
Anatole France
globalizzamu u\' circu, ma u\' pani no
Anónimo
Hollywood jè n´postu unni ti ponu pavari 1000 dollari ppi´n vasu e 50 centesimi ppa´ to´amma
Marilyn Monroe
i carusi ri uoggi pénzunu ca i soddi su´ tuttu je cca´ vicchiania scóprunu ca jè a ppi daveru r´accussì
Oscar Wilde
i carusiddi n´anu ascutatu mai e´ranni, ma mancu cci l´ana tagghiatu mai ri cupiarli
James Baldwin
i cosi ca sapemu cchiù megghiu su´chiddi ca non n´a´ mparatu mai nuddu
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
i cristiani cchiù seri su\' chiddi cchiù suli
Charles Bukowski
i cristiani c´janu riflessi lenti. Ri solitu ci voli n´pugn´i ggenerazzioni ppi capirlu
Stanislaw Jerzy Lec
i cristiani fanu l´eroi sulu quannu non c´jè auttru cchi fari
Paul Claudel
i cristiani nasciunu ´gnuranti no sciamuniti. A sciamunizzioni ci veni dopu ca´rucazzioni
Bertrand Russell
i cristiani non morunu picchì cci manca u´ varagnu. Morunu picchì ci manca u´pani
Vandana Shiva
i cristiani non s´affruntunu re´pinseri lurdi, ma s´affruntunu o´pinseru ca coccarunu putissi pinsari ca iddi fanu cosi lurdi
Friedrich Wilhelm Nietzsche
i cristiani pimmettunu sempri i cosi ca non cústunu nenti
Enzo Biagi
i cristiani si ponu spártiri na ttri gruppi: chiddi ca stanu murennu ra´stanchizza, chiddi ca stanu murennu ro´siddju je chiddi ca stanu murennu ro´scantu
Winston Churchill
i cristiani su riddiculi sulu quannu vonu páriri zoccu non sú
Giacomo Leopardi
i cristiani su sempri anesti. Cánciunu anestà, jè chissu u fattu
Tristan Bernard
i cristiani ti stanu cchiù vicini quannu sì nfilici ca quannu si filici
Simone de Beauvoir
i cristiani, comu e´pecuri, stanu sempri appressu o´capu; ali voti a dirizzioni jè chidda ggiusta
Alexander Chase
i cunfini râ mé lingua sú i cunfini rô mé munnu
Ludwig Wittgenstein
i dibattiti supra u´disarmu su´l´esercizzi contra all´incendi de´piromani
John Osborne
i don chisciotti ri uoggi non cummattunu cchiú contru ma cummattunu cche´ mulini a vventu
Anónimo
i fimmini, na minchiata i fa´mpazziri, n´cumplimentu i fa fùjri
Raymond Quatorze
i ggiunnali non vonu nfummari e´ cristiani, vonu sulu cunvincilli ca i´ stanu´nfummannu
Nicolás Gómez Dávila
i giurnalisti non ci crírunu ê munzignarii re´pulitici, ma i´ ripetunu! Non c´jè peggiu!
Coluche
i guvenni no\' mpàrunu mai nenti. Sulu i cristiani ponu \'mparari
Milton Friedman
i me\' anni o\' pallamentu nê sumputtai comu i me\' anni o\' liceu D\'Azzeglio. A\' valli rô tempu pessu
Susanna Agnelli
i morti su´cchiossai re vivi. Chiddi crisciunu ri nnummuru. I vivi addivintanu rari.
Eugène Ionesco
i munzignarii s\'an\'a cuntari ppi putiri sumputtari megghiu a vita
Bergen Evans
i paisi cchiù ranni s´ana cumputtatu sempri ri mafiusi, chiddi nichi ri jarusi
Stanley Kubrick
i palori c\'janu a mpurtanza ca cci runa cu\' i scuta
Giovanni Verga
i pobblemi non venunu ri zoccu non canuscemu, ma ri zoccu canuscemu ppi sicuru je appoi no\'jè r\'accussì
Mark Twain
i poeti nichi cópiunu, chiddi ranni aróbbunu
Thomas Stearns Eliot
i poeti su´omini ca´ tinninu l´occhi re´picciriddi
Alphonse Daudet
i politici dâ sinistra ricunu ca chiddi râ destra su\' piriculusi ppô nostru paisi, chiddi râ destra ricunu u stissu ri chiddi râ sinistra. Jú vulissi riri modestamenti ca ppi mmia su\' piriculusi tutti î rui.
Carl William Brown
i populi primitivi sú a´risevva murali ri ll´umanità
Evo Morales
i poviri vanu a ffari a vera ppo sbaddu, i ricchizzi je u superchiu ri l´áuttri
Plutarch
i pulitici párunu ppê so pattiti, je i pattiti non s´an´a sbagghiatu je non sbágghiunu mai
Walter Dwight
i ruffiani ci nn´aasimigghiunu all´amici, comu i lupi e´cani
George Chapman
i so pruggetti jèrunu anestissimi, comu si rici sempri; venì a ddiri ca a na cristiana ci vuleva arrobbari tuttu cosi maritannusi ccu idda.
Henry Fielding
I spicialisti su cristiani ca fanu sempri i stissi sbagghi
Walter Gropius
i suli diritti ri l´omu ca s´arispettunu su chiddi re´cristiani canusciuti ra liggi
Anónimo
i suli risposti bboni su´chiddi ca fanu nésciri àuttri dumanni
Vittorio Foa
i tintazzioni o cuntrariu re´boni occasioni, si presentanu sempri na´sicunna vota.
Orlando Aloysius Battista
i traruzzioni (comu e´mugghieri) non su mai anesti, speciammenti su ssu bbeddi
Roy Campbell
i viritá ca cúntunu, i ranni principi, va ffinisci ca su sempri dui o ttri; chiddi ca t´a´mparatu to´mattri´ quannu jeri nicu
Enzo Biagi
i vocabbulari s´an´a curiggiri cuntinuamenti com´ e´carti giografichi
Carlo Dossi
iddi vonu a vera, ma nuattri ne´lassamu´n paci
José Saramago
in Italia a´maggior parti re´politici non si rununu versu ppi´fari cosi ma ppe´so´nteressi
Indro Montanelli
internet jè puru capaci r´ammazzari na lingua
Dieter Wunderlich
istinti vasci controllunu a´nostra vita
Rita Levi Montalcini
iù ci criru sulu e´statistiche c´aju canciatu iù stissu
Winston Churchill
i\' miricani pàrunu mannati ro\' signuri a \'mpistari u\' cuntinenti \'miricanu sutta o\' nnomu ra\' libbirtà
Simon Bolivar
i´cristiani civili non si ponu fari cuntenti cca´mpacchiata senza amuri
Bertrand Russell
i´malantrini arrispettunu a´robba re l´auttri; iddi vulissunu sulu ca´addivintassi da´so ppi putirla arrispittari ancora cchiossaj
Gilbert Keith Chesterton
i´palori cchiú vecchi je cchiú curti, si je no, su´ chiddi ca unu c´ja ppinsari cchiossái prima ri ricílli
Pythagoras
i´palori cùntunu su su´picca
Lalla Romano
i´patatini su una re´cosi cchiù cchini ri spiritu ra´ spirtizza ri Pariggi
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
i´pobblemi cchiù difficili ri n cristianu accumenciunu quannu po´ fari u so´ ddíu
Thomas Henry Huxley
i´scuperti n´ajutunu u´terzu munnu ma fanu cchiù ranni a´njustizzia
Ryszard Kapuściński
i´stissi palori, su ddu nèsciunu ri vucchi ddiversi, vonu riri cosi ddiversi, accunoti magari cuntrari
Alessandro Morandotti
je arrivuddátivi ca a pricchiania a statu sempri u cuntrariu râ\' vittùti; jè difficili f\'arisi na bella nnomina pi ddi chistiani ca cci piaciunu i soddi
Leon Battista Alberti
jè cuannu ni scurdamu ri nuáttri ca facemu cosi ca non si scordunu.
Anonymous
jè difficili n\' addisidirari a fimmina ri l\'àuttri vistu ca chiddi ri nuddu su\' quasi sempri lariuliddi
Enzo Biagi
jè megghiu fari je ppintírisi, ca non fari je ppintírisi ri zoccu n\'am\'a fattu
Giovanni Boccaccio
jè na vera ri classi, a me\' classi sta vincennu, ma n\'aviss\'a essiri accussí.
Warren Buffett
jè sempri possibbili amari a´n cristianu, su ddu no´canusci bbonu
Charles Bukowski
jera accussì bedda ca cci rissinu ri n\' avvicinàrisi a turri i Pisa
Anónimo
jèssiri carusu je non vuliri fari a rivoluzzioni jè na contradizzioni ra´natura
Salvador Allende
jessiri egoista non veni a ddiri campari comu vulemu, ma veni a ddiri ca l´auttri an´a campari comu vulemu nuattri.
Oscar Wilde
jèssiri fimmina jè na cosa difficilissima picchí ven´a ddiri soprattuttu avíri a cummáttiri cchê masculi
Joseph Conrad
jessiri onesti succeri quannu l\' amuri addiventa cchiù forti ri l\' istintu
Paul Carvel
jèssiri scattiati e´ cristiani a ssulu non c´jammatti o spissu. Ma ppê gruppi, i nazzioni je l´épuchi jè a norma
Friedrich Wilhelm Nietzsche
jè´n miraculu ca a´curiusità campa ancora cca´scola ca cc´jè
Albert Einstein
jé´n´piriculu aviri raggiuni quannu l´autoritá janu tottu
Voltaire
jtici appressu e´megghiu capi. Chiddi ca lassunu tuttu cosi ppi fari n´futuru cchiù megghiu
Salvador Allende
jù a viru bbona ppô futuru rê cucchi
Jean Rostand
jù arrispettu sempri a´liggi, senza scurdari ca´esisti pp´addifenniri i cchiù debbuli
Romano Prodi
jù non mi scantava re\' palori re\' mafiusi ma ro\' silenziu rill\' anesti
Martin Luther King
jù sugnu jù e a me\' circustanza
José Ortega y Gasset
jù vulissi ca u certificatu ri morti ri n cristianu fussi na´stissa lingua ri chiddu ra´so´nascita
Bertolt Brecht
lassiti puttari ro´carusu ca fusti
José Saramago
léggiri jè comu fari na´ttraruzzioni, pirchì a´spirienza ri du cristiani non po´jèssiri mai a´stissa. Unu ca leggi mali ci´nn´assimigghia a unu ca ttraruci mali. Ppì mparàrisi a lèggiri, u´sapiri cunta cchiú picca ri l´istintu
Wystan Hugh Auden
lei jè a signurina Pappalardu, a´figghia ro´ miliunario Pappalardu, giustu? No? Allura, m´a scusari, ppi n´minutu m´ovu parsu ca m´avu ´nnammuratu ri lei
Groucho Marx
lórigginali no´jè fideli a´traruzzioni
Jorge Luis Borges
l\' arti non jè nu specchiu pp\' ariflèttiri u\' munnu ma n\' marteddu ppi vattìllu
Vladimir Majakovskij
l\' idialismu jè u\'nobbili vistitu ca i pulitici ci mettunu o\' so disìu ri guvirnari
Aldous Huxley
l\' istintu r\' ammazzari, comu auttri istinti, jè parti rill\' omu. Camìnunu n\' semula: omu je morti, omu je malignità, omu je sangu.No jè na bella cosa, ma ppi sicuru jè d\' accussì
Roberto Bolaño
l\'amma libbira jè rara, ma quannu a\' ngagghi tu u sai. Sostanziammenti picchí ti senti bbonu quannu stai ccu iddi o a\'ttagghi i iddi
Charles Bukowski
l\'amuri jé na punizzioni. Assuppamu coppa ppi non sapiri stari suli.
Marguerite Yourcenar
l\'omu jè fattu ppi campari, no ppi fari â finta. Non vogghiu appizzari u me\' tempu facennu i jonna cchiù longhi. Vogghiu vusallu!
Jack London
l´acqua non c´a tagghi mai ri parari ma non si ripeti mai
Octavio Paz
l´ammi cchiù ranni su´capaci tantu rê vizzi cchiù ranni quantu rê valintizzi cchiù ranni
René Descartes
l´amuri ca c´jaju ppê libbra fici ri mia u´ sciamunitu cchiú spertu rô munnu
Louise Brooks
l´amuri fa addivintari pazzi, u mattrimoniu fa addivintari cunnuti, l´amuri ppâ pattria fa addivintari sciamuniti malacarni
Paul Léautaud
l´amuri jè zoccu c´jammatti a n´masculu je na fimmina ca non si canúsciunu
William Somerset Maugham
l´amuri ppâ pattria non canusci i frunteri ri l´àuttri
Stanislaw Jerzy Lec
l´amuri tra u maestru je l´alunnu, l´unu ccu ll´àuttru, jè a prima cosa, je macari a cchiù ´mputtanti, rô sapiri
Desiderius Erasmus von Rotterdam
l´arti jè dda munzignarìa ca´ nnì fa´capiri a virità
Pablo Picasso
l´arti jè n´investimentu ri soddi, a´cuttura sulu n´alibbi
Ennio Flaiano
l´arti ri vìnciri unu sa´mpara quannu perdi
Simon Bolivar
l´arti scutola na l´arma u´privulazzu accucchiatu tutt´i jorna
Pablo Picasso
l´aumentu rê cosi ca unu sapi si po misurari pricisamenti ccu ll´aumentu râ cólira ca unu si pigghia
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l´avvocati su´ l´ unici cristiani ca non ci fanu nenti quannu non canúsciunu a´ liggi
Jeremy Bentham
l´avvocati su´ l´ unici malantrini ca i só júrici s´anu a circari ppi fozza a mmenzu a iddi stissi.
Charles Caleb Colton
l´avvucatu jè bonu cristianu ca savva a to´ robba re´ to´ nimici je bonu bonu sa´ teni ppi iddu
Henry Brougham
l´economia ro´ munnu jè a megghiu forma ri mafia. L´organizzazzioni internazzionali ca cuntrolunu soddi, mircati e pristati uorganizzunu u´terorismu internazzionali contra e´paisi pouri je i pizzenti ri tutti i paisi je u fanu comu e´professionisti, accussí friddi ca unu ca abbjìa bummi si po´ mettiri i cantu
Eduardo Galeano
l´idialismu aumenta npropozzioni a quantu unu s´arassa rô pobblema
John Galsworthy
l´inghittera jà l´unicu postu unni u´mangiari jé cchiù piriculusu ro´ futtiri
Jackie Mason
l´omini ri pocu palori su´i megghiu
William Shakespeare
l´omu ava´ffiniri a´vera, o allura a´vera finisci l´omu
John Fitzgerald Kennedy
l´omu jè chiddu ca jè. U pobblema no´ jè canciarlu, ma canuscírlu
Gustave Flaubert
l´omu jè n´armali ca rraggiuna ca non si sapi cchiù cuntrullari quannu s´av´a cumputtari ccó ciriveddu
Oscar Wilde
l´omu jè zoccu mancia
Ludwig Feuerbach
l´omu non ni sapi cchiossài ri l´auttri armali. Nni sapi cchiù picca. Iddi sanu zoccu an´a´ssapiri. Nuattri no
Fernando Pessoa
l´omu non vivi sulu ri palori, puru su cocca vota si ll´a mmanciari
Adlai Stevenson
l´origginalità jè l´arti ri cupiari senza ca l´auttri si´nn`addununu
William Ralph Inge
l´umanità cc´javi sulu n´arma ca funziona ppì daveru: a´rrisata
Mark Twain
l´unica cosa ca a Ddiu non ci fa mannari n´auttru sdilluviu jè ca u´primu n´arriniscíu a fari nenti
Nicolas de Chamfort
l´unica manera ri campari bbonu jè ri manciari zoccu non vulemu, vìviri zoccu non nni piaci je fari zoccu non si vulissi fari
Mark Twain
l´unica paci ca po´ddurari tra maritu je mugghieri jè quannu si spártunu
Lord Chesterfield
l´unici occhi beddi su chiddi ca ti talíunu ruci
Coco Chanel
l´unicu dittaturi ca pozzu accittari jè a me´ cuscienza
Mohandas Karamchad Gandhi
l´utopia jé na l´orizzonti. Fazzu du passi ann´avanti je idda s´alluntana ri du passi. Fazzu reci passi e l´orizzonti s´alluntana ri reci passi. Ppi quantu caminu caminu, na ngagghiu mai. A cchi servi l´utopia? Ppi chissu, servi ppi ddu caminari
Eduardo Galeano
l´úttimu illusioni jè a´ cumminzioni di non c´javiri cchiu illusioni
Maurice Chapelan
ma tu u sai cchi su i cristiani? su misirabbili ca an\'a mmóriri, cchiù mmisirabbili rê vemmi je rê fogghi di oggi all\'annu ca móssunu senza cunzidirálli
Cesare Pavese
macari ddìu a virità fussi accussì facili ri scòpriri comu a munzignarìa
Marcus Tullius Cicero
macari i libbra c´janu na dignitá. Na vota ca i presti non tórnunu cchiù
Theodor Fontane
mai a virità a fattu dannu a na causa ggiusta
Mohandas Karamchad Gandhi
mai prima ri uora c´jovu statu na differenza accussi ranni ntra chiddi ca ttravagghiunu je chiddi ca varagnunu senza ttravagghiari
Vandana Shiva
malirittu u suddatu ca spara contra â sô stissa ggenti
Simón Bolivar
maritàrisi ccu na mugghieri ca ti voli bbeni e ca´ tu cci vo bbeni jè na scummissa ccu idda a cu´ lassa ppi primu all´auttru
Alfred Capus
mattrimoniu: gruppu ca jè fattu ri n´pattruni, na pattruna je ddu´ servi, ca juncennuli fanu ru´ cristiani
Ambrose Bierce
megghiu non aviri leggi, ca strafuttírli ogni gnjornu
Ugo Foscolo
mi cuntàvunu ca ci vulèvunu sempri n\' pugn\' i motti ppi ddu arrivari a\' n munnu unni non s\'ammazza cchiù nuddu
Albert Camus
mi mettu ncoddu a n´ cristianu, ci manca pocu ca u ffocu je ci oddinu ri puttarimi. Je appoi senza mancu fallu arispirari mi cumminciu jù stissu e macari all´àuttri ca mi roli u cori, ca u vogghiu fari arifriscari na tutti i modi possibbili je immagginabbili tranni ca luárimi ri n´coddu a iddu.
Leo Tolstoy
mòriri n´jè nenti; non campari jè terribbili
Victor Hugo
na campagna pulitica custa cchiossai ri cuantu n´ cristianu a ppostu pó ppavari
Anonymous
na certi mumenti i malu palori su`i megghiu
Anónimo
na láuria n´léttiri jè comu diploma cché jochi ri carta. Si nni po´ fari cchiú o menu u´ stissu usu
James Graham Ballard
na lingua pizzuta jè l´unicu strumentu rì tagghiu ca cchiù u vusi, cchiù megghiu tagghia.
Washington Irving
na muttinazzionali ci nn´assimigghia a na dittatura cchióssai ri tutti l´auttri cosi ca mmintau l´omu
Noam Chomsky
na setta o ´n pattitu jè na fomma elegante senza fárisi canusciri ppi sgavitáricci e cristiani a fatica ro pinzeru
Ralph Waldo Emerson
na vera ntra tia je u munnu, statti ra\' parti ro\' munnu
Frank Zappa
nâ vita jorna ca unu non sii scorda ci nn´è cinqu o sei. L´auttri su bboni ppi fari nnúmmuru
Ennio Flaiano
na vota a´polizzia jera cumannata ri omini cuscinziusi. Nu´sbagghiu c´a statu curriggiutu
Joe Orton
na vota ca a vita jè comu jè, unu si \'nzonna ri vinnicàrisi
Paul Gauguin
na vota liggìi n´vocabbulariu tuttu paru paru: mi passi bellu poema ca parava ri tuttu cosi
Ophelia
na\' ggiurìa jè fatta ri durici cristiani aletti ca an\' a ddiri cu cc\' javi u\' megghiu avvocatu
Robert Frost
na\' vita c\' è sulu n\' successu: putiri campari comu rici tu
Christopher Morley
na´ città non ti piaci ppe´so setti o sittanta maravigghi, ma ppa´risposta ca ti runa a na´ to´dumanna
Italo Calvino
na´n vocabbolario ci càpi sulu a´ minima patti ra´ricchizza ri´na´ lingua
Giacomo Leopardi
na´n vocabbulariu c´jattrovi tuttu u´munnu accumenciari ra a je a ffiníri cca zeta
Anatole France
na´panza ri so´omà u´ciriveddu non c´javi pinseru
Maurice Blanchot
na´sbizzira su´ pazzi ppi pulizziari; lavunu macari i soddi
Marcos Vergara Meersohn
nê me stori r´amuri na vota u pinseru vineva prima, uora ddopu.
Ennio Flaiano
nenti jè assai ´mpurtanti je pocu cosi su ´mpurtanti ppi ddaveru
Arthur James Balfour
nenti jè contr\' a liggi, su centu omini d\' affari dicidunu ca s\' a ffari
Andrew Young
nenti jè ppi sempri, appatti u´canciamentu
Heraclitus
ne´campi ri concentramentu campàumu minutu ppi minutu je oùm`a ppinsari u`cchiu picca possbbili, pirchì pinsari voli riri cunsumàrisi
Haïm-Vidal Sephiha
ne´cristiani non c`jè nenti ri cchiù funnu ra´ so´peddi
Paul Valéry
nfinu a quannu a´ggenti ci piaci a´ munnizza, cummeni vinnirla
Dick Cavett
no ci su\' riliggioni tranquilli. Tutti i riliggioni s\'an\'acchiappatu sempri cco\' gnegnu
Patrick Emin
no jè vveru ca i zampiri parunu chiaru; je zoccu jè chiaru no jè ppi càusa ri canuscienza ra lingua ma ppo\' fattu ca pènzunu pocu
Samuel Johnson
no staju ristruggennu i mê nimici quannu mîj fazzu amici?
Abraham Lincoln
non ci scrivu mai u me\' nnomu supra e\' libbra c\'accattu, su no doppu ca i liggìi. Sulu tannu pozzu riri ca su de\' me\'
Carlo Dossi
non ci sù ddu`cristiani ca leggiunu u´stissu libbru
Edmund Wilson
non ci sù secreti cchiù sucuri ri chiddi ca canusciunu tutti
George Bernard Shaw
non ci su´fatti, ma sulu ´nterpretazioni
Friedrich Wilhelm Nietzsche
non ci vuleva na rivoluzzioni ppi capiri ca u fattu ca ci su cristianu ca c\'janu ttroppu e cristiani ca non c\'janu nenti fa nésciri tanti mali je dilitti: ma sapemu bbonu ca aviri tutti i cristiani ricchi jè na cosa ca nni putemu sulu nzunnari.
Robespierre
non c\'javemu nenti, sulu u\' tempu jè ddô nostru
Lucius Annaeus Seneca
non c\'jè guvernu ca po\' durari assai senza na bona opposizzioni
Benjamin Disraeli
non c\'je megghiu jocu ri n\' vocabbulariu ppe\' carusiddi partennu re\' cinc\' anni. Je cu dannicchia \'i furtuna macari ppe\' scritturi \' nfinu a cent\' anni
Gabriel García Márquez
non c\'jè méricu ca ci po\' garantiri e\' cristiani ca ponu guariri. Ma ogni méricu c\'javissi a garantiri ca pillomenu i po\' trattari bbonu.
Patch Adams
non c`è na´strada ppa´paci. A´paci jè a´strada
Mohandas Karamchad Gandhi
non c`ja´statu mai na vera bona o na paci tinta
Benjamin Franklin
non c´è na´norma. Tutti l´omini su n´eccezzioni ppì na regula ca non esisti
Fernando Pessoa
non c´è nè mala evva, ne´mali cristiani. Ci sú sulu mali cuntadini
Victor Hugo
non c´jè ccosa cchhiú bbella ppi´n populu râ´lingua rê´sô nannavi
Johann Gottfried von Herder
non c´jè ccosa cchiu difficili ca sgamari nu sciemu su ddu non para
Alonso de Ercilla y Zuñiga
non c´jè cucca cchiu ranni ri n´pinseru spartutu a´tutt´i´banni cca´supirchiarìa
Ezra Pound
non c´jè dubbiu ca u svuluppu amicu jè una re rizzetti cchiù dannífici
Nicholas Georgescu-Roegen
non c´jè filicità senza libbirtà je non c´jè libbirtà senza curaggiu
Pericles
non c´jè mugghieri ca si putissi sumputtari n´marito cô vizziu ro jocu, ttranni su ddu aviss´ a vinciri sempri
Thomas Dewar
non c´jè nenti ca s´aviss´a canciari quantu l´abbitudini ri l´auttri
Mark Twain
non c´jè nenti ca ti fa addivintari povuru cchiossai ra´pricchiarìa
Anónimo
non c´jè nenti cchiù difficili ca´arisìstiri e´ cumplimenti
Arnold Lobel
non c´jè nenti ri tantu scunchiurutu o bestia ca n´a statu rittu ri quacchi filosufu
Oliver Goldsmith
non c´jè pinseru scunchiurutu ca non su putissi nésciri cocca filosufu
Marcus Tullius Cicero
non dicu ca a miricina no jè bbona ppi cocca cristianu, ricu ca jè dannífica ppi ll´umanità
Jean-Jacques Rousseau
non ghiéssiri mai cchiú picca ri cu ccu jè gghjè. Falli calari o to´ livellu
Quentin Crisp
non iuricari mai ´n libbru ppo´so´fimm
J.W. Eagan
non n´am´a scantari ri nenti, ttranni ca ro´ nostru stissu scantu
Franklin Delano Roosevelt
non pozzu riri ca i fimmini non su´sciamuniti. U´signuruzzu i fici digni rê masculi.
George Eliot
non putemu sentiri cchiossai piaciri si non sintemu chhiossai ruluri
Alan Watts
non sacciu nenti re´scritturi r´auoggi. Javi assai ca´i scritturi ro´me tempu sù l´antichi ggreci
Jorge Luis Borges
non sapemu zoccu nni\' sta cuccirennu, chissu jè zoccu nni\' sta succirennu
José Ortega y Gasset
non si cuntunu mai tantu munzignarii comu prima rô votu, n´temp´ î vera je ddopu râ caccia
Otto von Bismarck
non si po´fari pulitica cca´murali, ma mancu senza.
André Malraux
non si vinni a tera unni camina ´n populu
Tashunka Witko
non sugnu carusu abbastanza ppi sapiri tuttu
Oscar Wilde
non sulu sugnu n´pacifista. sugnu n´pacifista prontu a acchiappárisi ppâ paci
Albert Einstein
non s´allonga a vita, s´allonga a vicchiània
Anónimo
non tantu cci criru ê statistichi. Un cristianu ccâ testa nô funnu je i peri nô frizzer, ppâ statistica c\'javi na timpiratura nommali.
Charles Bukowski
non tutti sa´ponu spacchjari ca cc´janu n´amicu
Antoine de Saint-Exupéry
non val´a´pena ri campari su non ti sa´arricrìari ccu´zoccu ti proj a´vita.
Emmanuel Wathelet
non vi fa scantari n\' munnu r\' anaffabbeti senza auttra memoria ca chidda re\' compiute?
Harold Bloom
non vi faciti ´mpuniri a´libbirtà re´ palori prima r´aviri chidda re´pinseri
Stanislaw Jerzy Lec
non viru sbagghiu ca n´aviss´a pututu fari
Johann Wolfgang von Goethe
non vusati a palora straniera \"ideali\" ca c\'javemu a palora nostra munzignarìi
Henrik Ibsen
no\' jè vveru ca nuddu sapi comu jè cumminatu iddu stissu. A maggio patti re\' cristiani canusciunu e so\' difetti ma i sanu sèntiri ccu\' nnomu divessi ri chiddi ca cci rùnunu tutti pari l\' àuttri
Arthur Helps
no´bon tempu l´amici nostri nni canùsciunu; no´malu tempu semu nuattri a canùsciri all´amici nostri
John Churton Collins
no´ciriveddu non c´jè nenti ca n´a´statu prima ne´sensi
San Tommaso d'Aquino
no´tempu re´pazzi, cririri ca a´pazzia non ni po´tuccariu jè na´fomma ´i pazzia
Saul Bellow
nu ´spertu jè unu ca già fici tutti i sbagghi possibbili na´n discursu assai strittu
Niels Bohr
nuáttri criremu a zoccu viremu; ppi cchissu ri quannu c´jè a tilivisioni ci ammuccamu a tuttu cosi
Dieter Hildebrandt
nuattri criremu ri jèssiri n\' paisi ma a\' virità jè ca semu sulu n\' paisaggiu
Nicanor Parra
nuattri c´avemu tutti pari a´stissa origgini, semu tutti pari figghi ro´svuluppu ri ll ´universu, ro´ svuluppu re´stiddi, e semu ppi´cchistu tutti pari frati e soru
Margherita Hack
nuáttri non viremu i cosi comu su´, ma comu semu.
Anaïs Nin
nuattri semu zoccu facemu ppi cangiàri zoccu semu
Eduardo Galeano
nuattri semu zoccu facemu sempri
Aristotle
nuddu avissi aviri cchiossai ri zoccu c\'jaggiuva ppi campari: u restu avissi a jéssiri ppi liggi rô statu
Benjamin Franklin
nuddu ca sapi bbonu a so´ lingua, nni sapi parari bbona n´auttra
George Bernard Shaw
nuddu fa cchiú mali ri cu´ voli fari bbeni
Mandell Creighton
nuddu talja no´vocabbulariu prima ri parari
Anónimo
nu\' scinziatu intra o\' so\' labboratoriu n\'jè sulu n\' tecchinicu; jè macari n\' carusiddu \'nfacci a cosi ra\' natura ca u\' fanu \' mpazziri comu na\' favula ri fati.
Marie Curie
nu´svuluppu bbonu jè comu a strada ppo´ nfernu, china ri bboni pinseri
Serge Latouche
nu´zzitu je´n cristianu filici ca cc´ja voli tagghiari cca´ filicità
Enrique Jardiel Poncela
n\' cristianu ccu na idea nova jè nu\' scattiatu nfinu a quannu l\' idea non c\' javi successu
Mark Twain
n\' criticu jè n\' cristianu senza jammi ca cc\'impara all\' àuttri a cùriri
Channing Pollock
n\' libru a gghiéssiri comu spaccapettri ppô mari agghiacciatu ca c\'javemu di rintra a nuáttri
Franz Kafka
n\' pitturi jé unu ca pitta zoccu vinni. N\' artista \'mmeci jè unu ca vinni zoccu pittai
Pablo Picasso
n\'omu addiventa omu sulu facennu comu a jáuttri omini
Theodor W. Adorno
n\'ottimista jè unu ca penza ca na fimmina spiddíu ri telefonari sulu picchí rissi \"ni viremu\"
Marcel Achard
n´a ffari mai na strada già fatta, ti porta sulu unni ana´ statu già l´auttri
Alexander Graham Bell
n´acchìologo jè u´megghiu maritu ca na fimmina po´aviri. Chhiu vvecchia addiventa idda, cchiossái iddu s´anteressa ri idda
Agatha Christie
n´addisiddirari ven´a ddiri aviri
Lucius Annaeus Seneca
n´ambasciaturi jè n´cristianu a ppostu ca u´ mànnunu a fari u munzignaru na n´àuttru paisi ppo´ bbeni ra so´ pattria
Sir Henry Wotton
n´appizzatici tempu a taliari su ci sú ´mpidimenti ; fossi propia non ci´nn´è
Franz Kafka
n´atturi jè n´cristianu ca´su tu non vo´parari ri iddu, iddu non t´ascuta
Marlon Brando
n´cazzaratu i´vera e unu ca cerca r´ammazzáriti, non c´arrinesci je appoi t´addumanna ri lassarlu campari
Winston Churchill
n´conciettu ppi savvari a Tera.. M´arrivorda u´ Titanic
Anónimo
n´cristianu ca non canusci lingui furisteri, non canusci mancu a so´
Johann Wolfgang von Goethe
n´cristianu jè cchiú veru, quantu cchiú ci nn´assimigghia a zoccu s´a´nzunnatu ri essiri
Pedro Almodóvar
n´cristianu non ci po aamucunari a nuddu su no a iddu stissu
Ralph Waldo Emerson
n´cristianu senza sogni, senza utopii, senza ideali fussi n´armalu mostruosu, na sorta ri´cinghiali cca´laurea ri´matematica
Fabrizio De André
n´cristianu sulu sulu jè sempri mal´accumpagnatu
Paul Valéry
n´cristianu tantu cchiú jè riccu quantu cchiú ccosi po´ lassari iri
Henry David Thoreau
n´cristianu, qual´è gghiè, vali cchiossài ri na bannera, qual´è gghiè
Eduardo Chillida
n´fanzclub jè na cumarca ri cristiani ca cci rìciunu a n´atturi ca non c´jè sulu iddu a pinzari zoccu pensa ri iddu stissu
Kenneth Williams
n´guvernu jè l´unica vacca ca peddi ra´ punta
James Reston
n´mitu jè na riliggioni ca non ci criri cchiù nuddu
James K. Feibleman
n´ottimista jè unu ca jè cummintu ca cchiú ttinti r´accussí i cosi non ponu jri
Alessandro Morandotti
n´paisi senza documentari jè comu na famigghia senza fotuggrafii
Patricio Guzmán
n´paranoico jè n´cristianu ca capisci na pocu ri zoccu sta succirennu
William S. Burroughs
n´pissichiattra jè ´n cristianu ca vvi fa´n caforu ri dumanni ca custunu, i stissi ca a´vostra mugghieri vvi fa aggratis
Joey Adams
n´sinonimu jè na palora ca vusi quannu non sa´scrìviri a´prima palora ca pinsasti
Burt Bacharach
n´travagghiu ca fa sulu soddi jè n´travagghiu mischinu
Henry Ford
n´umbra si perdi ppi ttroppa luci....o ppi ttroppu scuru
Moni Ovadia
ogni palora a´ statu nova na´ vota
Jorge Luis Borges
ogni pinsamentu jè n´eccezzioni a na´ regola gginirali ca jè chidda ri non pinsari
Paul Valéry
ogni vvota ca a´ggenti mi rici ca c´jaiu raggiuni mi pare sempri ca non ci ll´aju
Oscar Wilde
ogni vvota ca viru ´n cristianu supra na´ bricichetta non sugnu cchiù dispiratu ppa´razza umana
H.G. Wells
o\' vincituri non si cci spìa mai su zoccu rissi jè veru. Quannu si pripara e s\' accumencia na vera zoccu cunta jè vinciri, no di riri a virità
Adolf Hitler
o´cunigghiu ci piaci a pulenta. Tû rici u´cocu
Stanislaw Jerzy Lec
parannu ccu´vuattri ogni tantu unu s´a´rruffari ppi´ddu fari funzionari i´cosi
Friedrich Wilhelm Nietzsche
passanu u tempu je l\'ura macari puru no jornu cchiù duru
William Shakespeare
patriottismu jè crìriri ca´ u´ to´ paìsi jè megghiu i´ tutti l\'àuttri picchì ci nascisti
George Bernard Shaw
Picasso jè pitturi, macari iù; Picasso jè spagnolu, macari iù; Picasso jè comunista, mancu iù
Salvador Dalí
piccatu ca chiddi ca sanu guvirnari u´ statu ggià c´janu cchi ffari, purtannu tacchisi o facennu i varveri
George Burns
picchí a natura fici l´omu? Fossi picchí jè accussí ranni ca si po´pemméttiri nu sbagghiu o fu sulu a´gnuranza?
Jackson Holbrook
pigghia posizzioni. Non pigghiari pattitu aiuta sempri u\' mafiusu, je mai a vittima. U silenziu fa addivintari fotti chiddu ca fa i supicchiaríi, no chiddu ca î \'ssuppa
Elie Wiesel
pintìrisi je appoi accumenciari n\' auttra vota: chissu jè a vita
Victor Cherbuliez
pirchì aj´ aviri pinseri ppi chiddi ddopu í mía? Ch´ jan´ a fattu iddi ppí mmía?
Groucho Marx
pirchì am´ammazzari e´cristiani c´ammazzànu auttri cristiani? Ppì ffar´a´vvìriri ca no´jè ggiustu ammazzari?
Norman Mailer
pocu cosi ammattunu o momentu giustu je u\' restu non veni mai. Chiddu ca cunta a storia appoi coreggi sti sbagghi
Herodotus
pocu cosi non cánciunu mai comu a passioni rê pulitici ppi ll´idee ca i purtanu o´guvernu
John Kenneth Galbraith
pocu cristiani vìrunu comu semu, ma tutti virunu zoccu facemu a´ finta ri essiri
Niccolò Machiavelli
ponu tagghiari tutti i ciuri ma non ponu fimmari a primavera
Pablo Neruda
pozzu críriri ca u´stissu Ddiu ca mi resi i sensi, u´gnegnu je u´ ciriveddu po´vuliri ca ne´ vusamu?
Galileo Galilei
ppi ddu fari vinciri u mali basta ca i boni cristiani accuménciunu a non fanu nenti.
Edmund Burke
ppi tanti cristiani a vita jè a ricerca ra carpetta giusta unni si ponu ´nficcari ppi sempri
Clifton Fadiman
ppi tanti fimmini a strata cchiù curta ppi ddu jéssiri pirfetti jè a rucizza
François Mauriac
ppi\' nnummuru ri motti parannu, chiddi ca fanu armi su\' binifatturi n\' confrontu a chiddi ca fanu sigaretti
Silvio Garattini
ppi´ddu essiri unu nnunzenti na´n pugnu ri pecuri, prima a´gghjessiri na´pecura
Albert Einstein
ppi´n candidatu jè piriculusu riri cosi ca i´cristiani si ponu arivurdari
Eugene Joseph McCarthy
ppi´quantu po´caminari, macari ppi´ttutt´i´stradi, non po´arruvari mai e´frunteri ri l´arma, tantu jè funnu u´so´ logos
Heraclitus
ppo\' to\' bbeni jè na scaciuni ca a\'n cristianu ci po\' fari accittari a so\' stissa ristruzzioni
Janet Frame
pp´addivintari saggi, u´primu passu jè u´silenziu, u´secunnu jè ascutari, u´terzu arrivurdari, u´quartu praticari, u´quintu ´mparàrici all´auttri
Solomon Ibn Gabirol
pp´amuri i pattria sdinga a tutti i nazzioni, trann´a to´: ppa riliggioni, sdinga a tutti i setti tranni a to´; ppa murali, sdinga a tutti l´apparenzi fasulli tranni a to´.
Lionel Strachey
pp´attruari n´amicu s´a cchiúriri n´occhiu, ppi ddu tinirisíllu si nn´an´a cchiúriri rui
Norman Douglas
pulitica: na´vera r´interessi mascarata ri vera ri principi
Ambrose Bierce
pulizziri a´casa quannu i figghi su´nichi je comu pulizziari a banchina ccu na pala apprima ca fa a nivi
Phyllis Diller
purtava jáuta a so´ bannera, accussí no ll´ov´a taliari
Stanislaw Jerzy Lec
putroppu ´n cristianu si po´nnamurari macari a ottant´anni. Jù scrivu ppi´scurdarimi ´ìll´amuri
Jorge Luis Borges
quannu a propietá jé sulu ri cettuni jé na malirizzioni ppi tutti i cristiani
John Adams
quannu coccarunu rici ca sapi zoccu jè a´ filicità, veni a ddiri ca a´persi
Maurice Maeterlinck
quannu crisciu vogghiu jessiri carusiddu
Joseph Heller
quannu c´abbasta n cristianu ppi fari bbonu n´travagghiu, u stissu travagghiu arisutta cchiù peggiu su ddu si cci méttunu nn´ui a fallu, je n´arisutta propia su ddu si cci méttunu n´tri o n´quattru a fallu
George Washington
quannu du cristiani ca fanu affari nzémula su sempri r´accordu ven´a ddiri ca unu de´rui jè superchiu
William Wrigley Jr.
quannu era carusu m´arrivurdava tuttu cosi. Puru zoccu n´ovu mai succirutu.
Mark Twain
quannu i cristiani su´libbiri ri fari zoccu vonu ri solitu cópiunu all´àuttri
Eric Hoffer
quannu l´omu non c´avi cchiù fami, friddu e e non si scanta cchiù, tannu jè scuntentu.
Ennio Flaiano
quannu mori a´carusanza, i so´morti si chiamunu cristiani ranni je ttrasunu no´munnu re´ranni, ca jè nnomu dilicatu ppi cchiamari u´nfernu. Ppi cchissu nni scantamu re´carusi, macari su ddu i vulemu bbeni; pirchì nni fanu avvíriri comu nn´amu appizzatu
Brian Aldiss
quannu ristruggiti i monumenti, savváticci î peri. Sempri ponu sérviri
Stanislaw Jerzy Lec
quannu scinzjatu ´mpurtanti ma vicchiareddu rici ca occa ccosa si po´fari, quasi sicuramenti c´javi raggiuni. Quannu rici ca occa ccosa non si po´ffari, capaci ca´sta sbagghiannu
Arthur C. Clarke
quannu semu malati n´addunamu ca non campamu suli, ma semu ´ncatinati a´na cosa ri ´n munnu diversu, spartuti ri chilomettri, ca non ni canusci je cuccù non ni capemu; u´ nostru corpu
Marcel Proust
quannu sentu a ggenti ca´c´abbatti i´manu a coccarunu, ddu mischinu mi fa pena, ca ppí séntiri i´frisca n´a´ffari auttru ca´campari abbastanza
H.L. Mencken
quannu si ttratta ra´cuscienza, non c´è a´maggioranza
Mohandas Karamchad Gandhi
quannu sta´satannu ppa´filicità teni accura ca nuddu ti leva a´ tera ri´ sutta e´peri
Stanislaw Jerzy Lec
quannu t´addurmisci ti scordi ri tia. Quannu t´arrusbigghi t´arrruvordi
Jorge Luis Borges
quannu u\' dutturi johnson rissi ca u\' pattriottismu jè l\' ùttimu rifuggiu ri n\' disgrazziatu, non canusceva ancora tutti i possibbilità ra\' palora riforma
Roscoe Conkling
quannu u´bisognu si fa sèntiri c´jè cu cci criri a tuttu cosi
Arnold Lobel
quantu viti na´na vita, quantu cristiani na´n cristianu
Giovanni Papini
quasi tutti i merici c´janu e´so malatìi preferiti
Henry Fielding
rápili boni l´occhi prima ri maritáriti; je appoi chiúrili ppâ mità
Benjamin Franklin
ri tutti i chiaij ca c´ammattenu all´omu a´cchiù tinta jè u´guvernu ra´chiesa
Daniel Defoe
ri tutti i´cosi sicuri, a cchiù sicura jè u´dubbiu
Bertolt Brecht
ricemu puru ca a´libbirtà jè cocca ccosa ri stranu. A´so´mancanza però no
Rodrigo Rey Rosa
ricìricci sì a tuttu cosi je a tutti pari jè comu su unu non esisti
Tahar Ben Jelloun
rifurmaturi je´n cristianu ca passía nta fogna supra na vacca cco´ funn´i´vittru
James J. Walker
sa´ cchi avissi scupertu Colombo su ll´America non si c´javissi chiantatu a mmenz´e peri
Stanislaw Jerzy Lec
scienza jè tuttu zoccu si po\' sempri riscuriri
José Ortega y Gasset
scòpriri nì paisi novu je occupallu an\'a statu sempri a stissa cosa
Samuel Johnson
scriviri jè ´n modu ri parari senza ca l´auttri ti ristrubbunu
Jules Renard
scrìviri voli riri amucciari cocca cosa ppi quantu appoi veni scuperta
Italo Calvino
scriviri ´na poesia dopu Auschwitz jè ´nfami
Theodor W. Adorno
sè, nuattri semu ttri vvoti cchiù ricchii re\' nostri nanni, ma semu macari ttri vvoti cchiù filici?
Tony Blair
semu tutti assai ´gnuranti ma no jà ca tutti non canuscemu i stissi cosi
Albert Einstein
senza mimoria l\'omu non fussi nenti je non sapissi fari nenti
Giacomo Leopardi
senza tempu je senza soddi a´fantasia no´jè ca n´sonnu ca passa je spassa senza putiri addivintari mai veru
Charles Baudelaire
si po\' stari a sinistra ri tuttu, ma non ro\' gnegnu
Enzo Biagi
si po´sapiri parari senza aviri ne´soddi, ne´robba, ne´guvernu, ne´mugghieri; ma non si ponu aviri soddi, robba, guvernu o mugghieri senza sapiri parari
John Searle
si po´scusari n´cristianu ca fa u´sciamunitu ppi n´ura, quannu ci su´ sciamuniti ca non c´ja tagghiunu ri facirlu mancu ppi n´ura
Francisco de Quevedo y Villegas
si rici ca cche`soddi si ponu accattari tuttu cosi. Ma chissu no jè vveru. Si ponu accattari cosi ri manciari ma no u´pitittu; i miricini ma no a´saluti; n´ lettu morbidu ma no´u sonnu; i libbri ma no u´gnegnu; a´prisenza ma no u´stari bbonu; u´divertimentu ma no a´filicità; chiddi ca si canusciunu ma no l´amici; i servi ma no a´anestà; i capiddi ianchi ma no a´nnòmina; n´pungu ri iorna tranquilli ma no a´paci. Cche´soddi po´aviri a´scoccia ri tuttu cosi. Ma no u´nozzulu. Chiddu cche´ soddi non si po´accattari
Arne Garborg
siccomu n´puliticu non ci criri mai a zoccu cunta, si maravigghia quannu ci crírunu l´áuttri
Charles De Gaulle
sòffriri senza lamentàrisi jè a sula lezzioni ca´nn´ama´mparari na´vita
Vincent Van Gogh
spiíti su ddu si filici je già non si cchiù filici
John Stuart Mill
stamu viennnu a sapíri cca supirchiaría ca zoccu ristruggi u so´ambienti si ristruggi iddu stissu
Gregory Bateson
stari a ssulu jè ppi ll´arma comu calárisi na cona ri cosi jè ppâ panza
Lucius Annaeus Seneca
sta´pantaciata jè tirribbili, spera ddìu rura
Oscar Wilde
sta´vita jè comu ´spitali unni tutti i malati vonu cangiari lettu
Charles Baudelaire
stilari megghiu ven´a ddiri pinsari megghiu
Friedrich Wilhelm Nietzsche
su campi assai, po´viriri comu ogni vittoria si ttrasforma na na´scunfitta
Simone de Beauvoir
su cci vo´riri a´virità e´cristiani, falli arrìriri, picchì annunca t´ammazzunu
Billy Wilder
su c´ja vulemu tagghiari cche`veri jettnici am´a´spaddari cchiu´picca soddi ne´veri je cchiossai na´cuttura ra´paci
Federico Mayor Zaragoza
su Ddíu n´aviss´ fattu a fimmina, n´aviss´ fattu mancu u ciuri
Victor Hugo
su ddu arriva a´spirazzioni, sucuru m´attrova no´ mentri ca´ staju pittannu
Pablo Picasso
su ddu a´penzi comu a maggioranza, jè u´ mumentu ri frirmàrisi a ppinzari
Mark Twain
su ddu canusci bbonu a custioni, i palori appoi ti vènunu
Marcus Porcius Cato
su ddu fússimu capaci ri juncírini, comu putissi jéssiri bellu je vicinu u futuru
Ernesto Che Guevara
su ddu i carusi si cci mettunu contru, puru a putenti je mistiriusa mafia scumpari com´a n´malu sonnu
Paolo Borsellino
su ddu i cosi non vanu bonu, non ci jri appressu
Elvis Presley
su ddu i ripubblicani c´ja tagghiassunu ri cuntari munzignarii supra e´dimucratici nuattri c´ja tagghiassimu ri cuntari a virità supra ri iddi
Adlai Stevenson
su ddu jaj cocca talentu, usulu comu poi. N\'o \'mmunziddari. N\'o\' spàrtiri a picca a picca com\'a n pricchiu. Sperdilu senza pinzeru, comu a\'n miliunariu ca voli fari fallimentu
Brendan Behan
su ddu ricissi a\' virità m\' attaccasunu je mi \'nficcassinu na\' n\' manicomiu. Avanti ca fussi accussì ppi tutti pari
Roberto Bolaño
su ddu si fa sutta o´nnomu ri Ddiu o ra´pattria, no´esisti stracanagghia ca a´ggenti non po´ pirdunari
Tom Robbins
su ddu sì sucuru ca capisci tuttu zoccu succeri allura sì propia \'ntrunatu senza spiranza.
Walter F. Mondale
su ddu si talía comu su´ i pattri no´jè na risgrazzia jéssiri senza pattri; je su ddu si talía comu stílunu i figghi mancu jéssiri senza figghi jè na risgrazzia
Lord Chesterfield
su ddu u votu putissi canciari occa ccosa non ni facissunu vutari cchiù
Anonymous
su ddu vi firati ri vuattri stissi, a genti si fira i´vuattri
Johann Wolfgang von Goethe
su ddu voi addivintari riccu scrivennu, a´scríviri cosi ppi ddi cristiani ca movunu a ucca quannu léggiunu.
Don Marquis
su ddu vo\' fari arrìriri ddiu, cùnticci i to\' pruggetti
Blaise Pascal
su ddu vo´sapiri comu jè u´ futuru, t´a ´mmagginari stuvali ca scafazza a facci ri´ n´ cristianu
George Orwell
su ddu vulemu ca i´ cosi cánciunu am´a occupari e´ bbanchi je fari scuppiari i televisioni. Non c´jè n´auttra possibbilitá di rivoluzzioni
Luciano Bianciardi
su ddu´n bancheri s´abbjia ri na finestra, abbjativi appressu a iddu, picchì ddà ci su´ soddi
Robespierre
su du cristiani si vòlunu bbeni, non ci po\' jèssiri finali filici
Ernest Hemingway
su na fìmmina jè vistuta mali, i cristiani s\'addùnunu ro\' vistitu. Su ddu jè vistuta bbona, i cristiani s\' addùnunu ra\' fìmmina
Coco Chanel
su non t\' aspetti zoccu unu non zi po\' aspittari no\' po scòpriri mai mai, visto ca scappa sempri je no jè facili a ttruàrisi
Heraclitus
su tu fa´víriri ca t´aggiuva coccaccosa nuddu ti runa nenti. Ppi ddu fari soddi s´a ffari críriri ri jèssiri ricchi
Alexander Dumas
su unu no´jè prontu a acchiapparisi ppi´zoccu pensa, o no´mmali nenti zoccu pensa, o no´mmali nenti iddu
Ezra Pound
su u´palluni addivintau viulentu jè picchì oggi in Italia cunta sulu cu´vinci
Arrigo Sacchi
sugnu cummintu ca ppi ffari na´bbona traruzzioni s´a ccapiri u´ testu, je ppi ddu capirlu c´jè bbisognu ca unu a campatu no´ munnu veru, ca si po´tuccari, senza strínciri tuttu a´n´arriminata ri palori
Douglas Hofstadter
sugnu na parti ri tuttu zoccu ej\' ttruvatu na\' me strata
Alfred Tennyson
sugnu sempri cche cristiani cche scoli, su ddu pàrunu iddi i primi
William Congreve
sugnu \'n\' cristianu cchè limiti ra\' so\' gginirazzioni, ma non dissi mai zoccu non vuleva riri, macari su non dissi sempri tuttu zoccu vuleva riri
Enzo Biagi
sulu a´n´cretinu ci po´piàciri a vera cchiossai ra´paci, picchì n´temp´i´ paci i figghi suttèrunu e´ pattri jé n´temp´i´vera i pattri sutterunu e´figghi
Herodotus
sulu chiddi ca vincenu stabbilisciunu quali fonu i crimini ´i´ vera
Garry Wills
sulu e´ cristiani allittrati ci piaci ´mpararisi i´cosi. All´ignoranti ci piaci ´cchiossai fari i prufissuri
Edouard Le Berquier
sulu i sbagghi c´janu bbisognu rill´appoggiu rô ggovernu. A´virità pó campari a ssulu
Thomas Jefferson
sulu su ddu i\' usamu i palori su chiddi bboni, veri, ggiusti, palori ri na lingua
Alessandro Manzoni
su´ddu aiuti a coccarunu ca´je ammenz´e vai, po´stari tranquillu ca su´ rruvorda... a´prossima vota ca´je´a mmenzu e´vai
H.V. Prochnow
s\' apprezza cchiossai zoccu si varagna ccu\' fatica
Aristotle
s\' aviss\' \'a pinzari cchiossai a\' ffari bbeni allocu ca a\' stari bbonu; accussì si putissi macari stari megghiu
Alessandro Manzoni
s´a gghiéssiri trarituri, ma mai sdisonesti e ´nfamuni
Gabriel García Márquez
tannicchia ri ´mpricisioni sgavita na bella pocu ri spiegazzioni
Clarence Edwin Ayres
tanti custioni ntra chiddi ca sturìunu a riliggioni si putissinu accuzzari ri sta manera: jè r\'accussì, no\' jè r\'accussì. Jè r\'accussì, no\' jè r\'accussì
Benjamin Franklin
teni accura e\' to pinseri...ca\' addiventunu i to\' palori, teni accura e\'to\' palori...ca addiventunu i to\' fatti, teni accura e\' to\' fatti...ca addiventunu i to\' abbitudini, teni accura e\' to\' abbitudini ca addiventunu u to\' carattiri, teni accura o\' to\' carattiri...ca addiventa u to\' distinu
Frank Outlaw
ttráttula bbona a ggenti ca viri quannu acchiani, pirchí appoi a torna vviri macari quannu scinni
Wilson Mizner
tu no´mmi ciccassi, su no´mm´avissi già ttruvatu
Blaise Pascal
tutta a custioni râ ríliggioni na stu munnu veni râ mancanza ri n´ manicomiu a Gerusalemmi
Henry Havelock Ellis
tutta a gloria ro´munnu ci capi intra a´ n´ cocciu i ranu
José Martí
tutti am´ a ffari zoccu ríciunu i liggi, ma ppi ddu capirli ci voli n´avvucatu
Fabio Fumi
tutti chiddi ca arriniscenu na´vita si ll´óvunu nzunnatu
Orison Swett Marden
tutti chiddi ca disìunu fari u´prisidenti accussi assai ca su´pronti a appizzari ddu´anni ppi ddu armari je purtari avanti a´ campagna aletturali, non s´u´ mmeritunu
David Broder
tutti chiddi ca nni fanu ´mpazziri ammucciunu occa cccosa, o cchiù spissu a´ dipinnenza cumpreta re´cumplimenti rill´auttri
Cyril Connolly
tutti chiddi ca su\' capaci ri vìriri a biddizza non canùsciunu mai a vicchiània
Franz Kafka
tutti i ddei non murevunu mai
Stanislaw Jerzy Lec
tutti i´scienzi precisi su´guvirnati ri l´approssimazzioni
Bertrand Russell
tutti l´armali, ttranni cocca cristianu, c´janu n´arma
Anónimo
tuttu jè vilenu je nenti jè vilenu, a´differenza jè sulu na´ddosi
Paracelsus
tuttu zoccu c´jè je tuttu zoccu semu, cunchiurennu, jè palora
Víctor García de la Concha
tuttu zoccu leggi ne´ggiunnali jè sempri a virità appatti cuannu sai tu stissu zoccu capitau
Erwin Knoll
tuttu zoccu non sacciu m´u´mparanu a´scola
Ennio Flaiano
tuttu zoccu sapemu nn´ajuta sulu a moriri ri´na´morti cchiú dulurusa ri chidda ri l´armali ca non sanu nenti
Maurice Maeterlinck
tuttu zoccu unu si po´mmagginari, occa gghionnu coccarunu u´fa addivintari veru
Jules Verne
tuttu zoccu uoggi jè immorali, a´cocca banna cocca vota a´statu morali. Cu´nni rici ca non tonna cangia nnomu n´auttra vota?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
u bonu cunsigghiu ri solitu no\' voli nuddu, e u malu cunsigghiu jè \'nsuttanti
Samuel Johnson
u conzenzu jè zoccu si rici juntu a l\' àuttri macari su nuddu ci criri assulu
Abba Eban
u cristianu ri murali aliganti je chiddu ca quannu vinci si cumpotta comu su ddu aviss\'a piddutu
Emil Cioran
u jaddu canta macari nâ matinata ca va ffinisci intra â pignata
Stanislaw Jerzy Lec
u manciari cchiú danníficu jé a torta rô mattrimoniu
James Thurber
u mattrimoniu su´ ddu cristiani ca s´accoddunu ppi´ cuntari a stissa minchiata
Karen Durbin
u progressu ven\'a ddiri luari na camuria ppi mittìrini n\'àuttra nova
Henry Havelock Ellis
u sacciu ca ca poesia ci voli, sulu ca non sacciu ppi cchi cosa
Jean Cocteau
u sulu modu ca n\' gionnalista avissi a\' ttaliari n\' puliticu jè ri supra a sutta
Frank Kent
u tempu jè u megghiu scritturi. Attrova sempri u\' finali ggiustu
Charlie Chaplin
u vizziu je na cosa accussì tinta ca cchiossài u viri je cchiossài ti piaci
Finley Peter Dunne
uì ggiurnalismu jè l\' arti ri ìnchiri i\' spazzi leggi
Rebecca West
un vasuneddu anestu non vali mai quantu unu arrubbatu
Guy de Maupassant
una re´cosi cchiù bbelli ra´vita su l´amici; una re´cosi cchiù bbelli ri l´amici jè quannu c´jai coccarunu ca cci po´cuntari na´cunfirenza
Alessandro Manzoni
una re´megghiu cosi ro´piaciri n´confrontu o´ruluri jè ca o´piaciri cci po`riri bbasta
Ugo Ojetti
unni c´jé cchiù luci, l´umbra jé cchiù nìura
Johann Wolfgang von Goethe
unni i giurnali su´ libbiri je tutti sanu léggiri, tuttu jè a postu
Thomas Jefferson
unni sta´jennu Ivan? Staju jennu a Minsk.Minchiati Ivan! Mi sta ricennu ca ti nni sta´ jennu a Minsk accussì ju pensu ca sta´ jennu a Mosca, quannu sta´ jennu propia a Minsk. Sta´cuntannu minchiati Ivan!
Jorge Luis Borges
unni talìu talìu ci sù sulu parini ca riciunu ca u´so´regno no´jè na´stu´munnu je accuntu s´azzampanu tuttu zoccu ponu si ponu futtiri
Napoleon Bonaparte
unu aviss\' a jèssiri sempr \'nnammuratu. Ppi chissu unu non s\' aviss\' a\' mmaritari mai
Oscar Wilde
unu ca non c´javi vizzi no jè ca ppi cchissu cc´javi cchiù valintizzi
Antonio Machado
unu n´agghiunci mai tantu luntanu comu quannu non sapi unni sta´gghiennu
Johann Wolfgang von Goethe
unu re´piaciri cuanno si léggiunu vecchi littri jè sapiri ca non si cc´ja arispúnniri
Lord Byron
unu vali tantu cristiani quantu lingui para
Carlo V
uocchiu ppi uocchiu je u´ munnu addiventa uorvu
Mohandas Karamchad Gandhi
uogni mumentu ra\' nostra vita jè diversu je nuattri non semu mai i stissi ri n\' minutu all\' auttru, ri n\' piriudu all\' auttru
Heraclitus
Uora e sempri nfamuni ca i sanu sèntiri parrini an\'a\' misu curoni supra e\' testi ri malandrini ca i sanu sèntiri re
Rober Green Ingersoll
u\' cchiù peggiu ca cci po\' ammàttiri a n´geniu jè ca i genti u capìsciunu
Ennio Flaiano
u\' corpu cchiù jè debbuli cchiù cumanna, cchiù jè forti cchiù jè bonu a sèrviri
Jean-Jacques Rousseau
u\' giurnalismu veni a ddiri fari canusciri cosi ca non si vonu sapiri. U\' restu jè pubblicità
Horacio Verbitsky
u\' gradu ri civittà ri n\' populu si viri re so\' càzziri
Fedor Michailovich Dostoevski
u\' libbru jè una re\' possibbilità ri jessiri felici ca cc\' javemu nuattri òmini
Jorge Luis Borges
u\' munnu aviss\' arrìriri cchiossài ma dopu ca manciau
Mario Moreno (Cantinflas)
u\' munnu non jè veru, ma esisti
Fernando Pessoa
u\' riscursu ca\' a cuttura ri massa jè bbona ppe\' carusiddi ri unnici anni, a virità, jè na\' minchiata. Anestamenti l\' anni ggiusti su quattordici
Robert Christgau
u\' sistema re\' miricani jè fattu ri ricchi cumannanti ca pènzunu sulu e\' soddi, ri cristiani ca votunu uovvi canarii e ri na\' nfommazzioni munzignara
Paul Goodman
u\' tempu jè l\'unica cosa ca non si pô tunnari
Lucius Annaeus Seneca
u\'mpirimentu re\' diritti culturali re\' minuranzi ristruggi a\' struttura murali ra\' società quantu u\'mpirimentu re\' diritti civili
Joshua A. Fishman
u´ mircatu jè unni i cristiani si ponu pigghiari ppô culu l´unu ccu ll´auttru
Anacharsis
u´ mpidimentu cchiú ranni ppi capiri n´opira artistica jè chiddu ri vulirla capiri
Bruno Munari
u´ pobblema ri stú paisi jè ca cci sú troppu politici ca si crirunu, cumminti ppô só passatu, ri putiri pigghiari ppô culu sempri a tutti.
Franklin Pierce Adams
u´ svuluppu jè viaggiu ca c´javi cchiù ammaraggiati ca cristiani a bordu
Eduardo Galeano
u´bbeni po´resistiri e´coppa, u´mali no
Rabindranath Tagore
u´bbisognu non c´javi liggi
Oliver Cromwell
u´capitalismu jè u´peggiu nimicu ri l´umanita
Evo Morales
u´cinicu jè ´n cristianu ca quannu senti ciáuru ri ciuri, talí a bbonu bbonu p´attruvari u´ tabbutu
H.L. Mencken
u´cinima, comu a´pittura, fa vviriri zoccu non si viri
Jean-Luc Godard
u´ciriveddu non nni fa jessiri sulu cchiù abbissati, ma putroppu macari cchiù piriculusi.
Simon Wiesenthal
u´compromissu jè l´arti ri spártiri na totta accussí ca tutti pénzunu r´avíricci a fedda cchiú rossa
Ludwig Erhard
u´ddiggitali jè a´velocità, a´valintizza. A´catta jè u´piaciri
Giuseppe Annoscia
u´debbitu pubblicu jè ranni abbastanza ppi cuntrullarisi iddu stissu
Ronald Reagan
u´distinu ri´populu dipenni ra´so grammatica. Non c`jè paisi ranni senza na´lingua seria.
Fernando Pessoa
u´divorziu jè na forma r´abbissari cocca ccosa ca arriniscíu sbagghiata. Cummáttiri ppo divorziu veni a ddiri cummáttiri a nn´arreri. S´a cummattiri contr´o mattrimoniu
Luciano Bianciardi
u´dubbiu jè unu re´nnomi ra´ntiliggenza
Jorge Luis Borges
u´fattu ca i´bbanchi ri nenti fanu soddi jè comu chiddi ca fanu i soddi fasulli. L´unica differenza jè cu´ ´nni fa ggiuvamentu.
Maurice Allais
u´furisteru jè intra a nuattri. Je quannu ni nni fujemu o cummatemu contra o´furisteru nni facemu a vera contra a nuattri stissi
Julia Kristeva
u´futuru jè a´sula propietà ca i pattruna ci lassunu e`servi
Albert Camus
u´futuru jè dde cristiani ca vírunu i cosi prima ri l´áuttri.
Theodore Levitt
u´futuru re´nichi jè oggi. Dumani jè troppu tardu
Gabriela Mistral
u´ggiurnali mu leggiu tuttu. Jè l´unicu sbaddu ca mi pirmettu
Aneurin Bevan
u´gionnalista s´arricría quannu cc´javi pocu tempu. Quannu nn´ av´ assai, scrivi cchiù peggiu
Karl Kraus
u´libbru ca non sumporta du liggiuti non n´a mmiritatu mancu una
José Luis Martín Descalzo
u´mattrimoniu jè comu ê funci, n´addunamu troppu tardu su ssù bboni o no
Woody Allen
u´mattrimoniu jè u primu motivu rê divorzi
Groucho Marx
u´megghiu periodu quannu na ´viremu níura jè vessu e´vintun´anni, quannu circamo ppa´ prima vota ri fari addivintari veri i nostri disìi
Heywood Broun
u´megghiu râ vita non si cecca, s´attrova
Anonymous
u´megghiu riscursu contr´a´democrazzia jè na riscussioni ri cinqu minuti cu´unu ca´a´vvutari
Winston Churchill
u´munnu pareva spartutu ´ntra bboni je malu cristiani. I bboni rummévunu megghiu mentri ca i malu cristiani pareva ca s´aricriavunu cchióssaj quannu s´arrusbigghiávunu
Woody Allen
u´nfernu je u´pararisu mi parunu esaggerati. I cosi ca fanu l´omini non si mmeritunu tantu.
Jorge Luis Borges
u´novanta pi ccientu re´politici ci fa a mala nnomina all´auttru reci pi ccientu
Henry Alfred Kissinger
u´ntentu po´ggiustificari i´strummenti, ´nfin´a´quannu c´jè coccaccosa ca po´ggiustificari u´ntentu
Leon Trotsky
u´ntentu ra´rucazzioni jé ri´cangiari na´ testa leggia ccu´una china
Malcolm Steve Forbes
u´palluni accumencia a´ddivintari na´munzignarìa para para cuntata ra´televisioni e de´ggiurnali
Jorge Valdano
u´palluni a´nnesciri re´farmacii je da´finanza
Zdenek Zeman
u´pobblema rill´omu jè ca i sciamuniti su´ sempri sucuri ri tuttu cosi mentri ca i´ntiliggenti su´sempri chini ri dubbi
Bertrand Russell
u´poeta vali quantu a so´megghiu poesia
Fernando Pessoa
u´politicu a´ssapiri riri zoccu po´capitari rumani, a´simana ca´ttrasi, u´prossimu misi, l´annu prossimu. Je appoi a´ssapiri riri picchì tuttu chissu non successi
Winston Churchill
u´politicu pensa o´votu ca a´vvèniri, l´omu ri statu e´ginirazzioni ca´an´a´vvèniri
Otto von Bismarck
u´puliticu jè n´equilibbrista: si manteni additta ricennu u´cuntrariu ri zoccu va facennu
Maurice Barrès
u´regnu ra´nhgiltera fu fattu pirchí na´generazzioni ri´ngrisi si nni jìu unn´e gghjè ppi circari coccaccosa ri manciari ca no´stava fitennu
Bill Marsano
u´sapemu ca n´cristianu pó léggiri Goethe e Rilke, sunari i cosi ri Bach o Schuberti je appoi quannu agghiorna jè capaci ri irisínni lillu lillu a vvuscárisi u´pani a Auschwitz
George Steiner
u´scánnulu accumengia quannu a polizia u´voli cunchiúriri
Karl Kraus
u´scopu jè pártiri
Giuseppe Ungaretti
u´secretu ppi ffari na star jè ri non lassáricci rápiri a ucca. Cuntáricci i cosi ri n´artista o´pubblicu veni a ddiri ristruggíllu. Non c´jaggiuva a nuddu ri sapiri a virità
Bob Ezrin
u´segretu pp´arrinésciri jè ndo´jéssiri anestu je a ppostu. Su ddu sa´ fínciri tutt´i ru´cosi allura arrinesci
Groucho Marx
u´spreggiu cchiù malusangusu ri na fimmina jè non faricci i corna o´so masculu
Jacques-Bénigne Bossuet
u´stipendiu dô diritturi ri na cumpagnía ranni no´jè ricumpensa ppi zoccu a fattu. Cchiù spissu jè na cosa ruci ca si fa iddu stissu
John Kenneth Galbraith
u´svuluppu jè comu na stidda motta, ca ancora si viri a so´ luci, macari su ddu javi bellu pezzu ca s´astutau, je ppi sempri
Gilbert Rist
u´travagghiu allasca ttri granni risgrazii ri nuattri: l´auttamentu, u´vizziu je u´bbisognu
Voltaire
u´vaju ri jessiri putuali jè ca ddá non ce mai nuddu ca si nn´adduna
Franklin P. Jones
u´ventu non ciuscia mai râ parti ggiusta ppi ccu non sapi unni sta´ gghiennu
Lucius Annaeus Seneca
u´veru valuri ri´n´cristianu si viri ´ri comu jè capaci ri libbiràrisi ri iddu stissu
Albert Einstein
u´vocabbolario jè comu nu specchiu, unni su ddu sa circari bbonu c´jattrovi zoccu pinzavi già r´attruváricci
Anónimo
vínciri centu voti contra n\'nimicu no jé na cosa spacchiusa; vincíllu senza cummáttiri jé na cosa spacchiusa
Sun Tzu
vossía non capíu nenti pirchì vossía jè n´cristianu quassíasi. N´cistianu quassíasi jè n´ mostru, mafiusu, anticu, razzista, ca ci piaci fari supirchiaríi je stracanagghi je â pulitica non c´interessa
Pier Paolo Pasolini
vota ppi chiddu ca ti prumetti cchiù ppocu, ca jé chiddu ca ti lassa cchiù ppocu n´trìrici
Bernard Baruch
vuliri i´stissi cosi je non vuliri i´stissi cosi, chista jè a vera amicizia
Caius Sallustius Crispus
vulissi víriri e´parrini maritati, je no sulu a chiddi masculi
Anónimo
vuliti aviri a tanti cristiani ca vv´ajùtunu? Circati ri non aviri ri bisognu
Alessandro Manzoni
zoccu a´fattu sempri ro´statu nu´nfernu supra a´ tera, fu´ l´omu ca circau sempri ri fallu addivintari paradisu
Friedrich Hölderlin
zoccu c\'javi ntô cori u\' sobbriu, c\'javi ntâ testa u\'mbriacu
Plutarch
zoccu c´javemu ´nsemula jè ca semu tutti diversi
Anónimo
zoccu fa tirribbili stu munnu jè ca nuattri nni´ncapunemu a circari ri essiri filici je a non fari addivintari filici all´auttri
Antoine de Rivarol
zoccu nni nzunnamu addiventa veru, annunca a natura non ni facissi nzunnari nenti
John Updike
zoccu n´arrivurdamo jè comu na scheda ri n´archiviu ca fu pigghiata je torna misa a´ppostu ri n´auturità ca non potemu cuntrullari
Cyril Connolly
zoccu penzi ca jè u´puntu cchiù jáutu, jè sulu scalinu
Lucius Annaeus Seneca
\'n cinicu no jè sulu unu ca a\'mparatu cosi tinti ro\' passatu, jè macari unu ca non ci piaci u futuru prima ro\' tempu
Sydney J. Harris
´mpararisi a parari voli riri ´mpararisi a traruciri
Octavio Paz
´n cristianu ca leggi bonu, ranni je attivu jè ´n cristianu ca leggi n´auttra vota
Vladimir Nabokov
´na lingua jè dialettu ca c´javi suddati je marinari
Joshua A. Fishman
´nfideli: na´merica jè unu ca non ci criri a Cristu; na Turchia jè unu ca cci criri
Ambrose Bierce
´nfinu a quannu u´culuri ra´ peddi re cristiani c´javi cchiù ´mputtanza ro´ culuri re so´occhi c´jè vera a´tutti i gnuni.
Bob Marley
´nfin´a cuannu ci su´omini ci su´ macari i´vizzi
Tacitus
´nfin´a quannu i cristiani stravírunu ppi Cesari je Napuliuni, Cesari je Napuliuni sempri torna´vvénunu ppi purtáricci risgrazzii
Aldous Huxley
´nfin´a´quannu a´vera aresta na´cosa tinta jè sempri n´attrazzioni. Su vvinissi cunisdirata na´cosa zaurda allura spiddissi ri piaciri
Oscar Wilde
´ntéppriti: unu ca i fa ccapiri a du cristiani ca párunu du lingui diversi, ricennu all´unu je all´àuttru zoccu ci cummeni ca cci ríssunu
Ambrose Bierce
´nzonniti â libbirtà je pó jessiri libbiru nô pinseru. Cummatti je pó jèssiri libbiru nâ vita.
Ernesto Che Guevara